artykul_zdj1

Zaskoczenie, a następnie ogromna radość ogarnęła uczniów Gimnazjum Specjalnego w Cudzynowicach, gdy otrzymali informację o znalezieniu się w gronie laureatów wojewódzkiego konkursu „EUROŚWIĘTOKRZYSKIE – NOWA RZECZYWISTOŚĆ”.

Przypomnijmy. Głównym celem tego konkursu, zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach – Departament Funduszy Strukturalnych  była popularyzacja integracji europejskiej i upowszechnienie wiedzy o korzystnych zmianach zachodzących w świętokrzyskich miastach i gminach dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Do udziału w tym konkursie zgłosiła się trójka gimnazjalistów: Paulina Kowalska, Paulina Rusiecka oraz Przemysław Wojtasik; którzy pod opieką nauczycielki pani Eweliny Ziętek przygotowali oryginalną i nowatorską prezentację multimedialną  ukazującą, jakie zmiany zaszły w gminie Kazimierza Wielka dzięki wsparciu z RPOWŚ. Zadanie to wymagało dużego nakładu pracy ze strony uczniów i opiekuna rozłożonej na poszczególne etapy: planowanie, poszukiwanie i gromadzenie informacji, niezbędnych materiałów i zdjęć oraz ostateczne wykonanie prezentacji. Nie było również łatwe, gdyż należy podkreślić, że wykonawcami była młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, praca z którą wymaga przede wszystkim dużo więcej czasu, odpowiednich metod i form dostosowanych do ich możliwości. Zaangażowanie i wysiłek uczniów został doceniony i hojnie nagrodzony. Gimnazjum otrzyma bowiem cenną nagrodę w postaci zestawu multimedialnego o wartości 10 000 zł, który znacznie podwyższy jakość nauki w szkole.

„Znalezienie się w gronie laureatów tegoż konkursu jest dla nas ogromnym osiągnięciem, można powiedzieć nawet - podwójnym sukcesem. Jesteśmy bardzo dumni z naszych uczniów, składamy im oraz nadzorującej ich pracę nauczycielce najszczersze gratulacje – dodaje Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach pan Waldemar Kletschka – tym bardziej, że przygotowana przez uczniów prezentacja rywalizowała z pracami pełnosprawnej intelektualnie młodzieży. Jak widać nasi uczniowie, pomimo swej niepełnosprawności umysłowej mogą osiągać sukcesy na równi z uczniami w normie intelektualnej.”

 

Starostwo Powiatowe , Powered by Joomla!

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.