Starostwo Powiatowe

Samorządowcy ze świętokrzyskiego i małopolski spotkali się w Kocmyrzowie w sprawie ścieżek rowerowych

Kocmyrzów 1m

W strategicznych planach rozwoju Powiatu Kazimierskiego przyjętych do realizacji na lata 2014-2020, ważną inwestycją jest budowa szlaku, lub inaczej mówiąc ścieżki rowerowej, łączącej Kraków z Kielcami i włączenie tejże ścieżki w "magistralę rowerową" Polski Wschodniej przebiegającej od Przemyśla po Elbląg - łącznie blisko 2000 km. Główny szlak Euro-Velo nr 11 biegnie od Aten na południu Europy, po Skandynawię. Odcinek będący przedmiotem zainteresowania samorządów z Małopolski i Świętokrzyskiego projektowany jest z Krakowa przez Kocmyrzów, Proszowice, Kazimierzę Wielką do Wiślicy i ewentualnie dalej do Kielc, w zależności od zainteresowania pozostałych samorządów.

Kocmyrzów 2m Kocmyrzów 3m Kocmyrzów 4m

W poniedziałek 5 października br. w Urzędzie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca odbyło się spotkanie przedstawicieli władz samorządów wojewódzkich, powiatowych i gminnych Województw Małopolskiego i Świętokrzyskiego, którego celem było ostateczne wypracowanie treści porozumienia dotyczącego ustalenia zasad i kierunków współpracy między jego sygnatariuszami, w zakresie realizacji w latach 2015 – 2018 szlaków rowerowych w standardzie Euro – Velo11 biegnących przez terytoria uczestników porozumienia, tj: Województwo Małopolskie (reprezentowane na spotkaniu przez Członka Zarządu Pana Jacka Krupę), Województwo Świętokrzyskie (reprezentowane przez Członka Zarządu Pana Kazimierza Kotowskiego), Powiat Kazimierski (reprezentowany przez Starostę Powiatu Pana Jana Nowaka i Wicestarostę Michała Buckiego), Gminę Czarnocin (reprezentowaną przez Wójta Gminy Panią Marię Kasperek), Miasto i Gminę Kazimierza Wielka (reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Pana Adama Bodziocha), Gminę Opatowiec (reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Sławomira Kowalczyka), Gminę Wiślica (reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Stanisława Krzaka), Gminę Kocmyrzów – Luborzyca (reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Marka Jamborskiego), Powiat Proszowicki (reprezentowany przez Członka Zarządu Pana Jacka Tomasika), Miasto i Gminę Proszowice (reprezentowane przez Burmistrza Gminy i Miasta Pana Grzegorza Cichego), Gminą Koniusza (reprezentowaną przez Wójta Gminy Pana Wiesława Rudka).

Wicemarszałkowie obu samorządów wojewódzkich przedstawili swe plany i stan zaawansowania prac w zakresie realizacji szlaku rowerowego. Zgodnie podkreślili, że turystyka rowerowa jest bardzo ważnym elementem rozwoju regionalnego. Szczególnie dużą wagę przywiązuje tu Województwo Małopolskie, które zadanie budowy szlaku rowerowego ma zapisane w priorytetach na lata 2014 - 2020. Operatorem budowy szlaku w Małopolsce jest Wojewódzki Zarząd Dróg. Pani Marta Maj - Dyrektor WZDróg w Krakowie przedstawiła stan działań zmierzających do przetargu na ok. 35 km odcinek na terenie Małopolski - do granicy województw w Kościelcu. Szlak biegnie tu głównie po dawnym torowisku kolejki wąskotorowej. O ile inwestorem małopolskiego odcinka jest Marszałek Województwa, to w Świętokrzyskiem zadanie to przypadło samorządom powiatowym i gminnym. Dla właściwej koordynacji konieczne jest powołanie konsorcjum skupiającego zainteresowane samorządy, które występować będzie z wnioskami o dofinansowanie zadania ze środków unijnych, pomoc z funduszu ochrony środowiska oraz zaangażowanie środków własnych poszczególnych samorządów. Jest duża szansa, że przy dobrym współdziałaniu wszystkich gmin i powiatów ścieżka rowerowa może być oddana do użytku w roku 2018. Największym udziałowcem po stronie świętokrzyskiej jest Miasto i Gmina Kazimierza Wielka, gdzie przebiegać będzie - głównie po dawnych torowiskach wąskotorówki - ok 20 km. ścieżki od Lekszyc po Zięblice. Ważnym etapem na rowerowym szlaku jest Wiślica - położony nad Nidą historyczny gród z wysokiej klasy zabytkami, a zarazem miejsce pielgrzymek do gotyckiej bazyliki mniejszej z kamienną figurą Madonny Łokietkowej. Od granicy województw do Wiślicy szlak mierzył będzie 35 km., a razem z odcinkiem małopolskim -
około 70 km.

ZP

Zdjęcia dzięki uprzejmości Urzędu Gminy Kocmyrzów - Luborzyca

.

Czy pracownicy są uprzejmi
Czy godziny pracy są właściwe
Czy w Starostwie czeka się w kolejkach
Czy pracownicy posiadają wiedzę fachową
Czy strona internetowa zawiera przydatne informacje
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline