Starostwo Powiatowe

loga3

Powiat Kazimierski

realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

od 01.09.2011 r. do 28.02.2013 r.

w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1., Poddziałanie 9.1.2

Tytuł projektu: „Wyrównuję, doskonalę i poznaję”

kierowany do 149 uczniów klas II  3 LO powiatu kazimierskiego:

  1. Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej
  1. Liceum Ogólnokształcącego w Odonowie
  1. Liceum Ogólnokształcącego w Cudzynowicach

W ramach projektu będą realizowane zajęcia :

  • Ø Dydaktyczno – wyrównawcze z wykorzystaniem technik multimedialnych  z matematyki, j. angielskiego oraz fizyki
  • Ø Doskonalące umiejętności z wykorzystaniem technik multimedialnych z matematyki, j. angielskiego oraz biologii
  • Ø Warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym

Dodatkowo każdy uczestnik projektu:

  • Ø Weźmie udział w dwóch dwudniowych wyjazdach studyjnych,
  • Ø Otrzyma pakiet startowy (teczka, notatnik, długopis oraz podręcznik),
  • Ø Ma zapewniony catering i odwóz po zajęciach

Zapraszamy uczniów do uczestnictwa w projekcie

Wartość projektu 505077,84 zł

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA STRONACH INTERNETOWYCH SZKÓŁ BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline