Starostwo Powiatowe

Samorządowcy ze świętokrzyskiego i małopolski spotkali się w Kocmyrzowie w sprawie ścieżek rowerowych

Kocmyrzów 1m

W strategicznych planach rozwoju Powiatu Kazimierskiego przyjętych do realizacji na lata 2014-2020, ważną inwestycją jest budowa szlaku, lub inaczej mówiąc ścieżki rowerowej, łączącej Kraków z Kielcami i włączenie tejże ścieżki w "magistralę rowerową" Polski Wschodniej przebiegającej od Przemyśla po Elbląg - łącznie blisko 2000 km. Główny szlak Euro-Velo nr 11 biegnie od Aten na południu Europy, po Skandynawię. Odcinek będący przedmiotem zainteresowania samorządów z Małopolski i Świętokrzyskiego projektowany jest z Krakowa przez Kocmyrzów, Proszowice, Kazimierzę Wielką do Wiślicy i ewentualnie dalej do Kielc, w zależności od zainteresowania pozostałych samorządów.

Kocmyrzów 2m Kocmyrzów 3m Kocmyrzów 4m

W poniedziałek 5 października br. w Urzędzie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca odbyło się spotkanie przedstawicieli władz samorządów wojewódzkich, powiatowych i gminnych Województw Małopolskiego i Świętokrzyskiego, którego celem było ostateczne wypracowanie treści porozumienia dotyczącego ustalenia zasad i kierunków współpracy między jego sygnatariuszami, w zakresie realizacji w latach 2015 – 2018 szlaków rowerowych w standardzie Euro – Velo11 biegnących przez terytoria uczestników porozumienia, tj: Województwo Małopolskie (reprezentowane na spotkaniu przez Członka Zarządu Pana Jacka Krupę), Województwo Świętokrzyskie (reprezentowane przez Członka Zarządu Pana Kazimierza Kotowskiego), Powiat Kazimierski (reprezentowany przez Starostę Powiatu Pana Jana Nowaka i Wicestarostę Michała Buckiego), Gminę Czarnocin (reprezentowaną przez Wójta Gminy Panią Marię Kasperek), Miasto i Gminę Kazimierza Wielka (reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Pana Adama Bodziocha), Gminę Opatowiec (reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Sławomira Kowalczyka), Gminę Wiślica (reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Stanisława Krzaka), Gminę Kocmyrzów – Luborzyca (reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Marka Jamborskiego), Powiat Proszowicki (reprezentowany przez Członka Zarządu Pana Jacka Tomasika), Miasto i Gminę Proszowice (reprezentowane przez Burmistrza Gminy i Miasta Pana Grzegorza Cichego), Gminą Koniusza (reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Wiesława Rudka).

Wicemarszałkowie obu samorządów wojewódzkich przedstawili swe plany i stan zaawansowania prac w zakresie realizacji szlaku rowerowego. Zgodnie podkreślili, że turystyka rowerowa jest bardzo ważnym elementem rozwoju regionalnego. Szczególnie dużą wagę przywiązuje tu Województwo Małopolskie, które zadanie budowy szlaku rowerowego ma zapisane w priorytetach na lata 2014 - 2020. Operatorem budowy szlaku w Małopolsce jest Wojewódzki Zarząd Dróg. Pani Marta Maj - Dyrektor WZDróg w Krakowie przedstawiła stan działań zmierzających do przetargu na ok. 35 km odcinek na terenie Małopolski - do granicy województw w Kościelcu. Szlak biegnie tu głównie po dawnym torowisku kolejki wąskotorowej. O ile inwestorem małopolskiego odcinka jest Marszałek Województwa, to w Świętokrzyskiem zadanie to przypadło samorządom powiatowym i gminnym. Dla właściwej koordynacji konieczne jest powołanie konsorcjum skupiającego zainteresowane samorządy, które występować będzie z wnioskami o dofinansowanie zadania ze środków unijnych, pomoc z funduszu ochrony środowiska oraz zaangażowanie środków własnych poszczególnych samorządów. Jest duża szansa, że przy dobrym współdziałaniu wszystkich gmin i powiatów ścieżka rowerowa może być oddana do użytku w roku 2018. Największym udziałowcem po stronie świętokrzyskiej jest Miasto i Gmina Kazimierza Wielka, gdzie przebiegać będzie - głównie po dawnych torowiskach wąskotorówki - ok 20 km. ścieżki od Lekszyc po Zięblice. Ważnym etapem na rowerowym szlaku jest Wiślica - położony nad Nidą historyczny gród z wysokiej klasy zabytkami, a zarazem miejsce pielgrzymek do gotyckiej bazyliki mniejszej z kamienną figurą Madonny Łokietkowej. Od granicy województw do Wiślicy szlak mierzył będzie 35 km., a razem z odcinkiem małopolskim -
około 70 km.

ZP

Zdjęcia dzięki uprzejmości Urzędu Gminy Kocmyrzów - Luborzyca

.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline