Starostwo Powiatowe


 herb Powiatu Kazimierskiego

Kazimierza Wielka,06-07-2012r.

Załącznik do Zarządzenia Starosty

Nr OR.S.120.13.2012 z 06.07.2012r.

 

Polityka Jakości Starostwa Powiatowego

w Kazimierzy Wielkiej

 

Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej realizuje zadania publiczne na rzecz mieszkańców Powiatu Kazimierskiego w sposób zgodny z obowiązującym prawem Nadrzędnym celem Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej jest zaspokojenie potrzeb i wymogów klientów poprzez systematyczne doskonalenie  w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami nomy PN- EN ISO 9001:2009.

W szczególności poprzez :

1.Sprawne i kompleksowe załatwianie spraw w terminach i trybach określonych w przepisach prawa i obowiązujących procedurach,

2.Racjonalne dysponowanie środkami publicznymi,

3.Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji oraz kompetencji wszystkich pracowników Starostwa,

4.Doskonalenie wewnętrznego i zewnętrznego przepływu informacji,

5.Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej, informatycznej oraz odpowiednich zasobów kadrowych ,

6.Umacnianie roli Starostwa jako instytucji współuczestniczącej w życiu społecznym i gospodarczym w ramach obowiązujących uregulowań prawnych .

podpis

Czy pracownicy są uprzejmi
Czy godziny pracy są właściwe
Czy w Starostwie czeka się w kolejkach
Czy pracownicy posiadają wiedzę fachową
Czy strona internetowa zawiera przydatne informacje
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline