Starostwo Powiatowe


„Służąc Niesiemy Bezpieczeństwo”,to nazwa kampanii społecznej realizowanej przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach.  W ramach tej kampanii, w byłej bursie przy ul. Partyzantów w Kazimierzy Wielkiej, w czwartek 27 kwietnia odbyła się debata z udziałem młodzieży, pedagogów oraz przedstawicieli samorządów lokalnych. Kazimierskie Starostwo reprezentował urzędujący członek Zarządu Powiatu Zbigniew Jakubas.  Prowadzącym spotkanie był Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach ds. Ochrony Praw Człowieka mł. insp. Gerard Bah.

Gości powitał z-ca Komendanta Powiatowego Policji podinsp. Jacek Piwowarski, który omówił założenia kampanii społecznej „Służąc niesiemy bezpieczeństwo” oraz przybliżył wszystkim zgromadzonym zasady działania aplikacji mobilnej „Moja Komenda”. Następnie głos zabrał Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach  mł. insp. Gerard Bah, który poprowadził debatę. Na podstawie  konkretnych przykładów omówił działanie, a czasami brak reakcji osób będący świadkami różnego rodzaju zdarzeń z naszego życia codziennego. Niejednokrotnie w swoim wystąpieniu zwracał uwagę, że reagowanie na krzywdę drugiego człowieka oraz pomoc poprzez informowanie odpowiednich służb nie można określać "kablowaniem".  Stąd hasłem podsumowującym dyskusji było hasło "Nie reagujesz - akceptujesz".

deb 1

deb 2

deb 3

deb 4

Materiały KP Policji Kazimierza W.

O kazimierskich wodach na Targach AGROTRAVEL'2017
at17
7 kwietnia w Centrum Konferencyjnym Targów Kielce odbyły się IX Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL'2017. Wydarzenie było zorganizowane przez Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości, we współpracy z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego. Współorganizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. W tym roku hasłem przewodnim była turystyka prozdrowotna na obszarach wiejskich.
W jednym z paneli dyskusyjnych w charakterze eksperta uczestniczył Starosta Kazimierski Jan Nowak, wraz z Grzegorzem Gałuszką - dyrektorem Szpitala Uzdrowiskowego "Krystyna" w Busku-Zdroju, Wojciechem Legawcem - prezesem Uzdrowiska Busko-Zdrój, Tomaszem Kaletą - właścicielem sieci hoteli "Malinowy Zdrój" w Solcu-Zdroju oraz Dorotą Tworek - wlaścicielką hotelu Bristol ART&Medical SPA w Busku-Zdroju.
 
Tematem dyskusji były szanse i zagrożenia dla rozwoju turystyki zdrowotnej w województwie świętokrzyskim, ze szczególnym uwzględnieniem powiatów buskiego i kazimierskiego.
Starosta Jan Nowak przedstawił plany i zamierzenia, jakie kazimierskie samorządy - powiatowy i gminny -  zamierzają podjąć w celu wykorzystania wód termalno-siarczkowych z ujęcia w Cudzynowicach.
Omówił też możliwości, jakich mogą oczekiwać przedsiębiorcy zamierzający inwestować w przyszłe uzdrowisko, a więc plany przeznaczenia na ten cel gruntów rolnych, które zostaną odrolnione i przeznaczone na przyszłe inwestycje. Powstanie na terenie Kazimierzy Wielkiej uzdrowiska, to perspektywa dość odległa. Działania w tym zakresie muszą być usystematyzowane i rozłożone na wiele etapów.
W I etapie samorząd powiatowy zamierza wybudować przy istniejącej krytej pływalni otwarty basen mineralny, który pozwoli wykorzystać lecznicze właściwości wód z ujęcia w Cudzynowicach, a dzięki kotłowni z pompą ciepła - także zawartą w wodach energię termalną do podgrzewania wody w basenie do ok. 35 stopni oraz ogrzania obiektów sportowych przy ul. Kościuszki.
Ten pierwszy krok może być bardzo ważnym etapem rozwoju przyszłego uzdrowiska i dobrym sygnałem dla przedsiębiorców i potencjalnych kuracjuszy.  
Także będąca w fazie opracowywania projektu ścieżka rowerowa, łącząca Ponidzie z metropolią krakowską, winna zachęcić inwestorów zainteresowanych turystyką prozdrowotną do inwestowania w kazimierskim regionie. 
 
Zdzisław Pilarski
W dniu 11 kwietnia 2017 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej przy ul. Kolejowej 142 przeprowadzono finał powiatowy XXXX edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Wszystkich przybyłych uczniów oraz nauczycieli powitał Komendant Powiatowy PSP mł. kpt. mgr inż. Marcin Oziębło.
 
Konkurs podzielony był na trzy grupy wiekowe (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna). Uczniowie zostali wyłonieni podczas eliminacji przeprowadzonych w gminach: Kazimierza Wielka, Bejsce, Skalbmierz, Opatowiec, Czarnocin. Turniej składał się z testu pisemnego oraz finału ustnego.
 
Na eliminacje Wojewódzkie zakwalifikowali się:
 
Grupa I - Szkoły Podstawowe • Gabriela Biesaga – Szkoła Podstawowa w Sokolinie,
Grupa II – Szkoły Gimnazjalne • Gabriel Łakomy – Publiczne Gimnazjum w Czyżowicach.
Grupa III - Szkoły Ponadgimnazjalne • Patryk Podziomski – Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzy Wielkiej
Dla wszystkich uczestników konkursu zostały ufundowane nagrody w postaci sprzętu elektronicznego, które zapewniło Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej oraz słodycze i upominki ufundowane przez Firmę „Mlekpol” Zbigniew Lech Kazimierza Wielka, Piekarnię Marek Żurek Odonów 90 oraz firmę „Domar” Zbigniew Przebieracz Kazimierza Wielka. Za ufundowane nagrody serdecznie dziękujemy.
 
Dyplomy oraz nagrody wręczył Starosta Kazimierski Pan Jan Nowak wraz z Komendantem Powiatowym PSP mł. kpt. mgr inż. Marcinem Oziębło. Komendant podkreślił, że cieszy fakt, iż nasza młodzież jest należycie przygotowana do konkursów. Wspólnie podziękowano nauczycielom za przygotowanie i wspieranie uczniów do Turnieju Wiedzy Pożarniczej, oraz życzono dalszych sukcesów w eliminacjach wojewódzkich zakwalifikowanym uczniom. Na zakończenie konkursu została omówiona kampania „Stop wypalaniu traw” oraz odbył się pokaz sprzętu ratowniczego.
 
DSC04807
DSC04768
DSC04784
DSC04802
 
tekst i zdjęcia - KP PSP Kazimierza Wielka

yczenia wielkanocne 2017

Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

katyn

Kazimierskie obchody 77. rocznicy Zbrodni Katyńskiej odbyły się w środę, 12 kwietnia br. Uroczystości zainaugurowała Msza Święta w kościele parafialnym pw. Miłosierdzia Bożego. Nabożeństwo - w intencji Ojczyzny oraz tysięcy Polaków zamordowanych przez Sowietów wiosną 1940 roku w Katyniu – koncelebrowali ks. proboszcz Antoni Bialik i ks. Sylwester Piwowar pod przewodnictwem ks. kan. Janusza Mularza, proboszcza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. Z kościoła uczestnicy patriotycznej uroczystości wraz z licznymi pocztami sztandarowymi przeszli ulicami miasta na plac przed Publicznym Gimnazjum Samorządowym im. Noblistów Polskich. Przed szkołą znajdują się posadzony w 2009 roku Dąb Pamięci oraz obelisk z tablicą pamiątkową, poświęcone pochodzącemu z Odonowa porucznikowi Wojska Polskiego Leonowi Postawce, który 77 lat temu został zamordowany w Katyniu.
Na znak szacunku i pamięci, wiązanki biało-czerwonych kwiatów przed obeliskiem oficera złożyli liderzy kazimierskich samorządów – gminnego i powiatowego, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji i Państwowej Straży Pożarnej, organizacji związkowych i kombatanckich, stowarzyszeń, placówek oświatowych, opiekuńczych oraz instytucji i partii politycznych.
Powiat Kazimierski reprezentowany był przez poczet sztandarowy oraz członka Zarządu Powiatu Zbigniewa Jakubasa, sekretarza Marka Krupę i przewodniczącego Rady Powiatu Marka Augustyna.

Dalsza część patriotycznych obchodów odbyła się w sali widowiskowej Kazimierskiego Ośrodka Kultury. W części oficjalnej głos zabrali: dyrektor KOK oraz burmistrz Adam Bodzioch.

W programie artystycznym publiczność obejrzała spektakl pt. „Katyń – requiem aeterna”, który przedstawili uczniowie Publicznego Gimnazjum Samorządowego w Kazimierzy Wielkiej. Było to patriotyczne widowisko według scenariusza i w reżyserii nauczycielek: Doroty Wojas, Moniki Anielskiej i Urszuli Góra. Wyjątkową scenografię, dodatkowo podkreślającą warunki bytowe polskich jeńców osadzonych w obozach kaźni na Wschodzie, przygotowała Beata Podstawa, nauczycielka z kazimierskiego gimnazjum i Ewa Wojciechowska, instruktor plastyki z Kazimierskiego Ośrodka Kultury. Po zakończeniu programu młodzi wykonawcy otrzymali od publiczności owację na stojąco.

Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski

W Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach oddane zostało na potrzeby uczących się tam dzieci i młodzieży boisko piłkarskie.

Dyrektorzy placówki Waldemar Kletschka i Piotr Mucha od lat zabiegali, by nieużytkowany teren o znacznym pochyleniu wypoziomować i adaptować na boisko szkolne. Nawieziono znaczne ilości ziemi do wyrównania terenu, pozyskane od Powiatowego Zarządu Dróg oraz z budowy zbiornika retencyjnego. Teren został utwardzony, zasiano na nim trawę oraz ogrodzono boisko wysoką siatką, uniemożliwiającą przypadkowe wydostanie się piłki na zewnątrz. Boisko służyć będzie dzieciom i młodzieży do rozgrywek piłkarskich i ćwiczeń, ale także do zabawy i rekreacji.

Oddanie boiska miało uroczysty charakter. Obecni byli nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie, młodzież oraz dyrektorzy placówki, którzy wraz ze Starostą Janem Nowakiem i Wicestarostą Michałem Buckim dokonali symbolicznego przecięcia biało-czerwonej wstęgi. Pierwszą „jedenastkę” wykonał Starosta Jan Nowak.

boisko 1

boisko 3

boisko 5

boisko 6

 

Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tenisie Stołowym

 

Powiat Kazimierski przeznacza corocznie w swym budżecie środki na popularyzację sportu szkolnego w szkołach ponadgimnazjalnych i organizację zawodów międzyszkolnych.

Także w tym roku w hali Kazimierskiego Ośrodka Sportowego odbyły się Mistrzostwa Powiatu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tenisie Stołowym,  których organizatorem w imieniu Starostwa był Szkolny Klub Sportowy, prowadzony przez nauczyciela wf, Zbigniewa Kwietnia. Wzięły w nich udział wszystkie szkoły średnie.

Otwarcia mistrzostw dokonał Starosta Kazimierski Jan Nowak.

W wyniku emocjonujących i zaciętych rozgrywek bezkonkurencyjny okazał się Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie.

Wyniki:

Dziewczęta:

I miejsce ZSZ Odonów 1

II miejsce Liceum Ogólnokształcące Kazimierza Wielka

III miejsce ZSZ Odonów 2

Chłopcy:

I miejsce ZSZ Odonów 1

II miejsce ZSZ Odonów 2

III miejsce ZSR Cudzynowice

Zwycięskie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary oraz symboliczne nagrody ufundowane przez Starostę Kazimierskiego Jana Nowaka.  

rozg ping pong 0

rozg ping pong 1

rozg ping pong 2

rozg ping pong 3

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 4 kwietnia 2017 r.
w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków
Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. poz. 1605) zarządza się, co następuje

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Sesja Rady Powiatu Kazimierskiego 28 marca 2017 r.

srp 23.03.17r

We wtorek, 28 marca 2017 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się sesja Rady Powiatu Kazimierskiego. W pierwszej części radni wysłuchali informacji n/t stanu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa sanitarnego oraz sprawozdania Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Głównym tematem sesji było przyjęcie Planu działań na rzecz rozwoju Powiatu Kazimierskiego, związanego z planowaną wspólnie z Gminą Kazimierza Wielka inwestycją budowy basenu mineralnego, na terenie należącym do istniejącej krytej pływalni „Wodny Raj”.

Inwestycja ma być dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego i obowiązkiem inwestora było dołączenie do wniosku o dofinansowanie, Planu działań zatwierdzonego na sesji Rady Powiatu w terminie do 30 marca br.

Na początku głos zabrał Starosta Kazimierski Jan Nowak, który obszernie wyjaśnił procedurę realizacji dofinansowania i obowiązki Powiatu w tym zakresie. Przypomniał, że Powiat powołał zespół kierowany przez Wicestarostę Michała Buckiego i członka Zarządu Zbigniewa Jakubasa, który to zespół od pół roku pracował nad opracowaniem sposobu wykorzystania miejscowego bogactwa - wód termalnych i siarczkowych, jeszcze przed uzyskaniem przez Kazimierzę Wielką statusu gminy uzdrowiskowej. Planowana inwestycja - basen mineralny odkryty - wpłynie na wzrost potencjału ekonomicznego regionu i poprawę bytu mieszkańców.

Bogactwem powiatu kazimierskiego są przede wszystkim gleby, w 80 % klasy I i II co jest gwarancją wysokiej wydajności upraw. Coraz większy stopień mechanizacji w rolnictwie sprawia jednak, że spada ilość miejsc pracy w tej branży, trzeba więc szukać alternatywnych rozwiązań. Wysoka bonitacja gleb nie pozwala na rozwój przemysłu, zaś odkryte złoża wód dają możliwość powstania uzdrowiska, co jest oczywiście procesem długotrwałym, zależnym w olbrzymiej mierze od potencjalnych inwestorów prywatnych. Doszliśmy więc do wniosku - powiedział Starosta - by zanim wejdą inwestorzy, wykorzystać wody poprzez rozbudowę istniejącego basenu o dodatkową nieckę basenową z leczniczą wodą termalną. Koszt inwestycji, na którą składa się rurociąg z odwiertu Cudzynowice do krytej pływalni, budowa niecki o wymiarach 18x10 m z obiektami towarzyszącymi, budowa kotłowni wykorzystującej termalne właściwości wód oraz wykonanie odwiertu do wtłaczania wody już wykorzystanej, winna zamknąć się kwotą rzędu 10 - 12 mln zł.

Rozmowy z Gminą w sprawie wspólnej realizacji projektu zakończyły się sukcesem - Rada podjęła stosowną uchwałę na sesji w dniu 20 marca br., deklarując wkład własny w wysokości  500 tys. zł w roku 2018 i 500 tys. zł w roku 2019.

Starosta Jan Nowak zwrócił uwagę na zauważalny spadek dochodów z istniejącego basenu, m. in. na skutek powstania podobnych obiektów w pobliżu Kazimierzy Wielkiej. Basen mineralny znacznie poprawi kondycję finansową krytej pływalni nawet przy niepełnym wykorzystaniu jego możliwości, przy czym stanowił będzie promocję miasta i powiatu kazimierskiego, także dla przyszłych inwestorów. 

Następnie Wicestarosta Michał Bucki przedstawił radnym wizualizację przyszłego basenu i przytoczył więcej szczegółów projektu podkreślając, że projekt jeszcze nie jest zamknięty i można będzie go uzupełniać, rozwijać i zmieniać w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Lokalizacja nowego basenu obok istniejącej krytej pływalni jest jak najbardziej uzasadniona, pozwoli bowiem wykorzystać całą infrastrukturę utworzoną przy budowie pływalni. Pozwoli też wykorzystać potencjał ludzki - fachową kadrę, która przy spadającym zainteresowaniu korzystaniem z pływalni nie jest w pełni zagospodarowana. Zaprezentował schemat całej inwestycji - od rurociągu, poprzez odbiór ciepła na potrzeby grzewcze, kąpiele mineralne - po wtłoczenie wykorzystanej wody do odwiertu chłonnego.

Projekt przewiduje ogrzanie wodami termalnymi również pobliskich obiektów.

Zlikwidowane zostaną słoneczne panele grzewcze, które wspomagały ogrzewanie basenu w okresie letnim. Właśnie w ich miejscu powstanie planowana niecka basenu mineralnego o wymiarach 18x10 mb. Przebudowana będzie droga pożarowa, która zostanie uproszczona z zachowaniem jej funkcji, dzięki czemu uzyska się teren pod budynek z grotą solną, prysznicami, pomieszczeniem ratowników i barem. Dla większego komfortu i zapewnienia intymności osób korzystających z kąpieli mineralnych, planowana jest budowa ogrodzenia - palisady o wys. 2 m., utrzymanej - podobnie jak budynek - w stylu nawiązującym do odkrytych w pobliżu megalitów sprzed kilku tysięcy lat.

Wzdłuż ulicy Kościuszki wygospodarowane będzie miejsce na parking dla 50 samochodów (obecnie jest ok. 15).

Jest bardzo prawdopodobne, że pierwsze kąpiele będą realne pod koniec 2019 roku.

Dodać należy, że planowany całoroczny, odkryty basen z kąpielami mineralnymi będzie pierwszym obiektem tego typu w Polsce - obecnie w celu zażywania kąpieli zimowych trzeba jechać za granicę.

Wielkość kotłowni, która powstanie dla wykorzystania energii z wnętrza Ziemi na zasadzie pompy ciepła, zależna będzie od kubatury obiektów przewidzianych do ogrzania.

Po krótkiej dyskusji, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Augustyn poddał Plan działań pod głosowanie. Radni podjęli uchwałę jednogłośnie.

Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski

   

Sprawdziły się czarne prognozy - opóźni się budowa obwodnicy Kazimierzy Wielkiej, a prace budowlane ruszą nie wcześniej niż w połowie 2018 roku. Powodem poślizgu jest unieważnienie przetargu, ogłoszonego przez inwestora - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wpłynęła tylko jedna oferta, a jej wartość - grubo ponad 80 milionów złotych - przekracza kwotę przeznaczoną na tę inwestycję (około 45 milionów złotych). Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich zamierza ją podzielić na dwa zadania: budowę obwodnicy Kazimierzy Wielkiej oraz rozbudowę trasy wojewódzkiej numer 768 w kierunku Koszyc (do granicy z Małopolską). Ogłoszone mają być dwa nowe przetargi. Dziś już wiadomo, że realizacja inwestycji opóźni się o kilka miesięcy, a prace budowlane rozpoczną się nie wcześniej niż w 2018 roku.

Źródło: Echo Dnia z 26 marca 2017 r.

No to zaczynamy – wniosek złożony!

basen kw wniosek

30 marca po ponad półrocznych przygotowaniach został złożony wniosek o dofinansowanie pierwszego w Polsce całorocznego odkrytego basenu termalnego z wodą mineralną/siarczkową.

Woda z odwiertu Cudzynowice GT-1 posiada świadectwo potwierdzające jej właściwości lecznicze wydane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, a planowany basen i przyległa infrastruktura w przyszłości powinna stać się zalążkiem przyszłego uzdrowiska. Szczególnie, że znajduje się na terenie „zespołu sanatoryjnego 3” wyznaczonego w Operacie Uzdrowiskowym. Basen będzie promocją miasta i powiatu, ale przede wszystkim magnesem dla przyszłych inwestorów.

Realizacja inwestycji jest uzależniona od pozytywnego rozpatrzenia wniosku i uzyskania dofinansowania na poziomie 85%. Niezbędnym jest również uzyskanie dofinansowania na pozostałą część: budowa rurociągu, zakładu geotermalnego oraz odwiertu chłonnego - nabór wniosków zostanie ogłoszony w drugim kwartale 2017r.

Do realizacji tej inwestycji potrzebna jest również akceptacja Gminy Kazimierza Wielka. Po ponad 3 godzinnej burzliwej dyskusji na komisjach w dniu 20 marca 2017r.

Edukacyjna konferencja w dawnej bursie

gal29

W czwartek, 28 kwietnia w budynku dawnej bursy odbyła się konferencja nt. "Edukacja we współpracy i dialogu szkół powiatu kazimierskiego" zorganizowana przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej i Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP.

W trakcie konferencji dyrektorzy szkół, nauczyciele, związkowcy wysłuchali referatów i prezentacji przygotowanych przez Joannę Piasta-Siechowicz, Barbarę Skarżyńską, Krystynę Stępień i Rafała Zajęckiego oraz uczestniczyli w dyskusji. Konferencję prowadziła Urszula Salwa - Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach.

Patronat honorowy sprawowali: Świętokrzyski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Starosta Powiatu Kazimierskiego.

Tekst i zdjęcia Z. Pilarski

Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej i Automobilklub Kielecki Koło w Kazimierzy Wielkiej 

zapraszają  na: XIII Rajd Pojazdów Zabytkowych Szlakiem Republiki Partyzanckiej w tym roku szlakiem chrześcijaństwa

 

 Program

7.05.2016r.

09,00–Kazimierski Ośrodek Sportowy www.kazimierzakos.pl- próby sprawnościowe          z udziałem dzieci z Domu Dziecka. Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą patriotyczny zryw  w okresie od  24 lipcu do 12 sierpnia 1944 roku, który zaowocował utworzeniem Republiki Partyzanckiej, obejmującej swoim obszarem ok. 1000 km2 (Proszowice, Nowe Brzesko, Opatowiec, Nowy Korczyn, Kazimierza Wielka, Słomniki, Miechów, Jędrzejów, Pińczów, Wiślica, Skalbmierz).

11,00– Chwalibogowice – miejsce, w którym miał pierwszą swoja pustelnię pierwszy polski święty- Świerad, nauczyciel św. Benedykta (zm. ok. 1034 r. wyświęcony w 1064 r.) www.kazimierzaw.pl . 

12,00-Nowy Korczyn (prawa miejskie w 1258 r.)www.nowykorczyn.pl- klasztor ufundowany w 1257 roku przez Bolesława Wstydliwego i jego żonę św. Kingę, źródełko św. Kingi, Dom Długosza, synagoga, kościół z XVI w.  Kazimierz Wielki w XIV w. ufundował tu zamek.  Król Władysław  Jagiełło w 1404 r zwołał               w Nowym Mieście Korczynie zjazd rycerstwa Korony, a w roku 1409  podejmował posłów krzyżackich wypowiadających Polsce  wojnę.  W 1438 r.   sejmik  obraduje nad przejęciem czeskiej korony. W maju 1439 r. Hińcza z Rogowa w bitwie pod Grotnikami pokonał oddziały husyckie Spytka z Melsztyna (pochowany w Piasku Wielkim), czym zapoczątkował upadek ruchu husyckiego, Na  zjeździe szlachty małopolski  i delegatów wielkopolskich w 1465 r. obradowano nad pozyskaniem środków na walkę z krzyżakami. W 1479 r. wielki mistrz krzyżacki  w Nowym Mieście Korczynie składa królowi hołd lenny. Przed sejmem walnym zbierali się     tu posłowie województw: sandomierskiego, małopolskiego, podolskiego, lubelskiego i wołyńskiego. Za panowania Stefana Batorego pobudowano tutaj  wodociągi            i łaźnie. Spichlerze korczyńskie posiadały własną wagę uznawaną w całej Polsce,   zwaną miarą korczyńską. W 1794 r.  przemarsz wojsk     T. Kościuszki. Wrzesień 1914 r. to  pierwsze walki legionów Piłsudskiego, 24-25 lipca 1944 r. udany atak partyzantów na posterunek żandarmerii po wcześniejszym oblaniu budynku   przy użyciu  sikawki strażackiej ropą  i podpaleniu W pobliskim Starym Korczynie urodził się Bolesław Wstydliwy. Z  Ostrowców pochodził rycerz Jan Nasiana , który zdobył chorągiew krzyżacką w bitwie pod Koronowem. W Uciskowie znajduje się  mogiła 1845  żołnierzy poległych podczas  I wojny światowej. W Strożyskach -kościół z 1378 r. z fragmentami najstarszego w Polsce zegara słonecznego.

14,00– Wiślica (prawa miejskie przed 1326 r.) www.wislica.pl- przez część historyków uznawana za dawną stolicę Państwa Wiślan. Panujący tutaj książe Wiślimir w 880 roku miał przyjąć chrzest o czym wspomina Żywot św. Metodego . W 990 roku Wiślica była obok Krakowa i Sandomierza najważniejszym ośrodkiem na terenie Małopolski. W XI w. Chrobry buduje gród obronny. Dzięki temu Wiślica miała dwa grody obronne- drugi był na wyspie  Regia. Zachowały się fundamenty romańskiego kościoła, który istniał  od drugiej połowy XI w. do końca XIII w. a w  jego wnętrzu znajduje się misa chrzcielna datowana na 880 r.  W  1382 roku zakończono budowę Kościoła  ufundowanego przez Kazimierz Wielkiego. Wewnątrz znajduje się rzeźba Matki Boskiej Łokietkowej z ok. 1300 roku, która w 1966 roku, podczas uroczystości 1000-lecia chrztu Polski była   koronowana przez  prymasa Polski  kard. Stefana Wyszyńskiego i  abp Karola Wojtyłę. W podziemiach można obejrzeć datowaną  na 1175 r.  tzw. płytę wiślicka z napisem „Ci chcą być podeptani aby mogli być wzniesieni do gwiazd”. W 1347 król Kazimierz Wielki ogłosił statuty wiślickie.  W 1382 r. na zjeździe szlachty małopolskiej podjęto posłów węgierskich.  Dzwonnicę i dom dla wikariuszy ufundował  w 1460 r  Jan Długosz. Długosz opisał również mający miejsce w Wiślicy   najsłynniejszy proces karny        z epoki Jagiellonów, który skazał Gniewosza z Dalewic rozgłaszającego o romansie królowej Jadwigi , obyczajem psów, na karę   trzykrotnego odszczekania  kłamstw pod ławą. Budowę wodociągów miejskich rozpoczęto w  roku 1528.  W 1587 r.   odbył się sejm elekcyjny. W pobliskich Gorysławicach kościół z 1535 roku.  Bilety wstępu do Muzeum Regionalnego w Wiślicy dla  grupy min. 20 osób – 8 zł (ulgowy 5 zł).

17.30Tor Kielce Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript."> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,   wjazd gratis-    impreza Automobilklubu Kieleckiego, próby sprawnościowe z udziałem tylko samochodów wyprodukowanych przed 1990 rokiem..

20,00- Hotel Pod Jaskółką Tumlin Osowa  (rezerwacja i opłaty indywidualnie)-  tel.  41 3003058, www.podjaskolka.pl.  W lokalu  są komunie, które kończą się ok      godz. 20.  Mamy oddzielny,  ogrodzony, zamykany parking.  Tutaj będzie ognisko (kawa, herbata, kiełbaska, kaszanka, smalec,  ogórek i pieczywo)- 30zł/osobę, płacimy indywidualnie.

          W odległości ok. 5 km znajdują się również :  Pensjonat - Aleksandry Budkiewicz - 41 303 46 28, www.olwo.pl i motel na Torze Kielce – 798118230, www.automobilklub.kielce.pl

.

08.05.

7,30-8,15-Śniadanie.

9,00 -   Zbiórka i przejazd na Święty Krzyż  Po drodze  mijamy Samsonów, gdzie w 1598 roku Jan Caccio postawił najnowocześniejszy na ziemiach polskich piec wytapiający żelazo w postaci płynnej surówki. Zachowały się   ruiny wielkiego pieca wybudowanego z inicjatywy Staszica w latach 1818-22  w ramach Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego- odlewanie  ciągłe surówki  o rocznej wydajności 800 ton.  Jako ciekawostkę podaję, że 200 lat temu z inicjatywy Staszica ,  powstała            w Kielcach Szkoła Akademiczno- Górnicza, która była pierwszą uczelnia techniczna w Polsce i siódmą w Europie.  Dalej  mijamy  dąb Bartek i Zachełmie, w którym odkryto sprzed 395 mil lat  ślady wyjścia  z wody tetrapodów.

10.30Święty Krzyż- prastare  miejsce  religijnego kultu. Czczono tutaj bożyszcza takie jak: Świst, Poświst i Pogodę  oraz bożków : Lelum  i Polelum. Z okresu IX-X w. zachowały się kamienne obwałowania  w kształcie podkowy  o długości 1,5 km. Występuje  tutaj magiczna moc- czakram. Bolesław Chrobry sprowadza na Łysiec      w 1006 roku ojców benedyktynów.  W latach 1102 do 1138 Bolesław Krzywousty  funduje klasztor   i kościół, który od XV w. jest pod wezwaniem Świętego Krzyża. Stało się to za sprawą księcia Władysława Łokietka przekazującego  zakonowi w 1306 roku relikwie  drzewa Świętego Krzyża. Od  XVIII w. jest ono przechowywane  w kaplicy Oleśnickich. Za panowania Jagiellonów  Święty Krzyż był najważniejszym  ośrodkiem religijnym w Królestwie Polskim.  Stąd Władysław Jagiełło wyruszył na swoją koronację do Krakowa, a później na bitwę pod Grunwaldem. Zachowały się tu pochodzące z I poł. XIV w, uznawane za jeden z najstarszych utworów polskiej  prozy – Kazania Świętokrzyskie. W 1884 roku rosyjski zaborca przekształca opactwo w ciężkie więzienie. W 1914 roku  Austriacy wysadzają wieżę kościelną (obecnie odbudowaną). W latach1941-1944 Niemcy urządzili tu dla  żołnierzy radzieckich obóz zagłady (zginęło ich ok. 7-8 tys.). Obecnie na Świętym Krzyżu znajduje się klasztor ojców Misjonarzy Oblatów i Sanktuarium Relikwii  Drzewa Krzyża Świętego.

14,00Bieliny-Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich www.osadasredniowieczna.eu  Zakończenie rajdu.  

Uwaga: wpisowe  w wysokości 20 zł od pojazdu  zostanie pobrane podczas imprezy. Uczestnicy płacą  również  indywidualnie za: konsumpcję, hotel,  bilety wstępu i ewentualnie ognisko, powyższe ceny mogą ulec niewielkim zmianom. Dzieci i młodzież proszę o zabranie  ważnych legitymacji szkolnych. Jak co roku organizatorzy przygotowali dla uczestników wiele niespodzianek.

Więcej informacji: Marek Krupa   509513300  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.kazimierzakos.pl

3maja

euromajowka

Uroczystość nadania imienia gen. Bronisława Kwiatkowskiego JS2130

 

04 2016 UROCZYSTOSC JS2130

W niedzielę 17 kwietnia 2016 roku w Czarnocinie, działająca na terenie powiatu kazimierskiego Jednostka Strzelecka nr 2130 obchodziła uroczystość nadania imienia Gen. Bronisława Kwiatkowskiego. Obchody rozpoczęła Msza św., którą odprawił Ksiądz Kapelan chor. ZS Zdzisław Sideł wprowadzony w asyście kolumny Strzelców Jednostki Strzeleckiej 2130. We Mszy św. oraz uroczystości w charakterze szczególnego gościa wzięła udział żona zmarłego Generała Pani Krystyna Kwiatkowska. Po mszy polowej na komendę Dowódcy Jednostki Strzeleckiej 2130 i jednocześnie Dowódcy uroczystości ppor. ZS Sylwestra Szmita na murawę boiska w Czarnocinie wmaszerowała kompania reprezentacyjna 6. Brygady Powietrznodesantowej z Krakowa pod dowództwem ppor. Jana Gołąbka, prowadzona przez orkiestrę wojskową Garnizonu Kraków. Wśród publiczności pojawiło się wielu znamienitych gości. W obchodach wziął udział Komendant Główny Związku Strzeleckiego „Strzelec” bryg. Krzysztof Wojewódzki oraz Kwatermistrz ZS „Strzelec” st. insp. Daniel Woś, wysocy rangą przedstawiciele Wojska Polskiego, przedstawiciele władz powiatowych i gminnych: Starosta powiatu kazimierskiego Pan Jan Nowak, Wicestarosta powiatu kazimierskiego Pan Michał Bucki, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Marek Augustyn, Wójt Gminy Czarnocin Pani Maria Kasperek, Sekretarz Gminy Czarnocin Pani Agata Wróbel oraz Przewodniczący Rady Gminy Czarnocin Pan Kazimierz Warszawa. Wśród zaproszonych gości obecna była rodzina Generała Kwiatkowskiego, pojawili się również przedstawiciele Szkoły Podstawowej im. Gen. Bronisława Kwiatkowskiego z m. Mazury wraz ze sztandarem, druhowie strażacy ze sztandarem z rodzinnej miejscowości Generała, Bractwo Kurkowe z Krakowa, którego Gen. Kwiatkowski był członkiem honorowym. Czarnocin gościł również zaproszonych Strzelców z Jednostek Strzeleckich Obwodu Świętokrzyskiego, Jednostki z Suchedniowa, Pińczowa oraz Skarżyska-Kamiennej. W obchodach wzięli udział dyrektorowie szkół współpracujących z Jednostką Strzelecką 2130 oraz wystawione przez nich Poczty sztandarowe: Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie Pani dyrektor Jolanta Mizio, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku Zdroju Pani dyrektor Lucyna Wojnowska, Szkoły Podstawowej w Czarnocinie Pani dyrektor Agata Lalewicz, Gimnazjum w Cieszkowach Pan dyrektor Robert Lalewicz. Podczas uroczystości st. strz. Magdalena Cieśniarska odczytała życiorys Generała Kwiatkowskiego celem przybliżenia jego sylwetki i wspaniałych osiągnięć zawodowych. Uroczystość przebiegła zgodnie z ceremoniałem wojskowym, podniesiono flagę na maszt przy dźwiękach orkiestry wojskowej, Komendant ZS „Strzelec” powitał zgromadzonych strzelców oraz żołnierzy. Dowódca uroczystości ppor. ZS Sylwester Szmit przywitał zgromadzonych gości oraz obecne pododdziały. Głos zabrali: Pani Krystyna Kwiatkowska, żona zmarłego Generała, Pan Starosta Jan Nowak oraz Wójt Gminy Maria Kasperek. Odczytano rozkaz Komendanta Głównego ZS „Strzelec” nadający Jednostce Strzeleckiej 2130 Kazimierza Wielka imię Gen. Bronisława Kwiatkowskiego. Odczytano również wyciągi z rozkazów Komendanta Głównego ZS „Strzelec”, Komendanta Obwodu Świętokrzyskiego ZS „Strzelec” oraz Dowódcy Jednostki Strzeleckiej 2130 dotyczące awansów na wyższe stopnie strzeleckie. Komendant ZS „Strzelec” bryg. Krzysztof Wojewódzki wraz z Kwatermistrzem ZS „Strzelec” st. insp. Danielem Wosiem dokonali uroczystego wręczenia aktów mianowania strzelcom z Jednostki Strzeleckiej 2130. Część wojskową obchodów zakończyła defilada wojskowa z udziałem orkiestry wojskowej, kompanii reprezentacyjnej 6. Brygady Powietrznodesantowej z Krakowa, Jednostki Strzeleckiej 2130 z Kazimierzy Wielkiej oraz pododdziału zaproszonych jednostek strzeleckich Obwodu Świętokrzyskiego. Nie był to koniec atrakcji, uczniowie Szkoły Podstawowej z Czarnocina oraz Gimnazjum w Cieszkowach przygotowali wspaniałe występy artystyczne dlazgromadzonych gości, które zwieńczyły i uświetniły całą uroczystość. Po występach w namiotach wojskowych czekał poczęstunek oraz grochówka wojskowa przygotowana przez żony strzelców z Czarnocina. Uczestnicy obchodów w asyście żołnierzy mieli możliwość podziwiania sprzętu i uzbrojenia będącego na wyposażeniu   żołnierzy 6. Brygady Powietrznodesantowej. Zarówno dla żołnierzy, strzelców oraz zgromadzonych gości był to słoneczny dzień pełen niesamowitych wrażeń, przytaczając słowa przemówienia Starosty Jana Nowaka – „Czarnocin tyle wojska od dawna nie widział”.

strzelec yt

 sierż. Zbigniew Cieśniarski

Świętokrzyski  Ośrodek  Doradztwa  Rolniczego  w  Modliszewicach ma przyjemność poinformować, że 19 czerwca br. na terenie MAKRO Kielce przy ul. Transportowców 15  odbędzie się finał regionalny XVI edycji  ogólnopolskiego  Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów”.Zwracamy się z prośbą o wsparcie działań na rzecz wykorzystania potencjału dziedzictwa kulinarnego do rozwoju obszarów wiejskich i jednocześnie prosimy o rozpowszechnienie informacji o konkursie na swoim  terenie  oraz zamieszczenie na stronie internetowej.
Link z informacją  :
http://www.sodr.pl/index.php/1146-zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-wojewodzkim-nasze-kulinarne-dziedzictwo

Plakat GWiA NKD 2016

Obchody 76. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej

katyn 16

W środę, 13 kwietnia br. Kazimierza Wielka oddała hołd i uczciła pamięć ponad 21 tysięcy Polaków zamordowanych przez sowieckie NKWD wiosną 1940 roku w Katyniu, Miednoje, Charkowie i innych miejscach kaźni na Wschodzie.

Obchody 76. rocznicy Zbrodni Katyńskiej zainaugurowała msza święta w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego, którą celebrowali: dziekan dekanatu kazimierskiego ks. kan. Janusz Mularz, ks. proboszcz Antoni Bialik i ks. Sylwester Piwowar. Po nabożeństwie uczestnicy patriotycznej uroczystości wraz z czternastoma pocztami sztandarowymi przeszli ulicami miasta na plac przed Publicznym Gimnazjum Samorządowym im. Noblistów Polskich. Przed budynkiem szkoły znajduje się zasadzony w 2009 roku Dąb Pamięci oraz obelisk z tablicą pamiątkową, poświęcony zamordowanemu w Katyniu porucznikowi Wojska Polskiego Leonowi Postawce z Odonowa.
W imieniu rodziny oficera kwiaty przed obeliskiem złożyli Iwona i Marek Postawkowie wraz z synem Jerzym i kuzynką Martą Nitwińską. Biało-czerwone wiązanki kwiatów złożyli także przedstawiciele Starostwa Powiatowego - starosta Jan Nowak w asyście przewodniczącego Rady Powiatu Marka Augustyna i radnego Andrzeja Kulisia, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji i Państwowej Straży Pożarnej, organizacji kombatanckich, związkowych, stowarzyszeń, szkół, placówek opiekuńczo –wychowawczych, instytucji samorządowych i partii politycznych

Kolejna część rocznicowych obchodów odbyła się w sali Kazimierskiego Ośrodka Kultury. Ponad trzystuosobową publiczność, w tym wszystkich uczniów kazimierskiego gimnazjum, powitał dyrektor placówki Czesław Kowalski. Zwracając się do gości, a szczególnie do młodzieży, powiedział m.in., że „Katyńska tragedia narodu polskiego powinna być dla nich wielką lekcją na przyszłość, której niestety jego pokolenie nie odrobiło. Potrzebna jest pamięć nie tylko o bestialskim mordzie na naszych rodakach, ale również o jego przyczynach i popełnionych błędach.”

Okolicznościowe przemówienia wygłosili także liderzy lokalnych samorządów – burmistrz Adam Bodzioch i starosta kazimierski Jan Nowak. Włodarz gminy przypomniał, że starsze pokolenie Polaków miało niewielką wiedzę o Katyniu – skąpe wiadomości uzyskiwało z Radia Wolna Europa, od księży i opowiadań tych, którzy przeżyli II wojnę światową. Dziś mamy to szczęście, że możemy oficjalnie pielęgnować i celebrować pamięć bohaterów tamtych dni. Mimo to, za mało znamy niedawną historię, a uroczystości takie jak dzisiejsza są właśnie najlepszymi lekcjami historii.

Z kolei starosta Jan Nowak mówił o dwóch totalitarnych systemach I połowy XX wieku – faszyzmie i komunizmie, które podzieliły nasz kraj. Podkreślił, że w Katyniu wymordowano Polaków tylko dlatego, że zostali uznani za „wrogów władzy sowieckiej”, ponieważ nie wyrzekli się swojej polskości.

W części artystycznej widzowie obejrzeli spektakl pod wymownym tytułem. „Prawdy nie można rozstrzelać!”. Patriotyczne widowisko, wyreżyserowane przez panie nauczycielki: Wiolettę Wójcik, Urszulę Góra, Jolantę Michałowską i Ewę Pietroń, tradycyjnie zaprezentowali uczniowie Publicznego Gimnazjum Samorządowego w Kazimierzy Wielkiej. Poprzez wiersze, piosenki oraz przytaczane wspomnienia zapisane w dziennikach i pamiętnikach Polaków pojmanych do niewoli, młodzież przekonywująco przedstawiła historię polskich bohaterów osadzonych w obozach na Wschodzie i zgładzonych w katyńskim lesie. Atmosferę dramatycznych wydarzeń sprzed 76 lat podkreślały wzruszające utwory muzyczne i piękna, bogata w symbole scenografia . Na scenie, wśród drzew i krzyży dominował „dół śmierci” i ogromny różaniec, a w scenie finałowej spektaklu młodzi artyści wnieśli na scenę kilkumetrową biało-czerwoną flagę, którą okryli symboliczną, katyńską mogiłę.

Na zakończenie, publiczność oglądająca spektakl w skupieniu i ciszy, nagrodziła wykonawców długotrwałą owacją.

Zdzisław Pilarski

rekrutacja wku

W czwartek, 21 kwietnia minie rok od uroczystego przekazania ujęcia wód geotermalnych w Cudzynowicach. To skarb - dar natury o ogromnej wartości. Blisko, na wyciągnięcie ręki. Odwiert to jednak dopiero początek drogi, pełnej wybojów i zakrętów.

W rejonie Kazimierzy Wielkiej znajdują się ogromne złoża wód siarczkowych i termalnych. Jedne z największych w Europie - szacowane na miliardy metrów sześciennych. Na głębokości 650-750 metrów, o bardzo wysokiej wydajności i dobrych parametrach. Niektórzy oczami wyobraźni... widzą już w Kazimierzy uzdrowisko, które da miastu sławę; mieszkańcom - pracę i godziwe zarobki. Potrzeba czasu i pieniędzy

Nim jednak pojawią się na rogatkach tablice z napisem „Kazimierza Wielka Zdrój”, upłynie sporo wody w Nidzicy i Małoszówce. To projekt długofalowy. Wymaga czasu, cierpliwości... i pieniędzy. Ekspoloatacja „gorących wód” wiąże się z olbrzymimi nakładami finansowymi. Koszty mogą się zwrócić za kilka-, kilkanaście lat. Lokalnych samorządów nie stać na takie wydatki. Budżety powiatu kazimierskiego i gminy Kazimierza Wielka są skromne, w granicach 40-50 milionów złotych w skali roku, a to za mało, by choć „rozbujać” inwestycję. Cała nadzieja to pieniądze z zewnątrz - prywatnych inwestorów, dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej, w perspektywie 2014-2020. Póki co, najwięcej zwolenników ma opcja prowadzenia inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Według wstępnego projektu, główny kompleks uzdrowiskowy - sanatoria, obiekty lecznicze i spa, infrastruktura towarzysząca - miałby powstać na terenach w rejonie nowego zbiornika na Małoszówce. Na pograniczu Kazimierzy Wielkiej i Słonowic, na ponad 100 hektarach gruntów należących do powiatu i gminy. Tylko - i aż - wielka szansa Co wydarzyło się od kwietnia 2015 roku? Fizycznie - nic. Parafrazując wielki przebój Golec uOrkiestry - „Tu na razie jest ściernisko, ale będzie... uzdrowisko!”. Pola wokół akwenu nadal użytkowane są rolniczo; o jakichkolwiek pracach budowlanych dziś nie ma mowy. Pocieszające, że jest wreszcie wyczekiwana koncesja na wydobycie „gorących wód”. Kolejne procedury, a jest ich sporo - w toku. Nad łamigłówką „Kazimierza Wielka uzdrowiskiem” pochylało się wiele mądrych głów. Były dwie duże konferencje, w tym pamiętne spotkanie w kazimierskiej bursie, pod koniec października 2015 roku, z udziałem posła Grzegorza Schetyny. - To bardzo ciekawy projekt. Gorąco będę wspierał te działania, ale musi być krok po kroku. To tylko wielka szansa. I aż wielka szansa - ocenił sprawę szef Platformy Obywatelskiej, dodając: - Jeśli inwestować w taki projekt, to musi być supernowoczesny. Niedługo potem zorganizowano konferencję w Euforia &_Cotton Club w Kazimierzy Małej. Najważniejsze jednak, że zgodnie współpracują kazimierskie samorządy. Podstawowe zadanie dla gminy to opracowanie operatu uzdrowiskowego, zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego. Bez tego nic nie ruszy. Konieczne jest też uzbrojenie terenów pod inwestycje, wspierane działaniami w sferze marketingu, promocji.

foto

Tu na razie jest ściernisko, ale będzie... uzdrowisko! - trawestując przebój Golec uOrkiestry, tutaj, w rejonie zbiornika na Małoszówce można zobaczyć - oczami wyobraźni - kompleks uzdrowiskowy, z sanatoriami i infrastrukturą towarzyszącą ©Adam Ligiecki

/art. z dnia 8.04.2016r.  echodnia.eu/

 W środę 30 marca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu Kazimierskiego. Obok bieżących tematów, jak ocena pracy Zarządu Powiatu za II półrocze 2015 r., czy zmian budżetowych i regulaminowych, głównym tematem były sprawy bezpieczeństwa publicznego.
Z tego względu na sesję zaproszeni zostali przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Sanepidu. Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Kazimierzy Wielkiej podinsp. Jacek Piwowarski zapoznał Radę Powiatu ze stanem bezpieczeństwa na terenie powiatu kazimierskiego. Następnie przedstawił cel i istotę konsultacji społecznych jakie policja przeprowadza z udziałem społeczeństwa i samorządów oraz tworzenia map bezpieczeństwa. W trakcie konsultacji pojawiły się sugestie, propozycje i wnioski dotyczące lokalnych zagrożeń. Padły między innymi propozycje, aby zwiększyć liczbę patroli w rejonie zbiornika retencyjnego w Kazimierzy Wielkiej, a także zwrócić szczególną uwagę na pieszych poruszających się po zmierzchu drogami poza obszarem zabudowanym, bez elementów odblaskowych. Informację o stanie ochrony p-pożarowej na terenie powiatu przedstawił Z-ca Komendanta Powiatowego PSP Janusz Buła. W dyskusji n/t bezpieczeństwa oraz stanu sanitarnego w powiecie kazimierskim zabierało głos kilku radnych. Przedstawiciele służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz przedstawiciel Sanepidu szczegółowo odpowiadali na pytania radnych

IMG 2882

IMG 2886

IMG 2887

IMG 2889

Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski

Wczoraj na terenie miasta Kazimierza Wielka doszło do dwóch prób wyłudzenia pieniędzy od starszych kobiet metodą " na wnuczka " i „na policjanta”. Apelujemy o ostrożność!!!

więcej informacji

http://www.kazimierzawielka.swietokrzyska.policja.gov.pl/tka/dzialania-policji/aktualnosci/13106,Uwaga-na-oszustow.html

2016-03-07..11: LO w Kazimierzy Wielkiej - Wizyta uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich w ramach programu Erasmus+

042016lo

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej podtrzymuje tradycję współpracy ze szkołami z zagranicy. Od 1.09.2015 do 30.08 2017 szkoła będzie realizowała projekt międzynarodowy finansowany przez Unię Europejską. W projekcie biorą udział szkoły partnerskie z Anglii, Finlandii, Francji, Włoch i Turcji. 
Tytuł projektu to „Ślad człowieka w Europie”. Chodzi szczególnie o tzw. ślad węglowy, czyli ilość zanieczyszczeń,jakie każdy z nas zostawia wskutek swojej egzystencji na ziemi. Ale nie tylko. Śladem człowieka jest jego wkład w zmianę krajobrazu, organizację przestrzeni i ogólnie pojętą produkcję. Śladem człowieka jest też to, czego się w ciągu życia nauczy i co da z siebie innym. Ogólnie projekt dotyczy gospodarki energetycznej, źródeł alternatywnych, rozsądnego korzystania z konwencjonalnych źródeł energii i wszelkich działań w tyn zakresie.

Pierwsze spotkanie w ramach projektu odbyło się w listopadzie 2015r. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich sześciu szkół biorących udział w projekcie. Kazimierskie Liceum reprezentowali: dyrektor Włodzimierz Kruszyński, koordynator projektu Edyta Kwiecień i nauczyciel informatyki, Andrzej Kocerba. Celem spotkania projektowego było wypracowanie i przygotowanie założeń, celów, harmonogramu działań, które będą realizowane w trakcie pierwszego  spotkania uczniów biorących udział w projekcie.

Pierwsza wizyta uczniów i nauczycieli miała miejsce w Polsce, w LO w Kazimierzy Wielkiej. W dniach 7-11 marca br. Liceum gościło 40 uczniów i 19 nauczycieli. W bogatym programie działań znalazły się m. in.: prezentacje na temat sytuacji energetycznej w poszczególnych krajach, wyjazd na sesję naukową na Politechnikę Świętokrzyską, tworzenie interaktywnej i fizycznej mapy energii, opracowanie logo projektu oraz udział w uroczystym spotkaniu w restauracji Euforia w Kazimierzy Małej,którego celem była prezentacja efektów działań oraz upowszechnienie projektu.
Powiat Kazimierski reprezentowali: starosta kazimierski - pan Jan Nowak, przewodniczący Rady Powiatu – pan Marek Augustyn, dyrektor PZEAS w Kazimierzy Wielkiej - pan Wojciech Kałat, sekretarz powiatu kazimierskiego – pan Marek Krupa.
Z Politechniki Świętokrzyskiej przybyli pracownicy naukowi z kierownikiem Katedry Fizyki Budowli i Energii Odnawialnej, prof. Jerzym Piotrowskim na czele. Obecni byli także dyrektorzy i przedstawiciele okolicznych szkół i placówek oświatowych, przedstawiciele samorządów lokalnych różnego szczebla oraz, oczywiście, uczestnicy projektu – uczniowie i nauczyciele. Każdy z gości otrzymali komplet materiałów informacyjnych na temat projektu.

Zwracając się do przybyłych, starosta Jan Nowak pogratulował uczestnikom projektu wspólnych działań, podkreślił wagę tematyki związanej z energią i życzył dalszej, owocnej współpracy.W dalszej części spotkania pan Starosta wziął udział w panelu dyskusyjnym, w trakcie którego przedstawił inwestycje związane z gospodarką energetyczną zrealizowane przez Powiat Kazimierski.

Na zakończenie Goście wzięli udział we wspólnej kolacji.

Powiat Kazimierski jest beneficjentem głównym projektu. Beneficjentem końcowym jest Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej.

Relacja: Andrzej Kocerba

Więcej na stronie internetowej LO w Kazimierzy Wielkiej.

Zakończenie nauki uczniów Technikum im. Władysława Grabskiego

i Liceum Ogólnokształcącego w Odonowie

Uroczystośćwręczenia medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju” dla rodziców,

których synowie pełnili nienagannie czynną służbę wojskową

Wyróżnieniem dla Szkoły była obecność:

 • Wiceminister Obrony Narodowej Panią Beatę Oczkowicz,
 • Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach
  – Pana płk Wiesława Święchowicza,
 • Przedstawicieli Politechniki Świętokrzyskiej,
 • Przedstawicieli Starostwa Powiatowego z panem Starostą Janem Nowakiem,
 • Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej –
  Pana Adama Bodziocha,
 • Wójta Gminy Czarnocin - Pani Marii Kasperek,
 • Wójta Gminy Opatowiec – Pana Sławomira Kowalczyka,
 • Wójta Gminy Bejsce – Pana Józefa Zuwały,
 • Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych,
 • Przedstawicieli służb mundurowych,
 • Przedstawicieli organizacji kombatanckich.

Z szacunkiem powitano bohaterów uroczystości - rodziców, których synowie pełnili nienaganną czynną służbę wojskową.

Organizatorem uroczystości wręczenia medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju” była Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku Zdroju, honor dowódcy sprawował Komendant - Pan płk Jarosław Molisak. Przebieg uroczystości był zgodny z ceremoniałem wojskowym, co potęgowało poczucie wagi i doniosłości podczas wręczenia medali dwunastu rodzicom, których trzech lub czterech synów pełniło czynną służbę wojskową. Major Andrzej Irekprzedstawił zebranym historię „Medalu Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka – Pan Adam Bodzioch gratulując odznaczonym rodzicom, wręczył pamiątkowe dyplomy uznania.

Uroczystość zorganizowano w szkole, która od 68 lat kształci młodzież przygotowując ją do pełnienia ważnych zadań w naszej społeczności zarówno tych zawodowych jak i w wymiarze służby innym ludziom. Dyrektor ZSZ w Odonowie – Jolanta Mizio, nawiązując do charakteru uroczystości, podkreśliła, że w szkole od wielu lat przywiązywano wagę do kształcenia obronnego, strzeleckiego. Od 2009 roku w Liceum Ogólnokształcącym realizowane były dwie innowacje pedagogiczne „służby mundurowe – edukacja dla bezpieczeństwa” oraz „edukacja dla służb mundurowych”.

Kreatywna szkoła…

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa komentując prezentacją multimedialną dotyczącą historii LO, podkreślał, jak wiele działań zrealizowano w klasach „mundurowych”. Uczniowie klas „mundurowych” mieli szanse uczestniczyć w różnych zajęciach sprzyjających rozwojowi zarówno sprawności fizycznej jak i zainteresowań. Były to: szkolenia narciarskie, kurs ratownika wodnego, kurs sztuk walki, obóz szkoleniowy z instruktorami survivalu, obejmujący m.in. marsze na orientację, marsz na azymut, elementy wspinaczki skałkowej, paraalpinistykę, przeprawy wodne, trekking górski.

Wiele działań zrealizowano w formach bezpłatnych dla uczniów w ramach projektu pt: „Aktywni w edukacji dla bezpieczeństwa”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w latach 2011 -2012.

 Specyfikę pracy w służbie wojskowej poznają uczniowie zarówno w trakcie wizyt w jednostkach wojskowych jak i podczas obozów sprawnościowo-sportowych.

W 2012 , 2013 i 2014 odbyły się już trzy takie obozy na terenie „Centrum Przygotowań Do Misji Zagranicznych im. gen. broni Władysława Sikorskiego” w Kielcach. Aktualnie uczniowie klasy I LO przygotowują się do czwartego obozu.

Cenna współpraca…

Różnorodność działań podejmowanych w klasach mundurowych wynika z faktu, że szkołę wspierają: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku Zdroju, Komenda Powiatowa Policji w Kazimierzy Wielkiej, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, Koło nr 11 Żołnierzy Wojska Polskiego w Kazimierzy Wielkiej.

Podsumowanie nauki dla uczniów klasy III LO było doskonałą okazją do podziękowania służbom mundurowym za dotychczasowe wsparcie.

Piękne zakończenie…

Kończący szkołę uczniowie klasy IV a i III LO mieli niepowtarzalną satysfakcję, ponieważ świadectwa, dyplomy, nagrody wręczali im: Pani Minister Beata Oczkowicz, Pan Starosta Jan Nowak w asyście Dyrektora oraz Wychowawców: Pani Teresy Korfel, Pani Anety Grzesik.

Podziękowania, gratulacje dla uczniów wyróżniających się w nauce, aktywnych w kształtowaniu wizerunku szkoły, podsumowano wskazówkami Władysława Grabskiego – Patrona Technikum w Odonowie:

„Powinniśmy swe życie zapełniać czynami (…)

marzeniami unosić się w przyszłość

ale rozumem trzymać się rzeczywistości”

Polsko, nasza Polsko!

Widowisko słowno- muzyczne jakie zaprezentowali uczniowie ZSZ w Odonowie na zakończenie uroczystości, było okazją do spotkania z polską sztuką i kulturą.

Zwrócono uwagę na wartości wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju, bo silnie związane z naszymi polskimi korzeniami.

W krótkim programie artystycznym, który nie przypominał schematycznej akademii, przywołano najpiękniejsze wydarzenia z polskiej literatury, filmu, tańca i muzyki, wykonując m.in. takie utwory jak: „Dumka na dwa serca”, „Jak długo na Wawelu”, „Powrócisz tu” , oraz najważniejszą scenę z I części „Chłopów”.

A wszystko po to, aby nie zapomnieć… aby hołdować tradycji, pielęgnować to, co ważne, piękne i nasze polskie!

W drugiej części programu zwrócono się do Absolwentów, próbując znaleźć odpowiedź na kilka sztampowych pytań: „Jak dalej żyć”?, „Jak znaleźć sens życia”, „Jaki przyjąć system wartości”?, „Jak być szczęśliwym”?

Na koniec uroczystości wszystkim Gościom i Absolwentom zadedykowano utwór „Biegnij przed siebie” również dający odpowiedź na powyższe pytania.

       Koło nr 11 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego na uroczystości w Odonowie   

wpgal

W piątek 24 kwietnia b.r. członkowie Koła nr 11 ZŻWP uczestniczyli w zakończeniu nauki przez klasę mundurową LO. Uroczystość uświetniła poprzez swój udział p. Beata Oczkowicz - wiceminister Obrony Narodowej. Wśród licznie zaproszonych gości, takich jak: Jan Nowak - starosta kazimierski, Adam Bodzioch  - burmistrz Kazimierzy  Wielkiej, uczestniczyli również kombatanci: prezes Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy AK- Koła w Kazimierzy Wielkiej - Józef Belski, który jest jednocześnie członkiem ZŻWP (kola nr 11) oraz prezesi kół kazimierskich: BCh - Mieczysław Antos, Kombatantów RP - Bolesław Pozłótka. Jednym zorganizatorów imprezy był Komendant WKU Busko - ppłk Jarosław Molisak, który złożył meldunek p. wiceminister Obrony Narodowej.

      Na początku uroczystości przypomniano historię nadawania przez MON medalu "Za zasługi dla obronności Kraju" .Medale te nadano kilku paniom z powiatu kazimierskiego, które wychowały i skierowały do wojska trzech lub więcej swoich synów . M. in medale te otrzymały pp. Zofia Kupiec i Maria Kwaśniewska z Zagórzyc (gmina KW).

      W okolicznościowym przemówieniu p. Jolanta Mizio - dyr. Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie podkreśliła min. fakt podpisania w r.2013 umowy o współpracy z Kołem nr 11 Związku Żołnierzy WP w Kazimierzy Wielkiej. Na filmie ilustrującym historię Szkoły pokazano elementy uroczystego przekazania sztandarów organizacji kombatanckich: AK, BCH i Związku Kombatantów RP zgodnie z ceremoniałem wojskowym pocztom sztandarowym LO, jako swoistą sztafetę pokoleń. Zaakceptowanie wniosku złożonego przez Koło nr11 ZZWP przez dyr. Mizio służy znakomicie wychowaniu patriotycznemu młodzieży  Szkoły w Odonowie. Podkreślić należy również doskonałą prezentację musztry żołnierskiej przez kończąca naukę klasę mundurową. Do tak wręcz profesjonalnego jej wykonania przyczynił się głównie chor. Sylwester Szmit- członek koła ZŻWP w Kazimierzy Wielkiej. Doskonałą współpracę z Kołem podkreśliła również dyr. Jolanta Mizio wraz z pięknymi dziewczętami w mundurach, które wręczyły kwiaty podziękowania m.in. ppłk Tadeuszowi Podkowie oraz w/w chor. Sylwestrowi Szmitowi. Byli oni obecni w mundurach galowych WP. Również oddali w ten sposób honor kończącej naukę młodzieży klasy mundurowej  tacy członkowie Koła w Kazimierzy Wielkiej, jak: : płk Adam Zioło, kmdr por. Wiesław Ertman, kpt. Jan Stępień.

       Zakończenie nauki przez klasę mundurową LO w Odonowie ukoronowane zostało wspaniałym występem artystycznym młodzieży. W imieniu Koła nr 11 ZŻWP składamy gratulacje twórcom tej wspaniałej patriotycznej uroczystości zorganizowanej z iście wojskową precyzją co do czasu i treści. Podziękowania te kierujemy do Jana Nowaka - Starosty Kazimierskiego, Jolanty Mizio - dyr. Szkoły oraz Komendanta WKU Busko - ppłk. Jarosława Molisaka.

                                                                                  Z żołnierskim pozdrowieniem                                                                                 ppłk Tadeusz Podkowa prezes Koła nr 11

           24 kwietnia abiturienci świętowali w Odonowie

odonowgal

            W piątkowej uroczystości zakończenia roku szkolnego przez dwie klasy maturalne
w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie wzięła udział wiceminister obrony narodowej Beata Oczkowicz, która pogratulowała i przekazała nagrody najlepszym abiturientom.
W uroczystości udział wzięli m. in. Starosta Kazimierski Jan Nowak, komendant WKU w Busku Zdroju ppłk Jarosław Molisak, burmistrzowie i wójtowie gmin z powiatu kazimierskiego, dyrektorzy szkół i instytucji, kombatanci.

Obecność pani minister związana była z zakończeniem nauki przez tzw. klasę mundurową - III LO - "Służby mundurowe - edukacja dla bezpieczeństwa", której wychowawczynią jest p. Teresa Korfel. Drugą z kończących naukę klas była klasa hotelarsko - informatyczna IVa, prowadzona przez p. Anetę Grzesik. Dziękując za trud włożony w ich wychowanie abiturienci wręczyli wychowawcom i nauczycielom piękne bukiety kwiatów.

            Zabierając głos Starosta Kazimierski Jan Nowak podkreślił uniwersalność Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie i umiejętność odnalezienia się w niełatwej, związanej m. in. z niżem demograficznym, sytuacji w szkolnictwie. Podkreślił znaczenie klas mundurowych w kształceniu młodzieży w duchu patriotycznym. Kończąc życzył abiturientom powodzenia na egzaminach maturalnych.

           

            W swym wystąpieniu dyrektor ZSZ p. Jolanta Mizio podziękowała m. in. uczniom klasy III LO "mundurowej", którzy wyróżnili się najbardziej swoim zaangażowaniem w służbie w pocztach sztandarowych powierzonych ZSZ w Odonowie przez organizacje kombatanckie. (więcej o współpracy szkoły z kombatantami w materiale obok)

            Na początku piątkowego spotkania w Odonowie przypomniano historię nadawania przez MON medalu "Za zasługi dla obronności Kraju". Medale te MON nadało kilku paniom z powiatu kazimierskiego, które wychowały i skierowały do wojska trzech lub więcej swoich synów. Wręczenia medali dokonała pani minister Beata Oczkowicz w asyście starosty Jana Nowaka, burmistrza Adama Bodziocha i przedstawicieli WKU.

           

            Uroczystość zakończył piękny program artystyczny utrzymany w konwencji literackiej i ludowej. Przygotowały go młodsze klasy Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie - z dedykacją dla absolwentów. Było więc Mazowsze, "Dumka na dwa serca", byli polscy nobliści w dziedzinie literatury, była inscenizacja fragmentu "Chłopów" - wszystko to w barwnych strojach krakowskich, lubelskich i łowickich. Zakończyła część artystyczną znana piosenka z repertuaru Ireny Santor o wymownym tytule -"Powrócisz tu...".

Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski

Więcej zdjęć na http://www.pilarscy.eu

LO w Kazimierzy Wielkiej - Zakończenie zajęć edukacyjnych klas trzecich

logal

Uroczystość odbyła się w sali gimnastycznej kazimierskiego Liceum. Z tegorocznymi absolwentami spotkał się.Starosta Kazimierski, pan Jan Nowak. W swoim wystąpieniu podkreślił rolę i znaczenie wiedzy we współczesnym świecie i życzył sukcesów na maturze oraz pomyślności w realizacji dalszych planów życiowych. Wręczył także nagrody książkowe i złożył osobiste gratulacje wyróżnionym uczniom, a na koniec... dał się namówić na wspólne, pamiątkowe zdjęcie z klasą 3c na schodach wejściowych do budynku LO. Panu Staroście serdecznie dziękujemy za obecność.

Relacja i fotografie: Andrzej Kocerba (pełne dane można obejrzeć na stronie lokw.edu.pl)

Odwiert i ujęcie wód w Cudzynowicach przekazane !

 odwiertgal

21 kwietnia w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach odbyło się uroczyste przekazanie przez konsorcjum "Globeco" z Krakowa reprezentowane przez Adama Nowaka - Staroście Kazimierskiemu Janowi Nowakowi, zakończonego odwiertu i ujęcia wód termalnych i siarkowych, wykonanego przez Konsorcjum "Globeco" i Śląskie Towarzystwo Wiertnicze "Dalbis" z Radzionkowa.   Zadanie to było dominującą częścią projektu pt. " Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej dla powiatów kazimierskiego i kieleckiego". W projekcie - obok Powiatu Kazimierskiego - uczestniczyły Gminy Czarnocin i Opatowiec oraz Zagnańsk z powiatu kieleckiego. W ramach projektu Powiat Kazimierski wykonał termomodernizację następujących obiektów:

- Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kazimierzy Wielkiej

- Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnychw Cudzynowicach.

Najpoważniejszym jednak zadaniem w ramach projektu było nowatorskie rozwiązanie zasilania w energię cieplną obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Ogrzewanie obiektów odbywa się energią z wnętrza ziemi, tzw. pompą ciepła z wykorzystaniem wód termalnych z nowego odwiertu. Zasilanie urządzeń w energię elektryczną realizowane jest poprzez nowoczesne ogniwa fotowoltaiczne.

Najważniejszym elementem zrealizowanego projektu, który stwarza olbrzymie perspektywy dla Kazimierzy Wielkiej jest odkrycie siarkowych wód termalnych, które nie ustępują innym ujęciom wód na Ponidziu, a w wielu parametrach (np. temperatura na wypływie, czy wydajność i ciśnienie) biją je na głowę.

Przed uroczystym przekazaniem ujęcia wody odbyło się spotkanie Świętokrzyskiego Klastra Uzdrowiskowego z udziałem Izby Gospodarczej "Krąg Turystyki Zdrowotnej", gdzie mówiono m. in. o możliwości wykorzystania cudzynowickich wód.

Wśród zaproszonych na uroczystość Gości obecni byli przedstawiciele samorządu wojewódzkiego - Marszałek Adam Jarubas i Członek Zarządu Kazimierz Kotowski, Sekretarz Bernard Antos, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk. Byli starostowie, burmistrzowie i wójtowie z ościennych powiatów i gmin. Obecny był poseł na Sejm RP Romuald Garczewski. Środowiska naukowe reprezentowali specjaliści z Politechniki Świętokrzyskiej, Uniwersytetu Rolniczego z Krakowa, Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach i Państwowego Instytutu Geologicznego oraz Łukasz Bilski prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, dyrektor Włodzimierz Grochal i "matka chrzestna" projektu dr Beata Wiktorowicz z Państwowego Instytutu Geologicznego. To właśnie jej przypadła w udziale publiczna degustacja "cudzynowianki", której butelkę podał Pani Doktor robot - marsjański łazik z Politechniki Świętokrzyskiej, sterowany drogą radiową. Przyznać trzeba, że Pani Beata nie potrafiła odmówić "mechanicznemu dżentelmenowi" i napiła się wody bez skrzywienia potwierdzając tym samym jej walory smakowe i budząc wesołość (ale i uznanie) zgromadzonych gości.

Blisko trzygodzinną uroczystość zakończył interesujący program artystyczny przygotowany przez gościnnych gospodarzy - Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach, nawiązujący w treści i przesłaniu do tematu uroczystości. Piękny choreograficznie pokaz gimnastyki artystycznej, wiele piosenek - jak choćby "Głęboka studzienka" - sparafrazowanych adekwatnie do okoliczności, dopełniało całości spotkania. Jednak największym hitem okazała się parafraza znanego przeboju "Golec uOrkiestra" - "Tu na razie jest boisko, ale będzie Uzdrowisko, a tam gdzie jest kretowisko - będzie stało SPA".

Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski

Świętokrzyski klaster uzdrowiskowy w Cudzynowicach

klastergal

Przed uroczystym przekazaniem odwiertu i ujęcia wody w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach odbyło się spotkanie Świętokrzyskiego Klastra Uzdrowiskowego z udziałem Izby Gospodarczej "Krąg Turystyki Zdrowotnej", gdzie mówiono m. in. o możliwości wykorzystania cudzynowickich wód. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ponidziańskich uzdrowisk, Politechniki Świętokrzyskiej, podmiotów gospodarczych oraz samorządów zainteresowanych turystyką zdrowotną.

Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI

PLACÓWEK SZKOLNYCH I WYCHOWAWCZYCH

 We wtorek, 21 kwietnia w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach odbędą się uroczystości związane z zakończeniem projektu pt. " Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej dla powiatów kazimierskiego i kieleckiego". W projekcie uczestniczył Powiat Kazimierski oraz Gminy Czarnocin, Opatowiec i Zagnańsk (pow. kielecki). W ramach projektu Powiat Kazimierski wykonał termomodernizację następujących obiektów:

- Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie

- Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kazimierzy Wielkiej

- Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnychw Cudzynowicach.

Najpoważniejszym zadaniem w ramach projektu było nowatorskie rozwiązanie zasilania w energię cieplną obiektów Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Ogrzewanie obiektów odbywa się energią z wnętrza ziemi, tzw. pompą ciepła z wykorzystaniem wód termalnych z nowego odwiertu. Zasilanie urządzeń w energię elektryczną realizują nowoczesne ogniwa fotowoltaiczne.

Najważniejszym elementem zrealizowanego projektu, który stwarza olbrzymie perspektywy dla Kazimierzy Wielkiej jest odkrycie siarkowych wód termalnych (parametry cudzynowickich wód w zestawieniu z eksploatowanymi odwiertami w Busku Zdroju, Solcu Zdroju i okolicznych miejscowościach przedstawia załączona tabela opracowana przez Państwowy Instytut Geologiczny).

Na uroczystości w dniu 21 kwietnia będzie mowa m. in. o możliwości wykorzystania tych wód. Wśród zaproszonych Gości będą przedstawiciele samorządu wojewódzkiego, powiatowego i gminnych, środowiska naukowe z Politechniki Świętokrzyskiej, Akademii Rolniczej z Krakowa, Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach i Państwowego Instytutu Geologicznego oraz inne osoby, które przyczyniły się do sukcesu projektu.

 2. OPINIA

3. TABELA

Opracowanie tekstu Zdzisław Pilarski

PIERWSZA DAMA ANNA KOMOROWSKA W KAZIMIERZY WIELKIEJ

AKomorowskagal

We wtorek 14 kwietnia Kazimierza Wielka gościła przez kilka godzin Pierwszą Damę RP, małżonkę Prezydenta Bronisława Komorowskiego – Annę. Przybyła Ona na zaproszenie powstałego w ostatnich tygodniach stowarzyszenia Kazimierskich Kobiet Kreatywnych oraz Burmistrza Miasta i Gminy - Adama Bodziocha. Spotkanie odbyło się w zrekonstruowanym Pałacu Lacon i zgromadziło około 150 osób - członkiń KKK, Kół Gospodyń Wiejskich oraz zaproszonych gości. Pani Prezydentowej towarzyszyły: poseł na Sejm Marzena Okła-Drewnowicz, przewodnicząca Rady Miasta Kielce Joanna Winiarska, wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba. Kazimierskie władze samorządowe reprezentował - obok gospodarza spotkania Adama Bodziocha - starosta Jan Nowak.

Szefowa stowarzyszenia Kazimierskich Kobiet Kreatywnych Marzena Głowacka przedstawiła zebranym cele i założenia działalności KKK. Jest to m. in. aktywizacja kobiet poprzez wykorzystanie pomysłów i wymianę doświadczeń - także z kobietami tzw. trzeciego wieku, tworzenie nowych miejsc pracy poprzez samozatrudnienie i mikroprzedsiębiorczość.

Zabierając głos Pierwsza Dama w pełni poparła powołanie KKK. Z przekonaniem i wiarą stwierdziła, że po tym udanym pierwszym kroku pójdą następne. Że wspólne działanie na rzecz lokalnej społeczności może dawać spełnienie także własnych ambicji.

W swym wystąpieniu - oraz odpowiadając na pytania z sali - Pani Prezydentowa okazała się osobą miła i bezpośrednią, a przy tym dowcipną i błyskotliwą, wzbudzając celnymi puentami uśmiech wśród zebranych pań i rozładowując napiętą w pierwszych minutach atmosferę.

Na spotkaniu zabrał też głos Starosta Kazimierski Jan Nowak. Gratulował paniom z KKK udanego startu i życzył osiągnięć w ich działalności i życiu osobistym. Pierwszą część wizyty Pierwszej Damy zakończyły barwne i wzruszające występy dzieciaczków z przedszkola Parkowe Skrzaty.

Druga część pobytu Anny Komorowskiej w Kazimierzy Wielkiej miała miejsce
w Kazimierskim Ośrodku Kultury. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy KOK oraz panie
z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa świętokrzyskiego, które reprezentowały: Stowarzyszenie Gorzyczanie z Sercem dla Ludzi z gminy Samborzec, Koło Gospodyń Wiejskich z Woli Jachowej z gminy Górno, Koło Gospodyń Wiejskich „Góreczczanki”
z gminy Wiślica oraz Koło Gospodyń Wiejskich i zespół „Witosławianki” z gminy Waśniów.

Były występy artystyczne zespołów ludowych oraz wspólne śpiewanie - a na zakończnie wizyty Dostojnego Gościa - wspólne pamiątkowe zdjęcia.

Tekst Zdzisław Pilarski

Zdjęcia Dorota i Zdzisław Pilarscy

Wszystkie zdjęcia na stronie www.pilarscy.eu

alt

I Turniej Szachowy

Mistrzostwa Powiatu Kazimierskiego
o Puchar Starosty

Kazimierza Wielka 26.04.2015 r.

Regulamin

I. Cel turnieju

-     możliwość bezpośredniego kontaktu miłośników gry w szachy,
-     wymiana doświadczeń i doskonalenie umiejętności gry w szachy,
-     popularyzacja gry w szachy na szczeblu powiatu kazimierskiego.

II. Organizator

Kazimierski Ośrodek Sportowy w Kazimierzy Wielkiej
Sędzia główny – Artur Świderski
Sędzia prowadzący – Piotr Obrempalski

III. Termin i miejsce

Turniej rozegrany będzie w 2 grupach wiekowych:

A - uczniowie szkół gimnazjalnych i młodsi (r. 1999 i młodsi) - oddzielna klasyfikacja dla dziewcząt.
B - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i starsi (r. 1998 i starsi) - oddzielna klasyfikacja dla kobiet.

Turniej rozegrany zostanie 26 kwietnia 2015 r. w niedzielę w Kazimierskim Ośrodku Sportu w Kazimierzy W. Początek turnieju o godzinie 15.00.

IV. Warunki uczestnictwa

W turnieju mogą wziąć udział mieszkańcy powiatu kazimierskiego.
Zapisy przyjmuje sekretariat KOS Kazimierza Wielka do 25.04.2015 do godz. 15.00,

·       telefonicznie - 41 3501020
·       elektronicznie - e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przy zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, nazwę szkoły, adres zamieszkania, kategorię szachową.
Potwierdzenie uczestnictwa od 14:30 do 14:45 w dniu zawodów na sali gry. Zawodnik który nie potwierdzi swojego uczestnictwa zostanie skreślony z listy startowej.

V. System i tempo gry

a)    turniej rozgrywany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 7 - 9 rund,
b)   tempo gry10 - 12 minut dla zawodnika na rozegranie partii,
c)    kojarzenie komputerowe.

Uwaga: ilość rund i czas gry zostanie podany w dniu zawodów i zależy od ilości zgłoszonych zawodników.

VI. Kolejność miejsc

O kolejności miejsc decyduje:

a)    ilość zdobytych punktów,
b)   punkty pomocnicze,
c)   liczba zwycięstw,
d)  losowanie.

VII. Nagrody

W każdej grupie:

I miejsce puchar, dyplom, nagroda
II miejsce puchar , dyplom,  nagroda
III miejsce puchar, dyplom,  nagroda

VIII. Ustalenia końcowe

a)    turniej rozgrywany jest zgodnie z przepisami PZSzach,
b)   pięć minut po rozpoczęcia rundy zawodnik nieobecny przegrywa partię,
c)   uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie na czas ich trwania,
d)  zdjęcia z imprezy będą prezentowane na stronie KOS Kazimierza W. i w lokalnej prasie,
e)   interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego,

Biorąc udział w turnieju uczestnik wyraża zgodę na:

a)    korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z turniejem,
b)   przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w turnieju, potrzebnych dla organizacji tego turnieju - dane osobowe przechowywane będą u organizatora,
c)   organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie wynikających z nieprzewidzianych sytuacji.

Obchody 75. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej

75rocznicagal

W piątek 10 kwietnia br., w 75. rocznicę zbrodni katyńskiej Kazimierza Wielka uczciła pamięć ponad 21 tysięcy Polaków zamordowanych wiosną 1940 roku przez Sowietów w Katyniu, Miednoje, Charkowie i innych miejscach kaźni na Wschodzie. Uroczystości katyńskie zainaugurowała msza święta w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego. Nabożeństwo w intencji Ojczyzny i ofiar bestialskiego mordu celebrowali ks. proboszcz Wacław Woźnica i ks. dziekan Janusz Mularz.

Po mszy św. biorący udział w uroczystości wraz z pocztami sztandarowymi przeszli ulicami miasta na plac szkolny Publicznego Gimnazjum Samorządowego im. Noblistów Polskich. Tu znajduje się posadzony w 2009 roku Dąb Pamięci oraz obelisk z tablicą pamiątkową, poświęcony pochodzącemu z Odonowa porucznikowi Wojska Polskiego Leonowi Postawce. Przed obeliskiem biało-czerwone wiązanki kwiatów w imieniu rodziny oficera zamordowanego w Katyniu złożyli Iwona i Marek Postawkowie z synem Jerzym, reprezentujący społeczność żydowską Raymond Fishler, władze Miasta i Gminy Kazimierza Wielka z burmistrzem Adamem Bodziochem i Powiatu Kazimierskiego ze starostą Janem Nowakiem, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji i Państwowej Straży Pożarnej, organizacji kombatanckich i związkowych, delegacje szkół, placówek szkolno-wychowawczych i instytucji.

Dalsza część rocznicowych obchodów odbyła się w Kazimierskim Ośrodku Kultury. Licznie przybyłych na uroczystość gości powitał dyrektor KOK Czesław Kowalski. Następnie opowiedział on o dramatycznym losie swojego wujka zamordowanego w Katyniu - podporucznika Wojska Polskiego Maksymiliana Trzepałki. Dyrektor zaprezentował wydaną w 1989 roku w Paryżu książkę pt. „Pamiętniki znalezione w Katyniu”, w której opublikowane zostały zapiski znalezione przy jego wujku i innych towarzyszach sowieckiej niewoli.

Kolejnym punktem obchodów były okolicznościowe przemówienia, wygłoszone przez burmistrza Adama Bodziocha i starostę Jana Nowaka. Liderzy lokalnych samorządów w swych wystąpieniach podkreślali, że śmierć ofiar zbrodni katyńskiej zobowiązuje do pielęgnowania pamięci o wymordowanych polskich patriotach i dochodzenia całej prawdy, okrytej przez lata milczeniem i kłamstwem, którym karmiono starsze pokolenia. Dziś możemy otwarcie mówić o tamtych tragicznych wydarzeniach sprzed 75 lat, a młodzież może poznać o nich prawdę.

Głos zabrał również 90-letni Raymond Fishler, kazimierski Żyd, który przeżył Holocaust, aktualnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych. Podczas kazimierskich obchodów katyńskich zwrócił uwagę, że każda zbrodnia - niezależnie gdzie została dokonana - zawsze jest tragedią zarówno dla ofiar jak ich rodzin.

W części artystycznej obejrzeliśmy program, którego mottem były słowa św. Jana Pawła II - „Oni zginęli po to, byście wy mogli żyć”. Uczniowie Publicznego Gimnazjum Samorządowego w Kazimierzy Wielkiej, pod kierunkiem Jolanty Michałowskiej, Wioletty Wójcik i Urszuli Góra zaprezentowali głęboko poruszające, patriotyczne widowisko o losach Polaków pojmanych do niewoli a potem zgładzonych w katyńskim lesie. W scenie finałowej, przy dźwiękach pieśni pt. „Krwią piszę list do Ciebie”, młodzi aktorzy zapalali białe i czerwone znicze pamięci, które kolejno ustawiali na olbrzymiej konstrukcji w kształcie krzyża zwieńczonego cierniową koroną.
O tym, że spektakl wywarł na widzach duże wrażenie świadczyła długotrwała owacja na stojąco.
Młodym wykonawcom i ich nauczycielkom za wzruszającą i piękną lekcję historii, serdecznie podziękował burmistrz Adam Bodzioch

D.Z.Pilarscy

Podziękowanie i uznanie dla młodego bohatera

 bogal

W ostatni dzień marca w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej miała miejsce miła uroczystość, w której uczestniczyli: Starosta Jan Nowak, Wicestarosta Michał Bucki, Sekretarz Powiatu Marek Krupa, komendanci służb mundurowych – Kazimierz Zabłotny oraz Jacek Piwowarski i bohater spotkania – Wojtek Sych ze swoją wychowawczynią.

Wojtek jest uczniem III klasy technikum w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Kazimierzy Wielkiej, mieszka w Bejscach. Wydarzenie, które dało asumpt spotkaniu w starostwie, miało miejsce 10 dni wcześniej, w sobotę 21 marca. Wówczas Wojtek przebywał w godzinach wieczornych w Kazimierzy Wielkiej w gronie znajomych, w okolicach zalewu. Przechodził obok nich młody mężczyzna, który dość szybko zniknął im z oczu, co wzbudziło u Wojtka podejrzenie, że stało się coś złego. Po krótkich poszukiwaniach w ciemności okazało się, że mężczyzna ów zsunął się po skarpie do zalewu i nie jest w stanie stamtąd się wydostać. Skarpa jest dość stroma i Wojtek mimo wysiłku i pomocy koleżanki nie mogli sobie sami poradzić. Przytrzymywał więc tonącego przy brzegu, prosząc go by sam trzymał się gałęzi wikliny porastającej skarpę. Równocześnie dzwonił do kolegi o pomoc, ale telefon nie odpowiadał. Wówczas zadzwonił pod numer alarmowy 112 i do czasu przyjazdu strażaków kontrolował sytuację, utrzymując mężczyznę bezpiecznie przy brzegu, by nie zanurzył się pod wodę. Przybyli strażacy wyciągnęli mężczyznę na brzeg. Nie doznał on żadnych obrażeń i jeszcze tego wieczoru wrócił szczęśliwie do domu.

Na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Starosta Jan Nowak uznając odwagę i godną naśladowania postawę, nagrodził młodego bohatera dyplomem oraz nagrodą rzeczową – urządzeniem wielofunkcyjnym HP (drukarka, skaner, kopiarka – 3 w jednym) wraz z kompletem materiałów eksploatacyjnych.

Wojciech Sych otrzymał również upominek i podziękowanie od komendanta Zabłotnego.

W trakcie spotkania okazało się, że Wojtek jest druhem w Ochotniczej Straży Pożarnej w Bejscach.

Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski

Powiatowa Liga na ORLIKU 2014

więcej na stronie Kazimierskiego Ośrodka Sportowego www.kazimierzakos.pl

altPOWIATOWA LIGI PIŁKI NOŻNEJ NA ORLIKU 2014

KOMUNIKAT

     Kazimierski Ośrodek Sportowy informuje, iż dnia 05 maja 2014 r.
(tj. poniedziałek) o godzinie 20.00 w sali konferencyjnej KOS odbędzie się spotkanie organizacyjne w sprawie

Powiatowej Ligi Piłki Nożnej na Orliku.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-04-25 - LO w Kazimierzy Wielkiej: Uroczyste zakończenie zajęć edukacyjnych klas trzecich

logal

W dniu dzisiejszym uczniowie klas trzecich kazimierskiego liceum zakończyli zajęcia edukacyjne. W uroczystych strojach zebrali się w sali gimnastycznej szkoły, a wraz z nimi dyrektor Włodzimierz Kruszyński i wicedyrektor Jadwiga Zieleniewska, wychowawcy klas maturalnych oraz przewodniczący Rady Rodziców - Zbigniew Percik. Gościem honorowym był Starosta Kazimierski, pan Jan Nowak.
Uroczystość prowadził dyrektor Włodzimierz Kruszyński. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i wysłuchaniu hymnu, dyrektor powitał zebranych i zwrócił się do maturzystów, gratulując im dotarcia do tego ważnego momentu, jakim jest ukończenie szkoły. Podkreślił wkład pracy wychowawców i nauczycieli, ale przede wszystkim samych uczniów w ciągu trzyletniego okresu nauki w naszej szkole. Wyraził także podziękowanie organowi prowadzącemu za zrozumienie i odpowiadanie na potrzeby szkoły. Na zakończenie przypomniał, że przed absolwentami jest najważniejszy egzamin, który zdecyduje w dużym stopniu o ich dalszej drodze życiowej. I właśnie spełnienia planów i marzeń życzył na zakończenie swojego wystąpienia.
Z kolei pan starosta Jan Nowak pogratulował ukończenia dobrej szkoły, pielęgnującej tradycję i dobre wartości. Życzył jak najlepiej zdanej matury oraz odwagi w stawianiu sobie w życiu coraz wyższych wymagań i celów, bo tylko tak możemy rozwijać nasze talenty.
Do maturzystów kilka słów skierował także pan Zbigniew Percik. Nie ukrywał wzruszenia i refleksji, że trzy lata nauki w szkole upłynęły tak
szybko. Na zakończenie, jak wszyscy, złożył życzenia dobrych wyników na maturze.
W imieniu klas młodszych wystąpiła Natalia Kieca (2b). Życzyła wytrwałości w pokonywaniu przeszkód i 100% wyniku na maturze. Swoje wystąpienie zakończyła słowami Jana Pawła II: "Wymagajcie od siebie nawet gdyby inni od Was nie wymagali".
W dalszej kolejności nastąpił tradycyjnie miły moment uroczystości - wręczenie nagród i wyróżnień. Na szczególną uwagę i brawa zasłużyła grupa uczniów, którzy uzyskali świadectwo ukończenia z wyróżnieniem, czyli z tzw. paskiem. Wśród nich najwyższe średnie, co najmniej 5,00 uzyskała grupa 6 dziewcząt:
 Kinga Stępień 3b - 5,29
 Monika Seweryn 3c - 5,28
 Patrycja Serwa 3b - 5,12
 Paulina Dymek 3b - 5,06
 Aleksandra Łudzik 3b - 5,00
 Karolina Kłos 3d - 5,00
 Świadectwa z paskiem otrzymały także:
 3a: Paula Kowalska - 4,76 i Paulina Zachariasz - 4,76
 3b: Paulina Bomba - 4,76
 3c: Katarzyna Marzec - 4,78
 3d: Weronika Góra - 4,88
 3e: Katarzyna Grzywna - 4,75
Świadectwa z wyróżnieniem zostały wręczone przez dyrektora Kruszyńskiego, a gratulacje najlepszym absolwentom złożyli: starosta Jan Nowak, wicedyrektor Jadwiga Zieleniewska oraz Zbigniew Percik.
Kolejna grupa absolwentów została wyróżniona nagrodami książkowymi za wysokie wyniki w nauce, sukcesy w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, udział w występach artystycznych oraz zaangażowanie w pracę społeczną. Nagrody wręczyli starosta Jan Nowak i przewodniczący Zbigniew Percik.
Na zakończenie dyplomy z uznaniem zasług za udział w olimpiadach i konkursach, wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz pracę społeczną
wręczyli wychowawcy poszczególnych klas.
Przy takiej okazji nie mogło także zabraknąć wyróżnień za pracę w Klubie "HADES". Dyplomy za zasługi dla Klubu wręczyła wicedyrektor Jadwiga Zieleniewska i prof. Beata Niebylicka.
Wszyscy wyróżnieni otrzymali zasłużone brawa.
Na tym zakończyła się część oficjalna spotkania. Po wyprowadzeniu sztandaru komunikaty i informacje porządkowe podała wicedyrektor Jadwiga Zieleniewska i absolwenci z wychowawcami udali się na tradycyjną, pamiątkową sesję fotograficzną na schodach wejściowych do szkoły. Następnie odbyły się spotkania klasowe, gdzie wychowawcy wręczyli świadectwa, dopełniono ostatnich formalności.
Mury Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej opuściła w tym roku grupa 126 absolwentów.
Relacja i fotografie: Andrzej Kocerba (lokw.edu.pl)

2014-04-16: LO w Kazimierzy Wielkiej - Śniadanie Wielkanocne

lo11

W spotkaniu z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych wziął udział Starosta Kazimierski, Jan Nowak. Życzył nauczycielom, pracownikom i młodzieży kazimierskiego liceum, aby w te szczególne dni wypoczęli i nabrali sił do dalszej wytężonej pracy. Obejrzał program artystyczny przedstawiony przez młodzież, a następnie wspólnie degustował tradycyjne wielkanocne potrawy przygotowane na tę okazję.

lo12 lo13

Pełna relacja na stronie lokw.edu.pl

A

W 70. rocznicę utworzenia Republiki Partyzanckiej

Automobilklub Kielecki Koło w Kazimierzy Wielkiej

i Europejska Asocjacja Automobilerów z Krakowa

zapraszają na:

XI Rajd Pojazdów Zabytkowych Szlakiem Republiki Partyzanckiej

i   X Eskapadę Patriotyczną

pod patronatem:

Starostów: Proszowickiego, Kazimierskiego, Pińczowskiego i Buskiego

 

Program

17.05.2014r.

 

9,00 – Rynek w Proszowicach- powitanie uczestników przez władze samorządowe-Starosta Proszowicki. Złożenie kwiatów pod pomnikiem T. Kościuszki w Proszowicach. Występ orkiestry dętej z Zielenic. Kawiarnia Muzealna-pierwszy w Polsce Fan Klub Kamila Stocha.

11,00–Kazimierski Ośrodek Sportowy- próby sprawnościowe z udziałem dzieci z Domu Dziecka. Złożenie kwiatów, z udziałem Starosty Kazimierskiego, kombatantów

i młodzieży, pod tablicą upamiętniającą patriotyczny zryw w okresie od 24 lipcu

do 12 sierpnia 1944 roku, który zaowocował utworzeniem Republiki Partyzanckiej, obejmującej swoim obszarem ok. 1000 km2 (Proszowice, Nowe Brzesko, Opatowiec, Nowy Korczyn, Kazimierza Wielka, Słomniki, Miechów, Jędrzejów, Pińczów, Wiślica, Skalbmierz).

13,00Restauracja Bajka w Kazimierzy Wielkiej, obiad dwudaniowy – 17zł.

14,15- Skalbmierz- złożenie kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym pacyfikację miasta w dniu 5 sierpnia 1944 roku.

15,00–Kozubów złożenie kwiatów pod pomnikiem partyzanckim-delegacja z powiatu pińczowskiego.

16,00- Solec-Zdrój-Hotel Medical SPA-Malinowy Zdrój, który korzysta z najlepszych

na świecie pokładów wód siarkowych www.malinowyzdroj.pl

17,00- Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie im. Koziołka Matołka www.stolica-bajek.pl       tel. 413765088. Bilet grupowy 20zł/osoby , ulgowy 15zł/osoby, grupa do 14 osób, wejścia co 20 min.

20,30 –Hotel w Czyżowie Szlacheckim (droga nr 755, położony między Zawichostem  a Ożarowem) www.hotel-czyzow.pl   tel. 158355145 (najlepiej dzwonić między godz. 18 a 20).    Indywidualna rezerwacja i opłata. Hotel oferuje: 1 pokój jednoosobowy w cenie 100zł/dobę, 8 pokoi dwuosobowych w cenie 100 zł/dobę, 8 trzyosobowych w cenie 135 zł/dobę i 5 czteroosobowych w cenie 180 zł/dobę. Standard zależny od kolejności rezerwacji. Obiadokolacja-27 zł, śniadanie-17 zł. Istnieje możliwość organizacji ogniska np.

w zamian za obiadokolację.

18.05.


7,30-8,15-Śniadanie.

9,00 – Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie-1804 rok www.as.cmielow.com.pl. Bilet grupowy 19,90 zł/osoby, grupa liczy maksymalnie 25 osób. Tutaj można stać się szczęśliwym posiadaczem np. przepięknej baletnicy za ok 4500 zł.

11,00 – Muzeum Archeologiczne i Rezerwat „Krzemionki” www.krzemionki.pl , unikatowe występowanie na powierzchni 72 ha około 4000 prehistorycznych kopalni krzemienia pasiastego. Polecam spacerek multimedialny, tel. 413304550. Bilet grupowy 18 zł/osoby

13,00- Bałtowski Kompleks Turystyczny www.jurapark.pl tel. 412641421 Bilety w różnej cenie uzależnione od atrakcji.

15,00 – Zakończenie.  

 

 

 

Uwaga: wpisowe w wysokości 20 zł od pojazdu zostanie pobrane podczas imprezy. Uczestnicy płacą również indywidualnie za: konsumpcję, hotel, bilety wstępu i ewentualnie ognisko, powyższe ceny mogą ulec niewielkim zmianom, dzieci i młodzież proszę zabrać ważne legitymacje szkolne. Jak co roku organizatorzy przygotowali dla uczestników wiele niespodzianek.

Więcej informacji: Marek Krupa   509513300 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                               Artur Burtan 602762370 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

alt

Kategorie:

- WYCZYN I  / do 2,5 l
- WYCZYN II - /powyżej 2,5 l/
Jeśli w danych kategoriach nie zgłosi się wystarczająca liczba załóg to wszyscy jedziemy jako WYCZYN!!! w razie wątpliwości, co do kategorii decyzje podejmują sędziowie!!!
- SPORT - /EXTREMl/
 
- SOBOTA "OS"  alt

- NIEDZIELA  "OS-y" za halą KOS, obok zbiornika retencyjnego

więcej na stronie Kazimierskiego Ośrodka Sportowego www.kazimierzakos.pl

 

Robocze spotkania w sprawie termomodernizacji i ścieżek rowerowych

rower1

W poświąteczny wtorek, 22 kwietnia w Starostwie Powiatowym odbyły się dwa ważne spotkania robocze, dotyczące tegorocznych inwestycji w zakresie termomodernizacji obiektów szkolnych oraz planowanych ścieżek rowerowych.

W obu spotkaniach z ramienia Powiatu Kazimierskiego uczestniczyli: Starosta Jan Nowak, Wicestarosta Michał Bucki oraz Skarbnik Zbigniew Cichoń. Obecni byli także przedstawiciele gmin współpracujących w tych tematach ze Starostwem: wójt Opatowca Sławomir Kowalczyk, skarbnik gminy Opatowiec Anna Klimaszewska-Luty, skarbnik gminy Czarnocin Zbigniew Piś oraz burmistrz miasta i gminy Kazimierza Wielka Tadeusz Knopek.

W pierwszym - dotyczącym termomodernizacji - spotkaniu, omówiono dalszą realizację projektu po otwarciu ofert, które miało miejsce 17 kwietnia. Ustalono zakres dokumentów, jakie należy dostarczyć do Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Świętokrzyskiego.

W drugim spotkaniu porozumiano się co do finansowania koncepcji ścieżek rowerowych przez poszczególne gminy, przez które przebiegać będzie trasa ścieżki rowerowej.

Powiat zawarł już stosowną umowę, pora teraz na gminy Kazimierza Wielka, Opatowiec i Czarnocin. Jako samorząd wiodący, Powiat Kazimierski płaci za całość koncepcji, zaś w/w gminy refundują swoją część.

rower2 rower3

rower4 rower5

rower6

PASJONAT SPORTU Z KAZIMIERZY WIELKIEJ

szczepanik1

 

Kazimierzanie bez problemu rozpoznają charakterystyczną sylwetkę starszego pana po sześćdziesiątce w sportowym dresie, z siwą ale gęstą czupryną, przebiegającego wczesnym rankiem, a także w innych porach dnia kazimierskie ulice, parkowe alejki, czy tereny w rejonie kompleksu sportowo-rekreacyjnego.

Ci, którzy często korzystają z krytej pływalni wiedzą, że w wodzie czuje się jak ryba. A popołudniami widywany jest w charakterystycznym kolarskim kasku, na profesjonalnym rowerze, jak ostro „nabija kilometry” na podkazimierskich szosach. Przy jego wszechstronności mógłby bez problemu startować w triatlonie.

Zimą przywdziewa narciarski kombinezon, zakłada narty biegówki i szusuje po śniegu - przeważnie w rejonie Zakopanego, słowackim Smokowcu, czy w Jakuszycach w Górach Izerskich.

Parafrazując tytuł znanego filmu Louisa de Funes - to „sportowiec-orkiestra”.

 

WSPOMNIEŃ CZAR

Andrzej Szczepanik - bo to o nim mowa - urodził się w Kazimierzy Wielkiej w 1952 roku. Od młodości ciągnęło go do sportu. Warunki - jak to bywało w latach sześćdziesiątych - iście spartańskie; trudno było o piłkę, boisko do gry stanowiły łąki nad Nidzicą, zaś sama rzeka zastępowała pływalnię. Zimą jeździł na łyżwach po zamarzniętych rozlewiskach a szczytem luksusu były narty jesionowe, których stał się szczęśliwym posiadaczem. Potem - za pół miesięcznej pensji - ojciec kupił mu rower produkcji radzieckiej „Ukraina”. To dopiero był szał! 

Lata siedemdziesiąte, to okres wkraczania w samodzielność. Ukończył szkołę średnią i podjął pierwszą pracę na Śląsku - w Ustroniu. Wówczas poważniej zainteresował się nartami, gdyż teren Beskidu Śląskiego (Wisła, Brenna, Skoczów) sprzyjał uprawianiu sportów zimowych. Pierwsze narty biegówki firmy Gorce zakupił za 1.800 zł. Było to znacznie więcej, niż jego miesięczna pensja. A przecież trzeba było dodatkowo dokupić wiązania i buty ! Ale tutaj właśnie „połknął” bakcyla narciarskiego, co trwa do dziś.

Podczas pełnienia służby wojskowej z konieczności uprawiał marszobiegi, przeważnie obciążony ekwipunkiem. Koledzy widząc jego pasję „dociążali” go swoim rynsztunkiem bojowym, przed czym zbytnio się nie bronił. W końcu dzięki temu poprawiał kondycję ogólną, przydatną przy wszystkich dyscyplinach sportowych.

 

POWRÓT DO KAZIMIERZY I KOLARSKIE PASJE ANDRZEJA

W latach osiemdziesiątych wrócił w rodzinne strony i podjął pracę w Cukrowni Łubna. Nadal biegał, a na narty wyjeżdżał wspólnie z kolegami do Bukowiny Tatrzańskiej, lub za granicę do Smokowca w ówczesnej Czechosłowacji.

- Do dziś pamiętam pierwszy zjazd z Kasprowego Wierchu, a właściwie dotarcie na szczyt - wspomina Andrzej Szczepanik. - Nie było wówczas tylu wyciągów i na Halę Goryczkową, stanowiącą dolną stację wyciągu krzesełkowego na Kasprowy, musiałem dotrzeć na deskach, co zajęło mi ponad półtorej godziny. Potem wyciąg krzesełkowy i szus na dół, wielokroć krótszy od mozolnej wspinaczki w górę. Ale jaka frajda! - emocjonuje się.

Jego najważniejsza przygoda - z kolarstwem zaczęła się pod koniec lat 90-tych, kiedy to dołączył do grupy kazimierskiego Rolmetu. Początkowo jeździli na rowerach trekkingowych, ale wkrótce zamienili je na rowery szosowe. Zaliczył pewnie wszystkie wyścigi na Ponidziu i w okolicy, poznając przy okazji byłych kolarzy zawodowych tzw. mastersów, którzy zaprosili go do startu w wyścigach rozgrywanych w ramach ligi Masters.

Podniesiona wysoko poprzeczka i upór Andrzeja sprawiły, że mimo braku przygotowania technicznego i taktycznego zaczęły się sukcesy i to nawet międzynarodowe.

- Pierwszy, znaczący sukces odniosłem na Słowacji, w Smokowcu - opowiada Andrzej Szczepanik. - Był to jednoetapowy, górski wyścig na trasie 130 km. Warunki atmosferyczne były fatalne. Temperatura zaledwie 9º C, ulewa i miejscami grad. Zajęcie w tym wyścigu III miejsca przez niemłodego już - co tu kryć - amatora, podniosło mnie na duchu i zmobilizowało do dalszych startów - dodaje.

Potem nastąpiły kolejne wyścigi mastersów - kilka z nich wygrał. W Tour de Pologne dla mastersów startował 6 razy. W 2012 roku stanął na podium - był trzeci, a rok później - szósty. W tymże 2012 roku zajął w globalnej klasyfikacji Pucharu Polski Masters drugie miejsce w kraju!

- Największym sukcesem było zdobycie wspólnie z kolegą Krzysztofem Babiczem z Legii Warszawa wicemistrzostwa Polski w jeździe parami - z dumą opowiada Andrzej.

Startuje też w Road Maratonie - cyklu wyścigów szosowych o znacznym stopniu trudności. Niektóre etapy mają górski charakter, a ich długość to 150-180 km. W 2013 roku startował w 11 takich wyścigach, z których wygrał 9 !

Ostatni start miał miejsce 12 i 13 kwietnia br. w Kłomnicach i Olsztynie k/Częstochowy. Przywiózł stamtąd 3 puchary: za I miejsce w wyścigu etapowym, za II miejsce w jeździe na czas i I miejsce w klasyfikacji generalnej. To się nazywa mocne wejście w nowy sezon!

Godzi się tu podkreślić, że sukcesy te w znacznej mierze możliwe są do osiągnięcia dzięki przynależności Andrzeja do grupy Rolmet i finansowaniu jego wyjazdów oraz wyposażenia przez prezesa firmy Rolmet Zbigniewa Frączka, który jest wielkim pasjonatem kolarstwa a także czynnym zawodnikiem.

Andrzej Szczepanik prowadzi skromny zakład usługowy i bez hojnego sponsora nie było by go stać na tak wiele wyjazdów i startów.

 

NA BIEŻNI, NA ŚNIEGU I W WODZIE

Andrzej Szczepanik odnosi też sukcesy poza kolarstwem. Najbardziej spektakularnym był szósty już start w słynnym (dzięki Justynie Kowalczyk) Biegu Piastów w Jakuszycach na dystansie 50 km. Na ponad 1300 startujących w kategorii open Szczepanik zajął 358. miejsce. Należy tutaj dodać, że start w tegorocznej edycji Biegu Piastów dofinansował Starosta Kazimierski Jan Nowak.

W VIII 24-godzinnym Maratonie Pływackim rozgrywanym w Kazimierskim Ośrodku Sportowym otrzymał puchar dla najlepszego oldboya. Przepłynął 30 km - tylko o 8 km mniej od najlepszego, trzy razy młodszego od siebie Sidiki Coulibaly.

Z okazji 10-lecia KOS, odbył się bieg uliczny na 10 km. Andrzej Szczepanik przybiegł na metę zaledwie 50 m za zwycięzcą i w swej kategorii (pow. 35 lat) zajął trzecie miejsce.

- Dopóki mi zdrowie pozwoli, będę biegał, jeździł i pływał. - obiecuje Andrzej. -- Żałuję tylko, że podczas codziennych treningów rzadko spotykam na swej drodze młodych ludzi uprawiających sport - dodaje ze smutkiem.

 szczepanik2 szczepanik4

 

szczepanik9 szczepanik3

szczepanik5 szczepanik6

szczepanik7 szczepanik8

szczepanik10 szczepanik11

szczepanik12

 

 

 

 

2014-04-12: LO w Kazimierzy Wielkiej - XX Jubileuszowy Turniej Absolwentów o Puchar Lucjana Szmigla

lo1

XX Jubileuszowy Turniej Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej w piłce koszykowej o Puchar Lucjana Szmigla rozpoczął się o godzinie 15. Po rozegraniu pierwszego spotkania nastąpiło oficjalne, uroczyste otwarcie turnieju, w trakcie którego głos zabrał Starosta Kazimierski, pan Jan Nowak i dyrektor naszej szkoły - Włodzimierz Kruszyński. Jubileuszowy tort pokroili wspólnie: córka i syn profesora Szmigla - Katarzyna Kowalska i Piotr Szmigiel, starosta Jan Nowak i dyrektor Włodzimierz Kruszyński. W trakcie degustacji układ taneczny z pomponami przygotowany przez Marię Kabat (która prowadziła także część oficjalną) zaprezentowały uczennice 3c: Katarzyna Marzec, Anna Rutkowska, Katarzyna Golda, Diana Franasik, Sylwia Błażejewska, Monika Seweryn.
Wśród przybyłych gości warto wymienić tych, którzy 20 lat temu zainicjowali Turniej, a są to: Ryszard Baradziej, Jerzy Trzepatowski, Wojciech Trzepatowski, Marian Kowalski, Michał Pozłótka, Andrzej Piotrowski i Zbigniew Nowak. Obecny był także były dyrektor LO, Tadeusz Łuszczyński.
Dla gości przygotowany został poczęstunek przy kawie i herbacie w sali nr 16, gdzie wspomnieniom i anegdotom nie było końca.

W XX jubileuszowej edycji Turnieju, wzięły udział 4 zespoły:

"OLD BOYS": Ryszard Baradziej, Adam Sydoryk, Rafał Ziętek, Robert Kabat, Bartek Klimczyk, Mariusz Parada, Marcin Maroszek, Zbigniew Kwiecień, Michał Szpil.

"69": Hubert Trzepatowski, Marcin Klimczyk, Mateusz Trzepatowski, Michał Sambór, Filip Kletschka, Mateusz Bomba, Przemysław Kusak. 

"Bed u GO": Rafał Kabat, Marcin Stępień, Michał Tytko, Dominik Rząsa, Paweł Kowalski, Robert Klimczyk, Czarek Bieńkuński, Bartek Partyka.

"Uczniowie LO": Michał Sydoryk, Michał Staniszewski, Cezary Krzosa - 3a, Albert Czapla 2b, Kamil Stępczyk, Bartosz Kwiecień - 2a, Piotr Pierzchała, Wojciech Chećko - 1a.

Przy stoliku sędziowskim pracowały: Paulina Zachariasz 3a i gościnnie Kornelia Cypryś.

Zwycięzcą XX Jubileuszowego Turnieju Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej w piłce koszykowej o Puchar Lucjana Szmigla został zespół "69". Serdecznie gratulujemy! Kolejne miejsca zajęły drużyny: "OLD BOYS", "Bed u GO" i "Uczniowie LO". Tytuł "Najskuteczniejszego zawodnika" wywalczył Hubert Trzepatowski z zespołu "69".

Imprezę przygotowali i prowadzili nauczyciele wychowania fizycznego - Magdalena Bucka, Maria Kabat i Andrzej Piotrowski.

Reportaż: Maria Kabat, fotografie: Maria Kabat, Ewa Robak-Klimczyk i Paulina Zachariasz (3a).

lo3lo2

Relacja i fotoreportaż na stronie LO w Kazimierzy Wielkiej.

Obchody 74. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej

katyngal

W piątek, 11 kwietnia br. w Kazimierzy Wielkiej odbyły się uroczyste obchody 74. rocznicy zbrodni katyńskiej, które rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym p.w. Miłosierdzia Bożego. Nabożeństwo w intencji naszej Ojczyzny i tysięcy Polaków, zamordowanych przez sowietów wiosną 1940 roku w Katyniu i innych miejscach kaźni na Wschodzie, celebrował ks. proboszcz Wacław Woźnica. Z kościoła uczestnicy patriotycznej uroczystości wraz z pocztami sztandarowymi przeszli ulicami miasta na plac szkolny Publicznego Gimnazjum Samorządowego im. Noblistów Polskich. To tutaj znajduje się posadzony w 2009 roku Dąb Pamięci oraz obelisk z tablicą pamiątkową, poświęcony zamordowanemu 74 lata temu w Katyniu, porucznikowi Wojska Polskiego Leonowi Postawce.

W imieniu Powiatu Kazimierskiego kwiaty przed tablicą pamiątkową złożyli: starosta Jan Nowak, wicestarosta Michał Bucki i przewodniczący Rady Powiatu Marek Augustyn. Biało-czerwone wiązanki kwiatów złożył burmistrz Miasta i Gminy Tadeusz Knopek, a także przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji i Państwowej Straży Pożarnej, rodzina porucznika Postawki, organizacje związkowe, stowarzyszenia, uczniowie i dyrektorzy placówek oświatowych, szkolno-wychowawczych oraz instytucji samorządowych.

Dalsza część rocznicowych obchodów odbyła się w sali Kazimierskiego Ośrodka Kultury, gdzie licznie zebraną publiczność, w tym wszystkich uczniów kazimierskiego gimnazjum, powitała p.o. dyrektora KOK Agnieszka Styczeń. Następnie okolicznościowe przemówienia wygłosili liderzy lokalnych samorządów – miasta i powiatu.

W swym wystąpieniu Starosta Kazimierski Jan Nowak mocno podkreślił, że „Ponad 20 tysięcy ludzi nie poległo na polu walki i chwały, lecz zostali oni wymordowani w bestialski sposób przez sowieckich oprawców”. Apelował do zebranych: „To na nas, kolejnych już pokoleniach spoczywa obowiązek pielęgnowania wiedzy i pamięci oraz upowszechniania historii wśród nowej generacji narodu polskiego”.

Po przemówieniach, w części artystycznej obejrzeliśmy głęboko poruszający program pt. „Katyń 1940. Prawda, ból i nadzieja.”, według scenariusza i w reżyserii Moniki Anielskiej, Doroty Wojas i Urszuli Góra. Uczniowie Publicznego Gimnazjum Samorządowego w Kazimierzy Wielkiej z wielkim zaangażowaniem zaprezentowali kazimierskiej publiczności patriotyczne widowisko, w którym przedstawili historię polskich bohaterów pojmanych do niewoli, osadzonych w obozach na Wschodzie i zgładzonych w katyńskim lesie. Finałową sceną programu było zapalenie zniczy pamięci. Białe i czerwone lampiony ułożone na scenie przez młodych artystów utworzyły napis „KATYŃ”. Kiedy wybrzmiały już ostanie słowa, na widowni dotychczas pogrążonej w skupieniu i ciszy, rozległy się długotrwałe i głośne brawa.

Utalentowanej młodzieży gimnazjalnej i jej opiekunkom za poruszającą serca i niekonwencjonalną lekcję historii, serdecznie podziękował burmistrz Tadeusz Knopek i starosta Jan Nowak.  

Zdjęcia Dorota i Zdzisław Pilarscy

                                                                                            Kazimierza Wielka 29.04.2013r.

                     Uprzejmie informuję, iż w dniu 7 maja 2013 roku / wtorek / o godz. 10.00-tej w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej odbędzie się kolejna sesja Rady Powiatu Kazimierskiego.

 

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.Interpelacje radnych.

5.Informacja roczna o stanie zagrożenia przestępczością i jej zwalczaniu na terenie Powiatu Kazimierskiego w 2012 roku.

6.Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Kazimierskiego za 2012 rok.

7.Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Kazimierskiego za 2012 rok.

8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podstawy obliczenia dotacji dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne na terenie Powiatu Kazimierskiego.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej.

10.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Kazimierskiego do projektu pn. „Świętokrzyski- Podkarpacki Klaster Energetyczny”.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia porozumienia z Gminą Bejsce.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu kosztów podroży służbowych radnym Rady Powiatu Kazimierskiego.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kazimierskiego na lata 2013-2024.

14.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kazimierskiego na 2013 rok.

15.Sprawy różne i wolne wnioski.

16.Zakończenie posiedzenia.

                                                           

 

               Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu.

 

                                                      

Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Augustyn

   loga1

 Pilotażowy program ,,Aktywny samorząd” 

strona11

 

 strona2

strona3

strona4

strona5

 

Wnioski i załączniki do pobrania w zakładce  - Dokumenty i wnioski do pobrania

http://kazimierzaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=225&Itemid=162

W dniu 16 kwietnia 2013 roku z inicjatywy Starosty Kazimierskiego Pana Jana Nowaka

odbyła się w Kazimierzy Wielkiej konferencja oświatowa zatytułowana ,,Efektywność kształcenia uczniów szkół Powiatu Kazimierskiego w świetle sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych”.

Celem konferencji było aktywizowanie środowisk samorządowych i oświatowych w kreowaniu pozytywnego wizerunku szkół funkcjonujących w środowisku lokalnym.

konf

Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli :

Pani Małgorzata Muzoł          – Świętokrzyski Kurator Oświaty,

Pan Sławomir Meresiński       – Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego

                                                  Kuratorium Oświaty w Kielcach

Pan Jan Korczyński                – Kierownik Biura w Kielcach

   Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi

Pan Juliusz Zaborowski         – Biuro w Kielcach

   Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi

Pani Bożena Kula                  – Nauczyciel konsultant

                                                 Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

                                                  w Kielcach

Pani Jolanta Trzepatowska     – Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej

                                                  w Kazimierzy Wielkiej

Honorowymi gośćmi konferencji byli:

Pan Tadeusz Kowalczyk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,

Pan Bernard Antos – Sekretarz Województwa Świętokrzyskiego.

Adresatem konferencji byli przedstawiciele samorządów lokalnych, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele rodziców uczniów szkół wszystkich szczebli funkcjonujących na terenie powiatu.

Rozpoczynając konferencję Starosta Powiatu Kazimierskiego Pan Jan Nowak podkreślił olbrzymią role oświaty w życiu społeczności lokalnej, która będąc dobrem ogółu powinna być przedmiotem naszej szczególnej troski i starań. Tylko wspólne rozwiązywanie stojących przed nią problemów w duchu zrozumienia i współpracy może przyczynić się do podniesienia efektywności kształcenia i temu celowi winna służyć zorganizowana konferencja.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania wystąpień zaproszonych gości, które koncentrowały się wokół jakości pracy szkoły postrzeganej m.in. przez pryzmat uczestnictwa uczniów szkół w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, jak również w egzaminach zewnętrznych. Ważną rolę w tej części oświatowej działalności szkół odgrywają kompetencje tych, którzy tą jakość tworzą i są za nią odpowiedzialni. Trudno jest więc przecenić rolę nauczyciela w budowaniu jakości pracy szkoły oraz tworzeniu szkoły sukcesu, mówiła Pani Kurator Małgorzata Muzoł.

Pan Jan Korczyński i Pan Juliusz Zaborowski reprezentując Okręgową Komisję Egzaminacyjna w Łodzi zaprezentowali uczestnikom konferencji wyniki uzyskiwane w Powiecie Kazimierskim przez uczniów szkół wszystkich szczebli na egzaminach zewnętrznych w minionym roku szkolnym. Wyniki tych egzaminów generują różnorodne informacje zarówno o populacji zdający, jak również osiągnięciach uczniów, a ich odpowiednie zestawienie pozwala nam dokonywać opisu szkoły i oceny jej pracy w obszarze sprawdzanym egzaminami zewnętrznymi.

Ponieważ wyniki egzaminów zewnętrznych w określonym zakresie są odbiciem jakości pracy szkół niezmiernie ważną kwestią jest ich właściwa interpretacja. Starała się o tym przekonać uczestników konferencji Pani Bożena Kula dokonując omówienia różnych metod ich analiz oraz możliwości wykorzystania tej wiedzy w pracy szkoły.

W dalszej części konferencji głos zabrała Pani Jolanta Trzepatowska, która przedstawiła uczestnikom konferencji obszar działalności kierowanej przez siebie jednostki oraz sposób wpływania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na podnoszenie jakości kształcenia.

Konferencje zakończyła żywa i emocjonalna dyskusja oraz wymiana poglądów na poruszane w jej trakcie zagadnienia, pokazując jak złożoną i ważną dla społeczności lokalnej sprawą jest obszar oświaty i jej problemy.

alt

zgłoszenia załóg oraz wpisowe w kwocie - jak w ubiegłych latach


2 dni         - 350 zł (sobota, niedziela)
przyjmowane będą do dnia 27.05.2013
I powinno zawierać:

nazwisko i imię kierowcy oraz pilota, adres zamieszkania, tel. Kontaktowy, markę, typ samochodu oraz nr rejestracyjny.

Ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa jest wpływ  kwoty na konto w wyznaczonym terminie.

W przypadku braku miejsc powyższa kwota będzie zwracana pomniejszona o koszt przelewu.

Po tym terminie w przypadku wolnych miejsc kwota wpisowego wzrasta do 400 zł od załogi.

Kolejność wpływu kwoty na konto decydować będzie o uczestnictwie w rajdzie

zgłoszenie powinno być przesłane faksem na numer 0413501022 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

KAZIMIERSKI OŚRODEK SPORTOWY
ul. Kościuszki 13, 28-500 Kazimierza Wielka, tel. (041) 3501020, tel. fax. (041) 3501022
 www.kazimierzakos.plRegon: 292828617                         NIP: 662-17-36-373

KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy O/ Kazimierza Wielka 94 849300040180013037370003

 

więcej na stronie Kazimiersiego Ośrodka Sportowego - http://kazimierzakos.pl

 

 

Uroczyste obchody 73 rocznicy Zbrodni Katyńskiej w Kazimierzy Wielkiej odbyły się  12 kwietnia 2013 r.

galeriakatyn

Uroczystości rozpoczęły się o 10.00 mszą świętą w intencji Ofiar Zbrodni Katyńskiej w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Kazimierzy Wielkiej.`
Następnie liczne delegacje przedstawicieli lokalnych władz, instytucji i młodzieży szkolnej złożyły kwiaty na dziedzińcu Publicznego Gimnazjum Samorządowego pod Dębem Pamięci poświęconym por. Leonowi Postawce. Kolejny punkt obchodów to przemarsz do Kazimierskiego Ośrodka Kultury gdzie przedstawiony został program artystyczny w wykonaniu uczniów Publicznego Gimnazjum Samorządowego w Kazimierzy Wielkiej- "Katyń 1940 - Zmarli zobowiązują żyjących" – oraz wystąpienia okolicznościowe.

projekt                                       unia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt systemowy „Lepsza przyszłość” sposobem na rozwiązywanie problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Dokładnie i wszechstronnie zdiagnozowane problemy społeczne występujące na terenie powiatu, zawarte w Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2013, stały się zasadniczym powodem ubiegania się o środki unijne na realizację projektu systemowego „Lepsza przyszłość” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej.

Dominującymi problemami społecznymi, z którymi nie radzą sobie mieszkańcy powiatu są m.in.: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawności oraz niewydolność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

Z danych ośrodków pomocy społecznej wynika, że w I półroczu 2012 roku w powiecie świadczenia z pomocy społecznej, z różnych powodów, przyznano się 1655 rodzin, w których zamieszkało 5444 osób(wzrost w porównaniu z 2011r. o 14%).

Z analizy powyższych danych wynika, że na terenie powiatu jest znaczący odsetek osób niepełnosprawnych, nieaktywnych zawodowo oraz osób/rodzin z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, należących do tzw. grupy szczególnego ryzyka, które zagrożone są wykluczeniem społecznym.

Odpowiedzią na problemy społeczne jest kontynuacja od 2009r. projektu systemowego „Lepsza przyszłość” w ramach POKL 2007-2013.

Realizacja projektu w bieżącym roku przypada od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r.

Celem głównym projektu jest przywrócenie do końca 2013 roku zdolności 37 osobom niepełnosprawnym oraz 5 osobom opuszczającym rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą do wejścia na rynek pracy i integrację ze społeczeństwem.

Grupami docelowymi, które zamierzamy objąć wsparciem, w ramach projektu, stanowią osoby niepełnosprawne o niskich i niewystarczających kwalifikacjach zawodowych, mające problemy z poruszaniem się po rynku pracy, a także w większości przypadków nieaktywne zawodowo i nieposiadające większego doświadczenia zawodowego, oraz osoby pełnoletnie opuszczające rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą nieaktywne zawodowo, korzystające systematycznie ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wsparciem, w ramach projektu, objętych zostanie 42 osoby(24K,18M), w tym 37 osób niepełnosprawnych rekrutujących się z instytucji pomocy społecznej i oświaty prowadzonych przez powiat: a także osoby niepełnosprawne będące klientami PCPR oraz 5 osób opuszczających rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą z terenu powiatu.

Uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowym systemem wsparcia w sferze edukacyjnej, społecznej, zawodowej i zdrowotnej, z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji(kursy zawodowe- kucharz małej gastronomii z organizacją przyjęć okolicznościowych, przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B, podstawy obsługi komputera i Internetu, szkolenia, praktyki, turnusy rehabilitacyjne), co pozwoli im w przyszłości na wejście na otwarty rynek pracy i aktywizację zawodową oraz zaowocuje ich lepszym funkcjonowaniem w społeczeństwie i życiu rodzinnym, dzięki podniesieniu ich statusu materialnego i poczucia własnej wartości.

W wyniku podjętych działań wytworzona zostanie tzw. wartość dodana projektu, gdyż tworzymy projekt profilowany dla nieaktywnych zawodowo ON oraz osób opuszczających rodzinną i instytucjonalną pieczę zastępczą, z działaniami ponadprogramowymi(dodatkowe zajęcia aktywizacyjne - kursy, szkolenia, praktyki, turnusy) nie występującymi dotychczas w ofercie tych instytucji i PCPR.

Dzięki współfinansowaniu projektu ze środków EFS oferowane UP wsparcie jest bezpłatne.

Uważamy, że aktywne uczestnictwo w projekcie naszych beneficjentów ostatecznych doprowadzi ich w przyszłości do życiowego usamodzielnienia i integracji ze społeczeństwem, bez konieczności korzystania z instytucjonalnych form wsparcia.

Projekt „Lepsza przyszłość” będzie więc przykładem na to, że pomoc społeczna może być instytucją wspomagającą, a nie uzależniającą.

O przebiegu realizacji zaplanowanych działań w projekcie będziemy informować na bieżąco .

 

Opracował: pracownik ds. promocji Małgorzata Cypryś -Konieczna.

Projekt „Lepsza przyszłość” jest realizowany  na podstawie umowy nr:

UDA-POKL.07.01.02-26-005/09-00

ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego

w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.

sbrr                                                                 pcpr

Automobilklub Kielecki Koło w Kazimierzy Wielkiej i Europejska Asocjacja Automobilerów z Krakowa zapraszają na:

X Rajd Pojazdów Zabytkowych Szlakiem Republiki Partyzanckiej

i   IX Eskapadę Patriotyczną Geologiczną

 

PROGRAM

3.05.2013r.

9,00 – Park Etnograficzny w Tokarni pod Kielcami, droga E 77- rozpoczęcie rajdów.

10,00- Chęciny, złożenie kwiatów po pomnikiem upamiętniającym tragiczną śmierć Michała
Nahorskiego i jego pilota Jana Langera w dniu 22.07.1959 r. podczas gwiaździstego Rajdu Adriatyku.

10,40 - Jaskinia Piekło.

12,0015,00 - Pobyt na "Torze Kielce"   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  wjazd gratis-impreza Automobilklubu Kieleckiego, próby sprawnościowe z udziałem tylko samochodów wyprodukowanych przed 1988 rokiem. W miedzy czasie indywidualne obiady w motelu.

15,30- Ruiny wielkiego pieca w Samsonowie (1818-1866), w tym dniu funkcję przewodnika przejmuje Władysław Kowalewski z Belna – złombolowiec.

16,30- Zagnańsk-Dąb Bartek (ok.670 lat i wymiarach 30/9,85/40 m).

17,15- Zachełmie-tetrapody. Grzegorz Niedźwiedzki i Piotr Szrek w styczniu 2010 roku ogłaszają odkrycie śladów sprzed ok. 395 mil lat, to najstarsze na świecie ślady wyjścia czworonogów z wody na ląd.

19,00 Baza hotelowa, indywidualna rezerwacja i opłata

          - Hotel Pod Jaskółką Tumlin Osowa - 41 3003058, www.podjaskolka.pl . Uwaga w lokalu z 4 na 5 maja jest wesele. Mamy oddzielny, ogrodzony, zamykany parking  i do wyboru miejsca noclegowe w dwóch obiektach.

         - Pensjonat - Aleksandra Budkiewicz - 41 303 46 28, www.olwo.pl

Tutaj będzie ognisko, jeżeli tylko dopisze pogoda. Niestety obiekty są oddalone o ok.   5 km, dlatego musimy zorganizować sobie przejazd.

20,00 –Pensjonat u Pani Budkiewicz- ognisko (kiełbasa, kaszanka, smalec, chleb, kawa,    herbata)-20zł, płacimy indywidualnie.

04.05.

9,00 - Zbiórka na prostym odcinku drogi przed Kostomłotami (kierunek Kielce).

09,20 – Rezerwat Kadzielnia, Amfiteatr Kadzielnia, wybrańcy wchodzą do jaskini-8 osób   co 0,30 min - 10 zł/osoby

11,00 – Rezerwat Wietrznia i Centrum Geoedukacyjne -wchodzi I grupa 27 osób.

12,00 – Rezerwat Wietrznia i Centrum Geoedukacyjne -wchodzi II grupa 27 osób.

             wejścia do Centrum bezpłatne, www.wirtualneswietokrzyskie.pl   www.geopark-kielce.pl

13,45 – Rezerwat Jaskinia Raj, www.jaskiniaraj.pl wchodzi I grupa- 15 osób.

14,00 – Jaskinia Raj, wchodzi II grupa- 15 osób.

14,15 - Jaskinia Raj, wchodzi III grupa- 15 osób.

            do jaskini zarezerwowane jest w sumie 45 wejść, odpłatność 17 zł/osobę,

           decyduje kolejność na liście zgłoszeń. W między czasie indywidualne obiady w Zajeździe Jaskinia Raj.

16,45– Chęciny - Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej „Niemczówka”, www.checiny.pl  wspomnienia o sukcesach polskich kierowców rajdowych a zwłaszcza o sześciokrotnym mistrzu Polski, członku Automobilklubu Śląskiego Michale Nachorskim z udziałem Longina Bielaka i Stefana Komorowicza .

19,30Baza hotelowa- Hotel pod Jaskółką i Pensjonat u Pani Budkiewicz.

20,00 –Pensjonat u Pani Budkiewicz- ognisko (kiełbasa, kaszanka, smalec, chleb, kawa,herbata)-20zł, płacimy indywidualnie.

 

05.05

9,00 – Zbiórka na prostym odcinku drogi przed Kostomłotami (kierunek Kielce).

11,00- Kazimierza Wielka, parking przed Kazimierskim Ośrodkiem Sportowym www.kazimierzakos.pl .

11,15 - Próby sprawnościowe z udziałem dzieci z Domu Dziecka, przejazd do dworu

       w Odonowie rodowej posiadłości Postawków oraz siedziby Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego www.towarzystwo.odonow.com , wspomnienia o Franciszku Postawce trzykrotnym mistrzu Polski. Prawdopodobny udział Sobiesława Zasady. Indywidualne obiady.

14,00 – Zakończenie.

Uwaga: wpisowe 20 zł , indywidualne opłaty w jaskiniach, hotelu/pensjonacie i za posiłki.

Więcej informacji: Marek Krupa   509513300 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                              Artur Burtan 602762370 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania :

312 " Tworzenie i rozwój mikroprzedsięborstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,

w terminie od dnia 15 kwietnia 2013r. do dnia 26 kwietnia 2013r.


O pomoc z działania mogą ubiegać się osoby, które nie podlegają ubezpieczeniu w pełnym zakresie w KRUS i zamierzają na obszarach wiejskich otworzyć lub rozwijać już istniejące mikroprzedsiębiorstwa, czyli firmę zatrudniającą do 10 osób, której obrót lub bilans roczny nie przekracza 2 mln euro.

w zależności od liczby utworzonych miejsc pracy przedsiębiorcy mogą otrzymać z ARiMR do 300tys złotych. Tworząc jedno nowe miejsce pracy mogą uzyskać do 100tys. zł, dwa stanowiska 200tys zł, a tworząc trzy i więcej do 300 tys. zł wsparcia. Agencja dofinansuje do 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych na inwestycje związane ze stworzeniem nowych miejsc pracy.

Na szkolenia w zakresie przedmiotowym zapraszamy w dniu 09-04 ( wtorek ) na godzinę 10:00 ( budynek Starostwa Powiatowego - sala konferencyjna )

 

Gmina Czarnocin wygrywa Wojewódzkie Zimowe Igrzyska Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe i to już kolejny raz i to 32.
Podczas marcowej imprezy nie było jednak dyscyplin typowo zimowych a raczej halowe – jak szachy, warcaby, tenis stołowy.

więcej na stronie Echa Dnia http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130404/POWIAT0103/130409655

Związek Żołnierzy WP, Koło nr 11 w Kazimierzy Wielkiej informuje, że 10 kwietnia b.r. (środa) o godz.18.00, w sali "niebieskiej" starego przedszkola, Partyzantów 4 odbędzie się pierwsze walne zebranie członków Koła. Prosimy o zabranie wypełnionych deklaracji członkowskich+ zdjęcie. Zapraszamy też sympatyków koła.

Jednocześnie informujemy, iż dyżury członków Zarządu Koła będą pełnione w każdą środę tygodnia, w godz. od 10.00-12.00.Możliwość przyjęcia nowych członków.

Zapraszamy.

Zarząd koła.

 

„ Kocham Cię Szkoło”- 65 lat istnienia Szkoły w Odonowie.

odonow1


            26 marca odbyła się w Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie uroczystość Dnia Patrona Szkoły. Od pięciu lat jest nim Władysław Grabski wybitny ekonomista i reformator. Szkoła w Odonowie ma już 65 lat, więc Święto Patrona było również okazją do obchodów tego jubileuszu. Podpisana pięć lat temu Uchwała Rady Powiatu Kazimierskiego o nadaniu imienia Władysława Grabskiego dla Technikum w Odonowie, rozpoczęła lata wytężonej pracy, która przyniosła imponujące efekty.

Zacni goście

            Święto Patrona przyciąga corocznie ciągle rosnące grono Gości, co świadczy o szacunku, jakim cieszy się Szkoła w Odonowie wśród władz samorządowych, służb mundurowych, placówek oświatowych oraz lokalnego społeczeństwa. Swoją obecnością zaszczycili Szkołę:

 • Pani Małgorzata Muzoł - Świętokrzyski Kurator Oświaty,
 • Pan Marek Augustyn - Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierskiego,
 • Pan Michał Bucki - Wicestarosta Kazimierski,
 • Pan Wojciech Kałat - Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno- Admistracyjnego Szkół,
 • Ksiądz Dziekan Janusz Mularz,
 • Ksiądz proboszcz Marian Jakubowski,
 • Pan Marek Krupa- sekretarz Powiatu,
 • Pan Tadeusz Bator- Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej,
 • Pani Halina Opilska - Wiceprezes Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego ZNP i Prezes Oddziału ZNP w Kazimierzy Wielkiej,
 • Pan Roman Litwiniuk - Przewodniczący NSZZ Solidarność MOZ Pracowników Oświaty i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej,
 • Przedstawiciele służb mundurowych:
  Pan kpt. Rafał Kwapień - reprezentujący Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach,
  Pan kom. Piotr Węgliński - Komendant Powiatowy Policji w Kazimierzy Wielkiej,
  Pan st. kpt. Kazimierz Zabłotny Komendant Powiaty PSP w Kazimierzy Wielkiej,
 • Reprezentujący Wyższą Szkołę Ekonomii i Prawa w Kielcach: Pan dr Zdobysław Kuleszyński - Prorektor ds. badań i współpracy regionalnej oraz Pan Włodzimierz Chłopek.

Na uroczystość przybyli również Przedstawiciele Pracodawców, z którymi Szkoła współpracuje w ramach organizacji praktyk zawodowych, a wśród nich: Pan Edward Kulpa - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kazimierzy Wielkiej, Pan Marian Książek - Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego ,,Nidzica’’.

Szczególnymi gośćmi były reprezentacje Szkół:

 • Pan Włodzimierz Kruszyński - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy wielkiej,
 • Pan Jacek Nowak - Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach,
 • Pani Beata Malinowska - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu,
 • Pan Waldemar Kletschka - Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cudzynowicach.
 • Pani Barbara Gołąb - Dyrektor Publicznego Gimnazjum Samorządowego im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej,
 • Pani Elżbieta Wojtasik - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Wielgusie,
 • Pan Piotr Obrępalski z Publicznego Gimnazjum w Czyżowicach,
 • Pan Ryszard Kłos - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Koszycach,
 • Pan Krzysztof Nurkowski- reprezętujący Gimnazjum im. Armii Krajowej w Cieszkowach.

Gorącymi brawami witano nauczycieli emerytowanych: Panią Martę Nowak, Pan Adam Korfela, który pełnił funkcję dyrektora szkoły, Panią Małgorzatę Kozera oraz Panią Zofię Oleksy.

            Honorowymi gośćmi podczas jubileuszu była reprezentacja Zespołu Szkół Ekonomiczno- Administracyjnych im. Stanisława i Władysława Grabskiego w Kole z Panią Dyrektor Elżbietą Sztanga na czele. Delegacja ta pokonała wiele kilometrów by razem ze Szkołą Jubilatką świętować ten ważny dla niej dzień. Poczet sztandarowy Szkoły z Wielkopolski swoją obecnością podniósł rangę uroczystości.

Zacni składając na ręce Pani Dyrektor Jolanty Mizio kwiaty i wręczając listy gratulacyjne dla Szkoły, dali dowód na to, że działalność Szkoły jest zauważana i doceniana nie tylko wśród lokalnej społeczności.

Pokaz talentów

Tego Dnia gospodarzami uroczystości byli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego               i Technikum im. Władysława Grabskiego: Michał Wolski i Wioletta Fucia, którzy przybliżyli w skrócie historię Szkoły oraz działania związane z Patronem. Głównym punktem programu był turniej wiedzy o historii Szkoły i Patronie „ Kocham Cię Szkoło - 65 pytań na 65-lecie szkoły”, prowadzony przez dwóch uzdolnionych artystycznie absolwentów szkoły: Kubę Uchto i Wojtka Wolskiego. O tym, jak szanują Szkołę jej uczniowie świadczyło nie tylko dominujące nad dekoracją hasło „Kocham Cię Szkoło”, ale również entuzjazm i poświęcenie, jakim wykazali się wszyscy uczniowie biorący udział w części artystycznej.

Dwie drużyny LO i Technikum rywalizowały z sobą pod czujnym okiem swoich kapitanów – nauczycieli. Młodzi ludzie wykazali się przy tym bardzo obszerną wiedzą z zakresu dziejów Szkoły i Patrona.

W trakcie trwania turnieju na wszystkich czekały niespodzianki w wykonaniu utalentowanych uczniów. Z zapartym tchem przyglądano się pokazowi musztry z elementami sztuk walki zaprezętowanych przez uczniów klas ,,mundurowych’’, słuchano piosenek śpiewanych przez zespół ,,Muzo-Odonki’’: „Na falochronie”, „Do kołyski”, przy akompaniamencie Jacka Kozła, gry na saksofonie w wykonaniu Huberta Drużby, podziwiano mistrzowski pokaz tańca Poping, C-walk, Jumpstyle. Zainteresowanie wzbudziła inscenizacja obsługi angielskojęzycznych gości hotelowych prezentowana przez przyszłych hotelarzy. Nad przebiegiem części artystycznej czuwali nie mniej utalentowani nauczyciele, którzy solidnie przygotowali młodzież do uroczystości: Pani Ewa Konieczna, Pani Jolanta Wójcik , Pani Danuta Skorupa i Pani Agnieszka Madej.      

Na zakończenie części artystycznej wszyscy biorący w niej udział z wielkim zapałem zaśpiewali piosenkę, która powstała specjalnie na Jubileusz ,,Kocham Cię Szkoło’’ porywając za sobą całą publiczność. Fakt, że młodzież kocha swoją szkołę jest bezsprzeczny, czego dowodem była nie tylko cała uroczystość ale też codzienne zaangażowanie w szkolne życie oraz reprezentowanie Szkoły na zewnątrz podczas zawodów, konkursów, olimpiad, imprez lokalnych. Jest to powód do dumy dla nauczycieli, rodziców , Dyrekcji i całego Powiatu Kazimierskiego.

Refleksje…

Każdy jubileusz czy też rocznica jest okazją do pewnych wniosków i podsumowań. Ostatnie pięć lat było czasem wytężonej pracy dla Szkoły w Odonowie. To czas wielu zmian. Wprowadzenie innowacji pedagogicznej ,,Służby mundurowe- edukacja dla bezpieczeństwa’’, nadanie imienia dla Technikum, realizacja projektów: „Kompetencje kluczowe kluczem do zatrudnienia”, „Wyrównuję, doskonalę, poznaję”, Gotowi na wyzwania”, „Aktywni w edukacji dla bezpieczeństwa”, nowoczesne wyposażenie pracowni, należą do tych najważniejszych. Z okazji Jubileuszu wydano publikację „65 lat tradycji szkoły z przyszłością” współfinansowaną przez Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej oraz Radę Rodziców, przedstawiającą wszystkie najważniejsze wydarzenia ostatnich pięciu lat, które dały wymierne rezultaty i przyczyniły się do tego, że Szkoła podąża za duchem czasu. Wymagania rynku pracy zmieniają się dynamicznie, co motywuje również do kolejnych zmian w oświacie. Szkoła w Odonowie jest jedną z najstarszych placówek oświatowych Powiatu Kazimierskiego.

Do tradycji szkoły nawiązywali podczas uroczystości Absolwenci Szkoły: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kazimierzy Wielkiej, Pan Edward Kulpa, jak też sama Pani Kurator, która wprawdzie absolwentką szkoły nie jest, ale była to pierwsza placówka, którą miała okazję poznać jako Świętokrzyski Kurator Oświaty w kwietniu 2008 roku podczas IV Zjazdu Absolwentów i 60-lecia Szkoły. Do zadumy skłoniły słowa wypowiedziane przez absolwentów Jakuba Uchto i Wojciecha Wolskiego:

Bo szkoła to miejsce takie najdziwniejsze,
Które z lat upływem staje się piękniejsze.
I najcudowniejszą mają ją w pamięci
Nie ci, co tu chodzą - ale absolwenci.

Wszyscy, którzy od 65 lat tworzyli tradycję szkoły w Odonowie wykonali solidny fundament, na którym mogą teraz budować kolejne pokolenia. Dom zbudowany na takim fundamencie na pewno będzie trwały. Liczne gratulacje, jakie złożono Szkole z okazji Jubileuszu dowodzą, iż szkoła może liczyć na poparcie, współpracę, życzliwość i szacunek. Wspólna praca jest szansą na rozwój Szkoły. Uczniowie i nauczyciele Szkoły w Odonowie starają się skutecznie wcielać w życie maksymę Władysława Grabskiego ,,Cel pracy w imię dobra trzeba znajdować w sobie samym’’.

 

 

odonow1 odonow1

Uroczystość szkolna z okazji 50-lecia istnienia szkoły i 30-lecia nadania imienia Henryka Dobrzeńskiego "Hubala".

 

Uroczystość odbędzie się dnia 6 maja 2012 roku.

 

,, Tylko praca daje okazję odkryć nam nas samych, pokazać to,

czym naprawdę jesteśmy, a nie tylko to, na co wyglądamy”

Józef Korzeniowski

alt alt


Sesja Rady Powiatu Kazimierskiego dn. 27.04.2012 r. miała wyjątkowo uroczysty charakter. Z okazji zakończenia pracy zawodowej i przejście na emeryturę Pana Andrzeja Bieniasa -Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kazimierzy Wielkiej - Przewodnicząca Rady Powiatu Kazimierskiego Krystyna Wicher oraz  Starosta Kazimierski Jan Nowak złożyli Panu Dyrektorowi serdeczne podziękowania za współpracę .

Wyrazili uznanie dla dokonań w dziedzinie rozwoju i kształtowania wizerunku kazimierskiej biblioteki.

Podziękowali za starania dzięki którym kazimierska książnica mogła zaistnieć nie tylko lokalnie, ale również w powiecie i województwie.

Z dużym uznaniem odnosili się do społecznikowskich pasji i działań Pana Andrzeja Bieniasa w obszarze pielęgnowania tożsamości regionalnej, m.in. poprzez gromadzenie, opracowanie i wydawanie materiałów dotyczących historii Miasta i Regionu.

My również życzymy Panu dużo zdrowia, spełnienia osobistych planów

i zamierzeń, a także wszelkiej pomyślności na dalszym etapie życia.

alt

21 kwietnia 2012r. na "Orliku" przy Liceum Ogólnokształcącym w Kazimierzy Wielkiej odbył się turniej "dzikich drużyn" w piłkę nożną.

2012-04-21_02 2012-04-21_05

Po zgłoszeniu drużyn o 9.30 odbyło się losowanie do poszczególnych grup. W turnieju wzięło udział 7 drużyn: "Orły szatana", Trix Team", Ary, jary i hektary", "Anonimowi", "Malibu Słonowice", "Huzar" i "Spartanie".
Turniej rozpoczął się mową powitalną skierowaną zarówno do zawodników, jak i do zgromadzonych kibiców i fanów piłki nożnej. W tym przemówieniu głos zabrała zastępca dyrektora, pani Jadwiga Zieleniewska, drugą osobą przemawiającą był sędzia pan Wojtek Kozioł. Wyjaśnił on przepisy i zasady gry w piłkę nożną panujące na obiektach Orlik. Następnie głos zajęła pani Anita Poręczewska, która jest animatorem "Orlika" i organizatorem turnieju.
Pierwszy gwizdek rozpoczynający turniej zabrzmiał o godzinie 10.00. Przebieg turnieju był bardzo emocjonujący do samego końca. Z grup wychodziły po dwie najlepsze drużyny. Mecz o trzecie miejsce rozegrał się pomiędzy drużyną "Trix Team" a "Huzarami". Lepszym zespołem okazali się "Huzar", którzy wygrali 3:1. Najważniejszy mecz rozegrał się pomiędzy "Orłami szatana" a "Spartanami". Było na co popatrzeć, walka trwała do samego końca. Ostatecznym zwycięzcą meczu jak i całego turnieju okazały się "Orły szatana", pokonując "Spartan" 4:3. Kulminacją turnieju było wręczenie pucharów za pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
(Relacja i fotografie: Anita Poręczewska) [wiadomość oryginalna]

Uprzejmie informuję, iż w dniu 27 kwietnia 2012 roku / piątek / o  godz. 12.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej odbędzie się kolejna sesja Rady Powiatu Kazimierskiego.

Proponowany porządek obrad:

 1.  Otwarcie obrad.
 1.  Przyjęcie porządku obrad.
 1.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 1.  Interpelacje radnych.
 1.  Sprawozdanie z działalności Kazimierskiego Ośrodka Sportowego spółka z .o.o

za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011rok.

 1. Preliminarz finansowy imprez finansowych i współfinansowanych przez Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Bursy Międzyszkolnej w Kazimierzy Wielkiej.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

w Skalbmierzu oraz nadania mu statutu.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej.

10. Podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej.

11. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie określania zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu na realizację  zadań dla Powiatu Kazimierskiego na rok 2012.

13. Ocena zasobów pomocy społecznej.

14. Podjęcie uchwały w prawie wydzierżawienia w drodze przetargu nieruchomości stanowiących mienie powiatu.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Kazimierskiego do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kazimierskiego na lata 2012-2024.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kazimierskiego na  2012 rok.

18. Sprawy różne i wolne wnioski.

19. Zakończenie posiedzenia.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w  posiedzeniu

Przewodnicząca Rady Powiatu

Krystyna Wicher

 

alt20 kwietnia 2012 r. Starosta Kazimierski Jan Nowak przekazał na ręce Dyrektora Specjalnego  Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Cudzynowicach Waldemara Kletschki kluczyki do nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych. Przekazany środek transportu

to auto marki mercedes  sprinter z 24 miejscami siedzącymi z możliwością przewozu 2 wózków inwalidzkich. Wartość zakupu wyniosła 312 420 zł.

Inwestycja była współfinansowana ze środków własnych oraz PFRON w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami II”- likwidacja barier transportowych.

Życzymy bezpiecznych podróży.

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

alt

25 kwietnia 2012 r. inauguracyjnym spotkaniem rozpoczęła działalność Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kazimierskim jako organ opiniodawczo- doradczy.

Powiatowa Społeczna Rada składa się z 5 osób powołanych przez Starostę spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu kazimierskiego organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Kadencja Rady będzie trwała 4 lata.

Na członków Powiatowej Społecznej  Rady Starosta powołał:

1/Jolanta Beruś- pracownik PUP w Kazimierzy Wielkiej

2/Bożena Pytel- Dyrektor PCPR w Kazimierzy Wielkiej

3/Barbara Karasińska –Pracownik Socjalny MGOPS w Kazimierzy Wielkiej

4/Stanisław Kuc- Przewodniczący Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych Promyk Nadziei w Kazimierzy Wielkiej

5/Wiesław Rębacz- Przewodniczący Oddziały Rejonowego PZERiI w Kazimierzy Wielkiej


Region świętokrzyski zachęca migrantów do powrotu, weź udział w ankiecie badawczej ! 

„Bądź mądry, wróć, rozwijaj swój region”

CE LOGO

W maju 2011 roku, Region Świętokrzyski rozpoczął współpracę przy innowacyjnym projekcie europejskim pn.: Regions benefitting from returning migrants – Re-Turn („Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów”), współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w ramach Programu dla Europy Środkowej, Europejskiej Współpracy Terytorialnej.     Ideą przedsięwzięcia jest stworzenie warunków zachęcających migrantów do powrotu, wsparcie w reintegracji zawodowej oraz dopasowanie potrzeb regionalnego rynku pracy do możliwości, kompetencji i wykształcenia osób powracających. W celu odpowiedniego poznania potrzeb, kompetencji i wiedzy migrantów, zapraszamy do udziału w ankiecie online, która ma dostarczyć informacji niezbędnych do przeprowadzenia działań pilotażowych.Badanie ankietowe o tak dużej skali, zostało opracowane pierwszy raz w historii. Skierowane jest ono do mieszkańców Europy Środkowej, którzy opuścili swoje miejsce zamieszkania na dłużej niż 6 miesięcy oraz osób, które powróciły do swojego kraju i chcą podzielić się własnymi doświadczeniami związanymi  ze zjawiskiem migracji i pracy zagranicznej. Osoby zainteresowane, proszone są o wypełnienie ankiety dostępnej na stronie http://return.ifl-leipzig.de .Uczestnicy badania mają szansę na wygranie kuponów na książki o wartości 300 €.

Informacji na temat projektu udziela regionalny punkt kontaktowy:


Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Kielce ul. Sienkiewicza 63, pok. 402 i 405,  tel. 41- 3658184, 41- 3658178,
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

13 kwietnia 2012 r. Kazimierza Wielka uczciła 72 rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Kościele p.w. Miłosierdzia Bożego. Kwiaty pod Dębem Pamięci złożyły liczne delegacje przedstawicieli lokalnych władz, instytucji i młodzieży szkolnej.

 

Galeria

LO w Kazimierzy Wielkiej: Realizacja projektu Comenius "Astronomia - europejska przygoda"

photo1photo2
W dniach 26-30 marca 2012r. grupa uczniów Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyła w ostatnim etapie realizacji projektu. Uczestnicy spotkali się tym razem w Epernay, we Francji. Przypomnijmy, że w projekcie oprócz naszego liceum uczestniczą jeszcze szkoły z Anglii, Finlandii i Francji. Prace projektowe trwały przez cały tydzień – od 26 do 30 marca 2012r. Uczestniczyła w nich młodzież i nauczyciele ze szkół biorących udział w projekcie. Uczniowie pracowali w dwóch grupach: teatralnej – przygotowanie przedstawienia teatralnego, oraz robotowej – przygotowanie i przeprowadzenie zawodów robotów „linefollower” (śledzących linię). W zajęciach brali udział: Wojciech Belski 2d, Anna Bernat 2b, Sebastian Bomba 2a, Jakub Gącik 1a, Justyna Juszczyk 2a, Anna Kita 2d, Grzegorz Kotyza 2d, Paula Kowalska 1a, Kamila Koziara 1a, Marcin Magier 2c, Marta Nocoń 2d, Michał Wieczorek 2a i Izabela Żurek 2b. Uczestnikami opiekowali się nauczyciele biorący udział w projekcie: Marek Burgiel, Mariola Czarny, Andrzej Kocerba, Włodzimierz Kruszyński i Edyta Kwiecień.

Nasi uczniowie przez tydzień mieszkali w domach swoich francuskich gospodarzy. Mieli więc wspaniałą możliwość poznania tradycji, kultury i zwyczajów, a także doskonalenia języka angielskiego – najlepszej w tej sytuacji możliwości porozumiewania się.

Oprócz prac związanych z tematyką projektu mieliśmy okazję zapoznać się z tradycją i kulturą Francji. Obejrzeliśmy wytwórnię szampana (Epernay leży w regionie Szampania-Ardenia). Zwiedziliśmy miasto Reims ze słynną katedrą. Byliśmy także w Paryżu, gdzie odbyliśmy rejs statkiem wycieczkowym po Sekwanie, spacer po Polach Elizejskich i zwiedzanie Air and Space Museum. Nasi uczniowie nawiązali przyjaźnie, pracowali w międzynarodowych zespołach i ćwiczyli porozumiewanie się w języku angielskim (i nie tylko). Należy podkreślić, że wyjazdy w ramach programu Comenius finansowane są przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z funduszy unijnych. Uczniowie zabierają jedynie tzw. kieszonkowe wg własnego uznania.

Był to ostatni etap realizacji projektu. Wszystkie szkoły biorące w nim udział zgodnie uznały go za bardzo udany.

(Relacja: Andrzej Kocerba, fotografie: Andrzej Kocerba, Marek Burgiel) [Wiadomość oryginalna]

photo3photo4

photo5

Nowa Siłownia "KOS"

Nowy sprzęt

Nowa sala fitness

 

Zapraszamy

kos

 

 dps4  dps1

Jak co roku w Domu Pomocy Społecznej w Bejscach tak i 5 kwietnia 2012 odbyło się Wielkanocne spotkanie z mieszkańcami. Świąteczne życzenia złożyli Krystyna Wicher Przewodnicząca Rady Powiatu Kazimierskiego, Michał Bucki Wicestarosta Kazimierski oraz Dyrektor Placówki Antoni Bryła.

Nie zabrakło oczywiście wielkanocnych jajek- Przewodnicząca Rady Powiatu częstowała z wielkiego, świątecznego kosza czekoladowymi słodkościami. Panował miły, radosny klimat.

dps5 dps2

Śniadanie wielkanocne w PŚDS Cudzynowice

psds1

Dnia 4 kwietnia 2012 roku w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Cudzynowicach uroczystym śniadaniem wielkanocnym rozpoczął się okres świąteczny. Zaproszeni goście, pani dyrektor PCPR Bożena Pytel, pani kierownik WTZ Balbina Chećko i Urzędujący Członek Zarządu, pan  Zbigniew Jakubas oraz sponsor Krzysztof Serweta złożyli życzenia świąteczne podopiecznym i wspólnie zasiedli do suto zastawionych stołów. Spotkanie odbyło się w uroczystej i przyjemnej atmosferze.

wtz1 wtz2

Tradycją WTZ w Kazimierzy Wielkiej jest coroczne „Spotkanie przy jajeczku” nawiązujące do Świąt Wielkanocnych. Na owo spotkanie, które w tym roku odbyło się 30 marca zaproszeni zostali nasi przyjaciele i sponsorzy.

W tym roku swoją obecności zaszczycili nas : Dyrektor  PCPR Pani Bożena Pytel, V-ce dyr. PCPR Pan Wacław Piwudzki, dyrektor ZPOiW  Pan Zbigniew Zieleniewski, pełniąca obowiązki kierownika PŚDS Pani Grażyna Różycka , Zarząd Stowarzyszenia w osobach: Pan Stanisław Kuc – przewodniczący Stowarzyszenia, Pani Jolanta Kurowska – skarbnik Stowarzyszenia i Pani Monika Parada – członek Stowarzyszenia.

Na stołach znalazły się tradycyjne polskie potrawy wielkanocne, padły ciepłe życzenia świąteczne, panowała atmosfera radości i życzliwości.

W Kazimierskim Ośrodku Kultury zapanowała świąteczna atmosfera

kok1

Galeria

Ostatniego dnia marca w Kazimierskim Ośrodku Kultury odbył się Kiermasz Wielkanocny. Podczas kiermaszu można było obejrzeć oraz zakupić przeróżne ozdoby świąteczne przygotowane przez panie działające w KGW na terenie powiatu kazimierskiego, oraz osoby indywidualne, których pasją jest tworzenie różnego rodzaju rękodzieła. Kobiety wykazały się niezwykłą pomysłowością i przygotowały przepiękne stroiki, serwetki, pisanki robione w sposób tradycyjny, jajka zdobione za pomocą wielu różnych technik. Wszystkie barwne dekoracje sprawiły, że pomimo brzydkiej pogody na kiermaszu panowała wiosna. Dla amatorów wielkanocnych smakołyków nie zabrakło mazurków, bab wielkanocnych i innych słodkości. Na stoisku miejscowego pszczelarza można było zakupić pozyskiwane na Ponidziu miody. Ciekawostkę dla zebranych osób stanowił kwas wielkanocny. Intensywny zapach chrzanu unoszący się w powietrzu przyciągał zainteresowanych zwiedzających. Według relacji mieszkanek gminy Bejsce, które przygotowały go do degustacji, dawniej nie było domu, w którym podczas wielkanocnego śniadania mogłoby go zabraknąć. Podawany był on z różnego rodzaju wędlinami. Dziś  w wielu domach zastąpiony został żurkiem lub barszczem białym, ale zapewne po kiermaszu nie jedna gospodyni przypomni sobie recepturę jego przygotowania i poda go domownikom podczas tegorocznych świąt. Już wiadomo, że na pewno pojawi się na stole Krystyny Wicher- Przewodniczącej Rady Powiatu. O sposób przygotowania tego świątecznego specjału dopytywał m.in. Michał Bucki- V-ce Starosta Powiatu, który odwiedził wszystkie stoiska i zrobił spore zakupy, ale nie ma się czemu dziwić bo na kiermaszu znalazło się wiele pięknych rzeczy.

Był to pierwszy kiermasz wielkanocny na powiecie kazimierskim. Odbył się on dzięki niezwykłej aktywności kobiet, które musiały poświęcić wiele swojego cennego czasu dla przygotowania wystawianych produktów, a pieniądze które udało się im zarobić zamierzają przeznaczyć na potrzeby działalności KGW.  W organizację kiermaszu aktywnie włączyło się szereg instytucji, tj: Urzędy Gmin z terenu powiatu, Kazimierski Ośrodek Kultury, Powiatowy Zespół Doradczy w Kazimierzy Wielkiej, Starostwo Powiatowe oraz Gminny Ośrodek Kultury w Skalbmierzu. Zanim panie zaczęły przygotowywać produkty na kiermasz wzięły udział w warsztatach prowadzonych przez panie: Ewę Marzec i Iwonę Górską. Uczestniczki poznały różne techniki robienia kwiatów, palm, oraz innych ozdób wielkanocnych  i już w każdej głowie kłębiło się mnóstwo pomysłów na dekoracje, które pojawiły się na kiermaszu. Zorganizowanie tych zajęć było możliwe dzięki wsparciu ze strony Burmistrza Kazimierzy Wielkiej oraz pani Wójt gminy Czarnocin, którzy sfinansował zakup materiałów dla KGW z terenów ich gmin.

Pomimo prawie zimowej aury impreza naprawdę się udała. Uczestnicy podkreślali, że poza sprzedażą ważną funkcją, tego typu inicjatyw, jest możliwość wymiany doświadczeń, technik przygotowania dekoracji oraz informacji o tradycjach podtrzymywanych w poszczególnych rejonach naszej małej ojczyzny. Mamy więc nadzieję, że od przyszłego roku kiermasz wielkanocny wejdzie do kalendarza imprez organizowanych na naszym powiecie na stałe.

Beata Adamczyk Bryg. mgr inż.  Mirosław  CIEPIELA

 KOMENDANT POWIATOWY

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w Kazimierzy Wielkiej

 

 

 

 

P O D Z I Ę K O W A N I E

 

Z okazji zakończenia służby na stanowisku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej

 w Kazimierzy Wielkiej składam serdeczne podziękowania za pracę, która przyczyniła się do zachowania bezpieczeństwa obywateli, ratowała ludzkie życie i mienie, pomagała przezwyciężyć przeróżne zagrożenia i trudności, lecz nade wszystko pozwalała nam żyć bezpiecznie.

Dziękuję za wysiłek włożony w realizację powierzonych obowiązków i dokonania, które służyły mieszkańcom naszego powiatu. Szczególnie serdecznie dziękuje Panu za osobiste zaangażowanie w przygotowanie oraz realizację budowy nowej strażnicy w Kazimierzy Wielkiej.

Życzę dużo zdrowia, spełnienia osobistych planów i zamierzeń, a także wszelkiej pomyślności dalszym życiu.

 

 

 

 

STAROSTA KAZIMIERSKI

 Jan  NOWAK

 

 

 

 alt alt

 

 

 

 

Kazimierza  Wielka 29.04.2011

 

 

Automobilklub Kielecki Koło w Kazimierzy Wielkiej  I Europejska Asocjacja Automobilerów  z Krakowa zapraszają  na

VIII Rajd Pojazdów Zabytkowych Szlakiem Republiki Partyzanckiej

 i VII Eskapadę Patriotyczną

 

alt

 

 


PROGRAM


21.05.2011r.

10,00 - Kazimierza Wielka, parking przed Kazimierskim Ośrodkiem Sportowym (www.kazimierzakos.pl),

10,10 - Próby sprawnościowe z udziałem dzieci z Domu Dziecka, puchary,
talony paliwowe,

 

 12,30  -Przyjazd do Książa- 38 km. Zwiedzanie  zamku, prezentacja  samochodów na placu zamkowym,

13,30 – Zajazd Koronny koło Wodzisławia-50 km, Obiad zamawiany i płacony  indywidualnie,
14,30 – Mironice  - zwiedzanie najmniejszego w Polsce kościółka romańskiego,

15,15 -  Podzamcze Chęcińskie- 90 km. Regionalne Centrum Naukowo-Techniczne

 ( w budowie), 
16,30 - Przyjazd do zajazdu na "Torze Kielce"-120 km. Indywidualna rezerwacja                                       
i opłata, na hasło Marek Krupa, recepcja 41/3034949, fax41/3031660, od godz.10  do 14
pokoje dwuosobowe 160 zł/dobę ze śniadaniem (posiadają 7szt.)
trzyosobowe 235zł/dobę ze śniadaniem (posiadają 7szt.)
apartament 270zł/dobę ze śniadaniem (posiadają 1szt.)
 

 parking  proszę negocjować                         
Następnych rezerwacji można dokonywać :

- Hotel "Miedziana Góra" - 41 303 46 90, uwaga w lokalu jest wesele, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Agroturystyka Aleksandra Budkiewicz - 41 303 46 28, www.olwo.ir.pl

Tutaj  będzie ognisko.


17,00 - Wjazd na  "Tor Kielce", gratis-impreza Automobilklubu
Kieleckiego, WYŚCIGI, medale,

20,30 – Ognisko, płatne w Agroturystyce Pani Budkiewicz.

 

 22.05.2011 niedziela

9,00
- Wyjazd do Zabytkowego Zakładu w Maleńcu, gdzie napędzane kołami młyńskimi funkcjonują gwoździarki,  http://maleniec.powiat.konskie.pl

 

11,30 – Przyjazd i zwiedzanie Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi Oddział Techniki    w Warszawie-280 km,  http://powiat.konskie.pl    

12,30- Zakończenie rajdów.

 

 

 Więcej informacji: Marek Krupa   509513300

                               Jacek Borzęcki 602265848

 

 

alt

Dnia 15 – 16 kwietnia 2011r. odbyły się XVIII Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym „SPRAWNI – RAZEM” pod patronatem: Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Kuratorium Świętokrzyskiego, Starosty Kazimierskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierzy Wielkiej.

Udział wzięło 12 reprezentacji z 12 województw w punktacji ogólnej zwyciężyło województwo śląskie, drugie miejsce województwo małopolskie.

Zwycięzcy z 4 kategorii wiekowych:

Chłopcy młodsi: Knopik Marcin

Chłopcy starsi: Bałuszek Kamil

Dziewczęta młodsze: Hajduga Paulina

Dziewczęta starsze: Nowacka Dorota

Organizatorem mistrzostw był Związek Stowarzyszeń Sportowych „SPRAWNI – RAZEM” w Warszawie, Świętokrzyskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „SPRAWNI – RAZEM” w Kielcach, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Cudzynowicach oraz Kazimierski Ośrodek Sportowy.

"Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego" - Jan Paweł II
W imieniu Starosty Kazimierskiego, Proboszcza Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego, oraz Dyrektora, Grona Pedagogicznego i Uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej zapraszamy na uroczystość posadzenia „Jodły Papieskiej” jako „Żywego pomnika beatyfikacji Jana Pawła II”, która odbędzie się w piątek, 29 kwietnia 2011r. Rozpoczniemy o godzinie 9.00 mszą święta w kościele parafialnym p.w. Miłosierdzia Bożego, po której nastąpi posadzenie jodły przed budynkiem Liceum Ogólnokształcącego, a na zakończenie przedstawimy program okolicznościowy.

 

Informacja z oficjalnej strony LO w Kazimierzy Wielkiej

http://lokw.hopto.org/news.php?readmore=235

LO w Kazimierzy Wielkiej, 2011-04-09: XVII Turniej koszykówki im. Lucjana Szmigla
Turniej rozpoczął się o godzinie 15 w sali gimnastycznej naszej szkoły. W zawodach wzięły udział 4 zespoły, a rozgrywki przeprowadzono systemem "każdy z każdym". Oto lista uczestników:
LO Kazimierza Wielka: Rafał Kabat, Michał Zaręba, Wojciech Chudera, Michał Tytko, Błażej Cisak, Adrian Kowalski i Karol Sydoryk (absolwent LO 2009, gościnnie);
Old Boys: Robert Kabat, Adam Sydoryk, Zbigniew Kwiecień, Piotr Pietrzyk, Krystian Stachura, Marcin Maroszek, Ryszard Baradziej i Rafał Ziętek;
"69": Łukasz Durbas, Hubert Trzepatowski, Marcin Klimczyk, Mateusz Bomba, Michał Sambór, Przemysław Kusak, Tomasz Zawrzykraj i Filip Kletschka;
oraz reprezentacja ZSZ w Odonowie: Krzysztof Klimczyk, Robert Klimczyk, Damian Konewecki, Tomasz Tabor, Mateusz Łączyk i Łukasz Łączyk.
Oficjalnego rozpoczęcia Turnieju dokonała zastępca dyrektora Jadwiga Zieleniewska. Obecny był pan Piotr Szmigiel - syn prof. Lucjana Szmigla.
Zawody sędziował pan Tomasz Tybor z Krakowa, a rozgrywki były bardzo zacięte i pełne emocji.
W turnieju zwyciężył zespół "69", a kolejne miejsca zajęli: Old Boys, ZSZ Odonów i LO Kazimierza Wielka.
Ostatni mecz pomiędzy zespołami Old Boys i LO Kazimierza Wielka był pojedynkiem między pokoleniami (Robert Kabat vs. Rafał Kabat i Adam Sydoryk vs. Karol Sydoryk).
Najskuteczniejszym zawodnikiem okazał się Hubert Trzepatowski, a nagrodę "fair play" otrzymał Rafał Kabat.
 Wręczenia trofeów i dyplomów dokonał dyrektor Włodzimierz Kruszyński. Na zakończenie zespół Old Boys przekazał szkole ufundowany sprzęt do siłowni. Dziękujemy! [fotoreportaż
(Autor: Maria Kabat) [oryginał wiadomości]

LO w Kazimierzy Wielkiej, 2011-03-30: Dzień Otwarty 2011
W tegorocznym Dniu Otwartym gościliśmy 247 gimnazjalistów z Cieszków, Czyżowic, Działoszyc, Kazimierzy Wielkiej, Koszyc, Kościelca, Skalbmierza, Topoli, Wielgusa i Złotej Pińczowskiej. Gimnazjaliści docierali zorganizowanym przez naszą szkołę transportem (autokary, busy) lub na własną rękę. Transportem gości zajęli się Andrzej Piotrowski i Marek Burgiel.
Organizację Dnia Otwartego zrealizowały Maria Kabat i Małgorzata Kosałka oraz nauczyciele - opiekunowie stoisk tematycznych, projektów i organizacji działających w szkole. Gimnazjalistów w sali klubu "Hades" podejmowali dyrektor Włodzimierz Kruszyński i jego zastępca - Jadwiga Zieleniewska. Przedstawili gościom ofertę naszej szkoły, podkreślając przede wszystkim wysoką zdawalność egzaminu maturalnego i szereg osiągnięć naszych uczniów na polu konkursów i olimpiad. Każda grupa miała także okazję obejrzeć krótki program artystyczny: występ zespołu muzycznego, tanecznego i formy kabaretowe. Część artystyczną przygotowali uczniowie pod kierunkiem Beaty Niebylickiej.
Gimnazjaliści zwiedzili także szkołę, zapoznając się z wyposażeniem klasopracowni. Szczególnym "wzięciem" cieszyła się w tym roku multimedialna pracownia języków obcych, gdzie goście mieli możliwość zobaczyć jakimi środkami dysponujemy w tym zakresie.
Dla gości przygotowano szereg materiałów informacyjnych: ulotek, folderów, naklejek, znaczków, a także wzory pism niezbędnych w procesie rekrutacji do naszego liceum.
Nauczyciele gimnazjów towarzyszący uczniom byli podejmowani w kawiarence "Hacjenda", gdzie przy kawie, herbacie i ciastkach mogli podyskutować na tematy szkolne i nie tylko.
W organizację Dnia Otwartego 2011 zaangażowani byli następujący uczniowie:
Recepcja: Paulina Skowron 2c, Aleksandra Sady 2c, Jagoda Przybylska 2c, Ewa Lalewicz 1d, Kinga Wasik 1d, Magdalena Kaczmarczyk 2c.
Przewodnicy: Ewelina Kwiecień, Paulina Kawecka, Paulina Bysińska, Joanna Adamiec, Kinga Florczak, Kszysztof Placek, Magdalena Wałek, Jagoda Maj (wszyscy z 2c), Kamila Bojko, Mateusz Banaś, Karolina Motyka, Patrycja Grzyb, Angelika Klimczyk, Kamila Sambór, Anna Kita (wszyscy z 1d) oraz Kamila Koziara, Daniela Wojas (2c) i Wojciech Belski (1d).
Nauczycieli w "Hacjendzie" podejmowały: Magdalena Adamczyk, Angelika Wędel i Klaudia Nowak z 2c.
Stoisko w klubie Hades: Kamila Kołton i Łukasz Rzepa (1d).
Stoisko Samorządu Uczniowskiego: Katarzyna Stanek (2a), Anna Cencora (2d) i Karina Percik (2b).
Stoisko Sportowe: Alicja Saracka, Piotr Makuch (1d) i Dominik Rząsa (1a).
Promocja szkoły: Karolina Chat (2d) i Marta Nocoń (1d).
Prezentacja programu Comenius i pracowni językowej: Izabela Żurek, Sara Mętel, Kamila Blady i Łukasz Majcherczyk (wszyscy z 1d).
Szkolny Klub Europejski i wymiana polsko-niemiecka: Nikandra Pyła, Agnieszka Kościółek i Marcin Magier (wszyscy 1c).
Stoisko meteorologiczne: Izabela Łakota, Mateusz Widłak (2d) i Krzysztof Antoszek (1d).
Stoisko fizyczne FENIKS: Sabina Baran, Rafał Jagielnik (2a), Tomasz Korfel i Grzegorz Łagodziński (1a).
Program artystyczny w klubie Hades: Patrycja Nowak, Patrycja Gałka, Anna Oracz, Angelika Pasteczka, Klaudia Czapla, Agnieszka Gruszka, Kamil Kiereś (wszyscy 2c), Anna Bernat (1b), Jakub Sitko (1c) oraz Kamil Jackiewicz, Michał Szafarski i Musiał Anna (2d).

 Nagłośnienie i obsługa multimediów: Kamil Sodo i Łukasz Przechera (2a), pomagał Maciej Adamczyk (1c).[fotoreportaż]
(Autor: Andrzej Kocerba) [wiadomość oryginalna]

Nowa pracownia językowa w ZSZ w Skalbmierzu

 ZSZ Skalbmierz pracownia 1  ZSZ Skalbmierz pracownia 2

Od grudnia 2010r. w naszej szkole działa pracownia językowa, w której to odbywają się zajęcia z języka angielskiego i rosyjskiego. Pracownia liczy 22 stanowiska, wyposażone w słuchawki z mikrofonami, do tego stanowisko nauczyciela z laptopem. Na zajęciach są wykorzystywane również inne pomoce dydaktyczne tj. filmy, odtwarzacz CD/DVD, programy multimedialne. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą na zajęciach. Według nich zajęcia są ciekawsze, bardziej atrakcyjne. Nowy sprzęt jest bardzo pomocy w kształtowaniu takich obszarów jak rozumienie ze słuchu. Wyposażenie pracowni umożliwia im prace w grupach jak również w parach, Odchodzimy od tradycyjnego modelu nauczania- podręcznik plus tablica i kreda. Wcześniej zajęcia prowadzone były w typowych salach lekcyjnych. Pracownia językowa to bardzo dobra pomoc dydaktyczna do kształtowania i rozwijania umiejętności językowych, zwłaszcza dla uczniów ze środowisk wiejskich. Wyposażenie daje możliwość nauczycielowi dotarcia do każdego ucznia w formie pracy indywidualnej. Uczniowie chętniej przyswajają i utrwalają wiedzę korzystając z nowoczesnych pomocy i środków dydaktycznych, zwłaszcza w nauce języków obcych.

 

Informacja od ZSZ Skalbmierz

„Uczę się i pracuję bezpiecznie” w ZSZ W Skalbmierzu

ZSZ Skalbmierz 21042011 1 ZSZ Skalbmierz 21042011 2

„Uczę się i pracuje bezpiecznie” pod takim hasłem troje uczestników z Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu  wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy w etapie regionalnym, który odbył się 01.04.2011r. w Kielcach. Organizatorami byli: Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach, Kuratorium Oświaty w Kielcach i Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach.

Etap regionalny składał się z dwóch części:

 • Część pisemna - polegała na rozwiązaniu testu z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii, ppoż., pierwszej pomocy medycznej. W tej części wyłonionych zostało 6 najlepszych, którzy przeszli do drugiej części.
 • Część ustna - finaliści odpowiadali na trzy wylosowane przez siebie pytania. Do Konkursu przystąpiła młodzież z ponad 20 szkół województwa świętokrzyskiego.

Uczennica Katarzyna Sada zajęła I miejsce , pozostali uczestnicy Daria Ochęduszko i  otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. Uczestników do konkursu przygotowywał Krzysztof Grądek.

W trakcie Konkursu młodzież miała okazję obejrzeć pokaz udzielania pomocy przedmedycznej zaprezentowany przez przedstawicieli Policealnej Szkoły Medycznej im. H. Chrzanowskiej w Morawicy.

Serdecznie gratulujemy!!!

 

Informacja od ZSZ Skalbmierz

 

Posiedzenie Oddziału Zarządu Powiatowego Związku OSP RP

 

Posiedzenie ZOP ZOSP RP W dniu 15 kwietnia 2011 roku w Sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP. Obrady Zarządu prowadził Prezes ZOSP RP druh Jan Nowak – Starosta Kazimierski. W toku obrad informację                   o zdarzeniach na obszarze powiatu kazimierskiego w roku 2010 przedstawił Z-ca Komendanta Powiatowego PSP st.kpt. Paweł Cabala. Z przedstawionej informacji wynika, że w roku 2010 powstało ogółem 1144 zdarzeń w tym:

• pożary - 130

• miejscowe zagrożenia – 1005

W stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost ilości zdarzeń o ponad 110 %. Szczególnie trudnymi miesiącami były: maj -235 zdarzeń, czerwiec – 247, wrzesień – 175. Powódź, lokalne zalania i podtopienia spowodowały olbrzymie straty oraz generowały bardzo dużą ilość działań interwencyjnych Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. Następnie omówiono działalność programową związku w roku bieżącym. Przyjęto ogólne założenia programowo - organizacyjne kampanii sprawozdawczo-wyborczej w OSP i oddziałach związku. Przedstawiono stan realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez gminy w odniesieniu do ochotniczych straży pożarnych oraz omówiono program uroczystości strażackich na rok 2011 i zagadnienia budżetowe Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP. Na zakończenie obrad członkowie Zarządu podziękowali za społeczną pracę i złożyli życzenia wielkanocne.  

 

XXXIV Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej

PTWP1  PTWP3 

PTWP5 PTWP7

W tegorocznych powiatowych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom", rozegranych 15 kwietnia 2011 roku                w Komendzie Powiatowej PSP w Kazimierzy Wielkiej, wzięło udział 14-tu uczestników,

w trzech grupach wiekowych (szkół podstawowych, gimnazjów, szkoły średnie).

Przybyłych uczniów i ich opiekunów powitał w imieniu organizatorów  Z-ca Komendanta Powiatowego PSP st. kpt. Paweł Cabala przedstawił członków Komisji, przypomniał zasady regulaminu.

Pierwszą częścią eliminacji był pisemny test wiadomości, opracowany przez Komisję. Widać nie sprawił on dużych kłopotów uczestnikom rywalizacji, bo pierwszy z uczniów wyszedł z sali już po 20 minutach. Po szybkim sprawdzeniu testów, komisja ogłosiła wyniki, informując, że do ustnego finału zakwalifikowali się:

a) w grupie szkół podstawowych: Kamila Kozioł, Karol Kwoka, Michał Minior

b) w grupie szkół gimnazjalnych: Daniel Kowalski, Hubert Zys, Paweł Makuch

c) w grupie szkół średnich: Krzysztof Gorgoń, Aleksandra Derek, Artur Marzec

 

Po wylosowaniu zestawów pytań, jako pierwsi odpowiadali przed jury uczniowie szkól podstawowych. Po nich przyszła kolej na finalistów z gimnazjów               a następnie ze szkół średnich.  Rywalizacja była zacięta, we wszystkich grupach wiekowych.

    Wreszcie przyszła pora na ceremonię ogłoszenia wyników i wręczenia nagród ufundowanych przez Starostę Kazimierskiego oraz Zarząd Powiatowy ZOSP RP.             Na ten fragment eliminacji przybył Starosta Kazimierski – Jan Nowak.

Końcowe wyniki ogłosił przewodniczący Pan kpt. Krzysztof Wojtasik –przewodniczący Komisji.

Laureatom nagrody wręczali wspólnie Starosta Kazimierski –Jan Nowak oraz Z-ca Komendanta Powiatowego PSP st. kpt. Paweł Cabala

Uczniowie otrzymali m. in. Encyklopedie (historyczne, biologiczne, chemiczne, fizyczne), dyplomy oraz kalendarze.

Zabierając głos starosta Jan Nowak wyraził zadowolenie że wspólnie                        z Zarządem Powiatowego Oddziału ZOSP w Kazimierzy Wielkiej przeprowadzonego turnieju. Uznał, że kwestia bezpieczeństwa publicznego, na każdym etapie nauki szkolnej. Podziękował nauczycielom - opiekunom uczniów za przygotowanie młodzieży do turnieju.   

Dobrej wiedzy pogratulował uczniom Z-ca Komendanta Powiatowego PSP            st. kpt. Paweł Cabala.

Wyniki końcowe:
1. Grupa I (szkoły podstawowe): Kamila Kozioł -4pkt, Michał minior -3pkt, Karol Kwoka- 2pkt
2. Grupa II (gimnazja):Paweł Makuch-3pkt, Daniel Kowalski-1pkt, Hubert Zys-0pkt

3. Grupa III(szkoły średnie): Artur Marzec-6pkt, Krzysztof Gorgoń-2pkt, Aleksandra Derek-0pkt.

 

 

   Powiat kazimierski w eliminacjach wojewódzkich OTWP reprezentować będą: Kamila Kozioł- SP w Krzczonowie, Paweł Makuch- Publiczne Gimnazjum                         w Czyżowicach, Artur Marzec – ZSZ w Odonowie.

Kazimierski Ośrodek Sportowy  i Specjony Ośrodek Szkolno Wychowawczy zapraszają :

 

XVIII Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym PTSS "Sprawni Razem"

 

 

 

15- 16.04.2011

 

 

alt

Powiat kazimierski ma swoich mistrzów

dodano: 7 kwietnia 2011, 7:00 Autor: /ALI/

 

Prezes Stefan Marzec (w środku) celebrował wygraną w kategorii „ryczących pięćdziesiątek” w towarzystwie rywali oraz wicestarosty Michała Buckiego (drugi z prawej). (fot. Adam Ligiecki)

Wprawdzie wspomnienia sukcesów Rafaello pokrywa coraz grubsza patyna czasu, lecz Kazimierza Wielka nadal jest stolicą tenisa stołowego na Ponidziu. W wiosennych mistrzostwach powiatu emocji nie brakowało.

W turnieju startowali zawodnicy z pięciu gmin regionu kazimierskiego. Na parkiecie hali przy ulicy Kościuszki machali rakietkami amatorzy, ale mieliśmy też persony ze świata profesjonalnego ping-ponga.

Zgodnie z regulaminem, w mistrzostwach brali udział tylko dorośli (młodzież ma kazimierską Powiatową Ligę Tenisa Stołowego). Rywalizowano w formule open kobiet i mężczyzn oraz w czterech kategoriach wiekowych panów.

Dwa tytuły mistrzowskie zdobył Stefan Marzec - prezes Kazimierskiego Ośrodka Sportowego i klubu Rafaello, twórca potęgi kazimierskiego tenisa. Wygrał turniej open mężczyzn, a także swoją kategorię wiekową, nazywaną pieszczotliwie „ryczące pięćdziesiątki”. Tradycje rodzinne podtrzymuje córka prezesa, Karolina, która ma w dorobku występy w ekstraklasie w barwach Rafaello. W mistrzostwach powiatu była pierwsza, wyprzedzając Magdalenę Kalisz i Ewelinę Radziszewską.

W kategorii wiekowej 1976-1991 zwyciężył Łukasz Skowron przed Tomaszem Makuchem i Michałem Buckim; w kategorii 1961-1975 - Leszek Rubacha przed Markiem Szymańskim i Wojciechem Górą. Najlepszy wśród seniorów był Lucjan Kusak, który ograł Kazimierza Pietrzyka i Mieczysława Pawlika.

Dziarsko machali rakietką kazimierscy celebryci. Wicestarosta Michał Bucki zdobył brąz w kategorii 1976-1991 i zajął 9 miejsce w formule open, członek Zarządu Powiatu Jerzy Bojanowicz - czwarte w „ryczących pięćdziesiątkach”.

Mistrzostwa powiatu były kolejnym w tym roku dużym turniejem tenisa stołowego w Kazimierzy. W styczniu oglądaliśmy pierwszą edycję maratonu nocnego, z udziałem zawodników z różnych stron kraju, w lutym - otwarte mistrzostwa gminy Kazimierza Wielka. Po wakacjach planowana jest druga odsłona nocnego maratonu.

Znamy już termin kazimierskiego IV Rajdu Samochodów Terenowych 2011. Impreza odbędzie się 28 i 29 maja.

Start zaplanowano w sobotę o godzinie 14, a pierwszego dnia obejrzymy widowiskowy odcinek specjalny Rolmet w Kazimierzy Małej, na popularnym "Osypowym Jaju” (w klasach sport i wyczyn).

29 maja podczas odcinka specjalnego w Kazimierzy Wielkiej - od godziny 9, na terenach za halą sportową - włączą się do walki również kierowcy w klasie amator. Kazimierski rajd terenówek ma już swoją markę i z roku na rok gromadzi coraz więcej fanów sportów motorowych. Zgłoszenia zawodników przyjmowane będą do 24 maja. Wszelkie informacje na temat imprezy można uzyskać pod numerami telefonów: 41-350-10-20, 696-486-555.

Wiadomość ze strony www.echodnia.eu

Sport - pływanie, 11 kwietnia 2011, 11:15

alt

Wyniki Małej Ligi Pływackiej w Kazimierzy Wielkiej

SAW

W Kazimierzy Wielkiej odbyła się trzecia runda Małej Świętokrzyskiej Ligi Pływackiej. W zawodach startowała grupa 190 zawodników z dwunastu świętokrzyskich klubów.

 

Rywalizowali w konkurencjach indywidualnych oraz w sztafecie 4x50 m. st. dowolnym (mieszana) z podziałem na kategorie wiekowe 11 lat i 10 lat i młodsi. W poszczególnych konkurencjach indywidualnych najwięcej miejsc w czołowej trójce zdobyli zawodnicy Korony-Swim Kielce na podium stawali 15 razy (siedem razy na pierwszym miejscu, trzy razy na drugim, pięć razy na trzecim). Ozdobą zawodów była konkurencje sztafet 4x50 m. st. dowolnym (mieszana) w których rywalizowało 31 zespołów w poszczególnych kategoriach wiekowych. Klasyfikację na najlepszą zawodniczkę (kategoria open) wygrała Anna Radecka (Barakuda Starachowice) która zdobyła 310 pkt. za wynik uzyskany w konkurencji 200 m. st. dowolnym (2:44,20), druga była Julia Bąkiewicz (Orka Jędrzejów) – 302 pkt. w konkurencji 200 m. st. dowolnym – 2:45,60 , a trzecia Iga Kroczek (KSZO Ostrowiec) – 251 pkt. Na 200 m. st. dowolnym w kategorii chłopców pierwsze miejsce zajął Kowalski Karol z Unii Busko, który zdobył 265 pkt. za wynik w konkurencji 200 m. stylem dowolnym (2:34,68), drugie Krzysztof Matuszewski (Korona Swim) - 247 pkt. za 200 m. st. dowolnym (2:38,23), a trzecie Krystian Kowalik (Korona–Swim) - 244 pkt. za 200 m. st. dowolnym – 2:38,82.

Klasyfikację drużynową wygrał KSZO Ostrowiec (355 pkt). przed Koroną-Swim (279) i Foką Sandomierz (190).

Po dwóch rundach w klasyfikacji drużynowej prowadzi KSZO – 1102 pkt., przed Koroną-Swim – 888 pkt. i Foką. Trzecia runda odbędzie się 14 maja w Jędrzejowie

Wyniki. 50 m. stylem grzbietowym. Dziewczęta.
10 lat i młodsze.
1. Maja Piotrowicz (Korona-Swim)– 0:41,11;
2. Alicja Grzybek (Foka)– 0:45,17;
3. Wiktoria Gromada (Foka) – 0:45,22;

Chłopcy.
10 lat i młodsi.
1. Grzegorz Gawlik (Barakuda Starachowice) – 0:39,64;
2. Mateusz Kiciński (Foka)– 0:46,10;
3. Jakub Haba (KSZO) – 0:47,02.

200 m. stylem dowolnym.
Dziewczęta.
11 lat.
1. Anna Radecka (Barakuda) – 2:44,20;
2. Julia Bąkiewicz (Orka)– 2:45,60;
3. Iga Kroczek (KSZO) – 2:56,21.

Chłopcy.
11 lat.
1.Karol Kowalski (Unia) – 2:34,68;
2. Krzysztof Matuszewski (Korona-Swim) – 2:38,23;
3. Krystian Kowalik (Korna-Swim)– 2:38,82.

100 m. stylem zmiennym.
Dziewczęta.
10 lat i młodsze.
1. Karolina Gromada (Foka) – 1:33,80;
2. Alicja Grzybek (Foka)– 1:35,54;
3. Oliwia Wołek (KSZO) – 1:35,69.

Chłopcy.
10 lat i młodsi.
1. Dawid Gotszling (Korona-Swim) – 1:25,27;
2. Kordian Barusiński (Korona-Swim) – 1:28,97;
3. Łukasz Kutz Łukasz (Delfin Połaniec) – 1:31,26

100 m. stylem klasycznym.
Dziewczęta.
11 lat.
1.Anna Radecka (Barakuda) – 1:43,19;
2. Julia Kwiecień (Pirania Kazimierza Wielka) – 1:46,31;
3. Weronika Jagiełło (Korona-Swim) – 1:46,89.

Chłopcy.
11 lat.
1. Mikołaj Polak (Korona-Swim) – 1;31,83;
2. Karol Kowalski (Unia Busko) – 1:33,26;
3. Bartosz Lasocki (Korona-Swim) – 1:38,55.

50 m. stylem dowolnym.
Dziewczęta.
10 lat i młodsze.
1. Maja Piotrowicz (Korona-Swim) – 0:37,20;
2. Wiktoria Gromada (Foka) – 0;39,48;
3. Wiktoria Gromada (Foka)– 0:39,82.

Chłopcy.
10 lat i młodsi.
1. Dawid Gotszling (Korona-Swim) – 0:33,73;
2. Grzegorz Gawlik (Barakuda) – 0:36,22;
3. Michał Sobura (Salos) – 0:36,34;

100 m. stylem grzbietowym.
Dziewczęta.
11 lat.
1. Julia Bąkiewicz (Orka) – 1:27,51;
2. Wiktoria Dembowska (STS Skarżysko-Kamienna) – 1:29,84;
3. Iga Kroczek (KSZO)– 1:37,46.

Chłopcy.
11 lat.
1. Mikołaj Polak (Korona-Swim) – 1:20,45;
2. Krzysztof Matuszewski (Korona-Swim) – 1:24,69;
3.Filip Wierzbicki (Foka) – 1:28,70.

Sztafeta 4x100 m. stylem dowolnym (mieszana).
10 lat i młodsi.
1. Korona-Swim – 2:31,73,
2. KSZO Ostrowiec – 2:37,02,
3. Foka Sandomierz – 2:42,94.

11 lat.
1.Barakuda– 2:31,79;
2. KSZO – 2:31,82,
3. Korona-Swim – 2:32,56.W Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach rozwijamy talenty

                                                

(...) talent nie znaczy to samo

co geniusz (...)

i nawet jeśli szczęśliwy los się

od Ciebie odwróci, i wszystko

runie, talent nie straci swej

szlachetnej natury.

H. Ch. Andersen

 

            Te mądre słowa H. Ch. Andersena stały się mottem I Świętokrzyskiej Gali Talentów ,,Semper in altum’’, która odbyła się 29.03.2011 r. w Sali Kominkowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. Spotkali się tam najzdolniejsi uczniowie województwa świętokrzyskiego. Wśród nich znalazła się również przedstawicielka Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach Aneta Gołębiowska- laureatka wielu konkursów i olimpiad , której osiągnięcia są imponujące: I miejsce w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, finalistka etapu centralnego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, III miejsce w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych- blok agrobiznes, laureatka etapu centralnego (8 miejsce w kraju) w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, I miejsce w konkursie na rozprawkę na temat finansów prywatnych, zakwalifikowała się do etapu centralnego Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo- Menedżerskich.

            -Dzięki wytężonej, systematycznej pracy pod kierunkiem pani profesor Beaty Stępień znalazłam się w gronie najlepszych. Bardzo cieszy mnie ten fakt, motywuje do dalszych działań, bowiem wierzę w siłę nauki, a pasji do odkrywania jej tajników mi nie brakuje.

            -To tu, w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach dzięki codziennym, pełnym zaangażowania działaniom nauczycieli, wprowadzono mnie nie tylko w świat nauki i wiedzy, ale nauczono: systematyczności, uczciwości i odpowiedzialności, co stanowić będzie solidny fundament do budowania przyszłej kariery zawodowej. Za co już dziś jestem wdzięczna – powiedziała Aneta Gołębiowska –kierując te słowa do pani profesor Beaty Stępień i dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych pana Jacka Nowaka, który z dumą odebrał list gratulacyjny z rąk Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty- pani Małgorzaty Muzoł.

            Ciesząc się z sukcesów uczennicy dyrektor stwierdził, że obecność Anety na Gali ,,Semper in altum’’ jest najlepszą promocją szkoły i dowodem, że szkoła potrafi zadbać o najwyższą  jakość edukacji.

W poniedziałek ruszyła Powiatowa Komisja Lekarska w powiecie kazimierskim. To tu rodzą się najzdrowsi żołnierze na Ponidziu

.

alt alt 

alt alt

Wezwania do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kazimierzy Wielkiej otrzymało w tym roku nieco ponad 300 mężczyzn. Oprócz rocznika podstawowego (1992) przed komisją staną także starsze roczniki oraz panie.

               Uroczystego Rozpoczęcia pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kazimierzy Wielkiej dokonał gospodarz terenu v-ce Starosta Powiatu Kazimierskiego Michał Bucki wraz z burmistrzem Waldemarem Trzaską.
 
              Powiatowa Komisja Lekarska, której pracami kieruje Kazimierz Pietrzyk, internista, oceni ich przydatność do pełnienia służby wojskowej. Zgodnie z tradycją, rozpoczęła największa z gmin - Kazimierza Wielka. 11 kwietnia przyjdzie kolej na Skalbmierz, 13 kwietnia na Bejsce, 14 kwietnia Opatowiec, 15 kwietnia Czarnocin, oraz 19 kwietnia na kobiety. W tym roku poraz pierwszy prace Powiatowej Komisji Lekarskiej prowadzone są w budynku Kazimierskiego Ośrodka Sportowego przy ul. Kościuszki 13.

Przedstawicielem Wojskowego Komendanta Uzupełnień Uzupełnień Busku Zdroju jest Szef Wydziału Rekrutacji mjr Waldemar Sroka który przeznacza osoby podlegające kwalifikacji wojskowej  do różnych form służby wojskowej. Z ramienia Starosty Powiatowego pracami  kieruje kierownik Wydziału Organizacyjnego     Jacek  Sambór.

              Najwięcej, bo prawie połowę (150) stanowią osoby poddane kwalifikacji wojskowej z gminy Kazimierza Wielka, z gminy Skalbmierz 48 osób, z gminy Bejsce 30 osób, z gminy Czarnocin 48 osób. Najmniej - 26 osób pochodzi z gminy Opatowiec.

               Powiat Kazimierski ma najwyższy wskaźnik przyznanych kategorii zdrowia A na Ponidziu. W 2010 roku wyniósł 89,6 procenta. W latach wcześniejszych przekraczał regularnie 90 procent, co dawało naszym poborowym pierwsze miejsce w województwie świętokrzyskim, a nawet w Polsce! Gdzie leży klucz do sukcesu?

PANIE DO ARMII
- Osoby stające do kwalifikacji wojskowej to młodzi ludzie mieszkający głównie na terenach wiejskich. Czyste powietrze, aktywny tryb życia, często praca na roli dobrze wpływają na stan zdrowia, na ich tężyznę fizyczną - zaznacza doktor Kazimierz Pietrzyk. - Badania komisji prowadzone są rzetelnie. W razie jakichkolwiek wątpliwości kierujemy na ekspertyzy do specjalistów.
 
Ostatni dzień kwalifikacji wojskowej zarezerwowano dla kobiet. To pielęgniarki, studentki bądź absolwentki szkół o profilu medycznym. Wezwania otrzymały dwie poborowe - z Kazimierzy Wielkiej i Czarnocina. Jeśli przejdą pomyślnie test przed komisją, zasilą korpus medyczny Wojska Polskiego.


 

Uprzejmie informuje , iż sesja w 8 kwiaetnia 2011 roku ( piątek ) o godzinie 13-tej w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej odbędzie się kolejna sesja Rady Powiatu Kazimierskiego

 

Proponowany porządek obrad

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline