Starostwo Powiatowe

LO w Kazimierzy Wielkiej, 2011-04-29: Uroczystość posadzenia "Jodły Papieskiej"

  

lokw_2011-04-29_1 lokw_2011-04-29_2

"Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego" - Jan Paweł II
Posadzenie "Jodły Papieskiej" to udział naszej szkoły w projekcie edukacyjnym Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty "Żywe pomniki beatyfikacji Jana Pawła II".
Uroczystość posadzenia "Jodły Papieskiej" rozpoczęła się o godzinie 9.00 mszą świętą dziękczynną w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego. Mszę koncelebrowali ks. dziekan Janusz Mularz oraz ks. wikariusz Maciej Stopiński pod przewodnictwem ks. proboszcza Mariana Jakubowskiego, który na tę okazję po raz pierwszy założył ornat, ufundowany przez parafian z okazji beatyfikacji Jana Pawła II. Piękną oprawę muzyczną zapewniła "Schola". W homilii ks. Jakubowski przypomniał sylwetkę polskiego papieża, wskazując go jako wzór do naśladowania przy podejmowaniu życiowych wyborów. Nie zapomniał o maturzystach, dla których nadchodzi czas egzaminu dojrzałości. Życząc im powodzenia, wskazał Jana Pawła II, który zawsze na pierwszym miejscu stawiał Boga i drugiego człowieka, aby był natchnieniem w kształtowaniu własnego życia.
Po mszy wszyscy przeszliśmy przed budynek liceum, gdzie dyrektor Włodzimierz Kruszyński powitał gości: starostę Powiatu Kazimierskiego Jana Nowaka i wicestarostę Michała Buckiego, przewodniczącą Rady Powiatu Kazimierskiego Krystynę Wicher, dyrektora PZEAS Wojciecha Kałata, dyrektorów i przedstawicieli okolicznych szkół i placówek, przedstawicieli rodziców, grono pedagogiczne, nauczycieli-emerytów z dyrektorem Tadeuszem Łuszczyńskim na czele, przedstawicieli związków zawodowych, uczniów i wszystkich zebranych na uroczystości. W dalszej części wystąpienia wspomniał drogę życiową naszego papieża, a podsumowując wskazał edukacyjne i wychowawcze znaczenie projektu "Jodeł Papieskich". 

Kulminacyjnym momentem było wspólne posadzenie "Jodły Papieskiej" przez starostę Jana Nowaka, ks. Mariana Jakubowskiego i dyrektora Włodzimierza Kruszyńskiego oraz odsłonięcie obelisku upamiętniającego doniosły dla naszej

szkoły moment. Drzewko i tablicę poświęcił ks. dziekan Janusz Mularz.
Napis na obelisku brzmi:
"Bądźcie przyszłością świata, nadzieją Kościoła, moją nadzieją" - Jan Paweł II
W przeddzień beatyfikacji Jana Pawła II, uczestnicząc w programie "Jodła Papieska", dziękujemy Opatrzności za dar Wielkiego Papieża - Polaka i jego obecność na ziemi świętokrzyskiej 3 VI 1991r.
Dyrektor, Nauczyciele, Uczniowie, Pracownicy LO
Kazimierza Wielka 29 IV 2011r.

Następnie głos zabrał pan starosta Jan Nowak. W swojej wypowiedzi podkreślił, jak ważny jest to moment dla nas wszystkich. Podziękował również naszej szkole za włączenie się do projektu.
Na zakończenie oficjalnej części uroczystości złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową.
Następnie wszyscy uczestnicy spotkania zostali poproszeni o przejście do sali gimnastycznej, gdzie w uroczystej scenografii przedstawiona została część artystyczna. Obejrzeliśmy historię życia Karola Wojtyły - papieża Jana Pawła II przedstawioną w formie prozy, poezji i pieśni, ze znaną "Barką" na czele. Usłyszeliśmy także fragmenty oryginalnych homilii Jana Pawła II z
pielgrzymek do kraju ojczystego.
Artystów nagrodzono gromkimi brawami.

W realizację projektu zaangażowanych było wiele osób, którym serdecznie dziękujemy.
Opracowanie scenariusza, przygotowanie części artystycznej, ogólny nadzór nad realizacją projektu - Kazimierz Maj.
Przygotowanie sali gimnastycznej, scenografia - Magdalena Bucka, Maria Kabat, Andrzej Piotrowski, ks. Maciej Stopiński.
Opieka nad pocztem sztandarowym - Marek Burgiel.
Nagłośnienie części oficjalnej i programu artystycznego - Kamil Sodo, Paweł Góra, Łukasz Przechera i Błażej Cisak (wszyscy z 2a), którymi opiekował się Andrzej Kocerba.
Prowadzenie części oficjalnej i narracja w części artystycznej - Patrycja Nowak (2c) i Michał Szafarski (2d).
W części artystycznej wzięli udział uczniowie z klas 1b, 1c, 2b, 2c i 2e.
Akompaniament - Kamil Urantówka (3e).

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za udział w uroczystości, a młodym artystom za piękny występ. [fotoreportaż, film]
(Relacja i fotografie: Andrzej Kocerba) [wiadomość oryginalna]

 

lokw_2011-04-29_3 lokw_2011-04-29_4

lokw_2011-04-29_7

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline