Starostwo Powiatowe

W poniedziałek 24 października w Hotelu Binkowski w Kielcach odbyła się Konferencja Gospodarcza poświęcona kierunkom rozwoju gospodarczego województwa świętokrzyskiego w świetle zmian następujących w kraju. Uczestnikami konferencji byli samorządowcy oraz pion biznesowo-gospodarczy, zaś organizatorami - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Wojewoda Świętokrzyski, Echo Dnia, TVP3 Kielce, Radio Kielce oraz inne podmioty gospodarcze. Powiat Kazimierski reprezentował - a także był jednym z referentów w panelu dyskusyjnym dotyczącym turystyki prozdrowotnej - Starosta Kazimierski Jan Nowak. Obok Starosty referentami byli: Wojciech Legawiec - Prezes Zarządu Uzdrowiska Busko - Zdrój, Wojciech Kaleta - Prezes Malinowego Zdroju w Solcu - Zdroju oraz Grzegorz Gałuszka - Dyrektor buskiego Sanatorium Krystyna.

Wiodącym w zakresie turystyki prozdrowotnej w naszym województwie jest powiat buski, niemniej perspektywicznie dołączy do niego także powiat kazimierski. Starosta Jan Nowak przedstawił uczestnikom co zostało zrobione w ostatnich latach w tym zakresie. Mamy odwiert z wodami termalno-leczniczymi o dużej zawartości siarki, bardzo dużej wydajności i złoże jedno z większych nie tylko w Polsce. Nie stanowimy zagrożenia dla istniejących w powiecie buskim zdrojów ze względu na inną specjalizację. W chwili obecnej najważniejsze dla kazimierskiej perspektywy jest zmiana planu zagospodarowania przestrzennego oraz operat uzdrowiskowy. Dodatkowym atutem w rozwoju Kazimierzy są nowoczesne drogi łączące powiat m. in. z aglomeracją krakowską, a najprawdopodobniej w m-cu grudniu br. ogłoszony zostanie przetarg na obwodnicę Kazimierzy Wielkiej. Coraz bliższy jest też termin rozpoczęcia budowy ścieżki rowerowej.

Jak podkreślił dr Grzegorz Gałuszka, jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, co generuje określone potrzeby właśnie w zakresie lecznictwa sanatoryjnego i turystyki prozdrowotnej.

KGK 001

KGK 003

KGK 004

Zdzisław Pilarski

Zdjęcia Zdzisław Augustyn

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline