Starostwo Powiatowe


Dzień Patrona Władysława Grabskiego po raz 9-ty !

dpwg

Już po raz 9-ty Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie obchodził Dzień Patrona Technikum - Władysława Grabskiego. Wśród zaproszonych gości byli m. in. Starosta Kazimierski Jan Nowak, Sekretarz Powiatu Marek Krupa, Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół Wojciech Kałat, Kierownik Marketingu Uzdrowiska Busko-Zdrój Gerard Jakubowski, Prorektor Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach Krzysztof Wątorek, Z-ca Dyrektora Oddziału Okręgowego NBP w Kielcach Krzysztof Szczerba, Dyrektor Oddziału PKO w Kazimierzy Wielkiej Stanisława Szuba, dyrektorzy ościennych gimnazjów i inni.

Podczas uroczystości Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Jolanta Mizio podsumowała konkurs "Waluta Grabskiego w XXI wieku" i wraz z bankowcami wręczyła laureatom dyplomy i nagrody ufundowane przez banki i radę rodziców. W części artystycznej uczniowie ZSZ zaprezentowali przedstawiony w bogatej scenografii, nawiązującej do okresu międzywojennego, efektowny program "Lata 20-te, lata 30-te", po czym zaprosili gości na słodki poczęstunek. W świetlicy można było obejrzeć plansze obrazujące historię szkoły oraz kroniki szkolne sprzed wielu lat.

Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski

Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie zaniechania wypalania traw i pozostałości roślinnych !!!
Apel Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie zaniechania wypalania traw i pozostałości roślinnych.

W czwartek, 23 marca 2017 roku w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Kazimierzy Wielkiej swoje 103. urodziny obchodziła Pani Genowefa Sobieraj, mieszkanka Kolos w gminie Czarnocin. Z tej okazji Starosta Kazimierski Jan Nowak odwiedził przebywającą obecnie w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Jubilatkę i wręczył Jej pokaźną wiązankę czerwonych róż oraz wyśmienity tort z napisem: "103 lata". Starosta życzył jednocześnie Jubilatce takiej, jak dotychczas pogody ducha, dużo zdrowia i miłości doświadczanej od najbliższych sobie osób i obiecując kolejną, okrągłą rocznicę (105-tą) zorganizować za dwa lata w restauracji Bajka, jak to miało miejsce na Jubileuszu 100-lecia.

Genowefa 1

Genowefa 3

Genowefa 4

Genowefa 5

 

21 marca 2017 roku w ZSR w Cudzynowicach odbył się konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej pod nazwą Unijny Krąg. W tym roku konkurs przeprowadzono po raz XI. W jury oceniającym wiedzę gimnazjalistów o Unii, a w drugim etapie - o Francji, wziął udział Starosta Kazimierski Jan Nowak.

Konkurs obejmował dwa etapy: pierwszy polegał na rozwiązaniu Testu Wiedzy o Unii Europejskiej. Pytania testowe dotyczyły historii integracji, instytucji unijnych, gospodarki i wspólnej waluty.

Po jego zakończeniu trzy drużyny zostały zakwalifikowane do drugiego etapu. W etapie drugim należało udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące Francji - jednego z państw należących do Unii Europejskiej. Gimnazjaliści musieli wykazać się znajomością kultury i historii Francji. W pytaniach nie zabrakło też ciekawostek. Jedno z nich dotyczyło patrona Francji, inne - znanej francuskiej aktorki, kolejne - najwyższego francuskiego szczytu i największej wyspy.

W przerwie gimnazjaliści uczestniczyli w warsztatach na temat 60 - tej rocznicy Traktatów Rzymskich poprowadzonych przez Pana Pawła Wysockiego przedstawiciela Europe Direct Kielce.

W tym roku najlepsza okazała się drużyna z Topoli (Małgorzata Szwajca, Natalia Nowak i Mateusz Jarosz) przygotowana przez Panią Halinę Nowak – Pudo. Zespół ten wyprzedził gimnazjalistów z Wielgusa (Weronikę Kurowską, Kamilę Witek, Adama Bączka), których opiekunką była Pani Dorota Kuliś. III miejsce wywalczyła drużyna ze Skalbmierza ( Adrianna Derela, Natalia i Oliwia Janus). Opiekunem tej grupy był Pan Andrzej Majchrowski. Czwarte miejsce uzyskała grupa gimnazjalistów z Kazimierzy Wielkiej (Klaudia Radziszewska, Angelika Galus, Aleksandra Marciszewska), która przygotowywała się pod kierunkiem Pani Doroty Habas .

W przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych z klasy III Technikum Ekonomicznego. Organizatorzy po raz kolejny mogli liczyć na hojność sponsorów. Nagrody, jak co roku, były bardzo interesujące i sprawiły młodzieży dużo radości. Nagroda za I miejsce, ufundowana przez Starostę Powiatu Kazimierskiego, to firmowe torby oraz mobilne głośniki wraz z kartami pamięci. Nagrodę za zajęcie II - ego miejsca ufundował Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka. Były to nowoczesne słuchawki i pendrivy. Za zajęcie trzeciego miejsca uczniowie otrzymali powerbanki ufundowane przez dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych Jacka Nowaka.

uk1

uk2

uk3

uk4

Na podstawie materiałów ZSR Cudzynowice

"Niedawno dotarła do nas informacja, że bocian czarny zaobrączkowany w dniu 19 czerwca 2016 r. z gniazda znajdującego się w leśnictwie Kazimierza na terenie nadleśnictwa Pińczów, został zaobserwowany żywy w dniu 18 grudnia 2016r. w Parku Narodowym Nairobi w Kenii.

Odległość w linii prostej od miejsca obrączkowania wynosiła 5951 km. W załączeniu przesyłam szczegóły obserwacji wraz ze zdjęciem bociana. Jest to bodajże dopiero trzecia wiadomość powrotna o bocianie czarnym z Polski który został odczytany w Afryce Środkowej. Patrzcie uważnie w niebo bo pierwsze bociany czarne przyleciały już w tym roku do nas."

Tej treści wiadomość nadeszła na adres Sekretarza Powiatu Marka Krupy z ... Antarktyki !

Nadawcą wiadomości jest ornitolog, przyrodnik i podróżnik Damian Czajka z Kazimierzy Wielkiej, który od blisko pół roku przebywa na Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego, gdzie prowadzi monitoring ekologiczny w celu określenia wielkości i kondycji populacji ptaków morskich i ssaków płetwonogich, żyjących w Antarktyce. Damian jest aktywnym członkiem stowarzyszenia MOST w Kielcach, a wiadomość o bocianie przesłał właśnie do Sekretarza Krupy, z uwagi na jego zainteresowanie gniazdami tego rzadkiego ptaka na terenie naszego powiatu.

- Co prawda przebywam daleko, na południu Świata, ale aktywnie wciąż staram się wspierać nasze działania na miejscu. Pierwsze bociany czarne wróciły do kraju, również na nasze świętokrzyskie stanowiska. Obecnie trwają prace nad montażem fotopułapek w kilku gniazdach bocianich, jeszcze przed ich przylotem. W ten sposób chcemy poznawać kolejne aspekty biologii i ekologii tych pięknych, tajemniczych ptaków. Jest to kolejne dobre narzędzie do badań. Poszukujemy także możliwości sfinansowania kolejnych urządzeń, tak aby jak największa ilość gniazd została objęta monitoringiem kamer, gdyż materiał tak pozyskany będzie owocował w przyszłości - pisze Damian w swej korespondencji z odległej o 14 000 km Antarktyki.

- A w Antarktyce trwają powoli przygotowania do zimy. Za około półtora tygodnia przypływa statek, aby zabrać ekipę letnią i naukową ze stacji. Od tego momentu na stacji pozostanie 8 osób, które będą tu zimowały - dodaje.

Damian Czajka załącza do maila zdjęcie „kazimierskiego” bociana czarnego na... Czarnym Lądzie oraz fragment korespondencji o jego przygodach:

„Szanowni Państwo, ten niedojrzały bocian czarny został sfotografowany w Nairobi (Kenia) przez Patricję Heather-Hayes. Bocian był na własną rękę, ale stoi obok małego bagna z kilkoma ibisami blisko niego . Widziałem go 18 grudnia 2016 roku o 3 po południu. I został dołączony do ibisów, co mam nadzieję, że będzie w pewnym stopniu użyteczne dla ciebie. Można odszukać w google Park Narodowy Nairobi i znaleźć miejsce, gdzie widziałem ptaka”.

Jaki ten świat mały...

kazimierski bocian

stwierdzenie ptaka

certyfikat

Opracowanie tekstu Zdzisław Pilarski

Powołanie Powiatowej Rady Rynku Pracy

prrp

 Wobec upływu 4-letniej kadencji Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kazimierzy Wielkiej na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Starosta Kazimierski wydał w dniu 01 marca 2017 r. Zarządzenie Nr OR.S.120.9.2017 w sprawie powołania i organizacji Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kazimierzy Wielkiej. Uwzględniając fakt wysokiego poziomu zaangażowania merytorycznego dotychczasowych członków Rady Zatrudnienia postanowiono powołać ich do Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Radę stanowi 12 powołanych osób, po 3 osoby reprezentujące: Organizacje Związków Zawodowych, Organizacje Pracodawców, Organizacje Społeczno-Zawodowe oraz Samorząd Terytorialny. Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo- doradczym Starosty w sprawach dotyczących lokalnego rynku pracy. Pierwsze inauguracyjne posiedzenie odbyło się w dniu 16 marca 2017 r. Spośród członków Rady wybrano kierownictwo, gdzie jednogłośnie funkcję Przewodniczącego powierzono Wicestaroście Kazimierskiemu Michałowi Buckiemu, zaś funkcję zastępcy - Wiceburmistrzowi Miasta i Gminy Skalbmierz, Mirosławowi Magnesowi.      

Sprawy techniczno – organizacyjne dotyczące funkcjonowania Powiatowej Rady Rynku Pracy zapewnia Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej.

Zdjęcia Zdzisław Pilarski

Podczas wielkiej gali, która odbyła się w czwartek 23 lutego, w Best Western Hotel w Kielcach przyznano tytuły Lekarza Roku i Przychodni Roku 2016 w powiecie kazimierskim. W kategorii Lekarz Roku zwyciężył Józef Adamus, zaś najlepszym zakładem opieki zdrowotnej w powiecie okazała się Przychodnia Rejonowa przy ul. Szkolnej. Plebiscyt co roku organizuje Echo Dnia.

Lekarz Roku 2016, Józef Adamus posiada podwójną specjalizację chorób wewnętrznych oraz certyfikat lekarza medycyny sportowej. Hobby dr. Józefa Adamusa, to medycyna i sport, a dokładniej - piłka nożna. Przez wiele lat był lekarzem klubowym piłkarskiej drużyny Proszowianka Proszowice. Obecnie jest lekarzem rodzinnym w Przychodni Rejonowej. Laureat drugiego miejsca, Bogusław Buras, to lekarz z długoletnim stażem i doświadczeniem. Od ośmiu lat pełni funkcję zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa Szpitala Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej. Jest równocześnie ordynatorem oddziału. Na trzecim miejscu uplasowała się Agnieszka Frączek-Chaber, lekarz internista, kierownik Przychodni Rejonowej przy ulicy Szkolnej.

Na uroczystej gali obecni byli - oprócz organizatorów - wojewoda świętokrzyska Agata Wojtyszek i kazimierski starosta Jan Nowak.

DSCF3221

DSCF3218

DSCF3222

DSCF3205

starostwo dzien kobiet

Regionalne Targi Pracy w Kazimierzy Wielkiej

rtp

Piękna słoneczno – wiosenna pogoda sprzyjała odwiedzającym w Hali Sportowej KOS w Kazimierzy Wielkiej Regionalne Targi Pracy zorganizowane w ostatnim dniu lutego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach i Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej. Patronat nad targami objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas. Obecni byli dyrektorzy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, wicestarosta kazimierski Michał Bucki, przewodniczący Rady Powiatu Marek Augustyn, burmistrz MiG Adam Bodzioch, dyrektorzy i przedstawiciele ościennych urzędów pracy z województw świętokrzyskiego i małopolskiego, szkół i instytucji.
Szacujemy, że Targi odwiedziło około 1300 osób. Warto było odwiedzić gdyż w strefie zatrudnienia można się było zapoznać z ofertami pracy, których to pracodawcy, urzędy pracy i agencje zatrudnienia przedstawiły 51 na 705 stanowisk pracy, a sieć EURES (europejskie oferty pracy) przedstawiła 77 ofert na 881 stanowisk pracy.
W strefie przedsiębiorczości prezentowały się takie instytucje jak: ZUS - Inspektorat Busko – Zdrój, Urząd Skarbowy w Kazimierzy Wielkiej, PFRON, Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej, Agencja Rozwoju Regionalnego Starachowice, Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa – Kielce oraz Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego.
W strefie edukacji swoją ofertę przedstawiły dwie uczelnie wyższe z Kielc tj. Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych oraz Staropolska Szkoła Wyższa także Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP, Biuro Rachunkowe Biurex sp zo.o. Kielce oraz szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu tj. LO Kazimierza Wielka, ZSZ Odonów i Skalbmierz, ZSR Cudzynowice oraz niepubliczne szkoły ZDZ Kazimierza Wielka i Centrum Edukacji Ustawicznej Skalbmierz.

rekrutacja wku

 Pilotażowy program ,,Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI
PILOTAŻOWEGO PROGRAMU
 ,,AKTYWNY SAMORZĄD” W 2016 ROKU,
FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PFRON

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej uprzejmie  informuje, że rozpoczął się  nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, realizowanego w 2016 roku.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

>>Więcej

Wnioski i załączniki do pobrania w zakładce  - Dokumenty i wnioski do pobrania

http://kazimierzaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=225&Itemid=162

Emocjonujący finał Powiatowej Ligi Futsalu 2015/16

03 2016 plf

W niedzielę, 13 marca w hali sportowej KOS rozegrano finały I i II ligi Powiatowej Ligi Futsalu. W meczu o I miejsce Polonia Sędziszowice zremisowała z Rolmetem Kazimierza Wielka 3:3. Sędzia zarządził rzuty karne, w których lepsi okazali się polonusy z Sędziszowic, pokonując Rolmet 3:1. W rozegranym wcześniej meczu o 3 miejsce Wisła Opatowiec wygrała z Pływalnią KOS Kazimierza Wielka w stosunku 6:4. Puchary statuetki i nagrody dla najlepszych oraz dyplomy dla wszystkich drużyn ufundowane przez Starostwo Powiatowe, wręczał wicestarosta Michał Bucki oraz prezesi KOS Stefan Marzec i Robert Pleszyński. Mecz finałowy oglądało ok. 500 widzów głośno dopingujących swych pupilów.

Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski

Kiermasz Wielkanocny na Pływalni Wodny Raj

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach - Powiatowy Zespół Doradczy w Kazimierzy Wielkiej zorganizował w dniach 12 i 13 marca br. wspólnie ze Starostwem Powiatowym i Pływalnią Wodny Raj kiermasz wielkanocny, na którym na kilku stoiskach można było nabyć ozdoby świąteczne, stroiki, stylizowane jajka wielkanocne itp.
Nad całością czuwała tradycyjnie Karolina Leśniewska z ŚODR.

W sobotę kiermasz odwiedził starosta kazimierski Jan Nowak, który podziwiał misternie wykonane przez panie z kół gospodyń wiejskich oraz dzieci małe dzieła sztuki ludowej, a kilka egzemplarzy zakupił dla domu i przyjaciół.

kiermWN 01

kiermWN 03

kiermWN 06

kiermWN 10

Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski

Otwarcie na kilkanaście par nożyczek

otwarcie rpot

W dniu 1 marca w budynku Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej (po byłej szkole podstawowej nr 2) odbyło się oficjalne otwarcie placówki.

Na uroczystość zaproszeni zostali m. in. marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, wiceprzewodniczący świętokrzyskiego sejmiku Tadeusz Kowalczyk, b. wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba, dyrektor w Urzędzie Wojewódzkim Mariusz Pasek oraz blisko "setka" samorządowców z regionów świętokrzyskiego i małopolskiego, dyrektorów i prezesów instytucji i placówek pomocy społecznej. Znamienici goście przy użyciu kilkunastu nożyczek przecięli długą na 7 metrów biało czerwoną wstęgę, po czym proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego ks. Antoni Bialik obficie pokropił obiekt wodą święconą. Następnie zabrał głos starosta Jan Nowak, który szczegółowo przedstawił najeżoną trudnościami, lecz zakończoną happy-endem historię powstania placówki.

"To pierwszy w województwie świętokrzyskim, a siódmy w kraju - specjalistyczny ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych z domów dziecka. Kazimierska Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna przyjmie pacjentów-wychowanków z centralnej, południowej i wschodniej Polski. Przewiduje się, że ponad 30 niepełnosprawnych dzieci w wieku 3-18 lat otrzyma tu całodobową opiekę i specjalistyczną terapię. Zamieszkają w dwu- i czteroosobowych pokojach, będą mieć własną, nowocześnie wyposażoną kuchnię, w której personel wspólnie z nimi przygotowywał będzie śniadania i kolacje (obiady dostarczane będą przez firmę zewnętrzną). W osobnych pomieszczeniach zorganizowano jadalnię oraz świetlicę.
Decyzja w sprawie utworzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej zapadła na sesji kazimierskiej Rady Powiatu w dniu 17 lipca 2015 roku. Pod koniec lipca - jeszcze przed uzyskaniem gwarancji finansowych - ogłoszony został przetarg na wykonanie odwodnienia, remontu, elewacji i wyposażenia budynku byłej szkoły nr 2. Umowa ze zwycięzcą przetargu -Zakładem Remontowo Budowlanym "Pawlik" z Kazimierzy Wielkiej, podpisana została we wrześniu, po potwierdzeniu dofinansowania w kwocie 2 mln złotych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ponieważ całkowity koszt remontu i adaptacji obiektu na potrzeby nowej placówki wyniósł 2,5 miliona złotych, konieczne było zaciągnięcie przez Powiat Kazimierski kredytu w kwocie 0,5 mln zł. Rozpoczęte we wrześniu prace budowlane prowadzone były w ekspresowym tempie. To dlatego, że konieczne było rozliczenie dotacji ze Skarbu Państwa do końca 2015 r. Trzeba przyznać, że sprzymierzeńcem budowlańców okazała się nietypowa aura - ciepła jesień i równie ciepły początek zimy pozwoliły prowadzić prace remontowe na trzy zmiany, a także nie przeszkadzały w pracach na zewnątrz, tj. przy zagospodarowaniu otoczenia - ogrodzeniu półhektarowej działki, wykonaniu drogi pożarowej, parkingu i bezpiecznego placu zabaw. Te korzystne warunki oraz determinacja wykonawcy spowodowały przekazanie obiektu na 3 dni przed terminem - 28 grudnia. W styczniu i lutym dokonywane były odbiory specjalistyczne: sanepidu, straży pożarnej, kominiarzy i inne. Pokoje mieszkalne wyposażane były w specjalne meble i urządzenia przywoławcze; gabinety rehabilitacyjne w urządzenia do hydroterapii, fizykoterapii i kinezyterapii".

W końcowej części swego wystąpienia starosta Jan Nowak podziękował serdecznie wszystkim osobom i instytucjom, dzięki którym udało się zrealizować inwestycję w terminie. Szczególne słowa podziękowania skierował do marszałka Adama Jarubasa i exwojewody Bożentyny Pałka-Koruba, a także do wykonawcy adaptacji obiektu - FRB "Pawlik".

Głos zabierali także Bożentyna Pałka-Koruba, Adam Jarubas, Tadeusz Kowalczyk oraz Mariusz Pasek, a także niedawno powołany dyrektor RPO-T Jacek Sambór, który przedstawił wiele szczegółów technicznych i organizacyjnych dotyczących nowo powstałej placówki.

Dowiedzieliśmy się m. in., że budynek główny ma ok. 1000 m² powierzchni użytkowej, a na czterech jego kondygnacjach znajdują się 73 pomieszczenia. Gabinety terapeutyczne oraz kuchnia, jadalnia i świetlica zlokalizowane zostały na parterze. Kondygnacje połączone są nowoczesną windą, w kabinie której mieści się swobodnie duże łóżko z pacjentem.

Zaproszeni goście wręczyli na ręce dyrektora Sambóra praktyczne prezenty i upominki.

By przybliżyć zaproszonym gościom charakter placówki, dyrektor zaprosił wszystkich do wspólnego zwiedzania obiektu, które zakończyło podniosłą uroczystość.

Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski

Kiermasz Wielkanocny

kiermaszgal

W sobotę, 28 marca 2015 roku, w Kazimierzy Wielkiej przed budynkiem szpitala powiatowego odbył się świąteczny kiermasz wielkanocny. Organizatorem przedsięwzięcia była Karolina Leśniowska z Powiatowego Zespołu Doradczego w Kazimierzy Wielkiej. Kiermasz zorganizowany został dzięki bardzo dobrej współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej, które było współorganizatorem kiermaszu.

Podczas tego plenerowego wydarzenia można było podziwiać, próbować oraz nabyć wszystko to, co ze Świętami Wielkanocnymi wszystkim nam się kojarzy. Pachnące smakołyki przygotowały Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu - z sołectw Donosy, Plechów, Ciuślice oraz Krzyż. Nie zabrakło również innych wystawców - Panie Wiesława Rak, Agnieszka Styczeń, Jolanta Rogala oraz Dorota Tytko przygotowały cudowne wyroby rękodzielnicze; przedstawicielki Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy, uczniowie Niepublicznego Technikum ZDZ w Kazimierzy Wielkiej oraz Amatorska Grupa Artystyczna „Mam talent” z Donosów również zachwycili odwiedzających swoimi pracami. Kilka gatunków pysznych miodów z własnej pasieki prezentował znany kazimierski pszczelarz Leszek Sekuła.

Kazimierski Kiermasz Świąteczny swoją obecnością zaszczycił Starosta Powiatu Jan Nowak. Docenił on wysiłek Pań, odwiedził każde stoisko i na każdym coś zakupił. Skosztował również potraw regionalnych - żurku z jajkiem z Donosów a także chleba ze swojskim smalcem. Dla wszystkich uczestników miał również dobre słowo. Wśród kupujących był też wiceburmistrz Kazimierzy Wielkiej Łukasz Maderak.

Nad całym wydarzeniem czuwała prowadząca - Karolina Leśniowska, która "na żywo", ubrana w strój ludowy, przeprowadzała wywiady z wszystkimi wystawcami. Dzieci z "Mam talent" odczytywały przez mikrofon całą gamę wielkanocnych życzeń w postaci m. in. okolicznościowych wierszyków.

Mimo iż warunki pogodowe były nie najlepsze - było zimno i wietrznie, ale na szczęście nie padał deszcz - to kiermasz świąteczny cieszył sie dużym zainteresowaniem. Organizatorzy mają nadzieję, iż kolejne tego typu przedsięwzięcia będą równie satysfakcjonujące dla uczestników i kazimierskiej społeczności.

Zdjęcia Zdzisław Pilarski

Szkolenie Strażaków Ratowników OSP

strazgal

W dniach od 16 lutego do 02 marca 2015 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej  przeprowadziła szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP (realizowane jednoetapowo – 104 godziny). Celem szkolenia było przygotowanie strażaka ratownika do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo – gaśniczych, w tym nabycie umiejętności do wykonywania podstawowych czynności w ramach zastępu.

Zajęcia prowadzone były przez oficerów i aspirantów Komendy Powiatowej oraz strażaków Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Kazimierzy Wielkiej. Po odbyciu w okresie dwóch tygodni wszystkich zajęć teoretycznych oraz praktycznych połączonych z zaliczeniem testu w komorze dymowej na bazie Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach przyszedł czas na egzamin, który odbył się w dniu 02 marca br.Przeprowadzony został przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach. Egzamin końcowy zaliczyło pozytywnie 27 druhów uczestniczących w szkoleniu.

W dniach od 10 - 13 marca 2015 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej        
w Kazimierzy Wielkiej  przeprowadziła kolejne w bieżącym roku szkolenie tym razem z zakresu Ratownictwa Technicznego dla Strażaków Ratowników OSP – (31 godzin). Celem szkolenia było nabycie przez strażaków ratowników OSP właściwych umiejętności związanych z czynnościami ratowniczymi w czasie zdarzeń na drogach.

Ponadto dniach 28 lutego oraz 24 marca 2015 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wspólnie z Komendą Powiatową Policji szkoliła strażaków ratowników OSP w zakresie kierowania ruchem drogowym.

Uroczyste zakończenie szkoleń odbyło się 27 marca br w strażnicy PSP z udziałem szefa powiatowych struktur OSP, Starosty Kazimierskiego Jana Nowaka, który w asyście Komendanta Powiatowego PSP Kazimierza Zabłotnego wręczył druhom świadectwa ukończenia szkoleń i dyplomy.

Tekst na podstawie materiałów PSP Kazimierza Wielka

Zdjęcia Zdzisław Pilarski oraz archiwum PSP

Finał pucharu ligi 2014/2015

ligafinal

W niedzielę 22 marca w hali Kazimierskiego Ośrodka Sportowego rozegrane zostały finały Pucharu Ligi 2014/2015. W meczu o trzecie miejsce Marsylia Dobiesławice wygrała 6 : 1

z Caffaro I. W wielkim finale Rolmet Kazimierza Wielka pokonał wysoko – 8 : 2 Pływalnię KOS. Bramki dla zdobywców pucharu strzelili: M. Musiał, M. Gąsior i R. Dąbrowski

(po dwie) oraz D. Sobczyk i R. Ciekalski – po jednej. Honorowe gole dla Pływalni strzelił J. Kuśnierz.

Puchary dla najlepszych zespołów oraz dyplomy dla drużyn uczestniczących w rozgrywkach wręczył wicestarosta Michał Bucki.

Pełne wyniki Pucharu Ligi na www.kazimierzakos.pl

Wszystkie zdjęcia z finałów i uroczystości wręczenia pucharów na www.pilarscy.eu

Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski

 Od sportu do zdrowia

prezentacjaprzekazanie pucharu

W dniu 21 marca 2015 roku na Hali Sportowej „ Pod Basztami „ w Chęcinach

odbyły się Wojewódzkie Zawody Sportowe pn.” Od Sportu do Zdrowia „ .

Zawody rozegrane zostały w następujących dyscyplinach :

- szachy kobiet i mężczyzn ,

- warcaby kobiet i mężczyzn ,

- tenis stołowy kobiet i mężczyzn .

Zadanie było dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz

Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach

Gośćmi na zawodach byli: Robert Jaworski – burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Leszek Wnętrzak – kierownik Oddziału Kultury Fizycznej i Turystyki UrzęduMarszałkowskiego w Kielcach, Renata Janusz – dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach, Jerzy Kula – przewodniczący Rady Wojewódzkiej Świętokrzyskiego zrzeszenia LZS w Kielcach.

W turnieju tenisa stołowego startował z dużym powodzeniem prezes Kazimierskiego Ośrodka Sportowego Stefan Marzec, który w dobrze obsadzonych rozgrywkach zajął indywidualnie 5 miejsce. Dzięki doskonałej postawie wszystkich zawodników z LZS Czarnocin i LZS Cieszkowy, powiat kazimierski zwyciężył w łącznej punktacji, pozostawiając w pobitym polu takie potęgi, jak Kielce, czy Skarżysko Kamienna i Ostrowiec Świętokrzyski.

Prezes Stefan Marzec przekazał puchar oraz pamiątkowy dyplom Staroście Janowi Nowakowi. Starosta obiecał, że trofea te wyeksponowane będą w gablotach, w holu Starostwa.

 

TENIS STOŁOWY   - MĘŻCZYZN - wyniki

 

1.   Kurzak Bronisław                        -           LZS Czarnocin                       -           10 pkt.

2.   Kaczmarek Norbert                     -           LZS Włoszczowa                   -           8 pkt.

3.   Kurczyna Łukasz                         -           LZS Czarnocin                      -           6 pkt.

4.   Mrozik Marcin                             -           LZS Górno                             -           5 pkt.

5.   Marzec Stefan                       -           LZS Cieszkowy                  -           4 pkt.

6.   Gęsikowski Piotr                         -           LZS Secemin                         -           3 pkt.

7.   Maciejewski Roman                    -           LZS Lechów                          -           2 pkt.

8.   Sikorski Karol                              -           LZS Włoszczowa                   -           1 pkt.

 

Łączna punktacja zawodów wg powiatów:

 

1.         Kazimierza Wielka               -       81   pkt.

2.         Skarżysko Kamienna             -           60   pkt.

3.         Kielce                                     -           42   pkt.

4.         Włoszczowa                           -           23   pkt.

5.         Końskie                                  -           17   pkt.

6.         Ostrowiec Świętokrzyski       -           12   pkt.

 

Opracowanie tekstu i zdjęcia Zdzisław Pilarski

Wypędzanie zimy pod strażackim nadzorem

wystrazgal

            W tym roku uczniowie Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach pożegnali zimę i powitali wiosnę pod specjalnym nadzorem – strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej.

            Już od rana dzieci ubrały się na kolorowo i z niecierpliwością oczekiwały zaproszonych gości. Strażacy ogłosili swe przybycie syreną alarmową, która rozniosła się echem po pobliskich Cudzynowicach. Wszyscy uczniowie powitali ich z ogromną radością. Najmłodsi przybijali piątki strażakom, podawali ręce, z zapartym tchem podziwiali strażackie mundury . Takie serdeczne powitanie mile zaskoczyło naszych gości. Uroczystość „Powitania Wiosny” rozpoczęła się krótkim programem artystycznym.

            W wiosenny nastrój wprowadziła uczniów piosenka „Wiosna to ja” w wykonaniu utalentowanej uczennicy Kingi, która często reprezentuje nasza placówkę w imprezach pozaszkolnych. W trakcie wykonywania utworu można było podziwiać zwiastuny wiosny przedstawione w prezentacji multimedialnej. Następnie szkolny zespół taneczny „Gymnastic” zaprezentował uroczy walczyk z ogromnymi wiosennymi krokusami w dłoniach. Na scenie nie mogło zabraknąć najważniejszej postaci, pani Wiosny, która z koszem pełnym przebiśniegów, krokusów, sasanek i przy relaksacyjnych odgłosach natury pobudziła przyrodę do życia. Po części artystycznej przedstawiciel Straży Pożarnej pan Piotr Szot przeprowadził pouczającą rozmowę z uczniami placówki dotyczącą zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa, informując o możliwych zagrożeniach i konsekwencjach z nich związanych. Następnie przeprowadził pokaz udzielania pierwszej pomocy z udziałem ochotników – uczniów placówki. Na koniec zwrócił szczególną uwagę na zagrożenia wynikające z wypalania traw, które w obecnym czasie spędzają sen z powiek wielu jednostkom Straży Pożarnej.

            Aby tradycji stało się zadość, uczniowie wraz z zaproszonymi gośćmi w wiosennym korowodzie z Marzanną na czele przeszli na teren przed budynkiem szkoły, gdzie pod czujnym okiem strażaków obserwowali symboliczne pożegnanie zimy. Strażacy w zabezpieczonym miejscu zapalili kukłę, a następnie w mistrzowskim pokazie ugasili płonącą Marzannę. Zachwytom nie było końca. Dodatkowo każdy na koniec mógł zobaczyć, jak wyposażony jest wóz strażacki, przymierzyć hełm czy usiąść za kierownicą.

            „Pomysł wsparcia tej szkolnej uroczystości spodobał nam się pod wieloma względami i z ochotą przyjęliśmy zaproszenie p. dyr. Waldemara Kletschki. – mówi komendant Straży Pożarnej st. kpt. mgr Kazimierz Zabłotny - Kontakt z dziećmi niepełnosprawnymi zadziwił nas ich ogromną radością, entuzjazmem i spontanicznością. Dzieci były bardzo ciekawe, zadawały mnóstwo pytań i interesowały się naszą pracą. Cieszymy się, że mogliśmy przy okazji przekazać uczniom wiele praktycznych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

            Organizatorki imprezy Ewelina Ziętek, Anna Grudzień, Magdalena Wykurz oraz Izabela Zaręba pokazały, że dzień wiosny, który na stale zapisał się w kalendarzu uczniowskim jako dzień wagarowicza można spędzić inaczej: radośnie, ciekawie i z mottem dnia, które żartobliwie podsumowuje imprezę – „Od dzisiaj wszyscy chcą zostać strażakami”.

           

Finał Powiatowej Ligi Futsalu 2014/15

futsalgal

W niedzielę, 15 marca w hali Kazimierskiego Ośrodka Sportowego rozegrane zostały finałowe mecze Powiatowej Ligi Futsalu sezonu 2014/15. W meczu finałowym I ligi Marsylia Dobiesławice pokonała kazimierski Rolmet w stosunku 7 : 4.

Trzy najlepsze drużyny w każdej lidze otrzymały z rąk Starosty Kazimierskiego Jana Nowaka puchary oraz dyplomy i upominki. Statuetki otrzymali najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach, zaś każda z uczestniczących w rozgrywkach drużyn uhonorowana została pamiątkowym dyplomem. Szczegółowe wyniki tegorocznej edycji PLF – na stronie www.kazimierzakos.pl

Wszystkie zdjęcia z finałowych rozgrywek i uroczystości zakończenia ligi – na stronie www.pilarscy.eu

Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski

Dzień pamięci Żołnierzy Wyklętych

dziengal

Od 2011 roku w dniu 1 marca obchodzimy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W tym roku młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej przygotowała pod kierunkiem prof.. Kazimierza Maja spektakl słowno – muzyczny poświęcony bohaterom wydarzeń sprzed kilkudziesięciu lat, który w miniony piątek zaprezentowany został publiczności na scenie Kazimierskiego Ośrodka Kultury.

Gośćmi honorowymi spektaklu byli gospodarze miasta i powiatu: Starosta Kazimierski Jan Nowak oraz Burmistrz Miasta i Gminy Adam Bodzioch. Po obejrzeniu blisko półtoragodzinnego, ilustrowanego pokazem multimedialnym, wzruszającego widowiska, w którym wystąpiło kilkudziesięciu licealistów, Starosta Jan Nowak powiedział m. in.:

„… Ideologia pogardy śmierci zawsze będzie potępiona. Żołnierze wyklęci zapłatę za walkę z totalitaryzmem faszystowskim mieli w postaci aresztowań, wymuszeń, katowania i ostatecznie - śmierci. Dziesiątki tysięcy wymordowali komuniści. Nasuwa się refleksja, że Polski nie zniszczył ani niemiecki faszyzm, ani wschodni totalitaryzm. Na bazie tamtych wydarzeń trudnych, ukrywanych przez wiele lat, możemy spokojnie i z ufnością patrzeć w przyszłość, bo wolność zawsze zwycięży. Pamiętajmy o tych żołnierzach nie tylko 1 marca. Pamiętajmy, że dzięki tej doświadczonej przez nich traumie jesteśmy dumnymi i wolnymi Polakami.

Dziękuję młodzieży, dziękuję Panu prof. Kazimierzowi Majowi i wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego spektaklu”.

 

Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski

Obchody XXV-lecia samorządu terytorialnego

Odsłuchaj iWebreader. Naciśnij enter aby rozpocząć odtwarzanie5 i 6 marca odbyły się w Poznaniu uroczyste obchody XXV rocznicy odtworzenia w Polsce po blisko półwieczu samorządu terytorialnego. Obchody zaplanowane były w przeddzień rocznicy uchwalenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. Na dwa dni więc miasto Poznań stało się samorządową stolicą Polski.

Pierwszy dzień obrad to przede wszystkim zgromadzenia ogólne korporacji samorządowych. W tym dniu odbyło się więc XIX Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, podczas którego delegaci przyjęli szereg stanowisk w kwestiach najbardziej dotykających polskie powiaty, odbyły się także wybory uzupełniające skład Zarządu Związku.

Późnym popołudniem samorządowców odwiedziła premier Ewa Kopacz, która m.in. podkreśliła, że nie ma nowoczesnej demokracji bez sprawnego i silnego samorządu. Mówiła o tym, że budowa samorządu terytorialnego jest jednym z największych sukcesów polskiej transformacji ustrojowej po 1989 roku. A także, że samorządność w Polsce udało się oprzeć na dwóch filarach: pracowitych samorządowcach oraz aktywnych mieszkańcach.

Szefowa rządu zapowiedziała, że w ramach decentralizacji więcej środków z unijnej perspektywy 2014-2020 będzie zarządzanych przez samorządy. Informowała o tym, że nadal wspierane będą mechanizmy, które pozwalają na oddolne podejmowanie decyzji przez gminy i ich mieszkańców. Premier poinformowała, że minister administracji i cyfryzacji zawnioskował, aby samorządowcy oraz ci, którzy przyczynili się do rozwoju samorządności w Polsce mieli swój order o statusie odznaczenia państwowego. "To będzie skromne podziękowanie za wasz wysiłek, pracę i poświęcenie" – podkreśliła szefowa rządu.

6 marca wszyscy przybyli samorządowcy zebrali się w jednej wielkiej sali, aby wspólnie obchodzić święto XXV rocznicy odtworzenia samorządu terytorialnego w Polsce.
Pierwszy głos zabrał prof. Jerzy Buzek, który krótko wprowadził zebranych w istotę tego, co nazywamy samorządnością. Mówca w naturalny sposób nawiązał do I Zjazdu NSZZ Solidarność. To na tym zjeździe po raz pierwszy publicznie pojawiła się idea budowy samodzielnego społeczeństwa. Mówił, że  wyzwanie to podjęły samorządy. W dalszej cześci podkreślał znaczenie polskich samorządów, mówiąc że ich powstanie i rozwój to ogromny sukces naszego kraju.
Następnie głos zabierali prezesi wszystkich ogólnopolskich korporacji samorządowych - organizatorów konferencji.

Z kolei podsumowując dorobek samorządności Prezydent Bronisław Komorowski stwierdził, że nie ma wolności bez samorządności i zadeklarował chęć pracy w celu dalszego systemu samorządowego w Polsce.
- Samorząd jest sukcesem wolnej Polski – mówił prezydent Bronisław Komorowski. Podkreślił, że w kraju samorząd cieszy się dużą akceptacją społeczną. Zdaniem prezydenta ustrój samorządowy nie wymaga rewolucji, a dyskusję nt. zmian w finansowaniu samorządów warto podjąć po wyborach.
- Samorząd w Polsce sam w sobie jest sukcesem wolnej Polski. Jest także źródłem sukcesów wolnej Polski przez całe 25 lat. Samorząd w Polsce jest jednym z tych obszarów, które cieszą się największą akceptacją społeczną, także z punktu widzenia oceny całego 25-lecia wolności – mówił prezydent.
Bronisław Komorowski zadeklarował otwartość na wszelkie postulaty samorządowców.

W kolejnej części odbył się panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości. Na zakończenie wręczono "Srebrne podziękowania" dla osób zasłużonych w pracy na rzecz samorządów.

W dwudniowym kongresie 25-lecia Samorządu Terytorialnego w Poznaniu wzięli udział m.in. wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie, marszałkowie, przewodniczący rad oraz przedstawiciele władz centralnych i parlamentu; w sumie ponad 1 tys. osób.

Z materiałów Związku Powiatów Polskich

Piękny Jubileusz Pani Genowefy Sobieraj z Gminy Czarnocin

100latgal

Dokładnie w setną rocznicę urodzin, 23 marca 2014 r. w kazimierskiej restauracji Bajka obchodziła swój Jubileusz jedna z najstarszych mieszkanek powiatu kazimierskiego, p. Genowefa Sobieraj z Kolos. W uroczystości uczestniczyły władze powiatowe i gminne, m. in. Starosta Kazimierski Jan Nowak, Dyrektor Szpitala Powiatowego Anna Ciba, Kierownik ZOL wraz z personelem, Wójt Czarnocina Maria Kasperek, Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Warszawa, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Iwona Błaszczyk, przedstawiciele KRUS. Licznie przybyła rodzina, sąsiedzi i znajomi. Były życzenia, prezenty i mnóstwo kwiatów, zaś Jubilatka tryskała humorem, co widać na załączonych zdjęciach.

Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski

 

Spotkanie w sprawie ścieżek rowerowych

rower1

W piątek, 21 marca w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej odbyło się spotkanie czterech starostów w sprawie podjęcia dalszych wspólnych działań dotyczących planu budowy ścieżki rowerowej z Krakowa do Kielc. Oprócz Jana Nowaka - starosty kazimierskiego, Michała Buckiego - wicestarosty, Marka Augustyna - przewodniczącego Rady - reprezentujących gospodarzy, w spotkaniu udział wzięli: Edmund Kaczmarek - starosta jędrzejowski, Zbigniew Kierkowski - starosta pińczowski oraz Zenon Janus - wicestarosta kielecki.

To właśnie przez te powiaty planowany jest przebieg ścieżki rowerowej z Krakowa do Kielc. W spotkaniu udział wziął także Jacek Ziebura - prezes firmy NEUTENO z Krakowa, która opracowała koncepcję budowy ponad 1000 km ścieżek rowerowych w województwie małopolskim. Jedna z tych tras rowerowych planowana jest po śladzie kolejki wąskotorowej z Kocmyrzowa przez Proszowice do Kazimierzy Wielkiej i dalej do Wiślicy i Pińczowa. Dalsza część planowanej trasy przebiegać ma przez powiat jędrzejowski i kielecki, przy mało uczęszczanych drogach gminnych i powiatowych, by w końcu włączyć się w budowaną obecnie arterię rowerową Polski Wschodniej, która przebiega przez województwo świętokrzyskie.

Spotkanie starostów w Kazimierzy Wielkiej poświęcone było omówieniu i uzgodnieniu takich działań, które doprowadzą do złożenia stosownego projektu, niezbędnego do podjęcia starań o środki unijne w nowej perspektywie finansowej. Przypomnijmy, że pomysłodawcą budowy tej ścieżki rowerowej jest Powiat Kazimierski. Odbyły się już w tej sprawie dwie narady: we wrześniu 2012 roku oraz 4 lutego br.

Planowana budowa ścieżki rowerowej to jeden z pomysłów kierownictwa powiatu na rozwój regionu, rozwinięcie turystyki rowerowej, na zachęcenie mieszkańców - szczególnie Krakowa - do odwiedzania powiatu kazimierskiego i całego Ponidzia. Aby liczyć na finansowe wsparcie ze środków unijnych, należy przyspieszyć konkretne działania. Starostowie uzgodnili, że zostanie zlecona koncepcja budowy planowanej ścieżki, która określi jej dokładny przebieg oraz wstępny kosztorys. To opracowanie będzie podstawą do sporządzenia wniosku o środki unijne. Starostowie uzgodnili, że następne spotkanie odbędzie się wspólnie z przedstawicielami samorządów gmin, przez które przebiegać będzie planowana ścieżka rowerowa.

rower2 rower3

Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski

Pilotażowy program ,,Aktywny samorząd”

finansowany ze środków PFRON

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI

PILOTAŻOWEGO PROGRAMU ,, AKTYWNY SAMORZĄD” W 2014 ROKU.

as1

as2as3as4

pcpr

Przeprowadzka Kazimierskich Strażaków do nowej strażnicy

straz1

W ostatnim tygodniu miała miejsce największa od lat przeprowadzka w Kazimierzy Wielkiej. Do swej nowej siedziby - strażnicy przy ul. Kolejowej przeniosła się Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej wraz z jednostką ratowniczo-gaśniczą. Przeprowadzka rozpoczęła się w czwartek, 13 marca (na szczęście kazimierscy strażacy nie są przesądni) i na dzień 18 marca zaawansowana była w około 95 %. Pierwszym i najważniejszym zadaniem było przeniesienie stanowiska kierowania. Jest to dość skomplikowane zadanie, gdyż nie można powiesić kartki „straż chwilowo nieczynna”, lecz przez cały czas musi być zachowana ciągłość działania stanowiska. Łączność naziemną, a więc telefony alarmowe na czas niezbędny do przepięcia linii przez TP SA , sprawowała Komenda Powiatowa PSP w Pińczowie. Trwało to zaledwie około 15 minut. Trudniejszym wyzwaniem było przeniesienie systemów i oprogramowania do nowego centrum dowodzenia. Cała akcja trwała około 5 godzin i prowadzona była z pomocą informatyków z Komendy Wojewódzkiej PSP, zdalnie kierowanych przez firmę „Abakus”, administrującą systemami. Przez te 5 godzin działało mobilne stanowisko kierowania zorganizowane przez Komendę Wojewódzką, dzięki czemu nawet w przypadku poważnej klęski żywiołowej czy pożaru nie byłoby żadnych zakłóceń ratowniczych spowodowanych przeprowadzką.

Priorytet przy przeprowadzce miała także jednostka ratowniczo-gaśnicza. Należało przeprowadzić samochody bojowe do boksów garażowych w nowej strażnicy oraz przerzucić cały sprzęt niezbędny do działań bojowych. Następnie przewieziono część magazynową, a więc środki chemiczne niezbędne do neutralizacji zagrożeń, paliwa, sorbenty do neutralizacji wycieków po wypadkach drogowych, środki pianotwórcze - było to również duże wyzwanie z racji znacznej objętości i ciężaru tych środków. Na koniec przeprowadziły się biura komendy powiatowej.

W ostatnich latach obserwuje się w Polsce sympatyczny zwyczaj przemarszu strażaków i pracowników wraz ze sprzętem przez miasto w przypadku zmiany siedziby jednostki - tak też się stało w Kazimierzy Wielkiej. Dzięki temu setki mieszkańców i przejezdnych mogły obejrzeć we wtorek 18 marca swoisty barwny korowód, który prowadził samochód komendanta powiatowego. Za samochodem szli strażacy w strojach bojowych oraz pracownicy cywilni. Obecny był powiatowy kapelan strażaków ks. Marian Fatyga. Kolumnę zamykały wszystkie wozy bojowe. Strażacki orszak przemierzył blisko 3 kilometrową trasę ze starej strażnicy, ulicami Sienkiewicza, 1 Maja i Kolejową, do nowej siedziby.

We wtorek gościł także - już w nowej strażnicy - Z-ca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Stanisław Woś, wraz z dwoma pracownikami komendy. Spotkali się oni ze Starostą Kazimierskim, a zarazem Prezesem Zarządu Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych - Janem Nowakiem oraz szefostwem kazimierskiej PSP. Tematem spotkania była organizacja przez Kazimierzę Wielką Wojewódzkiego Święta Strażaka w dniu 16 maja br.

straz2 straz3
straz4 straz5

Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski

Powiatowa Komisja Lekarska sprawdza przydatność do Służby Wojskowej

 komisja1

W poniedziałek 17 marca, rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa w powiecie kazimierskim. Powiatowa Komisja Lekarska pracuje w budynku krytej pływalni przy ulicy Kościuszki w Kazimierzy Wielkiej. Przebieg kwalifikacji z ramienia Wojskowej Komendy Uzupełnień w Busku Zdroju nadzoruje obecnie kpt. Krzysztof Blicharski, a od 20 marca jego obowiązki przejmie mjr Waldemar Sroka. W inauguracji prac tegorocznej Komisji uczestniczył Starosta Kazimierski Jan Nowak.

Wezwania do stawiennictwa w tegorocznej kwalifikacji otrzymało 253 mężczyzn oraz dwie kobiety z terenu 5 gmin powiatu kazimierskiego. Komisja lekarska określi ich zdolność do pełnienia czynnej służby wojskowej. W powiecie kazimierskim od wielu lat przyznawanych jest najwięcej w regionie Świętokrzyskim kategorii „A”. Zgodnie z przepisami o wojsku zawodowym, kandydaci na żołnierzy zostają z urzędu przeniesieni do rezerwy. W czasie trwania kwalifikacji prowadzona będzie także kampania edukacyjna promująca Wojsko Polskie, zachęcająca do wstąpienia do armii zawodowej. Akcja kwalifikacyjna potrwa ponad 2 tygodnie - do 2 kwietnia.

Przewodniczącym Powiatowej Komisji Lekarskiej jest lek. med. Kazimierz Pietrzyk, zastępuje go lek. med. Grzegorz Cierpiała. Sekretarzem Komisji z ramienia Starostwa Powiatowego jest Jacek Sambór. Ponadto w Komisji pracują dwie pielęgniarki: Halina Szczepanik i Elżbieta Banasiewicz.

komisja2 komisja3

Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski

Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego Zwycięzców Środowisk Futsalowych 2014

futsalg

W niedzielę, 16 marca w hali sportowej KOS rozegrane zostały Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego zwycięzców środowisk futsalowych. Startowały drużyny z Kielc, Nowin, Buska, Jędrzejowa, Małogoszcza, Kajetanowa, Połańca i Kazimierzy Wielkiej. W finale drużyna EKOM z Nowin zremisowała z Rolmetem Kazimierza Wielka 1 : 1. O zwycięstwie zadecydowały rzuty karne, w egzekwowaniu których lepsi okazali się goście z Nowin wygrywając ostatecznie 2 : 1.

W meczu o trzecie miejsce Kolporter Kielce zwyciężył Biskas Busko Zdrój 4 : 1.

Najlepsze drużyny otrzymały pamiątkowe puchary ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej, zaś najlepsi zawodnicy - statuetki i dyplomy.

Dodatkową atrakcją mistrzostw był mecz towarzyski pomiędzy reprezentacją Polski oldboy’ów „+35” a reprezentacją oldboy’ów Futsalu Kazimierskiego. W tym meczu lepsi okazali się kadrowicze wygrywając w stosunku 6 : 4.

Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski

W niedzielę, 9 marca w hali KOS rozegrany został finał Ligi Futsalu 2013/14. Po meczu Starosta Jan Nowak , Wicestarosta Michał Bucki , Przewodniczący Rady Powiatu Marek Augustyn oraz Burmistrz Tadeusz Knopek wręczyli zawodnikom i ich opiekunom Puchary, nagrody, dyplomy i statuetki.

galfutsal

FINAŁ SEZONU 2013/14: ROLMET - ZŁOTY TEAM     7 : 2

 

NIESPODZIANKA KOLEJKI

WITOWIANKA - POL-COM                                14 : 1

 

BRAMKA KOLEJKI

PLUTA MARCIN  /STRAŻ/

 

ZAWODNICY KOLEJKI

DĄBROWSKI ROBERT /ROLMET/

STĘPIEŃ ŁUKASZ /RAFIS/

BANASZEK ROBERT /SIELEC/

PLUTA MARCIN /STRAŻ/

PRZYBYŁ WOJCIECH /WITOWIANKA/

 

STRZELCY  KOLEJKI

PRZYBYŁ WOJCIECH /WITOWIANKA/             8 BRAMEK

MUSIAŁ DAMIAN /STRZELEC/                          7 BRAMEK

GORGOŃ MATEUSZ /TOPOLA/                         4 BRAMKI

KUDELSKI BARTOSZ /WITOWIANKA/             4 BRAMKI

TRYBAŁA SYLWESTER /PRZEMYKÓW/         4 BRAMKI

futsal

Inwestycje drogowe w powiecie kazimierskim

powiat

W ubiegłym tygodniu miało miejsce ważne dla naszego powiatu wydarzenie, jakim była narada w gabinecie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa poświęcona aktualnym i przyszłym zadaniom inwestycji drogowych na terenie powiatu kazimierskiego. Oprócz Marszałka w naradzie uczestniczyli: Starosta Powiatu Kazimierskiego Jan Nowak, Wicestarosta Powiatu Michał Bucki, Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Damian Urbanowski oraz Sekretarz Województwa Świętokrzyskiego Bernard Antos.

Na spotkaniu podsumowano realizację najważniejszej w ostatnich latach inwestycji drogowej Kraków - Busko-Zdrój. Starosta Powiatu Jan Nowak podziękował Marszałkowi za zrealizowanie inwestycji, która powstała pomimo wielu problemów.

Następnie omówiono plany związane z budową i modernizacją dróg wojewódzkich na okres nowej perspektywy unijnej 2014 - 2020. Najważniejszą dla Powiatu Kazimierskiego inwestycją jest modernizacja drogi Jędrzejów-Koszyce wraz z budową obwodnicy w Kazimierzy Wielkiej. Droga przebiegać będzie na terenie naszego powiatu przez gminy Bejsce, Kazimierza Wielka i Skalbmierz, a jej długość wynosi około 65 km. Należy podkreślić, że znaczna część tej inwestycji jest już wykonana, jak choćby odcinek Kazimierza - Skalbmierz, gdzie brakuje jedynie ok. 1 km na odcinku Kazimierza - Cudzynowice. Wicestarosta Michał Bucki podkreślił priorytetowy charakter w/w odcinka, co spotkało się z pełnym zrozumieniem ze strony Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa. Marszałek zadeklarował, że w miarę powstania możliwości finansowych dokończenie w/w odcinka nastąpi jeszcze w tym roku.

Pozwoli to na podróżowanie droga o bardzo wysokim standardzie na całym odcinku Skalbmierz – Kazimierza Wielka.

Ponieważ całkowity koszt inwestycji przekracza 300 mln złotych, realizowana będzie ona etapami. Starosta Jan Nowak podkreślił priorytetowe znaczenie, jakie w całej inwestycji zajmuje budowa obwodnicy Kazimierzy Wielkiej oraz odcinka w kierunku Koszyc - do granicy województwa.

Efektem narady było podjęcie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego decyzji o przekazaniu środków finansowych na opracowanie koncepcji obwodnicy oraz na dokumentację dotyczącą wydania decyzji środowiskowej na cały odcinek drogi Jędrzejów - Koszyce.

ZAPRASZAMY NA FINAŁY
9 MARZEC 2014
F I N A Ł I LIGI

 

alt

 
Po raz pierwszy w Kazimierzy Wielkiej w dniu 16.03.2014 /niedziela/
od godziny 14.00 zostanie rozegrany
„TURNIEJ MISTRZÓW ŚRODOWISK FUTSALOWYCH”
nad którym patronat objął Starosta Powiatu Kazimierskiego.
Jeszcze nigdy w Kazimierzy Wielkiej nie gościliśmy mistrzów wszystkich lig z Województwa Świętokrzyskiego. W mistrzostwach województwa Futsalu  wystąpi również Mistrz Powiatowej Ligi Futsalu 2013/2014  w Kazimierzy Wielkiej wyłoniony w finale w dniu
09.03.2014  Złoty Team Broniszów –Rolmet.
Przed meczem finałowym Mistrzostw Województwa odbędzie się mecz rewanżowy
Reprezentacja Polski OLDBOY - Reprezentacja OLDBOY FUTSALU Kazimierskiego.

 

więcej na stronie Kazimierskiego Ośrodka Sportowego - www.kazimierzakos.pl

W dniu 4 marca 2014 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu Kazimierskiego. W sesji uczestniczyli także Prezes Kazimierskiego Ośrodka Sportowego Stefan Marzec, Dyrektor Zespołu Placówek Opieki i Wychowania Zbigniew Zieleniewski, Prezes kazimierskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Halina Opilska oraz Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Roman Litwiniuk.

sesja

Radni wysłuchali sprawozdania z funkcjonowania Kazimierskiego Ośrodka Sportowego, które przedstawił Prezes KOS Stefan Marzec.

Zapoznali się również z informacją o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kazimierski.

Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawach:

- środków na dofinansowanie w 2014 r. form doskonalenia zawodowego nauczycieli,

- przekształcenia Zespołu Placówek Opieki i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej,

- uchwalenia powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2014-2018

- uchwalenia programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc

   w rodzinie na lata 2014-2016,

- określenia zadań i wysokości środków PFRON przypadających na realizację zadań dla Powiatu

   Kazimierskiego na rok 2014,

- uchwalenia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2018,

- ustalenia rozkładu godzin pracy aptek z terenu powiatu kazimierskiego,

- zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2024,

- zmian w budżecie Powiatu Kazimierskiego na rok 2014,

- zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach do kwoty 471.523,89 zł.

Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski

Obchody Dnia Kobiet w Gabułtowie

dkgal 

„Dziś Zapusty i Dzień Kobiet, niech muzyka zagra Tobie - takie motto towarzyszyło kilkudziesięciu Paniom z Gabułtowa i okolic, które spotkały się w sobotni wieczór w Świetlicy Wiejskiej na obchodach ich Święta. Organizatorami spotkania było Koło Gospodyń Wiejskich przy współudziale druhów z OSP oraz sołtysa.

Na uroczystość zjechało wielu znamienitych gości reprezentujących władze wojewódzkie, powiatowe i gminne:

Tadeusz Kowalczyk - Przewodniczący Świętokrzyskiego Sejmiku Samorządowego

Bernard Antos - Sekretarz Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego

Michał Bucki - Wicestarosta Kazimierski

Marek Krupa - Sekretarz Powiatu Kazimierskiego

Zbigniew Cichoń - Skarbnik Powiatu Kazimierskiego

Marek Augustyn - Przewodniczący Rady Powiatu

Adam Stoksik - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, asystent Europosła Czesława

                           Siekierskiego

Tadeusz Knopek - Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka

Andrzej Kuliś - Przewodniczący Rady Miejskiej.

Lokalną władze reprezentował sołtys Lucjan Małek.

Panie z KGW Gabułtów - Urszula Sikora i Anna Augustyn sprawnie prowadziły całe spotkanie, zaś muzyczną oprawę zapewnił Piotr Dratwa dwojąc się i trojąc przy keybordach i mikrofonie.

Spotkanie rozpoczęło się od życzeń, kwiatów i upominków, jakie Paniom składali zaproszeni goście. Były piękne wiązanki, pamiątkowe komplety do kawy, czekolady z osobistą dedykacją Czesława Siekierskiego i wiele innych niespodzianek.

Następnie zaprezentował się miejscowy zespół „Gabułtowianki”, który pokazał swe umiejętności nie tylko wokalne, ale też kabaretowe, wciągając do wspólnej zabawy i śpiewu wszystkich panów. Obchody Dnia Kobiet zakończyła zabawa taneczna.

Jak na zapusty przystało - nie zabrakło jadła ani napojów.

 

Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski

Wszystkie zdjęcia na stronie www.pilarscy.eu

info1

 

Informacja

         Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej uprzejmie informuje, iż jest realizatorem Projektu systemowego pn. „Lepsza przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2007 – 2013.

W związku z powyższym, Centrum serdecznie zaprasza osoby niepełnosprawne, zainteresowane i chętne do udziału w naszym projekcie, które spełniają następujące warunki:

 • są mieszkańcami powiatu kazimierskiego,
 • są w przedziale wiekowym pomiędzy 15 a 64 r.ż. ,
 • posiadają niskie kwalifikacje zawodowe,
 • posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • są osobami nieaktywnymi zawodowo, bezrobotnymi lub zatrudnionymi,
 • są osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
 • korzystają ze świadczeń pomocy społecznej (OPS, PCPR).

 

Osoby wyrażające chęć uczestnictwa w Projekcie zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku do siedziby Centrum (pokój nr 13/14) przy ul. Kościuszki 12 w Kazimierzy Wielkiej w terminie od 21. 03 do 4. 04. 2013 r., w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

 

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

info2

Informujemy, że płatności dokonywane na rzecz Starostwa Powiatowego
w Kazimierzy Wielkiej należy realizować w placówkach bankowych lub poczcie polskiej

 

Wpłaty należy dokonywać na następujące rachunki bankowe

Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej ul. T. Kościuszki 12

Bank Spółdzielczy w Kielcach oddział Kazimierza Wielka

 • 02 8493 0004 0180 0130 0720 0003 – dochody własne powiatu
  ( z tytułu opłat geodezyjnych , komunikacyjnych itp. )
 • 07 8493 0004 0180 0130 0720 0010 – dochody skarbu Państwa

m1m2

Kobiety z powiatu kazimierskiego w najbliższym czasie będą miały możliwość skontrolować swój stan zdrowia w ramach bezpłatnych badań wczesnego wykrywania raka piersi i raka szyjki macicy.

Od 1 lipca, po powiecie kazimierskim będzie jeździła mobilna pracownia mammograficzno-cytologiczna.

m3

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
ul. Artwińskiego 3
25-734 Kielce

latar1

W dniu 13 marca 2013 roku w Fiharmoni Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga odbył się Świętokrzyski Zjazd Latarników Polski Cyfrowej.

Konferencje otworzył Marszałek Województwa Świętorzyskiego Adam Jarubas i wraz z Prezesem Stowarzyszenia "Miasta w internecie" Krzysztofem Głombem  prowadzili spotkanie.

Tytuł konferencji to "Cyfrowa pobudka pokolenia 50+" i jak sama nazwa wskazuje skierowana jest do tego pokolenia i jego cyfrowej aktywizacji , której mają pomóc latarnicy.

Latarnicy to osoby z lokalnych społeczności prowadzą bezpłatne szkolenia dla osób wykluczonych cyfrowo i mających ponad 50 lat.

Miejsca spotkań to głównie biblioteki , remizy tam gdzie jest dostęp do komputerów i internetu w zależności gdzie latarnik z danego regiony ma możliwość .

Zapraszamy kontaktować się z latarnikami z interesującego nas regionu a szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.latarnicy.pl a także w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej p.115 czy mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

10 LAT PLF W KAZIMIERZY WIELKIEJ

alt

 

Relacja filmowa A.Kocela

futsalfilm

 

więcej na stronie Kazimierskiego Ośrodka Sportowego - kazimierzakos.pl

alt

10.03.2013

 

FINAŁ

 

więcej na stronie Kazimierskiego Ośrodka Sportowego - kazimierzakos.pl

alt
altalt
altalt
altalt
 

 

Rekord frekwencji podczas  VII 24-godzinnego Maratonu Pływackiego, który odbył się w Kazimierzy Wielkiej w dniach 23-24 luty 2013. 295 osób, które zechciały przyjść i przepłynąć minimum 50 m, aby stworzyć niesamowite przedsięwzięcie, jakim jest 24-godzinny maraton. Celem maratonu jest popularyzacja pływania oraz promocja zdrowego trybu życia wśród mieszkańców naszego regionu i nie tylko. Udział mnóstwa ludzi z różnych stron kraju świadczy o popularności naszego maratonu oraz o tym, że idziemy w dobrym kierunku.Cała impreza to nie tylko pływanie, ale mnóstwo atrakcji jej towarzyszących m.in. pokazy Krakowskiej Szkoły Tańca, wielkoformatowe projekcje video, pasowanie na czarownice, puszczanie lampionów, wystawa prac artystów z powiatu kazimierskiego oraz otwarcie Centrum Informacji Turystycznej. Po raz pierwszy była możliwość degustacji potrawy regionalnej ,,fitki kazimierskiej”, wędlin z chlebowego pieca firmy Fular oraz ,,Prawdziwe Miody”- Kazimierza Mała.1339 kilometrów i 225 metrów - to nowy rekord 24-Godzinnego Maratonu Pływackiego, ustanowiony w niedzielę w Kazimierzy Wielkiej. Biło go 295 osób. Rozpoczęliśmy w sobotę, w samo południe. Przez cały dzień i noc, bez przerwy, trwał wielki wyścig - z czasem i dystansem. Udało się! 295 osób przepłynęło w sumie 1339 kilometrów i 225 metrów. Nowy "kazimierski Guinness" jest lepszy od rekordu z ubiegłego roku aż o 227 kilometrów i 25 metrów!
Najdłuższy dystans - 36 kilometrów przepłynął Sidiki Coulibaly, 15-latek z Kazimierzy Wielkiej, który obecnie uczy się w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Krakowie. Najlepsza wśród pań była kazimierska gimnazjalistka Zuzanna Kletschka - 28 kilometrów i 650 metrów.
Rodzina Coulibaly - mama Edyta i czterech synów - otrzymała nagrodę dla najbardziej wytrwałej rodziny. Najstarszy maratończyk, kazimierzanin Krzysztof Olszycki obchodził na basenie - dodajmy, w rewelacyjnej formie - swoje... 78. urodziny.
W "kazimierskim maratonie" startowali pływacy z różnych stron kraju, między innymi z Warszawy, Krakowa, Łodzi, Łomży, Kluczborka, Radomia, Bielska-Białej. Impreza miała obsadę międzynarodową, a to dzięki gościom z Kanady i Ukrainy.
- Uzyskaliśmy znakomity rezultat, choć przyznam, że bardziej niż wynik cieszy mnie frekwencja. Startowało dużo młodzieży, fanów pływania. To dowód, że nasz maraton ma się dobrze, a za rok... postaramy się pobić kolejnego Guinnessa! - zapowiada szczęśliwy Robert Pleszyński, pomysłodawca maratonu, szef kazimierskiej pływalni Wodny Raj.
Miejsca w poszczególnych kategoriach zajęli:
 
Najlepszy zawodnik- Sidiki Coulibaly, 36 000 m
II Najlepszy zawodnik- Grzegorz Kowalski, 26 900 m
III Najlepszy zawodnik- Dawid Gajda, 22 300 m
Rekordzistka- Zuzanna Kletschka, 28 650 m
I Najwytrwalszy junior ( poziom gimnazjum)- Amadou Coulibaly, 22 300 m
II Najwytrwalszy junior (poziom gimnazjum)- Adrian Czekaj, 21 900 m
III Najwytrwalszy junior (poziom gimnazjum)- Natalia Oleś, 13 100 m
I Najdzielniejszy z najmłodszych (poziom podstawówki)- Katarzyna Twardowska, 24 800m
II Najdzielniejszy z najmłodszych (poziom podstawówki)- Dagmara Zieleniewska, 20 000m
III Najdzielniejszy z najmłodszych (poziom podstawówki)- Adrian Zieleniewski, 20 000m
Najmłodszy zawodnik- Igor Sambór- 4 lata, 1 150 m
Najstarszy zawodnik- Krzysztof Olszycki- 78 lat, 4 800m
Najlepszy oldboy- Andrzej Szczepanik, 31 100m
Najwytrwalsza firma- Meblo-Dar
Super Gość- Joanna Kos ( Team Kanada)
Super Grupa- Team Kanada
Najliczniejsza Grupa- Szkółka pływacka MEDUZA (p. Zbigniew Kwiecień)
Najwytrwalsza rodzina- rodzina Coulibaly
 
Po raz pierwszy w maratonie wzięły udział szkoły z terenu powiatu kazimierskiego.
 Gorące podziękowania dla nauczycieli oraz opiekunów, którzy pomogli w zmobilizowaniu tak dużej liczby uczestników. W kategoriach szkół podstawowych wygrała SSP Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej, natomiast w kategorii szkół gimnazjalnych zwyciężyło gimnazjum kazimierskiego, puchar ufundował burmistrz MiG Kazimierza Wielka Tadeusz Knopek.        W kategorii szkół średnich zwyciężyło Liceum Ogólnokształcące z Kazimierzy Wielkiej, puchar ufundował starosta kazimierski Jan Nowak.
 
Naszym maratończykom nagrody wręczali przybyli goście m.in. Przewodniczący sejmiku województwa Tadeusz Kowalczyk, Sekretarz województwa Bernard Antos, Starosta kazimierski Jan Nowak oraz Burmistrz Kazimierzy Wielkiej Tadeusz Knopek.
Dla zwycięzców przygotowaliśmy puchary oraz różne ciekawe nagrody, gadżety.
Praktycznie wszystkie dzieci otrzymały drobne upominki lub nagrody.
Dla najwytrwalszych 46 osób organizatorzy przygotowali torby upominkowe z gadżetami.
 
Więcej zdjęć na stronie Kazimierskiego Ośrodka Sportowego
oraz
 

wojsko1            

26 lutego 2013 r. byli żołnierze Wojska Polskiego spotkali się o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej Spotkanie to miało charakter zebrania. Brali  w nim udział panowie: Starosta Kazimierski Jan Nowak, Wicestarosta Michał Bucki, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Augustyn, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku mjr w st.spocz. Władysław Adach, przedstawiciel WKU kpt Andrzej Tomczyk, Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Bolesław Pozłótko, v/prezes Polskiego Związku Emerytów i Rencistów Ryszard Kowalski. W swoim wystąpieniu starosta zapewnił o poparciu dla powstającego Koła, dla cennej inicjatywy jego założycieli. Jednostką patronacką koła jest Wojskowa Komenda Uzupełnień w Busku Zdroju. Wybrano władze statutowe Koła. Prezesem został ppłk w st. spocz. Tadeusz Podkowa. Sekretarzem Zarządu wybrano kmdr por w st.spocz. Wiesława Ertmana, skarbnikiem chor.rez. Sylwestra Szmita.

Koło jest otwarte na nowych członków, których zapraszamy.

Kontakt tel.725470101.

zoz3

W dniu 30.03.2012r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Społecznej

działającej przy SP ZOZ w Kazimierzy Wielkiej.

W spotkaniu udział wzięli Członkowie Rady i zaproszeni goście.

Porządek obrad obejmował:

1.Przyjęcie porządku obrad.

2.Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Regulaminu

Rady Społecznej przy Samodzielnym  Publicznym Zespole  Opieki

Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej.

3.Podjęcie Uchwały dotyczącej wyrażenia opinii w sprawie Regulaminu

Organizacyjnego Samodzielnego  Publicznego Zespołu  Opieki  Zdrowotnej

w Kazimierzy Wielkiej.

4.Przedstawienie informacji o wykonaniu zadań rzeczowo-finansowych

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy

Wielkiej za rok 2011.

5.Sprawy różne i wolne wnioski.

Ponadto Przewodniczący Rady Społecznej - Jan Nowak podziękował

za pracę ustępującemu z funkcji

Kierownika Przychodni lek.med. Grzegorzowi Cierpiale,

a pogratulował i życzył sukcesów obejmującej to stanowisko

lek.med. Agnieszce Frączek-Chaber.

zoz1 zoz4

W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach

obradował XVII Zjazd Wojewódzki Zrzeszenia Ludowe Zespoły  Sportowe .

spotkaniels1 spotkaniels2

Zjazd ocenił i podsumował działalność ostatnich czterech lat oraz wybrał nowe władze wojewódzkie.

Na Przewodniczącego Rady Wojewódzkiej LZS ponownie został wybrany Jerzy Kula,

a w skład 31-osobowego Zarządu Wojewódzkiego z terenu powiatu Kazimierskiego

zostali Tadeusz Kowalczyk- Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,

Jan Nowak- Starosta Kazimierski oraz Zbigniew Lech –Prezes Sparty Kazimierza Wielka.


Na Zjeździe oprócz wyżej wymienionych Powiat Kazimierski reprezentowali także Stefan Marzec – Prezes KOS oraz Robert Pleszyński- Wice Prezes Kos-u.

Wiele działaczy Ludowych Zespołów Sportowych otrzymało odznaczenia.


Wśród odznaczonych znalazł się znaczny i bardzo ceniony działacz z terenu powiatu Kazimierskiego Pan Zbigniew Lech-

Prezes Sparty Kazimierza Wielka,któremu serdecznie gratulujemy.

Pan Andrzej Szczepanik- kazimierzanin

szczepanik


reprezentował  Powiat Kazimierski


w przełajowych MISTRZOSTWACH  POLSKI ,

kategorii MASTERS ,

KONOPISKA – 18.03.2012

 

Zajął V miejsce

 

w kategorii M60a

gratulujemy

spotkanie1

16 marca 2012 r. w WDK w Kielcach odbyło się spotkanie

z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Markiem Sawickim,

Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Adamem Jarubasem.

Nasz Powiat reprezentował między innymi Wicestarosta Michał Bucki.

spotkanie2 spotkanie3

spotkanie4

PROMESA DOTACYJNA DLA POWIATU KAZIMIERSKIEGO

pro2

PROMESA DOTACYJNA DLA POWIATU KAZIMIERSKIEGO

13.03.2012 r. w Kielcach 56 samorządów otrzymało promesy dotacyjne na łączną kwotę 30 mln zł. z rąk podsekretarza stanu

w MSW Stanisława Rakoczego, wojewody Bożentyny Pałki –Koruby oraz wicewojewoda Beaty Oczkowicz.

Pieniądze zostały przyznane w ramach środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej do realizacji w 2012 r.

W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2012 r. Powiat Kazimierski otrzymał promesę na wartość 1 500. 000 zł.

pro1 pro3

pro4 pro5

pro6  pro7

pro8  pro9

pro10

Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej Agrotech

expo

Prawie 600 wystawców z 15 państw Europy, Azji i Afryki zaprezentuje nowoczesne maszyny rolnicze podczas największej wystawy tej branży w Polsce – XVIII Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej Agrotech w Kielcach. Impreza rozpocznie się w piątek.

Jak poinformowała we wtorek PAP Joanna Massalska z Targów Kielce, w wystawie wezmą udział firmy z: Czech, Holandii, Austrii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Danii, Ukrainy, Litwy, Irlandii, Włoch, Francji, Słowenii, Polski oraz z Korei Południowej i Republiki Południowej Afryki.

Wiele z kilku tysięcy prezentowanych urządzeń to światowe premiery na polskim rynku. W halach wystawienniczych znajdą się także stoiska konsultacyjne dla rolników i hodowców. Zaplanowano konferencję poświęconą wykorzystaniu biomasy pochodzenia rolniczego – finansowaniu, budowie i eksploatacji biogazowni.

Wizytę na targach zapowiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki, który sprawuje honorowy patronat nad imprezą.

Według organizatorów, tegoroczna edycja imprezy zapowiada się rekordowo. Wystawcy zajmą wszystkie siedem hal targowych, specjalnie wybudowane cztery dodatkowe hale namiotowe i teren na zewnątrz budynków – w sumie 50 tys. m kw. powierzchni, o 11 proc. więcej niż w ubiegłym roku.

Agrotech to jedna z największych w Europie i największa w Polsce impreza wystawiennicza poświęcona technice rolniczej. Co roku odwiedzają ją rolnicy z całego kraju i państw ościennych, kontrahenci, eksperci zajmujący się techniką rolniczą oraz studenci i uczniowie szkół rolniczych.

Równolegle będą się odbywały XII Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi Las-Expo. Na wystawie zaprezentowane będą narzędzia i maszyny wykorzystywane w transporcie i obróbce drewna, środki ochrony lasu przed szkodnikami oraz zaawansowane systemy informatyczne stosowane w leśnictwie.

Imprezy potrwają do niedzieli.

W 2011 r. Agrotech i Las-Expo odwiedziło ponad 50 tys. gości; były to najchętniej odwiedzane targi w historii kieleckiego ośrodka wystawienniczego.

dzienkobiet dzienkobiet1

……a tak świętowały Panie z Gminy Bejsce, Opatowiec i Kazimierza Wielka

oczywiście my również składamy bukiet życzeń……

 

Galeria zdjęć

STATYSTYKA LIGI FUTSALU 2011/2012
KRÓL STRZELCÓW:
I LIGA –  Wątek Norbert 34 goli ( Polonia)
II LIGA – Antos Przemysław 29 goli ( SZYBCY I WŚCIEKLI CIESZKOWY )
NAJLEPSZY BRAMKARZ I LIGA:

PAŁASZEWSKI DAMIAN - RAFIS
NAJLEPSI ZAWODNICY:
PUCHAŁA MICHAŁ ,, SPÓŁDZIELNIA SIELEC”,
BARAN GRZEGORZ ,,POLONIA SĘDZISZOWICE”,
CIEKALSKI ROBERT ,,ROLMET”,
ADAMCZYK MARIUSZ ,,MLEK-POL”,
GORGOŃ MATEUSZ ,,TOPOLA”,
KLIMCZYK BARTŁOMIEJ ,,RAFIS”,
DURBAS ADRIAN ,,NAPRZÓD SKALBMIERZ”,
TALER MARCIN ,,ZŁOTY TEAM”,
GAJDA PIOTR ,,CZARNOCIN”,
ŁUKASZ RECHOWICZ ,,LEWART BEJSCE”,
PRZENIOSŁO ADAM ,,WITOWIANKA”,
WĄŻ MATEUSZ ,,SPARTA”,
SALA JAKUB ,,GLADIATOR KRZCZONÓW”,
KUŚNIERZ JAN ,,PŁYWALNIA KOS”,
BARTOSIK JAKUB ,,CHEMIROL”,
TOKARCZYK ŁUKASZ ,,ŁAPSZÓW”,
KUPIEC KAMIL ,,KILO WIEJSKIEJ”,
ANTOS ROMAN ,,SCORPION SKALBMIERZ”,
BADZIOCH PIOTR ,,PRZEMYKÓW TARTAK”
NAJWALECZNIEJSZY  ZAWODNIK:

JAWORSKI DOMINIK - POLONIA SĘDZISZOWICE,
KUŚNIERZ KRZYSZTOF - PŁYWALNIA KOS,
FAKOWSKI TOMASZ - TOPOLA
NAJLEPSZY BRAMKARZ II LIGA:
GAIK MICHAŁ – PŁYWALNIA KOS
NAJLEPSZY BRAMKARZ III LIGA:
CIEMIERA MARCIN – POKER STARS
INNE:
TURNIEJ OD 12.11.2011  DO 11.03.2012 , 121 dni, ponad 4 miesiące
WSZYSTKICH DRUŻYN
: 37
I LIGA- 13
II LIGA  - 12,
III LIGA - 12
ILOŚĆ WSZYSTKICH MECZY
:
I LIGA – 84 MECZY
II LIGA – 78 MECZY,
III LIGA - 78 OGÓLNIE  240
ILOŚĆ WSZYSTKICH ZAWODNIKÓW
– 529 ZAWODNIKÓW
I LIGA – 178 ZAWODNIKÓW
II LIGA – 184 ZAWODNIKÓW,
III LIGA - 167 ZAWODNIKÓW
CZAS TRWANIA WSZYSTKICH MECZY
: 9 600  MINUT- 160 GODZINY –   6,66  DOB
OGÓLNIE STRZELONO
:
I LIGA-  745   BRAMEK
II LIGA - 574   BRAMEK
III LIGA – 508 BRAMEK
RAZEM: 1827 BRAMEK

ŚREDNIO ZAWODNIK W I LIDZE STRZELI 4,19 BRAMKI.
ŚREDNIO ZAWODNIK W II LIDZE STRZELIŁ 2,98 BRAMKI.
ŚREDNIO ZAWODNIK W III LIDZE STRZELIŁ 3,05 BRAMKI.
ŚREDNIO PIŁKA WPADAŁA DO SIATKI CO 5 MINUT.
NAJWIĘCEJ BRAMEK STRZELA;

I LIGA -  POLONIA 87 BRAMEK
II LIGA  –GLADIATOR 84 BRAMKI
III LIGA  –  STRZELEC CHROBERZ 91 BRAMEK
NA LISTĘ STRZELCÓW WPISAŁO SIĘ;
I LIGA  - 120 ZAWODNIKÓW
II LIGA - 109 ZAWODNIKOW
III LIGA - 104 ZAWODNIKOW
OGÓLNIE 333 ZAWODNIKÓW

NAJSTARSZY ZAWODNIK
:
MYSTEK RYSZARD – ZORZA MIKOŁAJÓW
NAJMŁODSZY ZAWODNIK
:
KOWALSKI DAWID – SPARTA JUNIORZY
NAJWYŻSZE ZWYCIĘSTWO
:
MŁODE WILKI – SZYBCY I WŚCIEKLI – 4:17
NAJWIĘCEJ BRAMEK W JEDNYM MECZU
:
I LIGA – PUCHAŁA MICHAŁ  7 ( SPÓŁDZIELNIA SIELEC )
II LIGA- ANTOS PRZEMYSŁAW 11 ( SZYBCY I WŚCIEKLI III LIGA – BADZIOCH PIOTR 6 (PRZEMYKÓW TARTAK)NAJMNIEJ STRACONYCH BRAMEK:
I LIGA –  RAFIS
II LIGA – PŁYWALNIA KOS
III LIGA -  POKER STARS
NAJWIĘCEJ STRACONYCH BRAMEK
:
I LIGA – TOPOLA
II LIGA – MŁODE WILKI
III LIGA – MALIBU SŁONOWICE

altaltaltaltalt

 

alt

alt 

kobieta1

W szczególnym dla każdej kobiety dniu - 8 marca 2012r. na uroczystej Gali

w Kielcach ogłoszone zostały wyniki plebiscytu ECHA DNIA – Kobieta Przedsiębiorcza 2011 r.

W naszym powiecie - Kazimierskim ten tytuł przypadł

Pani Bożenie Pytel- Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Na kolejnych miejscach uplasowały się:

Pani Beata Malinowska-Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu

i Pani Krystyna Wicher – Przewodnicząca Rady Powiatu Kazimierskiego.

 

 

Wszystkim Paniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

rozetulipany

Z okazji DNIA KOBIET

Wszystkim Paniom - Powiatu Kazimierskierskiego,

najserdaczniejsze życzenia, wielu powodów do radości,

satysfakcji zarówno w życiu rodzinnym jak i zawodowym.

 

----------------------------------

Starosta Kazimierski

Jan Nowak 

roze2

  alt  alt               

alt   alt

 

                 

 

 

dzienkobiet

W ubiegłą sobotę 03.03.2012 r. jako pierwsze w Powiecie Kazimierskim świętowały kobiety z Krzczonowa z Gminy Opatowiec. Życzenia złożyli między innymi nasi włodarze

w osobie Starosty Jana Nowaka i Wicestarosty Michała Buckiego.

Gratulujemy organizatorom tak udanej imprezy.

 

Galeria

,,W zdrowym ciele – zdrowy duch”

 alt

 

            W dniu 29.03.2011r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej odbyło się szkolenie dotyczące profilaktyki chorób kobiecych i cywilizacyjnych.           W spotkaniu wzięło udział około 50 pań, w większości były to kobiety aktywnie działające w Kołach Gospodyń Wiejskich. Obecność tak licznej grupy świadczy na pewno o celowości tego typu inicjatyw. Organizatorami tego przedsięwzięcia był Powiatowy Zespół Doradczy w Kazimierzy Wielkiej, Starostwo Powiatowe, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna.

            Po oficjalnym otwarciu spotkania przez Jana Nowaka- Starostę Powiatu Kazimierskiego i przywitaniu zaproszonych gości przez prowadzącą spotkanie Beatę Adamczyk- specjalistkę Powiatowego Zespołu Doradztwa, rozpoczęły się wykłady.

Prelekcję rozpoczęła pani Jadwiga Zapała- specjalistka ds. promocji zdrowia przy Świętokrzyskim  Centrum Onkologii. Tematem jej wystąpienia był kodeks walki z rakiem, zasady racjonalnego żywienia, oraz programy profilaktyczne.

Następnie pani Czesława Witek- Klub Amazonek- podzieliła się z paniami swoimi życiowymi doświadczeniami, zachęcała również uczestniczki do regularnego wykonywania badań profilaktycznych.

            Specjaliści z WSSE opowiadali nt  wirusowego zapaleni wątroby.

 Na zakończenie spotkania panie mogły wykonać podstawowe badania takie jak: pomiar ciśnienia tętniczego, poziomu cukru czy tlenku węgla w wydychanym powietrzu.

Kobiety podkreślały potrzebę propagowania zdrowego stylu życia zwłaszcza wśród mieszkańców wsi i przyznały że tego typu spotkania przyczyniają się do tego, że zaczynają się zastanawiać ,,kiedy to ja właściwie robiła takie czy inne badania…”- oderwijmy się może od zabieganej codzienności i zróbmy coś dla siebie i dla naszych bliskich- zbadajmy się.

 

Po zakończonym szkoleniu przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich wzięły udział w spotkaniu z panią Zofią Nawrot- dyrektor biura WZRKiOR w Kielcach, która działalnością KGW zajmuje się już od lat. Omówiła ona powołanie Gminnych i Powiatowej Rady KGW.

Na zakończenie wspólnie ze specjalistką PZD panie zaplanowały działania w których chciały by wziąć udział w najbliższym czasie.

 

Za pomoc w organizacji spotkania dziękuję bardo serdecznie pani Anecie Zielińskiej –pracownikowi Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej.

W Fałkowie odbyły się wojewódzkie Zimowe Igrzyska LZS

alt

Sportowcy Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe rywalizowali w Zimowych Igrzyskach LZS w Fałkowie. W tenisie stołowym, warcabach i szachach wystartowało 240 sportowców.

 

- To była udana impreza. Oprócz zaplanowanych w igrzyskach dyscyplin, odbył się także finał Wojewódzkiej Ligi LZS w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn – powiedział nam Jerzy Kula, przewodniczący Świętokrzyskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.

Wyniki. Warcaby. Kobiety - 1. Aleksandra Łata (LZS Stradów), 2. Justyna Makieła (LZS Cieszkowy), 3. Karina Urban (LZS Czarnocin). Punktacja klubowa – 1. LZS Stradów, 2. LZS Cieszkowy, 3. LZS Czarnocin. Mężczyźni - 1. Wojciech Bomba (LZS Czarnocin), 2. Marek Kowalski (GLKS Fałków), 3. Zdzisław Dudek (GLKS Grom Skarżysko Kościelne). Klubowa – 1. LZS Czarnocin, 2. GLKS Fałków, 3. GLKS Grom Skarżysko Kościelne.

Szachy. Kobiety. 1. Kamila Garbala (LZS Kordian Bliżyn), 2. Małgorzata Małek (LZS Cieszkowy), 3. Martyna Kubiak (Gambit Starachowice). Kubowa – 1. Gambit Starachowice, 2. Kordian Bliżyn, 3. LZS Cieszkowy. Mężczyźni - 1. Tomasz Stefaniak (Lukks Kielce), 2. Jarosław Górecki (Lukks), 3. Janusz Dulęba (Gambit). Klubowa – 1. Lukks Kielce, 2. Gambit, 3. Kordian.

Tenis stołowy. Kobiety - 1. Karolina Marzec, 2. Mariola Brzeska (obie Czarnocin), 3. Małgorzata Bracha (TOP-Spin Kielce). Klubowa – 1. LZS Czarnocin, 2. TOP-Spin Kielce, 3. GLKS Fałków. Mężczyźni - 1. Błażej Gola, 2. Paweł Gola (obaj TOP-Spin), 3. Łukasz Kurczyna (Cieszkowy). Klubowa – 1. TOP-Spin, 2. LZS Czarnocin, 3. Orlęta Kielce.

Punktacja gmin: 1. Czarnocin, 2. Kielce, 3. Starachowice. Punktacja powiató1): 1. Kazimierza Wielka, 2. Kielce, 3. Skarżysko Kamienna.

Wojewódzki finał Ligi LZS w siatkówce. Kobiety. 1. UKS Sztubak Wloszczowa, 2. GLKS Fałków, 3. LZS Dana Skarżysko Kościelne, 4. LZS Połaniec. Mężczyźni. 1. LZS Chobrzany, 2. LZS Skarżysko Kościelne, 3. ULKS Budkom Oleśnica, 4. ULKS Dynamit Włoszczowa, 5. Rewir Pińczów, 6. LZS Chmielnik.

  

Szkolny Klub Przedsiębiorczości w Cudzynowicach,

Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej

i Młodzieżowy Punkt Pośrednictwa

Pracy zapraszają gimnazja powiatu kazimierskiego

do udziału

w Konkursie na Przedsiębiorcze Gimnazjum Powiatu Kazimierskiego.

           

Regulamin Konkursu

Na Przedsiębiorcze Gimnazjum Powiatu Kazimierskiego

organizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach

 

ORGANIZATORZY

 

            Organizatorem Konkursu na Przedsiębiorcze Gimnazjum Powiatu jest Szkolny Klub Przedsiębiorczości działający w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach. Całokształtem prac związanych z przygotowaniem konkursu kierują opiekunowie SKP – Iwona Widłak i Beata Szmigiel.

Patronat nad konkursem objęli:

Starosta Powiatu Kazimierskiego – p. Jan Nowak

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych – p. Jacek Nowak

Kierownik Kazimierskiego Punktu Pośrednictwa Pracy – p. Renata Kania

 

CELE KONKURSU

 

            Celem konkursu jest promowanie wśród młodzieży szkół gimnazjalnych postaw i zachowań przedsiębiorczych oraz zachęcenie do aktywności na rynku pracy.

 

PRZEBIEG KONKURSU

 

            Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych terenu powiatu kazimierskiego.

            Uczniowie każdego gimnazjum mają swojego opiekuna, którym jest osoba czuwająca nad przygotowaniem uczestników do konkursu.

            W dniu 18 kwietnia 2011 roku o godzinie 9.00 opiekun przeprowadzi w siedzibie gimnazjum test, który został przesłany w załączeniu. Test mogą pisać wszyscy chętni uczniowie. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu w szkole zobowiązana jest do zapewnienia uczniom warunków samodzielnej pracy przez 45 minut.

            Na podstawie testu, opiekun wyłoni trzy osoby, które uzyskają z testu największą liczbę punktów. Będą one stanowiły trzyosobowy zespół reprezentujący szkołę w finale konkursu.

            Zadaniem tego zespołu jest przygotowanie plakatu na temat: „Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu” (format i technika wykonania – dowolne). Plakat oraz zgłoszenie uczestnictwa w finale, opiekun prześle na adres ZSR w Cudzynowicach z dopiskiem konkurs SKP do dnia 30 kwietnia 2011 roku (decyduje data wpływu).

            Finał konkursu odbędzie się w dniu 20 maja 2011 roku o godzinie 9.00 w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach.

            W tym dniu, zgłoszone zespoły z każdego gimnazjum, spotkają się aby udzielić odpowiedzi na 5 wylosowanych przez siebie pytań, zdobywając po 1 punkcie za każdą poprawną odpowiedź.

            Jury w tym dniu oceni również nadesłane wcześniej plakaty przyznając za każdy od 1 do 6 punktów.

            Zwycięży ta drużyna, która uzyska łącznie największą liczbę punktów, zdobywając w ten sposób tytuł „Przedsiębiorczego Gimnazjum Powiatu Kazimierskiego” na rok szkolny 2011/2012, dla swojej szkoły.

 

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU

 

Swoją tematyką konkurs będzie obejmował wiedzę z zakresu dotyczącego:

Ø   Osobowości i potrzeb człowieka

Ø   Form organizacyjno – prawnych przedsiębiorstw

Ø   Otoczenia przedsiębiorstwa

Ø   Analizy SWOT

Ø   Usług bankowych

Ø   Pieniądza

Ø   Etyki w pracy i biznesie

Ø   Form zatrudnienia

 

JURY KONKURSU

 

            Punkty w ramach konkursu przyznaje jury w składzie:

- Starosta Powiatu Kazimierskiego – p. Jan Nowak – przewodniczący

- Dyrektor ZSR w Cudzynowicach – p. Jacek Nowak

- Kierownik Punktu Pośrednictwa Pracy w Kazimierzy Wielkiej – p. Renata Kania

- Opiekunowie SKP w ZSR – p. Beata Szmigiel i p. Iwona Widłak

Każdemu członkowi jury przysługuje jeden głos. Głosowanie może być poprzedzone dyskusją. W przypadku kwestii spornych decydujący głos ma przewodniczący.

 

NAGRODY

 

            Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, oraz wręczenie nagród,  odbędzie się w dniu 23 maja 2011 roku w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach.

            Nagrody ufundowane zostały przez patronów konkursu.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

 

 

LITERATURA:

1.      Przedsiębiorczość bez tajemnic WSiP

2.      Czas na przedsiębiorczość PWN

3.      Podstawy przedsiębiorczości OPERON

 

 

 

 

Zgłoszenie udziału w konkursie na

PRZEDSIĘBIORCZE GIMNAZJUM POWIATU

 

 

 

Zgłaszam uczestników:

1.     …………………………………………..

2.     …………………………………………..

3.     …………………………………………..

 

przedstawicieli ………………………………………………………..................

……………………………………….………………………...

(nazwa i adres szkoły)

 

do udziału w konkursie na PRZEDSIĘBIORCZE GIMNAZJUM POWIATU KAZIMIERSKIEGO, organizowanym przez Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach.

 

 

 

Opiekun zespołu…………………………………………………………………………

(imię i nazwisko opiekuna uczniów)

nr telefonu opiekuna: …………………………….

 

 

 

 

………………………………                           …………………………  

 (podpis dyrektora szkoły)                                                                     (podpis opiekuna)

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenie należy przesłać wraz z plakatem na adres: Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach, Cudzynowice 176, 28-500 Kazimierza Wielka z dopiskiem: konkurs SKP do dnia 30 kwietnia 2011 roku.altJesteśmy uczniami Grabskiego…

 

Trzeci w tradycji Technikum Dzień Patrona - Władysława Grabskiego był  ukierunkowany na podkreślenie roli solidnego wykształcenia ekonomicznego.

Warsztaty z pracownikami naukowymi Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

Przed spotkaniem na sali gimnastycznej uczniowie Technikum oraz gimnazjaliści z Kazimierzy Wielkiej i Cieszków uczestniczyli w warsztatach o intrygujących tematach:

·        Od zera do milionera czyli słów kilka o Giełdzie Papierów Wartościowych

·        Pieniądz – przedmiot pożądania milionów

 

W dalszym programie Dnia Patrona, w którym uczestniczyli między innymi przedstawiciele lokalnych władz, reprezentacje nauczycieli i uczniów gimnazjów oraz absolwenci szkoły znalazły się:

·        multimedialna prezentacja  o  ekonomicznych tradycjach szkoły  przedstawiona przez uczniów Jakuba Uchto i Wojciecha Wolskiego

·        wywiady z absolwentami szkoły

·        prezentacja ofert edukacyjnych wyższych uczelni kształcących w kierunkach ekonomicznych : Uniwersytetu  Ekonomicznego  w Krakowie , Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Patron Technikum inspiruje szkołę, motywuje, pobudza do innowacyjnych działań na rzecz kształcenia kompetentnych i kreatywnych  ludzi – podkreśliła dyrektor szkoły rozpoczynając uroczystość.

W prezentacji multimedialnej szkoły dużą wagę poświęcono uroczystości nadania imienia, obchodom I. i II. Dnia Patrona, współpracy z siedmioma  szkołami Grabskiego, I Ogólnopolskiej Konferencji   „ Ekonomiczna Szkoła Władysława Grabskiego” – Lublin 2010. Ten bardzo poważny temat ożywił fragment filmu z lubelskiej konferencji, na którym uczniowie reprezentujący odonowską szkołę rozbawili uczestników  spotkania zapraszając ich do tańca.

Talenty Technikum …

Święto patrona uświetniły piosenkami, utrzymanymi w klimacie lat międzywojennych uczennice: Katarzyna Lubera, Paula Boryka, Anita Dryja, Paulina Adamczyk oraz Sylwia Kobus. Swoim występem przypomniały zgromadzonej publiczności takie przeboje jak: „Tango Noturno”, „Być kobietą” , „Kasztany”, „Pierwszy znak”, „Żyje się raz”. Do piosenek akompaniował Mateusz Wojtkowicz. Na scenie pojawił się również nastrojowy walc w wykonaniu uczniów klasy III a. Nie zbrakło również dobrego humoru, który zapewnili uczniowie Mateusz Kozioł i Wojciech Breksa wykonując skecz o tematyce związanej z pieniędzmi. Uczniów do występów przygotowali nauczyciele: Danuta Skorupa i Jolanta Wójcik.

Refleksje i ciepłe wspomnienia o szkole, nauczycielach…

Absolwenci szkoły chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami i wspomnieniami o szkole. Nie zabrakło osobistych i miłych wspomnień o nauczycielach i specyficznej, rodzinnej atmosferze w szkole. Podkreślali wagę solidnego wykształcenia, wielu wymieniało kolejne studia, kursy, studia podyplomowe, które należało ukończyć, aby osiągnąć sukces zawodowy.

Ciekawe kierunki kształcenia, uroki studiowania…

Dużym zainteresowaniem publiczności, zwłaszcza uczniów klas czwartych, cieszyły się prezentacje  uczelni wyższych dotyczące ofert edukacyjnych i możliwości kontynuowania kształcenia w kierunkach ekonomicznych i innych.

Słowa Władysława Grabskiego skierowane do syna 15.11.1917: „Człowiek musi ciągle sam nad sobą czuwać i sobą kierować by wyrosnąć na kogoś wartościowego” są mottem programu wychowawczego szkoły. Powinny również stanowić inspirację do dalszego planowania kariery zawodowej przyszłych absolwentów Technikum.

 

8-10.11.2011
Wizyta nauczycieli i koordynatorów programu Comenius w Viiala, Finlandia.

Źródło : http://lokw.hopto.org/readarticle.php?article_id=10#koniec

alt 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć i przeczytania artykułu w Echu Dnia.


Celem spotkania było opracowanie celów projektu i stworzenie szczegółowego planu pracy dla każdego celu. Naszą szkołę reprezentowali: dyrektor Włodzimierz Kruszyński, koordynator projektu Edyta Kwiecień i nauczyciel informatyki, Andrzej Kocerba. W pracach nad projektem wzięli także udział przedstawiciele szkół partnerskich z Anglii, Francji i oczywiście fińscy gospodarze.

6-11.03.2011
Realizacja projektu „Astronomia – europejska przygoda” w ramach programu Uczenie się przez całe życie COMENIUS – Partnerskie Projekty Szkół finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
W naszej szkole realizacją programu zajmują się dyrektor Włodzimierz Kruszyński – nauczyciel fizyki, koordynatorem programu jest Edyta Kwiecień – nauczycielka języka angielskiego.
Szkoły partnerskie:
• Faringdon Community College – England, reprezentowana przez nauczycieli: Raymond Karam i Charlotte Kitching oraz 12 uczniów w wieku 15-17 lat;
• Akaan Lukio – Viiala, Finlandia, reprezentowana przez nauczyciela Timo Tarvainen oraz 10 uczniów w wieku 16-18 lat;
• Lycee Godart Roger – Epernay, Francja, reprezentowana przez nauczycieli: Cathrine Drouin-Pougeoise, Nathalie Gillet, Bogusław Kapkowski i Joel Dera oraz 14 uczniów w wieku 16-18 lat.
• Ze strony polskiej w spotkaniu wzięło udział 30 uczniów i 8 nauczycieli (Włodzimierz Kruszyński - dyrektor , nauczyciel fizyki i astronomii, Edyta Kwiecień, Anna Adamusik, Marek Burgiel – nauczyciele j. angielskiego, Joanna Wrzesień - nauczyciel fizyki i astronomii, Andrzej Kocerba - nauczyciel informatyki, Lidia Kałat i Katarzyna Najman - nauczyciele matematyki)
Zrealizowane zostały następujące działania:
• Budowa teleskopu.
• Obserwacje astronomiczne poszczególnych gwiazdozbiorów oraz księżyca, ich położenie i wysokość nad horyzontem w wybranych terminach, oraz porównanie wyników obserwacji.
• Prezentacje multimedialne na temat: „Wielcy astronomowie” – przedstawiciele poszczególnych krajów;
• Tworzenie i aktualizowanie strony internetowej projektu.

Program wizyty był bogaty i bardzo interesujący i miał na celu rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania astronomią oraz pogłębienie wiedzy o tej jednej z najstarszych nauk .
Program pobytu przedstawiał się następująco.
6 marca (niedziela)
Przylot uczniów z Anglii i Francji do Krakowa. Finowie przylecieli w poniedziałek rano.
U rodzin zamieszkało część grupy francuskiej , pozostała część w Bursie Międzyszkolnej. Uczniowie ze szkoły brytyjskiej i fińskiej zamieszkali w hotelu.
7 marca (poniedziałek)
W pomieszczeniach młodzieżowego Klubu „HADES” dyrektor szkoły powitał gości z zagranicznych szkół. Następnie uczniowie zostali podzielona na dwie grupy. Pierwsza grupa budowała teleskop, a druga zajęła się opracowaniem logo projektu.
Uczniowie do obiadu pracowali w grupach międzynarodowych co umożliwiło im integrację i możliwość przekazywania swojej wiedzy i doświadczenia. Międzynarodowy skład grup roboczych sprzyjał doskonaleniu języka angielskiego którym porozumiewali się uczniowie.
Wieczorem wszyscy goście wzięli udział w zabawie ostatkowej zorganizowanej w szkole przez Samorząd Uczniowski. Była to wspaniała okazja do wzajemnego zapoznania się nie tylko uczniów i nauczycieli ale również rodziców , których przedstawiciele przybyli do szkoły.
8 marca (wtorek)
Od godziny 9.00 w Hadesie młodzież zaprezentowała przygotowane wcześniej prezentacje multimedialne pt. „Wielcy astronomowie”. Młodzież przedstawiła między innymi sylwetki Mikołaja Kopernika, Jana Heweliusza, Izaaka Newtona, Tycho de Brahe i wielu innych.
O godzinie 11.00 przedstawiciele uczniów i nauczycieli spotkali się w Starostwie z władzami powiatu. Gości przyjęli starosta Jan Nowak, wicestarosta Michał Bucki i sekretarz powiatu Marek Krupa.
Wieczorem odbył się wspaniały piknik pod gwiazdami. Cześć uczniów z opiekunami udała się do Niepołomic do Młodzieżowego Obserwatorium, gdzie odbyła się prelekcja w planetarium oraz obserwacje nieba za pomocą teleskopu. Druga połowa uczniów uczestniczyła w obserwacjach nieba, które odbyły się na boisku szkolnym. Uczestnicy pod kierunkiem pana Aleksandra Trębacza obserwowali różne obiekty widoczne na firmamencie. Było na co patrzeć , bo niebo było czyste i widoczność była wspaniała. Jak powiedzieli nam goście z Francji dużo lepsza niż u nich. Do obserwacji wykorzystaliśmy bardzo dobrej klasy teleskopy przywiezione przez nauczyciela ze szkoły Francuskiej pana Bogusława Kapkowskiego oraz lunetę przywieziona przez pana Aleksandra Trębacza. Do dyspozycji obserwujących były jeszcze teleskop wykonany przez uczniów ze szkoły francuskiej, teleskop przywieziony przez Anglików oraz teleskop naszego Liceum. W całej krasie pokazały się planety Jowisz ze swoimi księżycami i Saturn z pięknymi pierścieniami, Księżyc z dobrze widocznymi kraterami i morzami, odległe mgławice widoczne w gwiazdozbiorze Oriona i galaktyka w Andromedzie. Obserwacje przeciągnęły się do późnych godzin nocnych. Była to prawdziwa uczta duchowa dla miłośników astronomii.
9 marca (środa)
Rano uczestnicy projektu pojechali do Jędrzejowa do Muzeum Zegarów Słonecznych, zwiedzili muzeum oraz wzięli udział w lekcji muzealnej na temat budowy zegara słonecznego.
Wieczorem jedna grupa pojechała do Obserwatorium w Niepołomicach, a druga obserwowała niebo z boiska szkolnego.
Wszystkie zaplanowane atrakcje udało nam się zrealizować. Mieliśmy duże szczęście jeśli chodzi o pogodę, gdyż dwie noce przeznaczone na obserwacje nieba były bezchmurne.
10 marca (czwartek)
Wyjazd edukacyjny do Krakowa, zwiedzanie muzeum Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, miejsca studiów Mikołaja Kopernika. Szczególne zainteresowanie uczniów wzbudziły przyrządy astronomiczne.
Potem odbyło się zwiedzanie zabytków Krakowa (m.in. Wawel, Sukiennice, Kościół Mariacki, rynek).
Po powrocie do Kazimierzy Wielkiej w Hadesie odbyło się uroczyste pożegnanie gości podczas którego odbyło się podsumowanie wizyty, a uczestnicy podziękowali sobie za współpracę.
Uczniowie pracowali w międzynarodowych zespołach, co motywuje do współpracy a nie wprowadza niezdrowego współzawodnictwa. Kilkoro uczniów gościło u rodzin polskich. Wszyscy uczniowie szybko nawiązywali znajomości i przyjaźnie, które mogą być kontynuowane dzięki kontaktom internetowym.
11 marca (piątek)
Wyjazd uczestników projektu. Grupa fińska wyjechała we wczesnych godzinach rannych, pozostali uczestnicy około 8 rano.

W ten sposób zakończył się pierwszy etap przygody z astronomią uczniów z czterech partnerskich szkół. Kolejne etapy projektu odbędą się jesienią br. w Anglii, a następnie wiosną 2012r. we Francji.


 

Eliminacje powiatowe IV Świętokrzyskich Mistrzostw Szkół Ponadgimnazjalnych w SUDOKU

 

10-03-2011 odbyły się eliminacje powiatowe IV Świętokrzyskich Mistrzostw Szkół Ponadgimnazjalnych w SUDOKU. W zawodach udział wzięli uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej, Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach, Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu i Centrum Edukacji Ustawicznej w Skalbmierzu. Naszą szkołę reprezentowali: Katarzyna Kałwa (III LO), Sylwia Bil (III LO) i Łukasz Uszko (II T AGR). Reprezentacja naszej szkoły była bezkonkurencyjna - zajęła I miejsce w kategorii indywidualnej( Kasia Kałwa) i  I miejsce w kategorii zespołowej. Jako zwycięzcy będziemy brać  udział w finale wojewódzkim.

Opiekun: Ewa Kucmin

Szalony Gang mistrzem Powiatowej Ligi Futsalu 2010/2011

Wiadomość wydrukowana ze strony www.echodnia.eu

piłka nożna - futsal, 23 marca 2011, 6:00

 

Adam LIGIECKI

Puchar Ligi pojechał do małopolskiego Witowa. Turniejowi patronowało "Echo Dnia”.

alt

Gangsterzy z pucharem - drużyna Szalonego Gangu wygrała w ładnym stylu kazimierską Powiatową Ligę Futsalu 2010/2011.

(Kazimierski Ośrodek Sportowy)

Złoto dla Gangsterów

Mistrzowski zespół Szalonego Gangu grał w składzie: Michał Bator, Damian Bienias, Marcin Ciemiera, Łukasz Dembowski, Jakub Jach, Mirosław Kusak, Piotr Piotrowski, Adam Sadowski, Michał Sambór, Dominik Sobczyk, Dawid Stasiewicz, Marcin Szafraniec, Grzegorz Toboła.

8920 minut biegania za piłką na parkiecie, blisko pół tysiąca zawodników, 1836 goli w siatce, tony emocji na trybunach - tak w największym skrócie można podsumować zakończoną właśnie kazimierską "halówkę”.

Koronę mistrza założył po raz pierwszy Szalony Gang. W Pucharze Ligi kazimierzanie okazali się... bardzo gościnni, oddając trofeum małopolskiej Witowiance Witów.

STRANIERI W CENIE

Zwycięstwo Gangsterów można uznać za niespodziankę, choć z drugiej był to najrówniej grający zespół w ekstralidze. Poniósł tylko dwie porażki, stracił najmniej bramek (34). W wielkim finale pokonał Lewarta Bejsce 2:0, a obie bramki na wagę tytułu zdobył Marcin Szafraniec.

Dodajmy, pińczowianin - gdyż o sile Szalonego Gangu stanowili w dużej mierze "stranieri” z Pińczowa. Popularny "Szafa” tworzył trzon drużyny, razem ze znanymi z występów w barwach Nidy na ligowych boiskach: Dominikiem Sobczykiem, Grzegorzem Tobołą oraz Marcinem Ciemierą, wybranym na najlepszego bramkarza turnieju.

PUCHAR DLA WITOWA

W czołówce tabeli uplasowały się także małopolski Dotyk, Złoty Team Broniszów, Juniorzy Starsi Sparty. Nie obronił tytułu ubiegłoroczny mistrz - Czarnocin. Szkoda, że lawina degradacji zmiotła tak zasłużone firmy w "halówce”, jak Gladiator Krzczonów i Wisła Opatowiec. W przyszłym sezonie będą grać w drugiej lidze, podobnie jak Włostowianka oraz Juniorzy Młodsi Sparty. Ich miejsce zajmą beniaminkowie: Topola, Rolmet, Polonia I Sędziszowice, Naprzód Skalbmierz.

W finale Pucharu Ligi, rozegranym w minioną niedzielę, Witowianka z małopolskiego Witowa pokonała Pływalnię KOS 6:4. Trzecie miejsce zajął Dotyk, po zwycięstwie nad Rolmetem 7:4. Najlepszym strzelcem tury pucharowej okazał się Maciej Przeniosło z Witowianki - 16 bramek.

REWIA GWIAZD

Kazimierska "halówka” to zabawka dla... dużych i małych mężczyzn. Najstarszy piłkarz turnieju, kazimierzanin Andrzej Piotrowski ma 52 lata; najmłodszy - Michał Śląski z Rachwałowianki liczy sobie dopiero 14 wiosen.
Atrakcją dla kibiców są również występy gwiazd. Na parkiecie kazimierskiej hali przy ulicy Kościuszki biegali za piłką zawodnicy znani z profesjonalnych ligowych boisk. Obok wymienionych wcześniej graczy Nidy Pińczów bramki strzelali między innymi: Robert Ciekalski, Wiesław Francuz, Michał Krzemiński, Łukasz Stępień, Sylwester Gorgoń, Paweł Radziszewski, Marcin Dudziński, Robert Banaszek, Mateusz Malara, Michał Puchała. Najwięcej - bombardierzy Patryk Klepacz oraz Przemysław Antos, którzy zdobyli tytuł króla strzelców pierwszej i drugiej ligi.


Liga w liczbach

Kazimierska Powiatowa Liga Futsalu 2010/2011 grała przez 123 dni - od 11 listopada do 13 marca. Rozegrano 223 mecze, z udziałem 37 drużyn i 481 zawodników. W sumie piłkarze biegali na parkiecie przez 8920 minut (blisko 150 godzin). Strzelili 1836 bramek, z czego 60 procent (1115) w drugiej lidze. Najwięcej goli zdobył Lewart Bejsce - 102, który odniósł także najwięcej zwycięstw - 10. Najmniej porażek ma na koncie Szalony Gang - tylko dwie, królem remisów jest Mlek-Pol - cztery. Najbardziej okazałe zwycięstwo odniósł Ogar Squad, gromiąc Dream Team 17:8. Nie lada wyczynem popisali się Patryk Klepacz (Lewart) i Wojciech Cygal (Rachwałowianka), strzelając... po osiem bramek w jednym spotkaniu!

VIP-Y I NAGRODY

Powiatowa Liga Futsalu ma już swoją renomę. Na uroczystym zakończeniu turnieju pojawił się pierwszy garnitur samorządowców regionu kazimierskiego: starostowie Jan Nowak i Michał Bucki, burmistrz Kazimierzy Wielkiej Waldemar Trzaska, przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Kuliś, wójt Bejsc Józef Zuwała. Razem z głównym organizatorem "halówki” Robertem Pleszyńskim wręczyli piłkarzom puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. Impreza miała bogatą oprawę i - jak co roku - przyciągnęła tłumy fanów futbolu.

Gimnazjalistki wygrały konkurs o unii

Galeria

Images: UK2011.jpg

altdodano: 22 marca 2011, 6:00 Autor: Adam LIGIECKI, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Kinga, Justyna i Magda - damska ekipa z Topoli wygrała unijny konkurs dla gimnazjalistów. (fot. Łukasz Gądzik)

Gimnazjalistki z Topoli wiedzą najwięcej o Europie. Wygrały konkurs Unijny Krąg, a w nagrodę będą mogły „żeglować”... z satelitą.

Była to piąta edycja konkursu wiedzy o Unii Europejskiej dla gimnazjalistów, organizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach.
Impreza odbyła się w miniony czwartek, pod patronatem kazimierskiego Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej.

TRZY NAJLEPSZE

W konkursie wzięły udział trzyosobowe reprezentacje gimnazjów regionu kazimierskiego. - Niestety, w tym roku zgłosiły się tylko trzy gimnazja, ale te najlepsze z naszego powiatu. Finaliści zeszłorocznej edycji konkursu - podkreślają realizatorki projektu, nauczycielki Małgorzata Pozłótka i Beata Szmigiel. Oprawę techniczną imprezy przygotował Łukasz Gądzik.

Unijny Krąg 2011 miał dwa etapy. Najpierw gimnazjaliści losowali pytania, na które musieli odpowiedzieć w ciągu 30 sekund. A w drugiej turze - po przerwie - drużyny z Kazimierzy Wielkiej, Topoli i Skalbmierza jeszcze raz zmierzyły się z zadaniami konkursowymi.

W rozgrywce finałowej pytania dotyczyły Włoch, jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej. Nie były wcale łatwe. Wymagały od nastolatków sporej wiedzy - zarówno z historii, jak i dnia dzisiejszego Italii.

TOPOLA PIERWSZA

Po podliczeniu punktów okazało się, że pierwsza lokata w konkursie przypadła Gimnazjum z Topoli. Kinga Szwajca, Justyna Szwajca i Magdalena Woźniak, wraz z opiekunem Haliną Nowak-Pudo, otrzymały w nagrodę profesjonalny zestaw nawigacji satelitarnej.

Drugie miejsce zajęło Gimnazjum w Skalbmierzu: Katarzyna Szafarska, Paweł Krawczyk i Dawid Jackiewicz (opiekun Andrzej Majchrowski); trzecie - Gimnazjum w Kazimierzy Wielkiej: Paulina Szymańska, Aleksandra Głusek i Katarzyna Sobieraj (opiekun Romualda Adamczyk).


NAGRÓD W BRÓD

Zespoły biorące udział w konkursie otrzymały atrakcyjne nagrody. Nawigację satelitarną ufundowało Starostwo Powiatowe, pendrive’y i plecaki za drugie miejsce - kazimierski Urząd Miasta i Gminy, zaś dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych obdarował trzecią drużynę wielofunkcyjnymi kalkulatorami i... słodyczami. Gimnazjaliści otrzymali też dyplomy pamiątkowe.

Nagrody wręczyli zaproszeni na czwartkową imprezę: burmistrz Waldemar Trzaska, sekretarz powiatu Marek Krupa oraz dyrektor ZSR Jacek Nowak. Panowie zasiedli także w jury, oceniając wiedzę europejską nastolatków.

Unijny Krąg 2011 zorganizował Szkolny Klub Europejski, działający w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach, przy wsparciu uczniów klasy I Technikum Ekonomicznego i klasy III Technikum Architektury Krajobrazu.

DRUHOWIE NA SZKOLENIU

Strażacy z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie powiatu kazimierskiego brali udział w szkoleniu strażaków – ratowników. Organizatorem kilkudniowych zajęć była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej. Druhowie uzupełnili swoją wiedzę z zakresu taktyki działań ratowniczych, zasad bezpiecznego użycia środków ochrony osobistej, w tym sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Strażacy z zaangażowaniem uczestniczyli w szkoleniu i uzyskali bardzo dobre oceny na zakończenie kursu. Zaświadczenia wręczył im komendant powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej bryg. Mirosław Ciepiela z życzeniami, aby zdobyta wiedza wykorzystywana była tylko podczas ćwiczeń, a wyjazdów do zdarzeń było mniej, niż w roku ubiegłym.

 

red. Joanna Strączek-Dziabała, Tygodnik Ponidzia

Pacjenci zdecydowali. W powiecie pińczowskim lekarzem roku 2010 została Małgorzata Podkopał. Rozstrzygnęliśmy plebiscyt Lekarz Roku 2010. Wielka gala i bal lekarza odbyły się w ubiegły piątek w kieleckim hotelu „Łysogóry”.

Organizatorami plebiscytu byli: „Echo Dnia” i świętokrzyski oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Patronat nad imprezą objęli: minister zdrowia Ewa Kopacz, marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas i wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka – Koruba.

- To pacjenci docenili tych najlepszych lekarzy. Oni wiedzą najlepiej kto jest godny zaufania – mówiła Zofia Wilczyńska, dyrektor świętokrzyskiego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia rozpoczynając galę. Redaktor naczelny „Echa Dnia” Stanisław Wróbel gratulował zwycięzcom i dziękował, że tak licznie przybyli, żeby świętować swój sukces. A było co świętować.


Najpopularniejsi lekarze powiatu kazimierskiego

1.Małgorzata Podkopał (Kazimierza Wielka)

2.Grzegorz Cierpiała (Kazimierza Wielka)

3.Łucja Ziętara (Kazimierza Wielka)

4.Małgorzata Madej(Kazimierza Wielka)

5.Agata Kołodziejczyk(Kazimierza Wielka)


Apteka

Apteka Pod Cisami, Kazimierza Wielka

 

 

artykuł pochodzi z internetowego wydania Echa Dnia

 

 

 

 

ZAGRANICZNI GOŚCIE W STAROSTWIE

We wtorek 8 marca w kazimierskim starostwie powiatowym gościła delegacja uczniów z zagranicznych szkół. Młodzież przebywała w Kazimierzy Wielkiej kilka dni, podczas warsztatów edukacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym. Uczniowie z Francji, Anglii i Finlandii, w towarzystwie dyrektora Włodzimierza Kruszyńskiego spotkali się ze starostą kazimierskim Janem Nowakiem i wicestarostą Michałem Buckim. Gospodarze powiatu przybliżyli niecodziennym gościom strukturę działalności urzędu i opowiedzieli o najważniejszych zadaniach spoczywających na tym szczeblu samorządu. W spotkaniu uczestniczył także sekretarz powiatu Marek Krupa.

red. Joanna Strączek-Dziabała, Tygodnik Ponidzia

 

 

alt

Cztery narody w Kazimierzy

Autor: /ALI/

 

alt

 

Badania widma słonecznego podczas zajęć w kazimierskim liceum prowadzili pedagodzy ze szkoły partnerskiej z Francji. (fot. Adam Ligiecki)

Uczniowie zajmowali się astronomią, a Francuzi... przywieźli nawet dwa nowoczesne teleskopy.

Uczniowie z Anglii, Francji i Finlandii wzięli udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym, zakończonym w piątek w Liceum Ogólnokształcącym imienia Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej.

Blisko 50 osób - młodzież i nauczyciele szkół partnerskich w Europie - gościło w Kazimierzy od poniedziałku. Tematem wiodącym projektu była astronomia, lecz w programie zajęć znalazło się też miejsce dla nauk humanistycznych.

Francuzi przywieźli z sobą dwa nowoczesne teleskopy, co pozwoliło na prowadzenie wieczornych obserwacji rozgwieżdżonego nieba nad Kazimierzą. W ciągu dnia odbywały się badania widma słonecznego, przy użyciu lunety.

Anglicy, Francuzi, Finowie i Polacy mieli także warsztaty i zajęcia studyjne. Podczas sesji w pracowni komputerowej wspólnie opracowali logo projektu. Goście z zagranicy oczarowani byli szkolnym klubem Hades, z ochotą uczestniczyli też w lekcjach prowadzonych w "Skłodowskiej”.

Nie mniej atrakcyjny był program "pozaszkolny”. W ostatkowy wtorek młodzież czterech narodów hucznie bawiła się na dyskotece. Europejczycy zwiedzili miasto, po czym pojechali na wycieczkę do Krakowa i Niepołomic. W piątek rano opuścili Kazimierzę Wielką.

Marcowy projekt stanowi zwieńczenie kolejnego etapu działań, jakie kazimierskie Liceum Ogólnokształcące realizuje w ramach szkół partnerskich. "Skłodowska” już kilkanaście lat nawiązała współpracę ze szkołami w Europie, pod szyldem programu edukacyjnego Socrates Comenius.

Podczas uroczystego spotkania w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, Krzysztof Nurkowski – historyk z Czarnocina, pedagog i regionalista, odebrał odznaczenie „Zasłużonego dla Kultury Polskiej” przyznawane przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. W imieniu ministra medal wręczyła wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba, której asystował poseł do Parlamentu Europejskiego, Bogusław Sonik, odpowiedzialny za złożenie wniosku u szefa resortu kultury o przyznanie odznaczeń.

Krzysztof Nurkowski - historyk, globtroter, fotografik, nauczyciel Gimnazjum w Cieszkowach - został wyróżniony za całokształt działań i twórczości na niwie kulturalnej. To jego drugi ministerialny laur: w 2009 roku otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.

Za kilka tygodni Krzysztof Nurkowski wyjedzie do Paryża, do centrum nauki o holokauście - Le Memorial de la Shoah. Został wybrany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, jako jeden z 20 nauczycieli w Polsce, na seminarium naukowe poświęcone tej tematyce.

 

W miniony wtorek podczas gali w hotelu Kongresowym w Kielcach miało miejsce uroczyste zakończenie projektów: „Kobieta Przedsiębiorcza” i „Świętokrzyski Laur Piękna 2010”. Wśród laureatów znalazły się trzy panie z naszego powiatu.

Czytelnicy, poprzez oddawanie głosów drogą SMS-ową zdecydowali o tym, kto zwycięży. Zwyciężczynią została Teresa Ochenduszka – która wraz z mężem prowadzi piekarnię w Kazimierzy Wielkiej. Jest też wiceszefową kazimierskiego cechu rzemieślników. Renata Gajda (reprezentowana przez córkę, Julitę Wojtasik) prowadzi wraz z mężem Zajazd Słoneczny w Donosach, a od niespełna czterech miesięcy zasiada również w Radzie Miejskiej. Najmłodszą laureatką została 24-letnia Magdalena Kaleta, która pierwsze kroki w biznesie stawia prowadząc salon odnowy. Wszystkim laureatkom serdecznie gratulujemy. 

alt

fot. Dawid Łukasik 

Zapraszamy na finał PLF 2010-2011, który odbędzie się w niedzielę 13.03.2011r.

w Kazimierskim Ośrodku Sportowym.

Relację z finałów będzie można obejrzeć w telewizji internetowej. Szczegóły na plakacie poniżej.

 

alt

PANIE ŚWIĘTOWAŁY

Galeria

Galeria Doroty i Zdzisława Pilarskich

alt

 

 

Muzyka, śpiew i taniec, a na dobranoc „Bayer Full” -wyjątkowo udała się niedzielna uroczystość. Impreza na cześć mieszkanek powiatu kazimierskiego, zorganizowana wspólnymi siłami przez kilka samorządów i instytucji zgromadziła w Kazimierskim Ośrodku Kultury kilkusetosobową publiczność. Specjalnie dla pań organizatorzy przygotowali moc atrakcji. Na scenie KOK, w ramach akcji „panie dla pań” z wyjątkowym ludowym repertuarem wystąpiły „Drożanecki” i „Rosiejowianki” oraz małe kobietki z zespołu „Samosiejki”. Muzyczny upominek dla pań przywiozła ze Skalbmierza również kapela „Zganioki”. Niespodzianką dla żeńskiej części publiczności był fakt, iż we wspomnianej kapeli występuje dwóch muzykantów stanu wolnego; prowadząca Agata Jackiewicz dwoiła się i troiła, by znaleźć dla nich partnerki. Z nieoficjalnych źródeł płynie wieść, że podobno się udało…

Niekwestionowanym gwoździem programu przygotowanego przez Miejsko –Gminny Ośrodek Kultury w Skalbmierzu był występ kabaretu „Agentki 007”. Zdecydowanie największą furorę na deskach KOK zrobiła niepowtarzalna Ewa, wyemancypowana i dość oryginalna gospodyni domowa ze Skalbmierza. Ewa, która ponoć ma na facebooku więcej wpisów, niż starosta Nowak dostał głosów podczas ostatnich wyborów, opowiedziała zgromadzonym co nieco o swoim burzliwym życiu. O małżeńskich perypetiach, o zdrowiu, urodzie i dietach odchudzających, o erotycznych przygodach i planowanym wyjeździe do Brukseli u boku europosła Siekierskiego. Pani Ewo –życzymy zrealizowania wszystkich zamierzeń. Ewie na scenie towarzyszyła Agata i śpiewająca Mariola.

Bogato zaprezentowali się artyści z Kazimierskiego Ośrodka Kultury. Starsze i młodsze grupy taneczne nagrodzono rzęsistymi brawami, owacji nie żałowano zwłaszcza dla „Stokrotek” –uroczych dziewczynek, dla których gimnastyka nie ma żadnych tajemnic. Taniec nowoczesny, klasyczny i kabaretowy –wszystko spotkało się z ogromnym aplauzem publiczności. Tancerzy przygotowała pani Urszula Kita, a całość poprowadzili: Agata Jackiewicz –dyrektor skalbmierskiego Ośrodka Kultury i Aleksander Zwolański z KOK.

Nie lada wyobraźnią popisali się organizatorzy konkursów, których podczas tego niedzielnego popołudnia nie brakowało. Wicestarosta Michał Bucki i szef świętokrzyskiej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dostali zadanie ubrania czarujących asystentek w obcisłe gorsety. Szybko i sprawnie udało się to dyrektorowi Banasikowi, który gorset upinał na sekretarce starostwa powiatowego Anecie Zielińskiej. Wicestarosta Bucki, który dostąpił zaszczytu ubrania agentki Ewy trudził się nieco dłużej… Obydwaj dostali w nagrodę gustowne fartuszki kuchenne. Umiejętnościami ubierania „na czas” bielizny męskiej popisywał się z kolei starosta kazimierski Jan Nowak oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierskiego, asystent posła Siekierskiego Adam Stoksik, który wygrał zdecydowanie. Nagrodą były tu fantazyjne pluszowe kajdanki… Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz Michał Markiewicz wraz z przewodniczącym Rady Gminy w Bejscach próbowali rozgryźć tajniki zawartości damskich kosmetyczek. Lepiej poszło Stanisławowi Marcowi, a burmistrz Markiewicz… no cóż, rządzenie Skalbmierzem wychodzi mu znacznie lepiej. Jak już jesteśmy przy kosmetykach warto dodać, że w holu KOK przygotowano stoiska znanych firm kosmetycznych. Panie mogły zapoznać się z najnowszymi trendami w kosmetyce, makijażu, pielęgnacji ciała. W sali obok przygotowano serwis kawowy ze słodyczami i pysznymi babeczkami.

W tak wyjątkowy wieczór nie mogło oczywiście zabraknąć życzeń dla pań. Składali je wszyscy obecni panowie reprezentowani na scenie przez świętokrzyskich parlamentarzystów i samorządowców. Poseł Mirosław Pawlak, marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Kazimierz Kotowski, radny do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk, szef KRUS Zbigniew Banasik, starosta kazimierski Jan Nowak, wicestarosta Michał Bucki, wiceprzewodniczący Rady Adam Stoksik, burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka Waldemar Trzaska, burmistrz MiG Skalbmierz Michał Markiewicz, przewodniczący Rady Gminy w Bejscach Stanisław Marzec, prezes Spółdzielni Sielec Mirosław Fucia –wszyscy jednym głosem życzyli paniom zdrowia, miłości i spełnienia najskrytszych marzeń. Trzeba tu dodać, iż w ten niedzielny wieczór w Kazimierskim Ośrodku Kultury pojawiły się także panie dzierżące władzę: radna do Sejmiku i kurator Małgorzata Muzoł, dyrektor ARiMR Magdalena Kędzierska oraz przewodnicząca Rady Powiatu Kazimierskiego Krystyna Wicher, radne: Bożena Malara i Teresa Bondaś,  wójt Gminy Czarnocin Maria Kasperek i wicewójt Agata Wróbel.  

Na zakończenie wieczoru pełnego atrakcji na deskach KOK wystąpił znany i lubiany -nawet w dalekich Chinach -zespół Bayer Full. Wokalista Sławomir Świerzyński wspaniale poprowadził godzinny koncert, nie szczędząc dowcipów i barwnych opowieści rodem z egzotycznych Chin. Występ znanej grupy zakończyło wspólne wykonanie „Barki”.  

red. Joanna Strączek-Dziabała, Tygodnik Ponidzia

UCHWALONO BUDŻET POWIATU

alt

galeria

Nad tą ważną uchwałą radni powiatu kazimierskiego pochylili się wczoraj, tj. 28 lutego 2011 roku. Po niezbędnych i wszystko wyjaśniających informacjach skarbnika Rada przyjęła budżet na rok 2011 roku. Przedstawiamy najważniejsze zapisy tego dokumentu.

Tegoroczne dochody budżetu powiatu kazimierskiego plasują się na poziomie 38 milionów 800 tysięcy złotych. Wydatki to kwota 39 milionów 100 tysięcy złotych. Przy czym; wydatki bieżące stanowi suma rzędu 32 milionów 661 tysięcy 853 złotych, z kolei na wydatki majątkowe, czyli inwestycje władze powiatu zamierzają przeznaczyć 6 milionów 438 tysięcy 147 złotych.

Deficyt tegorocznemu planu finansowego wynosi 300 tysięcy złotych i pokryty będzie z zaciągniętych kredytów w kwocie tychże 300 tysięcy.

Do najważniejszych zadań inwestycyjnych, jakie powiat zamierza w tym roku zrealizować należą: zakup koparko –ładowarki za 300 tysięcy złotych na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Kazimierzy Wielkiej. Spora kwota, bo 1 milion 572 tysiące 708 złotych przeznaczone zostało na przebudowę drogi powiatowej  nr 0523T w miejscowościach Krzyż, Dębiany i Zagajów. Warto tu dodać, iż kwotę 339 tysięcy 954 złotych powiat wyasygnuje z własnych środków, natomiast pozostałe pieniądze pochodzić będą  z budżetu państwa i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Za sumę 1 miliona złotych przy Liceum Ogólnokształcącym w Kazimierzy Wielkiej powstanie boisko z programu „Moje Boisko –Orlik 2012”. 200 tysięcy złotych to środki własne powiatu, a 800 tysięcy pochodzić będzie z zewnątrz.

200 tysięcy złotych zasili także modernizację byłej szkoły nr 2, z przeznaczeniem na Centrum Aktywizacji Zawodowej działające przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Kazimierzy Wielkiej.  

Na poniedziałkowej sesji Rady Powiatu Kazimierskiego uchwalono także kilka innych ważnych uchwał, np.  w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej. Podjęto ponadto uchwałę w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Bejscach oraz w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w strukturę organizacyjną ZSZ w Odonowie. Radni przyjęli również wieloletnią prognozę finansową Powiatu Kazimierskiego na lata 2011 -2024 oraz plany pracy Rady Powiatu i Komisji Rewizyjnej.

W trakcie obrad przedstawiono także informację dotyczącą lokalnego rynku pracy Powiatu Kazimierskiego w 2010 roku, a starosta Jan Nowak złożył sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kazimierskiego w okresie od 30 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Sprawy różne i wolne wnioski zakończyły obrady.

 

 red. Joanna Strączek-Dziabała Tygodnik Ponidzia

 

 

BY RATOWAĆ SKUTECZNIEJ

W grudniu 2010 i w styczniu 2011 roku na wyposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej przekazano nowy sprzęt ratowniczy, który usprawni pracę Jednostki Ratowniczo –Gaśniczej. Przeznaczony on jest do ewakuacji osób i mienia z terenów objętych powodzią. Służył będzie również do likwidacji lokalnych zalań i podtopień na obszarach zagrożonych.

Nowy sprzęt zajął miejsce wyeksploatowanych urządzeń ratowniczych użytkowanych przez JRG od kilkunastu lat. Po naprawach i konserwacji używany sprzęt w dobrym stanie technicznym trafił do jednostek OSP.

Kazimierska Jednostka Ratowniczo –Gaśnicza otrzymała:

Łódź pneumatyczną hybrydową FALCON 500 do ratowania ludzi, zwierząt i mienia z obszarów objętych powodzią.

Ponton ratowniczy HONWARE do prowadzenia działań ratowniczych na zalanych terenach

Trzy nowoczesne pompy szlamowe o dużej wydajności; służyć będą do usuwania wody z budynków oraz rozlewisk powodziowych.

Ponadto, strażnica kazimierska wzbogaciła się  o używany podnośnik ratowniczy PM -18, na podwoziu Stara 200, o wysięgu 18 m. Podnośnik przekazała Komenda Wojewódzka PSP w Kielcach. Służył będzie do bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych na wysokości.

Na zakończenie trzeba życzyć  kazimierskim strażakom, by nowy sprzęt używany był sporadycznie i efektywnie służył mieszkańcom powiatu.

 red. Joanna Strączek-Dziabała Tygodnik Ponidzia

 

 

 

 

 

 

 

PRZYJADĄ GOŚCIE Z ZAGRANICY

Anglia i Finlandia –ze szkołami w tych dwóch europejskich krajach kazimierskie liceum już współpracowało. Tym bardziej więc jest nam miło poinformować Czytelników, iż do młodych Anglików i Finów dołączy wkrótce grono Francuzów. Za kilka dni bowiem do Kazimierzy Wielkiej przybędzie 43-osobowa grupa młodzieży wraz z opiekunami, by na kazimierskiej ziemi wspólnie realizować naukowy projekt. Wszelkie decyzje dotyczące szczegółów zadania zapadły już w listopadzie w Finlandii, gdzie odbyło się spotkanie dyrekcji zainteresowanych szkół. W poniedziałek 7 marca w kazimierskim Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie –Skłodowskiej rozpocznie się realizacja projektu pod nazwą „Astronomia –Przygoda Europejska”, w ramach Programu Socrates –Uczenie się przez całe życie”. Licealiści z czterech krajów (łącznie z grupą kazimierzan) będą wspólnie zgłębiać arkana astronomii. Koordynatorem działań jest francuskie liceum Leycèe Godart Roger z miejscowości Epernay, które będzie reprezentowało aż 14 młodych Europejczyków. Z angielskiej szkoły Faringdon Community  College przyjedzie 12 licealistów, z kolei fińskie Viialan Lukio Viila Pirkanmaa przyśle do Kazimierzy 10 uczniów. Grupa ta, wzbogacona o młodych kazimierzan przeżywać będzie wielką europejską, astronomiczną przygodę, łącząc przyjemne z pożytecznym oczywiście.

Gospodarze, czyli LO w Kazimierzy Wielkiej, zaplanowali cały szereg tematycznych atrakcji, od budowy teleskopu począwszy, poprzez prezentacje sylwetek słynnych astronomów, z naszym Kopernikiem na czele, obserwacje nieba nad Kazimierzą i Niepołomicami, aż do naukowych wyjazdów do Muzeum Przypkowskich w Jędrzejowie i Collegium Maius na krakowskim UJ. Tu warto przypomnieć, że UJ to miejsce studiów tego, który „wstrzymał Słońce, a  ruszył Ziemię”

Po co to wszystko? „Naszym nadrzędnym celem, jaki chcemy osiągnąć poprzez realizację projektu jest rozbudzenie bliższych zainteresowań astronomią –jedną z najstarszych dziedzin wiedzy, badanej przecież już w Starożytności” –mówi dyrektor kazimierskiego LO, Włodzimierz Kruszyński nauczyciel fizyki z astronomią.

Młodzież z zagranicy będzie gościć na naszym Ponidziu kilka dni; od 7 do 11 marca. Zachęcamy naszych Czytelników do przeczytania szerszej relacji z ich pobytu, popartej oczywiście fotkami.

Dalszy etap realizacji projektu przewiduje warsztaty w Anglii na jesieni tego roku, a potem pobyt w malowniczej Francji na wiosnę 2012 roku. Czego tam nie będzie; zdradźmy tylko, że młodzież będzie budować „księżycowego” robota i prezentować na scenie spektakl o zielonych przybyszach z kosmosu.

red. Joanna Strączek-Dziabała Tygodnik Ponidzia

 

 

 

 

Skalbmierskie morsowanie galeria

filmy : film1 , film2

 

alt

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline