Starostwo Powiatowe

10 LAT PLF W KAZIMIERZY WIELKIEJ

alt

 

Relacja filmowa A.Kocela

futsalfilm

 

więcej na stronie Kazimierskiego Ośrodka Sportowego - kazimierzakos.pl