Starostwo Powiatowe

Szkolenie Strażaków Ratowników OSP

strazgal

W dniach od 16 lutego do 02 marca 2015 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej  przeprowadziła szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP (realizowane jednoetapowo – 104 godziny). Celem szkolenia było przygotowanie strażaka ratownika do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo – gaśniczych, w tym nabycie umiejętności do wykonywania podstawowych czynności w ramach zastępu.

Zajęcia prowadzone były przez oficerów i aspirantów Komendy Powiatowej oraz strażaków Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Kazimierzy Wielkiej. Po odbyciu w okresie dwóch tygodni wszystkich zajęć teoretycznych oraz praktycznych połączonych z zaliczeniem testu w komorze dymowej na bazie Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach przyszedł czas na egzamin, który odbył się w dniu 02 marca br.Przeprowadzony został przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach. Egzamin końcowy zaliczyło pozytywnie 27 druhów uczestniczących w szkoleniu.

W dniach od 10 - 13 marca 2015 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej        
w Kazimierzy Wielkiej  przeprowadziła kolejne w bieżącym roku szkolenie tym razem z zakresu Ratownictwa Technicznego dla Strażaków Ratowników OSP – (31 godzin). Celem szkolenia było nabycie przez strażaków ratowników OSP właściwych umiejętności związanych z czynnościami ratowniczymi w czasie zdarzeń na drogach.

Ponadto dniach 28 lutego oraz 24 marca 2015 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wspólnie z Komendą Powiatową Policji szkoliła strażaków ratowników OSP w zakresie kierowania ruchem drogowym.

Uroczyste zakończenie szkoleń odbyło się 27 marca br w strażnicy PSP z udziałem szefa powiatowych struktur OSP, Starosty Kazimierskiego Jana Nowaka, który w asyście Komendanta Powiatowego PSP Kazimierza Zabłotnego wręczył druhom świadectwa ukończenia szkoleń i dyplomy.

Tekst na podstawie materiałów PSP Kazimierza Wielka

Zdjęcia Zdzisław Pilarski oraz archiwum PSP

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline