Szkolenie Strażaków Ratowników OSP

strazgal

W dniach od 16 lutego do 02 marca 2015 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej  przeprowadziła szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP (realizowane jednoetapowo – 104 godziny). Celem szkolenia było przygotowanie strażaka ratownika do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo – gaśniczych, w tym nabycie umiejętności do wykonywania podstawowych czynności w ramach zastępu.

Zajęcia prowadzone były przez oficerów i aspirantów Komendy Powiatowej oraz strażaków Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Kazimierzy Wielkiej. Po odbyciu w okresie dwóch tygodni wszystkich zajęć teoretycznych oraz praktycznych połączonych z zaliczeniem testu w komorze dymowej na bazie Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach przyszedł czas na egzamin, który odbył się w dniu 02 marca br.Przeprowadzony został przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach. Egzamin końcowy zaliczyło pozytywnie 27 druhów uczestniczących w szkoleniu.

W dniach od 10 - 13 marca 2015 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej        
w Kazimierzy Wielkiej  przeprowadziła kolejne w bieżącym roku szkolenie tym razem z zakresu Ratownictwa Technicznego dla Strażaków Ratowników OSP – (31 godzin). Celem szkolenia było nabycie przez strażaków ratowników OSP właściwych umiejętności związanych z czynnościami ratowniczymi w czasie zdarzeń na drogach.

Ponadto dniach 28 lutego oraz 24 marca 2015 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wspólnie z Komendą Powiatową Policji szkoliła strażaków ratowników OSP w zakresie kierowania ruchem drogowym.

Uroczyste zakończenie szkoleń odbyło się 27 marca br w strażnicy PSP z udziałem szefa powiatowych struktur OSP, Starosty Kazimierskiego Jana Nowaka, który w asyście Komendanta Powiatowego PSP Kazimierza Zabłotnego wręczył druhom świadectwa ukończenia szkoleń i dyplomy.

Tekst na podstawie materiałów PSP Kazimierza Wielka

Zdjęcia Zdzisław Pilarski oraz archiwum PSP

Starostwo Powiatowe , Powered by Joomla!

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.