Starostwo Powiatowe

artykul_zdj1

Zaskoczenie, a następnie ogromna radość ogarnęła uczniów Gimnazjum Specjalnego w Cudzynowicach, gdy otrzymali informację o znalezieniu się w gronie laureatów wojewódzkiego konkursu „EUROŚWIĘTOKRZYSKIE – NOWA RZECZYWISTOŚĆ”.

Przypomnijmy. Głównym celem tego konkursu, zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach – Departament Funduszy Strukturalnych  była popularyzacja integracji europejskiej i upowszechnienie wiedzy o korzystnych zmianach zachodzących w świętokrzyskich miastach i gminach dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Do udziału w tym konkursie zgłosiła się trójka gimnazjalistów: Paulina Kowalska, Paulina Rusiecka oraz Przemysław Wojtasik; którzy pod opieką nauczycielki pani Eweliny Ziętek przygotowali oryginalną i nowatorską prezentację multimedialną  ukazującą, jakie zmiany zaszły w gminie Kazimierza Wielka dzięki wsparciu z RPOWŚ. Zadanie to wymagało dużego nakładu pracy ze strony uczniów i opiekuna rozłożonej na poszczególne etapy: planowanie, poszukiwanie i gromadzenie informacji, niezbędnych materiałów i zdjęć oraz ostateczne wykonanie prezentacji. Nie było również łatwe, gdyż należy podkreślić, że wykonawcami była młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, praca z którą wymaga przede wszystkim dużo więcej czasu, odpowiednich metod i form dostosowanych do ich możliwości. Zaangażowanie i wysiłek uczniów został doceniony i hojnie nagrodzony. Gimnazjum otrzyma bowiem cenną nagrodę w postaci zestawu multimedialnego o wartości 10 000 zł, który znacznie podwyższy jakość nauki w szkole.

„Znalezienie się w gronie laureatów tegoż konkursu jest dla nas ogromnym osiągnięciem, można powiedzieć nawet - podwójnym sukcesem. Jesteśmy bardzo dumni z naszych uczniów, składamy im oraz nadzorującej ich pracę nauczycielce najszczersze gratulacje – dodaje Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach pan Waldemar Kletschka – tym bardziej, że przygotowana przez uczniów prezentacja rywalizowała z pracami pełnosprawnej intelektualnie młodzieży. Jak widać nasi uczniowie, pomimo swej niepełnosprawności umysłowej mogą osiągać sukcesy na równi z uczniami w normie intelektualnej.”

 

Czy pracownicy są uprzejmi
Czy godziny pracy są właściwe
Czy w Starostwie czeka się w kolejkach
Czy pracownicy posiadają wiedzę fachową
Czy strona internetowa zawiera przydatne informacje
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline