Starostwo Powiatowe

SESJA RADY POWIATU KAZIMIERSKIEGO 12 MAJA 2014

sesjagal

W poniedziałek, 12 maja 2014 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu Kazimierskiego, poświęcona tym razem głównie ocenie stanu bezpieczeństwa w Powiecie Kazimierskim. W sesji udział wzięli: Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Jakub Kosiń, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Kazimierz Zabłotny, przedstawiciele Prokuratury Rejonowej w Pińczowie oraz Sanepidu.

W swych wystąpieniach przedstawili oni stan bezpieczeństwa w Powiecie Kazimierskim w zakresie ochrony przeciwpożarowej, porządku publicznego, zagrożenia przestępczością i jej zwalczania oraz ochrony sanitarnej. Oceniono też zasoby pomocy społecznej Powiatu.

Jak wynika z przedstawionych informacji - stan porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Kazimierskim należy ocenić pozytywnie. Dzięki zaangażowaniu policjantów znacznie skrócił się czas reakcji na zdarzenia - np. w terenie miejskim wyniósł on w 2013 r średnio niecałe 4 minuty, wobec ponad 6 minut w roku 2012. Nastąpił spadek ilości przestępstw kryminalnych i poprawiła się ich wykrywalność, która w większości kategorii wynosi 100 %.

Nieznaczny wzrost zanotowano w ilości wypadków drogowych oraz zatrzymanych nietrzeźwych kierowców.

W przypadku pożarów nastąpił zdecydowany spadek - ze 178 w roku 2012 do 78 w roku 2013 , zaś jeśli idzie o powstałe zdarzenia - odnotowano wzrost o 38 %. W wyniku prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych uratowano mienie o wartości blisko 5 mln złotych.

Ponadto Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawie zmian statutu Powiatu Kazimierskiego oraz zmian w budżecie i wieloletniej prognozy finansowej. Zatwierdzono także sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej.

Dodać należy, że gościem honorowym sesji Rady Powiatu był Burmistrz niemieckiej Gminy Glauburg - Carsten Kratschmer, który od lat utrzymuje kontakty z Kazimierzą Wielką. Poprzednio był sekretarzem w Altenstadt, obecnie jest włodarzem sąsiadującej gminy Glauburg. Starosta Jan Nowak i Burgermeister Carsten Kratschmer wymienili symboliczne upominki.

Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline