Starostwo Powiatowe


XV Świętokrzyskie Dni Profilaktyki
Konferencja p.n. „Rodzina Twój bezpieczny świat”

sdp

 

W ramach tegorocznych obchodów XV Świętokrzyskich Dni Profilaktyki w dniu 30.05.2017r., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej pod patronatem Starosty Kazimierskiego odbyła się uroczysta Konferencja p.n „ Rodzina Twój bezpieczny świat”.
Organizatorami Konferencji byli: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej, Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Kazimierzy Wielkiej, Komenda Powiatowa Policji w Kazimierzy Wielkiej, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Kazimierzy Wielkiej, w roku bieżącym do organizacji tej Konferencji przyłączył się również Ośrodek Interwencji Kryzysowej.
Organizatorzy zaprosili do udziału w Konferencji: rodziny zastępcze z terenu powiatu kazimierskiego, kierowników i pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej, dyrektorów i pracowników socjalnych powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i pieczy zastępczej ( DPS w Bejscach, PŚDS, WTZ, CAPOW, RPOT w Kazimierzy Wielkie), dyrektorów Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cudzynowicach, dyrektorów i młodzież ze szkół średnich – Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej, Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie, Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach, Zespól Szkół Zawodowych w Skalbmierzu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Kazimierzy Wielkiej.
Konferencja rozpoczęła się występami artystycznymi uczniów z Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cudzynowicach.
Po występie zostały ogłoszone wyniki konkursu plastycznego p.n „Rodzina- Twój bezpieczny świat”, który organizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej oraz Komendę Powiatowa Policji w Kazimierzy Wielkiej również pod patronatem Starosty Kazimierskiego. Do udziału w konkursie zostali zaproszeni uczniowie klas III ze szkół podstawowych z terenu Powiatu Kazimierskiego. Starosta Kazimierski Pan Jan Nowak oraz przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej mł. asp. Łukasz Ramęda wręczyli nagrody laureatom I, II i III miejsca.

- I miejsce zajęła Julia Maderak z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wielgusie,
- II miejsce zajęła Oliwia Ciepichał z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Dobiesławicach,
- III miejsce zajęła Tatiana Godzik z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Skalbmierzu.

Laureatom oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy.
Podczas konferencji zaprezentowane zostały następujące prelekcje :

1. „Jak zbudować bezpieczny dom” - przedstawiła Pani Cecylia Kruszyńska psycholog Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej.
2. „ Przemoc w rodzinie” - to temat prelekcji mł. asp. Łukasza Ramędy z Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej
3. „ Z rodziną w świat wartości"- jak tego dokonać radziła Pani Mariola Stojowska psycholog Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kazimierzy Wielkiej.

W przerwie kawowej uczestnicy Konferencji degustowali potrawy przygotowane w ramach mini przysmaku „Gotuj zdrowo-smacznie i kolorowo” przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej (DPS w Bejscach, PŚDS, WTZ, CAPOW, RPOT w Kazimierzy Wielkiej) oraz podziwiali wystawę prac osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kazimierzy Wielkiej, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kazimierzy Wielkiej oraz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bejscach.
Po zakończeniu Konferencji można było skorzystać z bezpłatnych porad i konsultacji pracowników: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej, Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej, Kuratorskiej Służby Sądowej w Kazimierzy Wielkiej oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka
pds
W czwartek, 25 maja kazimierscy rycerze Św. Floriana obchodzili swoje święto.  Z tej okazji strażaków odwiedzili zacni goście, a wśród nich z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. Robert Sabat, Komendant Powiatowy PSP w Proszowicach bryg. Janusz Chawiński, Starosta Kazimierski Jan Nowak, przewodniczący Rady Powiatu Marek Augustyn, wójtowie i burmistrz z ościennych gmin - Maria Kasperek, Józef Zuwała i Michał Markiewicz, sekretarz gminy Kazimierza Wielka Rafał Stokłosa, kapelan powiatowy strażackiej braci ks.Marian Fatyga, proboszcz parafii PKŚw. ks. kan. Janusz Mularz, przedstawiciele policji oraz emerytowani strażacy. Obchody uświetniła orkiestra dęta ze Skalbmierza. Były życzenia od zaproszonych gości, a także odznaczenia, wyróżnienia i awanse na wyższy stopień. 
 
Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski
Pod sztandarem w nowe 50-lecie
50
W niedzielę, 21 maja OSP w Krzyszkowicach obchodziła swe 50-lecie. Z tej okazji władze samorządowe Gminy ufundowały jednostce sztandar, który poświęcony został podczas polowej Mszy Św. koncelebrowanej przez dziekana dekanatu kazimierskiego ks. Sławomira Sarka oraz powiatowego kapelana strażaków, ks. kan. Mariana Fatygę. W uroczystościach 50-lecia OSP uczestniczyli m. in. Poseł na Sejm RP Krystian Jarubas, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kielcach poseł Mirosław Pawlak, Wicestarosta Michał Bucki, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Augustyn, radni Rady Powiatu, Burmistrz MiG Adam Bodzioch, Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Wątek, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, a także kilkanaście delegacji strażaków ze sztandarami. Przekazania sztandaru druhom z Krzyszkowic dokonał burmistrz Adam Bodzioch w asyście posła Mirosława Pawlaka i przewodniczącego Janusza Wątka. Zasłużeni strażacy zostali uhonorowani medalami i odznaczeniami. Wicestarosta Michał Bucki i Przewodniczący Marek Augustyn wręczyli na ręce komendanta OSP w Krzyszkowicach okolicznościowy grawerton. W części artystycznej wystąpiła młodzież z gimnazjum w Wielgusie oraz zespół Gabułtowianki, po czym rozpoczął się piknik z zabawą ludową przy muzyce zespołu Balans.
 
Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski

Wystartował Rajd Pojazdów Zabytkowych

rajd

W sobotę, 20 maja o godz. 9.oo wyruszył z Kazimierzy Wielkiej 14. Rajd Pojazdów Zabytkowych Szlakiem Republiki Partyzanckiej. To jedna z najbardziej prestiżowych tego rodzaju imprez w regionie świętokrzyskim. Meta w niedzielę 21 maja w Chrustach koło Zagnańska.
Inicjatorem, organizatorem i komandorem rajdu jest prezes Koła Automobilklubu Kieleckiego w Kazimierzy Wielkiej, a zarazem Sekretarz Powiatu Kazimierskiego Marek Krupa. Jest też uczestnikiem rajdu, i jak co roku poprowadzi kolumnę jedno- i dwuśladowych zabytków swoim fiatem X1/9 w kolorze yellow. Rozpoczęcie rajdu miało miejsce tradycyjnie obok hali sportowej KOS. Następnie uczestnicy udali się do Skalbmierza, gdzie zwiedzili zabytkową kolegiatę, a następnie powrócili do Kazimierzy Wielkiej, by pod tablicą na budynku Starostwa, wspólnie ze Starostą Janem Nowakiem, złożyć wiązankę biało-czerwonych kwiatów w hołdzie bohaterom Rzeczypospolitej Partyzanckiej. Kolejnymi etapami rajdu będą Młodzawy i Pińczów, a także Chałupki z Ośrodkiem Tradycji Garncarstwa. Przed wieczorem na Torze Kielce odbędą się próby sprawnościowe. W niedzielę rajdowcy odwiedzą Kostomłoty i Grodową Górę, by zakończyć tegoroczną przygodę w oceanarium w Chrustach. Trasa tegorocznego rajdu liczy łącznie190 kilometrów.

W 14. Rajdzie Pojazdów Zabytkowych Szlakiem Republiki Partyzanckiej bierze udział ponad 20 załóg. Oprócz dwóch kultowych fiatów X1/9 startują także inne znane od lat marki: mercedes, volkswagen, BMW, brytyjski MG, a także nasze licencyjne warszawy, polonezy, fiat 126p czy "enerdowskie" trabanty i radzieckie wołgi. Po raz pierwszy zaprezentowała się w rajdzie kazimierska Wolna Grupa Motocyklowa na wypasionych, lśniących maszynach znanych marek: yamaha drag star, honda shadow, intruder, legendarny harley davidson, a także zabytkowy, radziecki M72 z bocznym wózkiem. Szefem Wolnej Grupy Motocyklowej SFORA jest Robert Jaworski.

Tradycyjnie już wychowankowie kazimierskiego Domu Dziecka otrzymali od organizatorów prezent - darmową przejażdżkę zabytkowymi autami do Skalbmierza, połączoną ze zwiedzaniem kolegiaty.

Szkoła w Dobiesławicach - 20 lat z bohaterskim Patronem 
20dob
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Dobiesławicach od 18 maja 1997 roku nosi imię Edwarda Haruzy – bohatera z czasów II wojny światowej. Uroczystości z okazji 20 rocznicy nadanGaleriaia szkole Jego imienia odbyły się 18 maja 2017 roku. Jubileusz rozpoczęła Msza Św. w Kaplicy Św. Brata Alberta w Dobiesławicach. Po Mszy Św. uczniowie, grono pedagogiczne i zaproszeni goście przeszli do budynku szkoły, gdzie odbyła się uroczysta akademia. Dyrektor szkoły Waldemar Woźniak powitał gości - rodzinę bohatera, władze samorządowe, pedagogów, uczniów i rodziców. W części artystycznej wystąpili najmłodsi, prezentując bogaty program: od wspomnień o Patronie, poprzez wiersze i piosenki, po dynamiczne układy taneczne do przebojów światowych i rodzimego disco polo.  Następnie życzenia Jubilatce oraz upominki przekazali: Starosta Kazimierski Jan Nowak wraz z Członkiem Zarządu Powiatu i zarazem sołtysem Dobiesławic - Krystyną Wicher, Wójt Gminy Bejsce Józef Zuwała, Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka. Na zakończenie goście i uczniowie zaproszeni zostali na poczęstunek.
 
Tekst i zdjęcia: Zdzisław Pilarski 
Wszystkie zdjęcia na www.pilarscy.eu

W październiku 2016 r. obyły się półfinały, z których do finału awansowały drużyny z Kazimierzy Wielkiej i Czyżowic. W dniu 05.05.2017 odbył się finał powiatowy, który wyłonił Mistrza Powiatu w roku szkolnym 2016/17. Po wyrównanym pojedynku zwycięzcą okazała się drużyna z Kazimierzy Wielkiej, która wygrała 3:1. Tym samym, drużyna z Kazimierskiego Gimnazjum będzie reprezentowała nasz powiat w półfinałach wojewódzkich. Finalistom, udziału w finale pogratulował Starosta Kazimierski Pan Jan Nowak, życząc zwycięzcom jak najlepszego rezultatu w dalszej fazie rozgrywek. Obydwie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary oraz dyplomy. Spotkanie zakończono wspólnym pamiątkowym zdjęciem.

100 4532

100 4527

100 4530

100 4529

Kierownik Powiatowy SZS

Uroczystości w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3m

Obchody 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja zainaugurowała uroczysta Msza święta w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, którą celebrował ks. proboszcz Janusz Mularz. Z kościoła, uczestnicy trzeciomajowego święta, na czele z orkiestrą dętą oraz 20 pocztami sztandarowymi, przeszli ulicami miasta przed pomnik Tadeusza Kościuszki, gdzie po odegraniu przez orkiestrę strażacką hymnu, wiązanki biało-czerwonych kwiatów złożyli przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, organizacji kombatanckich, firm i instytucji, szkół oraz działacze „Solidarności” lat 80-tych. W imieniu Powiatu Kazimierskiego kwiaty złożyli: starosta Jan Nowak, przewodniczący Rady Powiatu Marek Augustyn i radny Andrzej Kuliś.

Oficjalna część uroczystości odbyła się w sali widowiskowej Kazimierskiego Ośrodka Kultury. Okolicznościowe przemówienia wygłosili włodarze gminy i powiatu. Starosta Jan Nowak w swym wystąpieniu podkreślał ważną rolę konstytucji dla naszego narodu. „Najważniejszym aspektem uchwalenia Ustawy Rządowej w 1791 roku było to, że zwyciężyły wartości i że zwyciężyła myśl. I choć konstytucja powstała u schyłku państwa polskiego i praktycznie nie weszła w życie, to jednak od ponad dziesięciu pokoleń ma ona wielkie znaczenie – jest symbolem reform i naszej wspólnoty. Mimo tego, że od tamtych czasów mieliśmy cały szereg klęsk, powstań, walk, bólu, śmierci naszych rodaków, to ta myśl, która przyświecała samej konstytucji, odegrała ważną rolę w świadomości Polaków”. Starosta apelował : „Konstytucja jest wartością samą w sobie. Należy jej przestrzegać. Nie można z powodów doraźnych zmieniać jej i bagatelizować. To są nasze prawa i obowiązki. To jest nasza przyszłość. Najważniejsze jest to, abyśmy potrafili budować naszą wspólnotę, którą jest Polska”.

W części artystycznej wystąpili uczniowie Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Ks. Władysława Latosa w Kamieńczycach. Ponad 40 dziewcząt i chłopców zaprezentowało widowisko patriotyczne pod wymownym tytułem „Opowiedz nam, moja Ojczyzno…”.
Zdzisław Pilarski

Dar(t)ciuchy jadą na obóz

Szkolny Klub Darta „Dar(t)ciuchy” działa w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach od stycznia 2013 roku. Wszyscy uczniowie naszej szkoły są niepełnosprawni intelektualnie, niektórzy także fizycznie, ale doskonale odnaleźli się w rywalizacji na sizalowych tarczach. Dzieciaki regularnie trenują, podnoszą poziom gry, ustanawiają kolejne rekordy i odnoszą coraz większe sukcesy. Rywalizacja przebiega nie tylko na etapie szkolnych rozgrywek klubowych, ale także w otwartych turniejach Darta. W 2015 roku założyliśmy własną drużynę i zapisaliśmy się do Małopolskiej Ligii Steel Darta Ostraklasa, aby tam spróbować swoich sił. Co roku z pomocą wicedyrektora naszej Placówki Pana Piotra Muchy organizujemy turniej o puchar Starosty Kazimierskiego dla szkół podstawowych oraz gimnazjów z naszego powiatu i z roku na rok wzrasta zainteresowanie udziałem w tej imprezie.

Od samego początku istnienia Klubu we wszystkich działaniach, turniejach oraz akcjach przeprowadzanych na rzecz naszych podopiecznych pomaga nam Polskie Stowarzyszenie Darta Klasycznego z Krakowa, a także ludzie ze środowiska polskiego darta oraz darterska Polonia mieszkająca w Anglii. To dzięki nim możemy też pochwalić się znakomitym wyposażeniem w sprzęt do gry i tym samym rozwijać działalność Klubu zachęcając do gry w Darta kolejne dzieci trafiające do naszej szkoły. Prowadzimy własny wątek na darterskim forum dyskusyjnym - http://www.dartfoto.com/forum/ - gdzie można dowiedzieć się wszystkiego na temat naszej działalności, jak również zobaczyć to na zdjęciach

Jako opiekunowie Szkolnego Klubu Darta „Dar(t)ciuchy” z ZPSWR Cudzynowice dwa lata temu postanowiliśmy zorganizować zbiórkę pieniędzy pod hasłem „Obóz dla Dar(t)ciuchów”. Nasi podopieczni pochodzą z ubogich rodzin, a wielu z nich może tylko pomarzyć o takim wyjeździe dlatego zrodził się taki pomysł. Do akcji natychmiast włączyły się : Polskie Stowarzyszenie Darta Klasycznego w Krakowie, które pomogło nam nagłośnić całe przedsięwzięcie i założyło dla „Dar(t)ciuchów” konto bankowe oraz darterska Polonia z Anglii, która rozpoczęła zbiórkę pieniędzy poza granicami naszego kraju.

Cel udało się osiągnąć, uzbieraliśmy 12 005 zł. a 11 czerwca tego roku 10 naszych podopiecznych wyjeżdża na tygodniowy obóz darterski nad morze do Mielna.

 

logo 1

 

logo 2

 

Opiekunowie Klubu: Agata Fidelus i Andrzej Luty

Nowe wyzwania Andrzeja Szczepanika

Tak się składa, że corocznie - od trzech lat przedstawiamy sylwetkę znanego kazimierzanina, wszechstronnego sportowca amatora - niezmordowanego Andrzeja Szczepanika. Wszechstronnego, bo mimo swych 64 lat startuje w zawodach pływackich, biega na długich dystansach, uprawia kolarstwo szosowe, a zimą szusuje po śniegu (którego co roku jakby coraz mniej) .

Rok temu, w maju 2015 r. Andrzej podczas jednego z licznych wyścigów kolarskich miał groźny upadek, po którym do chwili obecnej odczuwa ból w barku. Ucierpiała także jego psychika, bowiem przez długie miesiące odczuwał lęk przed jazdą na rowerze, w szczególności na zjazdach. Podczas rozmów zwierzał się, że chyba zaniecha wyścigów kolarskich i poświęci się biegom i pływaniu. Wystartował oczywiście w 24.godzinnym maratonie pływackim na kazimierskiej krytej pływalni, gdzie spisał się jak zwykle rewelacyjnie. No i zaczęło się. Road Marathon, Podhale Tour, Cross Run - jakże zrezygnować z tak atrakcyjnych, kolarskich ofert startowych? To u Andrzeja niemożliwe ! A więc pierwszy w tym roku start w Cross Run (MTB) w Daleszycach i drugie miejsce na mecie. Kolejny start w Orzeszu na Śląsku - wyścig szosowy "na czas" na dystansie 20 km i miejsce pierwsze! I to na rowerze nie przystosowanym do "czasówki"!

Ale największym wyzwaniem dla Andrzeja Szczepanika stał się w tym roku Puchar Polski w triatlonie pn. "Elemental Tri Series" organizowany przez Elemental Holding SA. Składają się nań 4 cykle w różnych miejscowościach i terminach. Pierwsze zawody odbyły się 15 maja w Olsztynie i Andrzej Szczepanik tam właśnie debiutował w triatlonie jako jeden z ponad tysiąca zawodników. Na dystansie olimpijskim miał 437 konkurentów we wszystkich kategoriach wiekowych.

I etap, to pływanie na dystansie 1.500 m na jeziorze, przy temperaturze wody rzędu 12 - 14 ºC.

W takiej temperaturze pływanie jest możliwe jedynie w kostiumie piankowym. Jeśli do tego jest duża fala, która znosi pływaków z trasy, woda która wdziera się przez okulary do oczu utrudniając widoczność, to trzeba mieć olbrzymią siłę woli by dopłynąć do mety. Tu, na jeziorze Andrzej poniósł największe straty, które mozolnie ale skutecznie odrabiał na etapie II - wyścigu kolarskim obejmującym cztery pętle po 10 km każda.

III etap, to bieg płaski. Zmiana kasku, obuwia i start na 4 okrążenia po 2,5 km.

Łączny czas uzyskany przez Andrzeja Szczepanika w olsztyńskim triatlonie to 2 godz. 48 min i 26 sekund. Jest to 216. czas wśród wszystkich kategorii: zawodowców i amatorów, młodzieży i oldboyów. W swej kategorii wiekowej 60-64 lata Andrzej zajął zdecydowanie I miejsce.

Najbliższe starty naszego sportowca, to Cross Run w Piekoszowie 4 czerwca a już 12 czerwca kolejne zawody o Puchar Polski w triatlonie - tym razem w uroczym Augustowie. Andrzej ma nadzieję, że tym razem woda będzie cieplejsza i spokojniejsza.

Andrzej Szczepanik zawsze podkreśla, że jego starty i sukcesy nie byłyby możliwe bez wsparcia ludzi dobrej woli i instytucji samorządowych. Każdy start generuje koszty (wpisowe, paliwo na dojazdy, ogumienie itp.), których sam, ze swego skromnego budżetu domowego nie byłby w stanie ponieść.

Tą drogą Andrzej pragnie serdecznie podziękować Prezesowi "Rolmetu" p. Zbigniewowi Frączkowi oraz Staroście Kazimierskiemu Janowi Nowakowi i Burmistrzowi Miasta i Gminy Adamowi Bodziochowi za dotychczasową, nieocenioną pomoc w realizacji swoich pasji. Andrzej Szczepanik ze swej strony podczas każdego ze startów stara się promować miasto Kazimierzę Wielką i powiat kazimierski.

 image003

 

image002

 

image001

 

image004

 

Zdzisław Pilarski

zdjęcia autora i archiwum prywatne

Relacja z dnia otwartego

Relacja z dnia otwartego

Dnia 24 maja 2016 r. nasza szkoła otworzyła swoje podwoje dla gimnazjalistów intensywnie myślących, co dalej zrobić ze swoją edukacją. My mamy dla nich proste rozwiązanie - ,, Nie masz pomysłu na siebie, Sorbona czeka na Ciebie”.
Gimnazjalistów witał kucharz i mechanik przedstawiciele najpopularniejszych zawodów naszej szkoły.
Atrakcje programowe rozpoczęły się od rozstrzygnięcia VI edycji konkursu ,,Moja Ziemia Rodzinna”. Tematem tegorocznej edycji były ,,Akweny na Ponidziu o wschodzie lub zachodzie Słońca”.
Konkurs rozstrzygnięto w dniu 22 maja 2016
Jury w składzie:
Przewodnicząca – pani  dyrektor Beata Malinowska
Członkowie – sekretarz Powiatu w Kazimierzy Wielkiej – pan Marek Krupa
Pan Adam Kalinowski – fotograf
Ks. Proboszcz z Marian Fatyga
dokonało wyboru najpiękniejszych fotografii .
I MIEJSCE – Daniel Wójcik klasa II – Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Wielgusie
,pt. ,,OSTATNI PRZEBŁYSK SŁOŃCA NAD ZALEWEM W PIŃCZOWIE”  Opiekun Pani Renata Połetek
II MIEJSCE  Gaweł Wójcik klasa IIIb - Publiczne Gimnazjum w Skalbmierzu pt. ,,STAW W ROSIEJOWIE O ZACHODZIE SŁOŃCA”  Opiekun Maria Adamek
III MIEJSCE – Kinga Bator – Publiczne Gimnazjum Samorządowe im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej pt. „Spacer brzegami  Nidy” opiekun – pani Dorota Habas
WYRÓŻNIENIA
Wiktoria Cicha –Publiczne Gimnazjum Samorządowe w Wielgusie pt. ,,Zachód słońca nad zbiornikiem retencyjnym w Kazimierzy Wielkiej”, opiekun pani Renata Połetek
Joanna Łukasiewicz - Publiczne Gimnazjum Samorządowe im. Noblistów Polskich w Kazimierzy, opiekun  p. Dorota Habas
Weronika Woźnicka – klasa IIIb – Gimnazjum Cieszkowy – ,, Lustrzane jezioro . Przepiękny zachód słońca nad rozlewiskiem w Wiślicy”, opiekun p. Beata Buła
Nagrody w konkursie ufundował Starosta Powiatu Kazimierskiego.
Następnie zaprezentowano nowe kierunki kształcenia na rok 2016/2017: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik chłodnictwa i klimatyzacji.
Słynna kreatorka smaku, Magda Gassler, po obejrzeniu obiektu szkolnego i degustacji wyrobów kulinarnych uczniów i zaprzyjaźnionych piekarni oraz restauracji wyjechała ze szkoły rozczarowana faktem, nie znalazła żadnego uchybienia, które mogłaby poddać swojej ostrej krytyce.  Rafał wcielił się w rolę pani dyrektor i pełnił rolę gospodarza szkoły podczas szkolnych rewolucji, oprowadzając panią Gassler, która na koniec podsumowała: „Wszystko super, gdybym była młodsza na pewno składałabym dokumenty do tej szkoły”.
Z niezwykłym entuzjazmem młodzież odebrała taniec ,,Bad Boys” – ‘Crazy Boys” czyli chłopców z klasy I i III oraz pokaz szkolnych strongmenów, którzy zaprezentowali swoją sprawność fizyczną. Łukasz wyciskał i przysiadał z „żywymi obciążnikami” tj. Wiktorem i Piotrkiem, „brał na klatę” ok. 130 kg. Finałem pokazu było wyciskanie żołnierskie, gdzie Wiktor posłużył jako „żywa sztanga”. Dziewczyny piszczały z zachwytu, a chłopaki klaskali z podziwu. Ada, Anita i Eunika pokazały jak zręcznie w rytm muzyki potrafią kręcić pałeczkami mażoretkowymi, a szkolny Zenek Martyniak śpiewał uprzyjemniając wszystkim czas.
Dobrym sprawdzianem dla przyszłych adeptów szkoły był udział w konkursach: ze znajomości przepisów ruchu drogowego, w zamianie kół na czas oraz „biciu piany na sztywno”. Było mnóstwo dobrej zabawy i cenne nagrody dla zwycięzców.
    W ten dzień boisko szkolne zostało podzielone na trzy sektory.
W I sektorze można było podziwiać „Motory u Adama” oraz obejrzeć wzorcowy pokaz jazdy motorem, jak na egzaminie państwowym.
W II sektorze „Traktory Łukasza i Jerzego” – odbyły się jazdy próbne najnowszymi modelami traktorów VALTRA i CLASS wraz z narzędziami uprawowymi. I, co ciekawe, chętni gimnazjaliści mogli zasiąść za „sterami” tych kolosów.
III przejazd „Motodeską u Jacka”, był świetnym sprawdzeniem kondycji fizycznej, z którego korzystały zarówno dziewczęta jak i chłopcy.
Jak co roku, współpracująca ze szkołą Staż Pożarna w Skalbmierzu, dała pokaz swoich możliwości.
    Piękny, słoneczny dzień, wypełniony atrakcjami i ciekawa oferta edukacyjna szkoły - to wspaniała zachęta dla gimnazjalistów.


Dziękujemy sponsorom: Piekarni „Woźniak” ze Skalbmierza, Piekarni „dr Żurek” z Odonowa, Pizzerii ,,Fuks” z Kazimierzy Wielkiej oraz zaprzyjaźnionym zakładom fryzjerskim z Kazimierzy Wielkiej (paniom Danucie Pikulskiej i Małgorzacie Baładze).

Majówka Rowerowa do Plechowa

Majowka Rowerowa

W ostatnią sobotę maja odbyła się II Kazimierska Rodzinna Majówka Rowerowa pod patronatem Księdza Biskupa Mariana Florczyka. Organizatorami majówki byli: Parafia Podwyższenia Krzyża Św., Starostwo Powiatowe, Burmistrz MiG, Policja, Straż Pożarna i Kazimierski Ośrodek Kultury.

Na szlak wyruszyło ponad 80 cyklistów, którym przewodzili Dziekan Dekanatu Kazimierskiego ks. kan. Janusz Mularz z księżmi wikariuszami Michałem i Mariuszem
oraz Burmistrz MiG Adam Bodzioch.

Ks. Dziekan potrafi zaskakiwać uczestników majówek oryginalnymi i dowcipnymi pomysłami. Na I majówce w ub. roku zaprezentował się na stacjonarnym rowerze treningowym, umieszczonym na... samochodzie dostawczym. W tym roku także zaskoczył - przyjechał na miejsce zbiórki stylową bryczką, zaprzężoną w dwa konie huculskie.
Wraz z nim przybył ks. Krzysztof Balcer – proboszcz z Kazimierzy Małej, który dokonał poświęcenia rowerów.
Po krótkiej modlitwie, ponad 80. osobowy peleton wyruszył do Odonowa. Po drodze owacyjnie witali rowerzystów mieszkańcy i przechodnie. W Odonowie pod figurą Matki Bożej Fatimskiej odmówiono krótką modlitwę wraz z mieszkańcami, którzy zgromadzili się tu - jak każdego majowego popołudnia - na tradycyjnej „majówce".

W II Rodzinnej Majówce Rowerowej udział wzięło ponad 80 kolarzy amatorów w wieku od 7 do 73 lat. Najmłodszymi uczestnikami byli: siedmioletni Maciek oraz ośmioletnie Gabrysia, Ola i Amanda. Najstarszym rowerzystą okazał sie 73. letni Stefan Jedynak z Wojciechowa, tuż za nim uplasował się 71. letni Mieczysław Hil z Chicago.

Z Odonowa peleton wyruszył przez Łyczaków i Plechówkę do Gorzkowa. W kościele
św. Małgorzaty miejscowy wikariusz ks. dr Tomasz Prędotka , odprawił dla rowerzystów tradycyjne nabożeństwo majowe. Wzmocnieni duchowo uczestnicy majówki udali się do Plechowa, gdzie w Centrum Integracji Wiejskiej odbyła się kończąca tegoroczną majówkę rodzinna biesiada przy grillu.

Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski

XIV Świętokrzyskie Dni Profilaktyki

24 Maj 2016r.

p.n. „Rodzina- Twój przyjazny świat”

 

05 2016 XIV

W dniu 24 maja 2016r. o godz. 10.00 na sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej w związku z odbywającymi się XIV Świętokrzyskimi Dniami Profilaktyki odbyła się konferencja p.n „Rodzina- Twój przyjazny świat”.

Organizatorami konferencji byli: Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniew Kazimierzy Wielkiej, Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Kazimierzy Wielkiej, Komenda Powiatowa Policji w Kazimierzy Wielkiej oraz Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Kazimierzy Wielkiej.

Tematyka oraz prelegenci konferencji:

„Rodzina wspólny trud i wspólna radość” – Pani Jolanta Trzepatowska – psycholog Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej.

„ Gdy rodzina staje się nieprzyjaznym światem” – Pani Cecylia Kruszyńska - psycholog Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej.

„Wpływ mediów na funkcjonowanie rodziny” – Pani Urszula Domańska- pedagog Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej.

„Zagrożenia patologiczne występujące wśród młodzieży”- Pani Monika Cichy- st. sierżant Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej.

Konferencję uatrakcyjnił występ młodych artystów z Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cudzynowicach.

W trakcie konferencji zostały ogłoszone wyniki konkursu plastycznego p.n „Rodzina- Twój przyjazny świat”,który organizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej oraz Komendę Powiatowa Policji w Kazimierzy Wielkiej pod patronatem Starosty Kazimierskiego. Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Kazimierskiego Pan Zbigniew Jakubas w imieniu Starosty Kazimierskiego oraz insp. Jakub Kosiń Komendant Powiatowej Komendy Policji w Kazimierzy Wielkiej wręczyli nagrody laureatom I, II i III miejsca.

W przerwie kawowej można było zwiedzać i podziwiać wystawę prac osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kazimierzy Wielkiej, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kazimierzy Wielkiej oraz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bejscach.

Po zakończeniu Konferencji można było skorzystać z bezpłatnych porad i konsultacji pracowników: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej, Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej oraz pracowników Kuratorskiej Służby Sądowej w Kazimierzy Wielkiej.

W Powiecie dyskutowano o Światowych Dniach Młodzieży

W piątek, 20 maja w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej miało miejsce spotkanie robocze poświęcone bezpieczeństwu uczestników Światowych Dni Młodzieży, którzy przebywać będą na terenie powiatu kazimierskiego.   Honory gospodarza spotkania pełnił starosta Jan Nowak, ponadto uczestniczyli: wicestarosta Michał Bucki, przewodniczący Rady Powiatu Marek Augustyn, komendanci służb mundurowych powiatu Jakub Kosiń i Kazimierz Zabłotny, dyrekcja Sanepidu, dyrektor szpitala Anna Ciba, , wiceburmistrz MiG Kazimierza Wielka Łukasz Maderak, przedstawicielka UG w Bejscach, księża - Michał Haśnik - koordynator ŚDM na powiat kazimierski oraz proboszcz par. w Bejscach Marek Zawłocki i inni.

Jak poinformował koordynator ks. Michał - w powiecie kazimierskim gościć będziemy ok. 4 tys. młodych pielgrzymów z Portugalii. Nie jest jeszcze w pełni rozwiązana sprawa noclegów dla uczestników ŚDM. Niewielki procent będzie rozmieszczony w mieszkaniach prywatnych, u rodzin które zgłosiły taką ofertę. Zdecydowana większość pielgrzymów zakwaterowana będzie w szkołach na terenie powiatu, tu jednak najpoważniejszym problemem jest brak pryszniców - niektóre szkoły nie posiadają ich wcale, inne zaledwie po kilka. Rozważano wykorzystanie kabin prysznicowych istniejących na stadionach Sparty Kazimierza Wielka i Jawornik w Gorzkowie. Starosta Jan Nowak podsunął pomysł, by pielgrzymi zakwaterowani w szkołach na terenie Kazimierzy i najbliższej okolicy korzystali rotacyjnie z pryszniców na basenie oraz na hali sportowej. Obok spraw sanitarnych dyskutowano też o bezpieczeństwie kilku tysięcy osób zgromadzonych na zbiorniku retencyjnym, gdzie w środę 27 lipca będzie ok. 3-godzinna katecheza i nabożeństwo, czy na kazimierskim rynku podczas Festiwalu Młodych oraz czwartkowej katechezy.

Komendant Powiatowy Policji Jakub Kosiń poinformował, że kazimierska policja zostanie na czas pobytu pielgrzymów z Portugalii znacznie wzmocniona przez jednostki policji z całego województwa.

IMG 4132

 

IMG 4133

 

IMG 4141

 

IMG 4143

 

Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski

Absolutorium dla Zarządu Powiatu i gratulacje dla kazimierskiej książnicy

05 2016 Sesja RP

W środę 18 maja w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się sesja Rady Powiatu Kazimierskiego, której głównym punktem - obok spraw bieżących - było udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kazimierskiego. Rada w tej sprawie była jednomyślna i udzieliła Zarządowi absolutorium za rok 2015.

Miłym akcentem środowej sesji były gratulacje, życzenia i kwiaty od Starosty Jana Nowaka dla zaproszonej na sesję dyrekcji Miejsko-Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej z okazji uzyskania przez tę placówkę tytułu "Biblioteka Roku 2015 Województwa Świętokrzyskiego". W swym wystąpieniu Starosta podkreślił, że kazimierska książnica w znakomity sposób realizuje misję rozwijania czytelnictwa, promowania literatury i wiedzy oraz wzorowo dba o rozwój kulturalny lokalnej społeczności.

Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski

Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Mobilna Pracownia Badań Diagnostycznych
25-734 Kielce, ul. Artwińskiego 3
Tel.: 41 36 74 038

logo onkologia ck

Informuje o badaniach i zaprasza w poniższych terminach:


Opatowiec
10.06 – 13.06.2016r.

Bejsce
15.06 - 16.06.2016r.

Skalbmierz
20.06 – 21.06.2016r.

Czarnocin
23.06 -24.06.2016r.

Kazimierza Wielka
28.06. – 29.06.2016r.

13. Rajd Pojazdów Zabytkowych ruszył w sobotę z Kazimierzy Wielkiej. To impreza dwudniowa, a piękne "starocie na kołach" - w 1050. rocznicę Chrztu Polski - jadą szlakiem chrześcijańskim.

Na starcie imprezy stanęło ponad 30 załóg, z różnych stron kraju. Na początek, tradycyjnie - próby sprawnościowe przed kazimierską halą sportową, z udziałem wychowanków Domu Dziecka. Stąd kolumna samochodów - prowadzona przez komandora rajdu Marka Krupę, za kierownicą złocistego fiata X1/9 - skierowała się w stronę Chwalibogowic. To miejsce historyczne: tu, tysiąc lat temu miał swoją pustelnię pierwszy polski święty - Świerad.

Fiat X1/9 komandora, czerwone porsche z 1967 roku, jaguar, stare mercedesy, volkswageny garbusy, MG, trabanty, a także klasyki polskiej motoryzacji: warszawa, fiat 126p, fiat 125p czy polonez przykuwają uwagę miłośników starych aut na trasie. Po Chwalibogowicach był Nowy Korczyn (w pobliskich Grotnikach rozegrała się duża bitwa w XV wieku), następnie kolebka chrześcijaństwa na ziemiach polskich - Wiślica. Podczas postoju w grodzie nad Nidą rajdowicze mieli okazję zwiedzić bazylikę, Dom Długosza i inne zabytki. Komandor Marek Krupa, podczas wywiadu dla telewizji, zaprezentował nawet ekstrapokaz... ze starą fajerką.

Przed wieczorem, na torze w Miedzianej Górze, zaplanowano serię prób sprawnościowych. W niedzielę - druga, "kielecka" odsłona rajdu. Stare samochody dotrą to Bielin i na Święty Krzyż.

źródło: www.echodnia.eu

XIII Raid mk

 

XIII Raid zp

 

XIII Raid amk

 

XIII Raid video

 

XIII Raid yt

 

XIII Raid tp

Artykuł w glos24.pl

Kazimierscy strażacy obchodzili swe święto

swieto psp

 W dniu 6 maja 2016 roku strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej obchodzili uroczyście Dzień Strażaka. Na placu przed strażnicą spotkali się sympatycy Państwowej Straży Pożarnej, emeryci i renciści pożarnictwa oraz wszyscy strażacy, którzy przez cały rok pełnili wzorowo służbę, aby w tym dniu obchodzić swoje święto.

Zaproszonych gości powitał Komendant Powiatowy PSP mł.bryg. Kazimierz Zabłotny.

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili m. in.:

bryg. Adama Czajka – Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP w Kielcach

st.bryg. Zbigniew Kacała - Komendant Powiatowy PSP w Proszowicach,

podinsp. Jacek Piwowarski – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kazimierzy Wielkiej,

Marek Augustyn - Przewodniczący Rady Powiatu,

Jan Nowak - Starosta Kazimierski

Łukasz Maderak – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka,

Michał Markiewicz - Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz,

Maria Kasperek - Wójt Gminy Czarnocin,

Sławomir Kowalczyk - Wójt Gminy Opatowiec,

Józef Zuwała – Wójt Gminy Bejsce,

Ks. Marian Fatyga – kapelan Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

Ks.Janusz Mularz - Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwanie Podwyższenia Krzyża Świętego                            w Kazimierzy Wielkiej

            Kulminacyjnym momentem apelu było uroczyste wręczenie aktów przekazania samochodów dla Komendy Powiatowej PSP w Kazimierzy Wielkiej:

 • Lekkiego Samochodu Rozpoznawczo – Ratowniczego NISSAN PICKUP,
 • Lekkiego Samochodu Kwatermistrzowskiego CITROEN BERLINGO,
 • Ciężkiego Samochodu Ratowniczo – Gaśniczego MAN TGN 18.340 BB.
 1. .

Przekazania dokonał Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP w Kielcach bryg. Adam Czajka. Następnie samochody zostały poświęcone przez ks. Mariana Fatygę - kapelana strażaków.

            Z okazji dnia strażaka strażacy otrzymali wyróżnienia, awanse na wyższy stopień służbowy oraz odznaczenia. Na Wojewódzkich Obchodach Dnia Strażaka w Sandomierzu do stopnia brygadier zostanie awansowany

mł. bryg. Janusz Buła.

Zabierając głos bryg. Adam Czajka Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP w Kielcach odczytał okolicznościowy list Komendanta Głównego PSP w Warszawie st. bryg. Leszka Suskiego oraz pogratulował odznaczonym i awansowanym.

Starosta Kazimierski Jan Nowak w imieniu samorządowców całego powiatu kazimierskiego podziękował za wzorową służbę pełnioną przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

 

Tekst na podstawie materiałów KP PSP Kazimierza Wielka

Foto: st.asp. Piotr Boksa - JRG Kazimierza Wielka

Klasy maturalne kazimierskich szkół ponadgimnazjalnych zakończyły zajęcia - teraz matury

matury16kw

            W uroczystości zakończenia zajęć edukacyjnych klas trzecich w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej wziął udział Starosta Kazimierski Jan Nowak. Zwracając się do tegorocznych absolwentów pan Starosta pogratulował im wyboru dobrej szkoły oraz życzył powodzenia na zbliżającym się egzaminie maturalnym. W dalszej części spotkania Starosta wziął udział we wręczeniu świadectw z wyróżnieniem oraz nagród książkowych dla szczególnie wyróżniających się absolwentów.

            W Zespole Szkół Zawodowych w Odonowie na uroczystość zakończenia zajęć zaproszeni zostali współpracujący ze szkołą żołnierze z Koła nr 11 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kazimierzy Wielkiej. Przypomnieć należy, że młodzież klas mundurowych ZSZ w Odonowie reprezentuje Koło ZŻWP oraz organizacje kombatanckie w pocztach sztandarowych podczas świąt państwowych, kościelnych i uroczystości lokalnych.
W podziękowaniu za dobrą współpracę dyrektor ZSZ Jolanta Mizio odznaczona została na wniosek Koła nr 11 ZŻWP brązowym krzyżem "Za zasługi dla ZŻWP", który wręczyli: prezes Zarządu Koła nr 11 ppłk Tadeusz Podkowa i sekretarz Zarządu kmdr Wiesław Ertman.

Niezwykle wymownie brzmiał podczas zakończenia klas maturalnych w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach refren znanej piosenki Ostatni dzień z moją klasą.
W dniu 29 kwietnia 2016 roku uczniowie klas: Technikum Ekonomiczne, Technikum Informatyczne, Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej, Technikum Usług Fryzjerskich oraz Technikum Agrobiznesu zakończyli czteroletnią naukę w naszej szkole. Podczas uroczystości słowa pożegnania skierowali do maturzystów zaproszeni goście: Starosta Powiatu Kazimierskiego - pan Jan Nowak, przedstawiciele Świętokrzyskiej Izby Rolniczej - pan Jan Kopeć i Tomasz Banaś, a także Dyrekcja szkoły oraz koleżanki i koledzy z młodszych klas. Po części oficjalnej, w której wręczono świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe za wysokie wyniki w nauce, udział w olimpiadach i zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły, wszyscy zebrani obejrzeli krótki program artystyczny. Uczniowie
z klas młodszych w refleksyjny sposób przypomnieli maturzystom, jak mijały im kolejne lata w murach naszej szkoły, podkreślając, że: „Każdy z Was, drodzy koledzy, zostawia tu cząstkę siebie, swoje przyjaźnie i sympatie, marzenia i tęsknoty. Kończy się kolejny etap Waszego życia, a czekają nowe wyzwania”. Oczywiście nie mogło zabraknąć „małej pamiątki” od społeczności szkolnej. Maturzystom podarowano „Aniołki na zdany egzamin”, wierząc,
że będą one czuwały nad Nimi, zapewnią szczęście i wskażą właściwą drogę.
W imieniu absolwentów głos zabrała Jolanta Kałat, która podziękowała nauczycielom za owocną pracę, a swoim koleżankom i kolegom życzyła spełnienia marzeń oraz zadowolenia
z siebie.
Mamy nadzieję, że choć dla maturzystów był to „ostatni dzień z ich klasą”, to nie będzie on ostatnim dniem w tej szkole – zawsze będą oni mile widziani w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Kocerba, Zdzisław Pilarski, archiwum ZSR Cudzynowice

Kazimierzanie świętowali uchwalenie Konstytucji 3 Maja

3 maj

W Kazimierzy Wielkiej obchody 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się tradycyjnie mszą świętą, którą w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w intencji Ojczyzny koncelebrowali ksiądz dziekan Janusz Mularz i ks. Sylwester Piwowar z parafii pw. Miłosierdzia Bożego.

Po nabożeństwie uczestnicy trzeciomajowego święta, z 25 pocztami sztandarowymi na czele, przeszli ulicami miasta pod pomnik Tadeusza Kościuszki. Po wysłuchaniu hymnu państwowego wiązanki biało-czerwonych kwiatów przed cokołem bohatera narodowego złożyli przedstawiciele władz samorządowych, organizacji kombatanckich, straży pożarnej, policji oraz liczne delegacje placówek oświatowych, instytucji samorządowych, stowarzyszeń, związków zawodowych i partii politycznych. Kazimierskie Starostwo Powiatowe reprezentował starosta Jan Nowak, wicestarosta Michał Bucki oraz radni Powiatu Kazimierskiego: przewodniczący Rady Marek Augustyn i Andrzej Kuliś.

Dalsza część obchodów odbyła się w sali widowiskowej Kazimierskiego Ośrodka Kultury. Okolicznościowe przemówienia wygłosili gospodarze gminy i powiatu. Burmistrz Adam Bodzioch w swym wystąpieniu podkreślił, że Konstytucja to akt, który może się podobać, lub nie, można go krytykować, ale konstytucja wymaga szacunku i o tym wszyscy powinniśmy pamiętać. Włodarz gminy przywołał także słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane przez Papieża podczas pielgrzymki do Polski w 1991 roku – „ Po upływie dwóch wieków doceniamy pełniej jeszcze wagę tego dokumentu: odczytujemy w nim prawdę o Polsce zakorzenioną w przeszłości. I dlatego Konstytucja 3 Maja w tym właśnie dziejowym momencie, wobec bliskiej już groźby utraty niepodległości, była dokumentem opatrznościowym.”

Z kolei starosta Jan Nowak mówił o znaczeniu konstytucji w XVIII wieku. - Likwidowała ona nierówność, prywatę, butę, samowolę, bezprawie, a co najważniejsze likwidowała przywileje szlacheckie. Właśnie przeciwko temu powstał opór, który doprowadził do tego, że nigdy ona tak naprawdę nie weszła w życie. I choć nie rozwiązała naszych problemów, bo od tego czasu więcej było walki, bólu, martyrologii niż pokoju i budowy, to stała się ona symbolem reform i odegrała ważną rolę w świadomości Polaków - podkreślił starosta. - Dziś, kiedy jesteśmy świadkami sporu o konstytucję, zastanawiamy się, czy aby nie powinno być tak, że powinna ona nas łączyć, a przestrzeganie jej winno być jasne, klarowne i stanowić o naszej wspólnocie i sile - dodał.

W części artystycznej wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej. Grupa 53 dzieci zaprezentowała program zatytułowany "Witaj majowa jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie …”. Młodzi artyści w przekonywujący sposób przenieśli widzów do epoki oświecenia, przypominając karty naszej historii sprzed ponad dwóch wieków. Ponadto dzieci przekazywały poprzez recytacje i śpiew ponadczasowe prawdy: „Naród, który nie zna swojej przeszłości umiera i nie buduje dobrego jutra” oraz „W waśni zguba, siła w zgodzie”. Był również odtańczony w strojach z tamtej epoki „Ostatni mazur” oraz dostojny polonez Michała Kleofasa Ogińskiego pt. „Pożegnanie Ojczyzny”.

Widowisko patriotyczne w wykonaniu uczniów z „jedynki” było wspaniałą lekcją historii. Wywarło ono na publiczności duże wrażenie, o czym świadczyło skupienie widowni i gromkie brawa po zakończeniu programu artystycznego. Podziękowania i gratulacje złożyli wykonawcom i ich opiekunkom: burmistrz Adam Bodzioch i dyrektor KOK Czesław Kowalski.

Zdzisław Pilarski

Młodzież Niepublicznego Technikum ZDZ w Kazimierzy Wielkiej powróciła
z Włoch
zdzgal
30 kwietnia 2015 r. 18 uczniów z klasy II Technikum w Kazimierzy Wielkiej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach powróciło
z czterotygodniowego stażu z Włoch z miejscowości Rimini i Riccione położonych nad Morzem Adriatyckim. Młodzież kształcąca się w zawodach gastronomicznych zgłębiła tajniki włoskiej kuchni i gastronomii, a uczniowie technikum budownictwa zapoznali się z technologiami stosowanymi we włoskim budownictwie.
Był to już szósty wyjazd młodzieży z kazimierskich szkół ZDZ na zagraniczne praktyki. Ten odbył się w ramach programu Erasmus+ i podobnie jak poprzednie wyjazdy, na pewno będzie również mile wspominany przez uczniów.
Praktyki zagraniczne organizowane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego dla młodzieży szkolnej, są realizowane w ramach projektów finansowanych przez program Unii Europejskiej – Erasmus+ „Kształcenie i szkolenia zawodowe // akcja 1. Realizując projekt pt. „Włoskie doświadczenia przekujemy w nasz profesjonalizm zawodowy” młodzież odbyła praktyki w przedsiębiorstwach budowlanych i zakładach gastronomicznych w rejonie Rimini i Riccione, i mogła zapoznać się z funkcjonowaniem włoskiej gastronomii i włoskiego budownictwa. Czas trwania praktyk oraz program stażu jest zgodny z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej dla zawodów, w którym kształcą się uczniowie. Młodzież miała zagwarantowany transport, przejazdy lokalne, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie oraz pełną opiekę pedagogiczną, zarówno nauczycieli ze szkół ZDZ, którzy dbają o uczniów przez cały okres odbywania stażu - od dnia wyjazdu, aż do powrotu do szkoły, jak i pedagogów i opiekunów praktyk z kraju goszczącego. Przed wyjazdem stażyści uczestniczyli w specjalnym, wielogodzinnym kursie z przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego, ułatwiającym pobyt za granicą.
Firma Sistema Turismo, która była instytucją goszczącą zapewniła nam bardzo dobre warunki odbycia stażu w oparciu o bazę miejscowych i okolicznych hoteli i zakładów gastronomicznych, a także firm budowlanych. Wyjazd młodzieży za granicę, to nie tylko nauka. Programy pobytu obejmują poznanie atrakcji turystycznych, kultury, walorów turystycznych, historycznych i gospodarczych, odmiennych zwyczajów, tradycji i mieszkańców zagranicznych krajów i regionów. Młodzież odbyła wycieczki fakultatywne do Wenecji, Rzymu i San marino. Wrażenia niezapomnianej architektury oraz wspaniałej kuchni śródziemnomorskiej stały się dopełnieniem programu praktyk. Odbycie zagranicznych staży przez uczniów szkół potwierdzone jest certyfikatami Europass-Mobilność, dzięki którym nabyte przez nich umiejętności i kwalifikacje zawodowe nabierają postać formalną i uznawaną u europejskich pracodawców. Podczas pobytu mają okazję doskonalić swoje umiejętności językowe, w praktyczny sposób, podczas wykonywania pracy w zagranicznych przedsiębiorstwach oraz w czasie wolnym od zajęć. Wrażeniami z odbytych praktyk młodzież podzieli się z kolegami i koleżankami z innych szkół powiatu, których na promocję projektu i upowszechnianie jego rezultatów zaprosiliśmy na dzień 22 maja 2015r. do naszej szkoły. Nie obędzie się bez konsumpcji tradycyjnych potraw włoskich i włoskich owoców.

Obchody Dnia Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych

MB

W ubiegłym tygodniu, w zajeździe Słonecznym w Donosach odbyły się tegoroczne uroczyste obchody Światowego Dnia Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych. Uczestniczyło w nich ok. 50 inwalidów, emerytów i rencistów.

Wśród zaproszonych gości byli m. in. wicestarosta kazimierski Michał Bucki, burmistrz MiG Kazimierza Wielka Adam Bodzioch oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Bożena Pytel.

Przewodniczący Oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kazimierzy Wielkiej Wiesław Rębacz przypomniał, że obchodzone od prawie 60 lat święto ma swoje korzenie w Belgii, na pamiątkę tragedii w kopalni węgla kamiennego w Marcinelle kiedy to zginęło 262 górników. Podkreślił, że obchody święta mają na celu uświadomienie społeczeństwu obecności i roli osób niepełnosprawnych w codziennej egzystencji.

Były też wystąpienia przedstawicieli lokalnych samorządów: Adama Bodziocha i Michała Buckiego. Zwracając się do seniorów wicestarosta Michał Bucki życzył im przede wszystkim długich lat życia w dobrym zdrowiu, a także by spełniły się ich wszystkie marzenia.
Po części oficjalnej uczestnicy uroczystości zasiedli do wspólnego obiadu, a po obiedzie rozpoczęła się biesiada przy kawie ze wspólnym śpiewaniem znanych przebojów oraz tańcami przy akompaniamencie zespołu muzycznego.

ZP

galzabyt

nagrodym  wyniki

raidfilm

drift

filmraid

 

wkrótce opis i cd relacji

 

Andrzej Szczepanik nadal zaskakuje i zwycięża !

01 jedne z tegorocznych trofeówm

            Równo rok temu na stronie www Starostwa Powiatowego, a także w "Echu Dnia" i "Głosie Proszowickim" przedstawiliśmy sylwetkę znanego kazimierzanina, wszechstronnego sportowca amatora - Andrzeja Szczepanika. Wszechstronnego, bo "jak ryba" czuje się nie tylko w wodzie. Biega bowiem długie dystanse, startuje w wyścigach kolarskich - tak w jeździe na czas, jak i na długich, górskich etapach, a zimą przypina narty i szusuje po śniegu w najbardziej znanym Biegu Piastów w Jakuszycach w Górach Izerskich z takimi sławami, jak mistrzyni olimpijska Justyna Kowalczyk.

            Choć od początku roku upłynęło dopiero niespełna 5 miesięcy, Andrzej Szczepanik już zadziwił swoich sympatyków i kibiców "mocnym wejściem". Na otwarcie sezonu wystartował - jak co roku - w 24-godzinnym Maratonie Pływackim organizowanym przez Kazimierski Ośrodek Sportowy. Przepłynął łącznie ponad 27 km i zajął II miejsce w kategorii open, pokonując młodszych o jedno a nawet dwa pokolenia zawodników. Przypomnijmy, że Andrzej ma już (a może dopiero?) 63 lata!

            Kolejny wypad Andrzeja Szczepanika miał miejsce do Jakuszyc w Górach Izerskich, gdzie corocznie w Biegu Piastów startują setki i tysiące amatorów sportów zimowych wespół z zawodowcami. W tym roku na ogólną liczbę 2500 startujących zajął miejsce w szóstej setce, co zważywszy na poziom startującej w Biegu krajowej czołówki, jest dużym osiągnięciem.

Zresztą - jak twierdzi Andrzej - sam start i ukończenie tak masowego i prestiżowego biegu jest tu najważniejsze.

            Była już woda, był śnieg - pora zatem "zejść na ziemię". Po raz trzeci w sąsiednim powiecie pińczowskim rozgrywany jest dla uczczenia słynnej bitwy pod Grochowiskami, bieg na trasie z Pińczowa do Grochowisk, połączony z rekonstrukcją scen bitewnych. Na tej trudnej, piaszczystej trasie Andrzej okazał się najlepszy, podobnie jak w rozgrywanym nieco później biegu terenowym na dystansie 14,7 km ze Skały, przez Ojców i Dolinę Prądnika z powrotem do Skały. Ta położona na malowniczym Szlaku Orlich Gniazd trasa, obfitowała z kolei w liczne strome zejścia i podejścia po skałach i terenach leśnych.

            Następny start Andrzeja Szczepanika miał miejsce w podkieleckich Daleszycach, gdzie w pierwszym dniu zawodów rozgrywany był bieg płaski tzw. Cross Run na dystansie
10 km. Andrzej zajął tu II miejsce. Nazajutrz zawodnicy przesiedli się na rowery i w wyścigu MTB Cross wystartowali w kategorii 50+, gdzie nasz bohater nie dał szans rywalom i zwyciężył.

            Po kolejne "szaleństwa" na dwóch kółkach pojechał na Śląsk, do Orzesza. Startował tam w pierwszym w tym roku Road Maratonie, rozgrywanym w dwóch etapach: jeździe indywidualnej na czas na dystansie 19 km i jeździe parami (wspólnie z zawodnikiem z Sosnowca). I znów dwa razy na najwyższym podium!

            Województwo Dolnośląskie, Żmigród - to miejsce następnego Road Maratonu. Tutaj, w bardzo silnej obsadzie, wśród zawodników dysponujących zdecydowanie lepszym sprzętem zajął trzecie miejsce, pozostawiając w pobitym polu mistrza i wicemistrza Polski!

            Najwyższe podium zaliczył również w Czarnym Dunajcu. Tu na trasie do Wróblówki rozgrywany jest coroczny górski wyścig w ramach Podhale Tour.    

            W chwili, kiedy piszę ten tekst (16 maja) Andrzej Szczepanik w beskidzkim Ustroniu walczy w dwuetapowym wyścigu - jazda na czas i etap górski 150 km. Powodzenia Andrzeju!

            Podczas rozmowy w Starostwie Powiatowym Andrzej wielokrotnie podkreślał, że jego starty i sukcesy nie byłyby możliwe bez wsparcia ludzi dobrej woli i instytucji samorządowych. Każdy start generuje koszty (wpisowe, paliwo na dojazdy, ogumienie itp.), których sam, ze swego skromnego budżetu domowego nie byłby w stanie ponieść.

Tą drogą pragnie serdecznie podziękować Prezesowi "Rolmetu" p. Zbigniewowi Frączkowi oraz Staroście Kazimierskiemu Janowi Nowakowi i Burmistrzowi Miasta i Gminy Adamowi Bodziochowi za dotychczasową, nieocenioną pomoc w realizacji swojej pasji. Andrzej Szczepanik ze swej strony podczas każdego ze startów stara się promować Kazimierzę Wielką z najwyższego przeważnie miejsca na podium.

 02 rolmetm 03 trofeam

04 w zakładzie z małżonkąm 05 na Biegu Piastów w Jakuszycachm

Tekst Zdzisław Pilarski

Zdjęcia Zdzisław Pilarski, archiwum

PLAKAT 2m JPG

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2015

strazgal

W dniu 8 maja 2015 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej, odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2015.

Uroczystość rozpoczęta została złożeniem meldunku Świętokrzyskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu w Kielcach nadbryg. Zbigniewowi Muszczakowi, przez dowódcę uroczystości st. kpt. Krzysztofa Jacha. 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej st. kpt. Kazimierz Zabłotny dokonał otwarcia uroczystości, powitał przybyłych gości na czele ze Świętokrzyskim Komendantem Wojewódzkim PSP w Kielcach nadbryg. Zbigniewem Muszczakiem.

Uroczystość swą obecnością uświetnili m.in.: Tadeusz Kowalczyk – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, nadbryg. Zbigniew Muszczak – Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP, Starosta Kazimierski - Jan Nowak oraz samorządowcy, księża i przedstawiciele lokalnego biznesu powiatu kazimierskiego.

Główna część uroczystego apelu poświęcona została wręczeniu odznaczeń i awansów na

wyższe stopnie strażakom Komendy Powiatowej PSP w Kazimierzy Wielkiej.

Podczas uroczystości w swoich wystąpieniach goście zwrócili szczególną uwagę na coraz większą złożoność i różnorodność zagrożeń, do likwidacji których wzywana jest obecnie straż pożarna i na znaczący wzrost liczby tych zagrożeń w ostatnich latach. Podkreślił to między innymi Tadeusz Kowalczyk oraz starosta Jan Nowak. W imieniu swoim, jak i całej lokalnej społeczności podziękowali strażakom PSP oraz członkom OSP za ogromny wysiłek, zaangażowanie i profesjonalizm w ratowaniu życia, zdrowia i mienia ludzkiego.

Złożyli też wszystkim strażakom najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności w życiu

prywatnym oraz zawodowym.

Tekst - KP PSP

Zdjęcia Zdzisław Pilarski

Sesja rady Powiatu Kazimierskiego 8 maja 2015

sesjagal

W piątek, 8 maja w sali konferencyjnej starostwa odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu Kazimierskiego. Radni wysłuchali informacji i ocenili stan ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa sanitarnego oraz zasobów pomocy społecznej Powiatu Kazimierskiego.

Podjęto szereg uchwał, w tym główną w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014, którą radni podjęli jednogłośnie.

Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski

Wody termalne - co dalej ?

wodygal

W ostatnich tygodniach w mediach lokalnych i ogólnopolskich wiele mówiło się o wynikach badań wód termalnych z odwiertu w Cudzynowicach oraz o perspektywach z nimi związanych. Obok artykułów w Gazecie, Echu Dnia, Tygodniku Ponidzia czy Głosie Proszowickim, tematem zajmowały się TVP i TVN24. TVP Kielce wyemitowała blisko godzinną debatę parlamentarzystów, jaka odbyła się 27 kwietnia w kieleckim studio. O cudzynowickim ujęciu, jego rewelacyjnych parametrach i możliwościach rozwojowych regionu kazimierskiego dyskutowali: poseł Marzena Okła-Drewnowicz z PO, senator Krzysztof Słoń z PiS, poseł Romuald Garczewski z PSL, Michał Cieślak z Polska Razem i poseł niezrzeszony Sławomir Kopyciński. Niezależnie od opcji politycznych wszyscy zgodnie potwierdzali ogromną szansę, jaką niesie odkrycie wód - tym bardziej, że ujęcie zostało już częściowo zagospodarowane i w sposób ekologiczny - na zasadzie pompy ciepła - ogrzewa obiekty Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach, wykorzystując przy tym ogniwa fotowoltaiczne do zasilania kotłowni.

Przypomnijmy, że temperatura wód na wypływie wynosi 29º C, skład chemiczny zbliżony jest do eksploatowanych w Busku Zdroju i Solcu Zdroju, zaś wydajność - 300 m³/godz. przy ciśnieniu 6,5 bara jest jedną z najwyższych w Polsce.

Te medialne doniesienia powodują zainteresowanie prywatnego biznesu możliwością korzystnego inwestowania w działalność gospodarczą związaną z eksploatacją ujęcia. Jest to możliwe również dzięki terenom przylegającym do ujęcia oraz obok zbiornika retencyjnego - łącznie ok. 160 ha będących własnością samorządu.

W ostatnich tygodniach przebywała w Starostwie Powiatowym pani Elżbieta Filipiak z Krakowa będąca wraz z mężem na miejscu 62 listy najbogatszych Polaków wg. Forbesa. Ich majątek oceniany jest na ponad 500 mln zł. - są m. in. właścicielami słynnego "Wierzynka" w Krakowie. Pani Elżbieta żywo interesowała się cudzynowickimi złożami wód, wykazując przy tym - jak przystało na prawdziwą business-woman - obszerną i szczegółową znajomość tematu. Oprócz rozmów w Starostwie p. Filipiak oglądała tereny przyległe do zbiornika retencyjnego oraz sam odwiert i nowoczesną kotłownię zasilającą w ciepło obiekty szkolne.

W Cudzynowicach w rekonesansie uczestniczyła także pani dr Beata Wiktorowicz z Państwowego Instytutu Geologicznego i główny wykonawca odwiertu Adam Nowak - szef krakowskiego "Globeco". Udzielali oni specjalistycznych, uszczegółowionych informacji n/t parametrów złoża i zasady działania nowoczesnej kotłowni. Pani Filipiak utrzymuje stały kontakt z kazimierskim starostwem. Jak informuje starosta Jan Nowak - możliwościami inwestowania w wody termalne zainteresowani są także inni przedsiębiorcy.

Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski

Niemieckie Związki Zawodowe z wizytą w Kazimierzy Wielkiej

 niemzaw

Na zaproszenie kazimierskiego NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania, w dniach 1 - 3 maja przebywała w naszym mieście delegacja działaczy związkowych oświaty reprezentujących Niemieckie Związki Zawodowe (GEW). Na czele delegacji z Niemiec stała pani Ingrid Haesler.

W programie pobytu gości z Niemiec było zwiedzanie miasta, zwłaszcza obiektów sportowych i rekreacyjnych - w tym także czynny udział poprzez miniturniej tenisa stołowego oraz korzystanie z pływalni Wodny Raj. W piątkowy wieczór w Pałacu Lacon ośmioosobową delegację Niemców podejmował kolacją Starosta Kazimierski Jan Nowak.

Sobotę Goście przeznaczyli na zwiedzanie Krakowa, zwłaszcza najważniejszych zabytków miasta. W Zajeździe Wiśniewskich w Kraśniowie spotkali się przy grilu z działaczami samorządowymi i oświatowymi oraz wójtem gminy Opatowiec Sławomirem Kowalczykiem.

Na wspólnych spotkaniach niemieccy związkowcy interesowali się problemami bytowymi, płacowymi i socjalnymi polskich pedagogów. Wymieniano się doświadczeniami w tym zakresie. Goście interesowali się też bogactwem naszego regionu, jakim jest rolnictwo a także bieżącą polityką, czyli zbliżającymi się wyborami prezydenckimi w Polsce.

ZP

Uroczyście świętowaliśmy 3 Maja

3majgal

            Kazimierskie obchody 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. W nabożeństwie, celebrowanym przez księdza dziekana Janusza Mularza uczestniczyli kazimierzanie, 24 poczty sztandarowe reprezentujące m.in. Starostwo Powiatowe, samorząd gminny, policję, jednostki OSP, organizacje kombatanckie i oświatowe, szkoły podstawowe, gimnazjalne i średnie z terenu naszej gminy. Niespodzianką była obecność na mszy św. marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa.

            Po Eucharystii, uczestnicy uroczystości przy dźwiękach orkiestry dętej przeszli pod pomnik Tadeusza Kościuszki. Po wysłuchaniu "Mazurka Dąbrowskiego" i „Majowej jutrzenki”, liczne delegacje - m.in. władze samorządowe, kombatanci, przedstawiciele instytucji samorządowych, służb mundurowych, szkół, organizacji związkowych, stowarzyszeń i partii politycznych - złożyły przed cokołem bohatera narodowego wiązanki biało-czerwonych kwiatów.

Kwiaty złożył także goszczący w naszym mieście marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas - wraz ze starostą Janem Nowakiem, wicestarostą Michałem Buckim i przewodniczącym Rady Powiatu Markiem Augustynem.

            Część oficjalna i artystyczna trzeciomajowego święta odbyła się w sali widowiskowej Kazimierskiego Ośrodka Kultury, gdzie przybyłych gości serdecznie powitał burmistrz Adam Bodzioch, który wygłosił także przemówienie okolicznościowe.

            Zabierając głos starosta Jan Nowak zwrócił uwagę, że uchwalenie Konstytucji było zwycięstwem nie militarnym, lecz intelektualnym, pozwalającym na przeprowadzenie trudnego zadania - reform w chylącym się ku upadkowi państwie. Mimo upływu ponad dwustu lat duch Konstytucji pozwala dzisiejszym samorządom podejmować działania zmierzające do rozwoju naszego regionu i poprawy bytu obywateli.

            W części artystycznej wystąpili uczniowie z Samorządowej Szkoły Podstawowej im. majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Gorzkowie. Grupa 46 młodych artystów przedstawiła piękne widowisko patriotyczne pod wymownym tytułem „Nauczmy się na pamięć tego kraju …”. Dzieci w przekonujący sposób ukazały widzom zarówno mroczne karty historii naszej Ojczyzny z XVIII wieku, jak również te pełne nadziei i optymizmu Polaków związane z Ustawą Rządową uchwaloną przez Sejm Czteroletni w 1791 roku. W programie słowno-muzycznym znalazły się wiersze i pieśni patriotyczne oraz polonez odtańczony w biało-czerwonych kreacjach i żywiołowy krakowiak w strojach ludowych.

 

Tekst oraz zdjęcia - Dorota i Zdzisław Pilarscy

KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZA W KAZIMIERSKIM ZNP

znp1

            Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kazimierzy Wielkiej zorganizował w piątek 23 maja konferencję sprawozdawczo-wyborczą. Obecnych było 70 delegatów reprezentujących 242 członków kazimierskiego oddziału związku oraz 46 emerytów.

Konferencję uświetnił swą obecnością

znp2 znp3

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz

oraz:

Prezes Okręgu Świętokrzyskiego ZNP Wanda Kołtunowicz

Członek Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego ZNP Beata Buła

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Marcin Parka

Wicestarosta Powiatu Kazimierskiego Michał Bucki

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Augustyn

Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół Wojciech Kałat

            Wybrano władze oddziału kazimierskiego ZNP. Ponownie Prezesem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kazimierzy Wielkiej została Halina Opilska, która funkcję tę pełnić będzie kolejną, VII już kadencję. Dodać należy, że Halina Opilska jest członkiem ZNP od 1965 roku. Pełni też funkcję Wiceprezesa Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego ZNP w Kielcach.

            Wybrano także 25-osobowy Zarząd, w skład którego wchodzą przedstawiciele każdej placówki i szkoły. Tak szeroki Zarząd pozwala na lepszą komunikację członków ZNP z Zarządem Oddziału.

            Prezes ZNP Sławomir Broniarz interesował się sytuacją kazimierskiej oświaty, ilu nauczycieli może stracić pracę, ilu będzie pracować na niepełnych etatach. Zdaniem Haliny Opilskiej nie ma zagrożenia zwolnieniami. Trzy lub cztery osoby osiągnęły wiek emerytalny i odejdą z zawodu w normalnym trybie. Prezes Broniarz apelował, by emeryci nie blokowali miejsc pracy młodym nauczycielom. Natomiast sytuacja niepełnoetatowców winna się poprawić po ustabilizowaniu się przyjęć gimnazjalistów (352 osoby) do szkół średnich w powiecie kazimierskim.

znp4 znp5

 

 

 

zdjęcia Beata Marzec

Rusza projekt systemowy ,,Lepsza przyszłość”

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej z przyjemnością informuje, że po raz kolejny(szósty) przystąpiło do realizacji projektu systemowego ,,Lepsza przyszłość”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instytucja pośrednicząca(ŚBRR) w Kielcach pozytywnie oceniła złożony wniosek o dofinansowanie projektu i już niebawem zostanie podpisana umowa, która formalnie pozwoli rozpoczynać działania przewidziane w ramach projektu, zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym harmonogramem.
Kontynuacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy społeczne zawarte w powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, takie jak: bezrobocie, niepełnosprawność, bezradność w sprawach w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, stąd też celem głównym projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz integracji ze społeczeństwem u uczestników projektu.

Aktualnie na ukończeniu są działania związane z rekrutacją uczestników projektu. Po serii kontaktów indywidualnych, spotkań informacyjnych zorganizowanych przez pracowników Centrum Pomocy z potencjalnymi uczestnikami projektu w celu zmotywowania ich do udziału w projekcie oraz po przeprowadzeniu z nimi warsztatów indywidualnych i grupowych przez doradcę zawodowego pod kątem analizy indywidualnych predyspozycji i potrzeb oraz doboru instrumentów wsparcia, zrekrutowanych zostało 31 potencjalnych uczestników projektu, z którymi niebawem podpisana zostanie deklaracja uczestnictwa w projekcie(formalne zakończenie procesu rekrutacji).

Grupy docelowe, które zamierzamy objąć wsparciem, w ramach projektu, stanowią osoby niepełnosprawne oraz osoby pełnoletnie opuszczające pieczę zastępczą.

Generalnie osoby te mają ogromne trudności w uzyskaniu zatrudnienia oraz z integracją ze społeczeństwem i tym samym są osobami potencjalnie zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Wsparciem, w ramach projektu, objętych zostanie 31 osób(21K,10M), w tym 26 osób niepełnosprawnych. Uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowym systemem wsparcia w sferze edukacyjnej, społecznej, zawodowej i zdrowotnej, z zastosowaniem trzech instrumentów aktywnej integracji(kursy zawodowe, szkolenia, praktyki, turnus rehabilitacyjny), co zaowocuje w przyszłości ich wzrostem aktywności społecznej i zawodowej oraz integracją ze społeczeństwem.

Dzięki współfinansowaniu projektu ze środków EFS oferowane wsparcie uczestników projektu(UP) jest bezpłatne.

 

Opracował: pracownik ds. promocji Małgorzata Cypryś -Konieczna.

 

Mamy OLIMPIJCZYKA!

 zsz

W tegorocznej, XV edycji Olimpiady Techniki Samochodowej organizowanej pod patronatem MEN przez wydawcę miesięcznika Automotoserwis i Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ wzięło udział 466 uczniów z ponad 163 szkół z całej Polski. Do ścisłego finału zakwalifikowało się 10 uczniów, w tym jeden z naszych uczniów Jacek Ochendóżka abiturient Technikum Pojazdów Samochodowych. Finalista Jacek zajął 7 miejsce, natomiast Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu zdobył tytuł 8 Samochodowej Szkoły Roku 2014 w Polsce.

Półfinał odbył się w Warszawie na wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, gdzie uczniowie pisali test obejmujących wiedzę podstawową (w tym: elementy matematyki i fizyki, materiałoznawstwo, rysunek techniczny maszynowy, techniki wytwarzania, podstawy budowy maszyn) oraz wiedzę specjalistyczną (budowa, diagnozowanie, naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych) z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska i przepisów bhp. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy IV Technikum Pojazdów Samochodowych: Tomasz Derela, Grzegorz Krzysztofek i Jacek Ochendóżka, którzy udali się do stolicy wraz z opiekunami a zarazem nauczycielami przedmiotów samochodowych – Łukaszem Pudo i Stanisławem Bieleckim.

Etap finałowy (praktyczny) przeprowadzono w sobotę 10 maja 2014 r. w Warszawie, w siedzibie firmy Robert Bosch Sp. z o.o. przy ul. Jutrzenki 105. Uczestniczyło w nim 10 uczniów, którzy mieli wykonać dwa zadania z diagnostyki elektronicznej zdiagnozować usterki silnika zamontowanego na stanowisku, który wykazywał niedomagania pracy w silniku z zapłonem iskrowym-ZI oraz zdiagnozować niedomagania układu zasilania układu common rail przy użyciu testera KTS w silniku z zapłonem samoczynnym-ZS)

Nasz Jacek uplasował się na 7 miejscu w Polsce, co jest niewątpliwym sukcesem!!! I jest zwolniony z części egzaminu zawodowego. To dla mnie wielka radość, tym bardziej , że pamiętam Jacka kiedy uczęszczał do pierwszej klasy, nie był do końca zdecydowany w jakim kierunku chce się kształcić. Do technikum pojazdów samochodowych przeniósł się po drugim miesiącu nauki w technikum mechanicznym. Myślę, że dokonał właściwego wyboru, zgodnego ze swoimi zainteresowaniami, co zostało potwierdzone.

 

 

klasa

Zwycięzcy plebiscytu Echa Dnia na najsympatyczniejszą klasę powiatu kazimierskiego mieli okazję ponownie spotkać się w klasowym gronie. Wszystko dzięki   życzliwości i wspaniałomyślności Pana Starosty Powiatu Kazimierskiego Jana Nowaka, który ufundował dla zwycięzców wspaniałe nagrody i zaprosił uczniów klasy III c Liceum Ogólnokształcącego im. M. Curie- Skłodowskiej na spotkanie przy ciastku i kawie w sali kawiarnianej Ośrodka Sportowego w Kazimierzy Wielkiej w dniu 17 maja o godzinie 11.

Przybyli niemal wszyscy byli uczniowie humana, skuszeni wizją nagród, możliwością spotkania w ,,starym” gronie i połączeni radością świętowania tego chyba już ostatniego klasowego wygranego w takim składzie konkursu. Klasę wspierał swoją obecnością Pan Dyrektor Liceum Kazimierskiego Włodzimierz Kruszyński. Abiturenci wraz z Panem Dyrektorem Włodzimierzem Kruszyńskim zostali uroczyście powitani przez Pana Starostę. Pan Starosta gratulował zwycięstwa w plebiscycie, życzył maturzystom powodzenia na czekających ich jeszcze maturach ustnych, a także wyraził nadzieję, że wyniki matury pisemnej także staną się okazją do świętowania.

Przy słodkim poczęstunku, kawie i herbacie, szybko zapomniano o emocjach związanych z egzaminem maturalnym .

To była miła chwila relaksu, zwycięzcy plebiscytu umawiali się na wspólne korzystanie z nagród, którymi okazały się karnety uprawniające do darmowych wejść na basen i siłownię.

Przydadzą się, bo przed nimi po ostatnich egzaminach ustnych długie czekanie na wyniki z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i nerwowe odliczanie dni do 30 czerwca. Abiturienci mogli spokojnie wymienić swoje spostrzeżenia z ostatnich dni, a także podzielić się swoimi planami i zamiarami na przyszłość. Jak sami twierdzą wybór odpowiednich studiów jest jednym z najtrudniejszych wyzwań, jakie stoją przed młodym człowiekiem.   Nagrody ufundowane przez Pana Starostę – karnety na tutejszy basen i siłownię o wartości 50 zł każdy, wręczył Prezes Zarządu Kazimierskiego Ośrodka Sportowego Pan Stefan Marzec gospodarz spotkania, jego gościnność jest przysłowiowa, więc wszyscy czuli się swobodnie, czas płynął szybko, a rozmowy stęsknionych koleżanek i kolegów wypełniały gwarem salkę ośrodka Sportowego po brzegi. Pan Stefan Marzec zapraszając wszystkich chętnych do aktywnego spędzania wolnego czasu, podkreślał, że ćwicząc tym razem nie tylko umysł, ale przede wszystkim ciało, szczególnie po tak stresującym i wyczerpującym okresie matur, skutecznie się zrelaksują, zyskają siłę do nowych zadań i zaimponują innym nie tylko klasową solidarnością, ale i kondycją. Mądrych słów i przydatnych porad udzielił podczas swojego przemówienia abiturientom także Pan Starosta. Jego   rada na dorosłe życie, to aby nigdy się nie poddawać i uparcie dążyć do celu, bo tylko w ten sposób możliwy jest sukces, a przez to i osobiste szczęście. Samo spotkanie, choć krótkie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze, a maturzyści po raz kolejny udowodnili, że zawiązane przyjaźnie nie zakończyły się z chwilą opuszczenia murów szkoły i słusznie klasa III C zdobyła miano najsympatyczniejszej w powiecie kazimierskim.

 

Tekst Izabela Adamczyk

Zdjęcia Zdzisław Pilarski

 

 

Zaproszenie na obchody Wojewódzkiego Dnia Strażaka w Kazimierzy Wielkiej wraz z poświęceniem nowej Strażnicy

zaproszenie

filmzab

 

zabgal

 

BURMISTRZ GMINY GLAUBURG Z WIZYTĄ W POWIECIE KAZIMIERSKIM

nowoczesne Muzeum Celtyckie

W minionym tygodniu z nieoficjalną wizytą przebywał w Kazimierzy Wielkiej burmistrz niemieckiej gminy Glauburg - Carsten Kraetschmer. Podczas swego pobytu spotykał się z polskimi przyjaciółmi, których poznał na przestrzeni ostatnich kilku lat jeszcze jako sekretarz partnerskiego miasta Altenstadt w landzie Hesja.

- Carsten jest bardzo miłym, ciepłym i otwartym człowiekiem. Doskonale orientuje się w sprawach naszego kraju, a zwłaszcza regionu kazimierskiego, w którym gościł wielokrotnie z racji partnerstwa miast - podkreśla starosta Jan Nowak. - Współpracę traktuje pryncypialnie - uważa, że należy „zakopywać” dawne żale i uprzedzenia, choćby te związane z odległymi czasami II wojny światowej. Zdaniem Carstena najlepszym dowodem współpracy są bezpośrednie kontakty samorządów oraz młodzieży - dodaje starosta.

A kontakty między młodzieżą z Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej i ich rówieśnikami z Niemiec trwają już od 20 lat. Koordynatorem jest niezmordowany Roman Litwiniuk - nauczyciel języka niemieckiego w kazimierskim LO, z którego inicjatywy nastąpiły pierwsze wymiany uczniów a później samorządów, co w efekcie zaowocowało podpisaniem porozumienia o współpracy partnerskiej między Altenstadt i Kazimierzą Wielką.

Roman Litwiniuk jest też tradycyjnie tłumaczem podczas większości spotkań tak
w Niemczech, jak i w Polsce.

W poniedziałek 12 maja Carsten Kraetschmer uczestniczył w sesji Rady Powiatu Kazimierskiego, poświęconej bezpieczeństwu w powiecie. W kuluarach długo wymieniał doświadczenia z zakresu bezpieczeństwa z komendantami służb mundurowych powiatu: Jakubem Kosiniem i Kazimierzem Zabłotnym.

Przedstawiając radnym burmistrza gminy Glauburg, starosta Jan Nowak przybliżył uczestnikom sesji walory miasteczka, w którym Carsten Kraetschmer włodarzuje. Sąsiaduje ono „przez miedzę” z partnerskim miastem Altenstadt. Liczy ok. 3 400 mieszkańców, ale np. rocznie odwiedza je 300 000 turystów, którzy przyjeżdżają tu głównie ze względu na nowoczesne Muzeum Celtyckie wraz z parkiem, powstałe za kwotę 50 mln euro. Gmina Glauburg posiada ścieżki rowerowe połączone z siecią EuroVelo. Burmistrz Carsten wręczył radnym pakiety ulotek i folderów zachęcających do odwiedzenia Glauburga. Zaprosił też starostę Jana Nowaka do rewizyty w m-cu wrześniu br.

Obydwaj samorządowcy zadeklarowali wolę współpracy poprzez wspólny panel gospodarczy, wymianę sportowców, młodzieży oraz wspólne działania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony p-pożarowej. Na zakończenie wymienili drobne upominki.

Po sesji Gość zwiedzał nowe inwestycje w Kazimierzy Wielkiej, m. in. nowoczesne węzły komunikacyjne przy drodze 776 i otwarty przed pół rokiem zbiornik retencyjny na rzece Małoszówce.

wnętrze muzeum w Glauburg

Opracowanie tekstu Zdzisław Pilarski

Spotkanie rolników kazimierskich w sprawie dopłat Unijnych

warzygal

W czwartek 15 maja, w budynku byłej Bursy w Kazimierzy Wielkiej odbyło się spotkanie blisko 150. rolników i producentów rolnych z terenu powiatu kazimierskiego, poświęcone podsumowaniu wykorzystania wsparcia unijnego za 10 lat przynależności Polski do Unii Europejskiej oraz pomocy i dopłat dla polskiego rolnictwa w perspektywie lat 2014 - 2020.

Gośćmi spotkania byli:

Zofia Krzyżanowska - Radca Generalny w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

Andrzej Gross - Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie,

Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,

Magdalena Kędzierska - Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR
w Kielcach,

dr Czesław Siekierski - eurodeputowany, Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego.

Gospodarz spotkania, Starosta Kazimierski Jan Nowak powitał Gości i kazimierskich rolników i przed udzieleniem głosu Pani Zofii Krzyżanowskiej, złożył Jej życzenia imieninowe wraz z okazałym bukietem róż. Uczestnicy spotkania nagrodzili ten miły gest gromkimi brawami.

W swym kilkudziesięciominutowym wystąpieniu przedstawicielka Ministerstwa Rolnictwa przedstawiła bardzo precyzyjnie i wyczerpująco informacje o perspektywach pozyskania środków tak na dopłaty bezpośrednie, jak i z uwzględnieniem poszczególnych dziedzin. Omówiła warunki i wymagania klimatyczne i środowiskowe, a także możliwości korzystania ze środków tak unijnych, jak i krajowych (dotyczące np. producentów tytoniu). Zebrani dowiedzieli się o preferencjach dla młodych rolników, jak również o wsparciu w przypadku modernizacji gospodarstw.

Potwierdził te szczegółowe informacje Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzej Gros.

Maraszałek Adam Jarubas odniósł się do uwarunkowań dotyczących naszego województwa,                           a wynikających z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Eurodeputowany dr Czesław Siekierski zapoznał zebranych z zadaniami Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska PE, której jest wiceprzewodniczącym.

Następnie wywiązała się dyskusja, w której rolnicy zadawali Gościom szczegółowe pytania, dotyczące ich bezpośrednio, bądź ich gospodarstw i przedsiębiorstw. Goście udzielali rolnikom precyzyjnych, merytorycznych odpowiedzi. Każdy z uczestników spotkania otrzymał bogato ilustrowany Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, opracowany i wydany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Opracowanie tekstu i zdjęcia Zdzisław Pilarski

Konferencja „Znaczenie Potencjału Eksportowego Sektora Warzywniczego dla Gospodarki Regionu Świętokrzyskiego

warzygal

Wspólna inicjatywa Starosty Kazimierskiego Jana Nowaka i Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa zaowocowała międzynarodową konferencją pod hasłem „Znaczenie potencjału eksportowego sektora warzywniczego dla gospodarki regionu świętokrzyskiego”, jaka odbyła się na terenie powiatów kazimierskiego i pińczowskiego w dniu 13 maja 2014 r. Intencją pomysłodawców było ukierunkowanie potencjału rolników z powiatów: kazimierskiego, buskiego, pińczowskiego, staszowskiego, opatowskiego
i sandomierskiego, na bezpośredni i zorganizowany eksport warzyw i owoców.

Z tego względu na konferencję zaproszeni zostali przedstawiciele ambasad kilku krajów,
m. in. Słowacji, Chorwacji, Rumunii, Ukrainy, Armenii czy Rosji, którzy mogliby pomóc w nawiązaniu kontaktów handlowych naszych rolników z odbiorcami w tych krajach. Ukrainę reprezentował Konsul Generalny w Krakowie Witalij Maksymenko, w innych przypadkach w imieniu swych krajów występowali radcy handlowi ambasad. Należy dodać, że obecni byli także potencjalni odbiorcy - przedsiębiorcy, prezesi asocjacji itp.

Stronę polską reprezentowali: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, starostowie powiatów, burmistrzowie i wójtowie oraz rolnicy i przedsiębiorcy, którzy już prowadzą działalność eksportową. Obecny był eurodeputowany dr Czesław Siekierski z wykładem na temat możliwości unijnych w zakresie zagospodarowania produktów rolnych i szans sektora owocowo-warzywnego w nowej perspektywie unijnej.

Bezpośrednim organizatorem konferencji był członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski.

W wyniku obrad ustalono, że potencjał eksportowy jest bardzo duży, ale znaczne rozdrobnienie gospodarstw w naszym regionie nie sprzyja zwiększeniu eksportu warzyw. Obecnie większość rolników sprzedaje swoje produkty na targowiskach i giełdach, zazwyczaj po mocno zaniżonych cenach. Konieczne jest tworzenie grup producenckich - takich, jak np. Spółdzielnia Producentów Owoców i Warzyw w Sielcu-Kolonii. Jej prezes, Mirosław Fucia podzielił się z uczestnikami konferencji swymi doświadczeniami z wieloletniej działalności tej spółdzielni. Podkreślił konieczność eksportowania dużych, zunifikowanych i jednolitych jakościowo partii towaru, gwarantowanych długoterminowymi umowami, co zapewni stałość cen i odbiorców. Podczas konferencji głos zabierali także Starosta Kazimierski Jan Nowak, radcy handlowi ambasad, konsulowie, wskazując na potencjalne możliwości importu z Polski warzyw, czy owoców. Szczególnie atrakcyjnym odbiorcą mogłaby zostać np. Rumunia, która bardzo intensywnie rozwija się po wstąpieniu do Unii, podnosząc konsekwentnie poziom życia swych obywateli.

Powiaty kazimierski i pińczowski mają bardzo korzystne warunki do produkcji i eksportu warzyw i owoców. Nie mają rozwiniętego przemysłu, a zatem wolne są od odpadów poprodukcyjnych, skażeń spowodowanych chemią, czy metalami ciężkimi - są terenem czystym ekologicznie, ze znakomitymi glebami. Rolnicy i producenci dysponują bogatą wiedzą oraz nowoczesnym parkiem maszynowym.

            W drugiej części konferencji uczestnicy udali się do trzech przedsiębiorstw rolnych na terenie obydwu powiatów: pińczowskiego GOMARU, firmy NATURVIT w Koperni k/Pińczowa i wspomnianej już Spółdzielni Producentów Owoców i Warzyw w Sielcu-Kolonii. Firmy te od lat zajmują się przetwórstwem owoców i warzyw i ich eksportem. NATURVIT jest znanym w całej Europie producentem ziół, które uprawia we własnym zakresie na ponad 400 ha.

            Rolnik z Ponidzia potrafi wyprodukować dobre, ekologiczne warzywa - znacznie trudniej korzystnie je sprzedać. Wtorkowa konferencja jest dobrym początkiem, pierwszym krokiem we właściwym kierunku. Nie podpisano od razu konkretnych umów, ale nawiązane zostały ważne kontakty odnośnie udziału naszych producentów w targach rolnych, wystawach, co niewątpliwie zaowocuje w przyszłości podpisaniem korzystnych kontraktów i umów eksportowych.

Opracowanie tekstu Zdzisław Pilarski

Zdjęcia Zdzisław Augustyn

Młodzież Niepublicznego Technikum ZDZ w Kazimierzy Wielkiej powróciła z Włoch

zdzgal

20 kwietnia 2014 r. 20 uczniów z klas II i III Technikum w Kazimierzy Wielkiej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach powróciło z czterotygodniowego stażu z Włoch z miejscowości Rimini i Riccione położonych nad Morzem Adriatyckim. Młodzież kształcąca się w zawodach gastronomicznych zgłębiła tajniki włoskiej kuchni i gastronomii, a uczniowie technikum budownictwa zapoznali się z technologiami stosowanymi we włoskim budownictwie.

Był to już piąty wyjazd młodzieży z kazimierskich szkół ZDZ na zagraniczne praktyki w ramach programu Leonardo da Vinci i podobnie jak poprzednie wyjazdy, na pewno ten będzie również mile wspominany przez uczniów.

Praktyki zagraniczne organizowane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego dla młodzieży szkolnej, są realizowane w ramach projektów finansowanych przez program Unii Europejskiej - Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, a ten projekt dofinansowany był przez Europejski Fundusz Społeczny – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizując projekt pt. „Włoskie tradycje kulinarne i doświadczenia budowlane wykorzystajmy w Polsce” młodzież odbyła praktyki w przedsiębiorstwach budowlanych i zakładach gastronomicznych w rejonie Rimini i Riccione, i mogła zapoznać się z funkcjonowaniem włoskiej gospodarki. Czas trwania praktyk oraz program stażu jest zgodny z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej dla zawodów, w którym kształcą się uczniowie. Młodzież miała zagwarantowany transport, przejazdy lokalne, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie oraz pełną opiekę pedagogiczną, zarówno nauczycieli ze szkół ZDZ, którzy dbają o uczniów przez cały okres odbywania stażu - od dnia wyjazdu, aż do powrotu do szkoły, jak i pedagogów i opiekunów praktyk z kraju goszczącego. Przed wyjazdem stażyści uczestniczyli w specjalnym, wielogodzinnym kursie z przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego, ułatwiającym pobyt za granicą.

Firma Sistema Turismo, która była instytucją goszczącą zapewniła nam bardzo dobre warunki odbycia stażu w oparciu o bazę miejscowych i okolicznych hoteli i zakładów gastronomicznych, a także firm budowlanych. Wyjazd młodzieży za granicę, to nie tylko nauka. Programy pobytu obejmują poznanie atrakcji turystycznych, kultury, walorów turystycznych, historycznych i gospodarczych, odmiennych zwyczajów, tradycji i mieszkańców zagranicznych krajów i regionów. Młodzież odbyła wycieczki fakultatywne do Wenecji, Rzymu i San marino. Wrażenia niezapomnianej architektury oraz wspaniałej kuchni śródziemnomorskiej stały się dopełnieniem programu praktyk. Odbycie zagranicznych staży przez uczniów szkół potwierdzone jest certyfikatami Europass-Mobilność, dzięki którym nabyte przez nich umiejętności i kwalifikacje zawodowe nabierają postać formalną i uznawaną u europejskich pracodawców. Podczas pobytu mają okazję doskonalić swoje umiejętności językowe, w praktyczny sposób, podczas wykonywania pracy w zagranicznych przedsiębiorstwach oraz w czasie wolnym od zajęć. Wrażeniami z odbytych praktyk młodzież podzieli się z kolegami i koleżankami z innych szkół powiatu, których na promocję projektu i upowszechnianie jego rezultatów zaprosiliśmy na dzień 21 maja do naszej szkoły. Nie obędzie się bez konsumpcji tradycyjnych potraw włoskich i włoskich owoców.

alt

 

21

ZMIANA OSTRZEŻENIA Nr 21 wydanego dnia 13.05.2014 o godz. 12:36

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 21 - intensywne opady

od godz. 06:00 dnia 15.05.2014 do godz. 18:00 dnia 16.05.2014

obszar: województwo świętokrzyskie

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym:

od 06:00 15.05 do 18:00 15.05 wyniesie od 10 mm do 15 mm, miejscami do 25 mm,

od 18:00 15.05 do 06:00 16.05 wyniesie od 15 mm do 25 mm, miejscami do 35 mm,

od 06:00 15.05 do 18:00 15.05 wyniesie od 10 mm do 15 mm, miejscami do 20 mm.

W załączeniu pełna treść  ostrzeżenia IMGW.

Załączniki do strony

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 21 - intensywne opady 47.29 KB

Data publikacji : 13.05.2014 13:00

SESJA RADY POWIATU KAZIMIERSKIEGO 12 MAJA 2014

sesjagal

W poniedziałek, 12 maja 2014 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu Kazimierskiego, poświęcona tym razem głównie ocenie stanu bezpieczeństwa w Powiecie Kazimierskim. W sesji udział wzięli: Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Jakub Kosiń, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Kazimierz Zabłotny, przedstawiciele Prokuratury Rejonowej w Pińczowie oraz Sanepidu.

W swych wystąpieniach przedstawili oni stan bezpieczeństwa w Powiecie Kazimierskim w zakresie ochrony przeciwpożarowej, porządku publicznego, zagrożenia przestępczością i jej zwalczania oraz ochrony sanitarnej. Oceniono też zasoby pomocy społecznej Powiatu.

Jak wynika z przedstawionych informacji - stan porządku i bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Kazimierskim należy ocenić pozytywnie. Dzięki zaangażowaniu policjantów znacznie skrócił się czas reakcji na zdarzenia - np. w terenie miejskim wyniósł on w 2013 r średnio niecałe 4 minuty, wobec ponad 6 minut w roku 2012. Nastąpił spadek ilości przestępstw kryminalnych i poprawiła się ich wykrywalność, która w większości kategorii wynosi 100 %.

Nieznaczny wzrost zanotowano w ilości wypadków drogowych oraz zatrzymanych nietrzeźwych kierowców.

W przypadku pożarów nastąpił zdecydowany spadek - ze 178 w roku 2012 do 78 w roku 2013 , zaś jeśli idzie o powstałe zdarzenia - odnotowano wzrost o 38 %. W wyniku prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych uratowano mienie o wartości blisko 5 mln złotych.

Ponadto Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawie zmian statutu Powiatu Kazimierskiego oraz zmian w budżecie i wieloletniej prognozy finansowej. Zatwierdzono także sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej.

Dodać należy, że gościem honorowym sesji Rady Powiatu był Burmistrz niemieckiej Gminy Glauburg - Carsten Kratschmer, który od lat utrzymuje kontakty z Kazimierzą Wielką. Poprzednio był sekretarzem w Altenstadt, obecnie jest włodarzem sąsiadującej gminy Glauburg. Starosta Jan Nowak i Burgermeister Carsten Kratschmer wymienili symboliczne upominki.

Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski

R E G U L A M I N

  XXXVII Rajdu po Ziemi Kazimierskiej  z okazji 70 rocznicy walk o Republikę Partyzancką

I Organizator i termin :

      Organizatorem Rajdu jest Starosta Kazimierski, Wójt Gminy Czarnocin, Dyrekcja Publicznego Gimnazjum Samorządowego im. Armii Krajowej w Cieszkowach, Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej, Zespół Szkół Rolniczych i Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych   w Cudzynowicach.

Rajd odbędzie się bez względu na pogodę w dniach 12.06 – 14.06.2014 roku.

 

II. Komenda Rajdu :

 

   Komendant Rajdu     –                 Waldemar Kletschka

   Kwatermistrz Rajdu –                 Piotr Mucha

   Członkowie Komendy -              Jarosław Malinowski

                                                     Robert Lalewicz  

                          Jacek Adamusik

III. Cele Rajdu :

-         uczczenie 70 rocznicy walk o Republikę Partyzancką,

-         uczczenie 69 rocznicy zakończenia II wojny światowej,

-         poznanie historii i tradycji naszego regionu,

-         promowanie walorów turystycznych Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego,

-   popularyzacja bezpieczeństwa dzieci i młodzieży – prewencja kryminalna                                      

-   propagowanie spraw związanych z ochroną środowiska,

-   propagowanie zdrowego pełnego sportu i turystyki ,spędzanie wolnego czasu

   bez alkoholu, nikotyny i innych używek.


IV. Program Rajdu :

 

12.06.14 /czwartek/ 10.00– 11.00 start w miejscowości: Chroberz - muzeum

11.00 – 17.00 przejście trasy– Chroberz – Wola Chroberska – Zawarża- Zagaje Dębiańskie - Stradów                                                         -                                  

13.06.14 /piątek/ 9.00 – 10.00 start na trasę: Stradów – Mękarzowice – Probołowice – Soboszów - Dębiany - Zięblice

 

14.06.09 /sobota/ 9.00 – 12.00 – Zięblice – Kazimierza Mała – Kazimierza            

     Wielka /młyn/

                              12.00 – uroczyste zakończenie przy tablicy pamiątkowej SSP nr 1  w Kazimierzy Wielkiej

V. Uczestnictwo i zgłoszenia :

 

W rajdzie bierze udział młodzież szkolna, PTTK, PTSM w grupach do 15 osób. Każdy grupa powinien mieć zapewnionego pełnoletniego opiekuna, instruktora, nauczyciela, rodzica.

Od uczestników wymagany jest dobry stan zdrowia, odpowiednie przygotowanie kondycyjne, poczucie humoru. Zgłoszenia należy kierować na adres :

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych

Cudzynowice 175

28 – 500 Kazimierza Wielka

tel. 041-3521-221

 

w terminie do dnia 5 czerwca 2014 r. Informacji udziela Komendant Rajdu telefon służbowy 041 - 3521 – 221.

 

Każda grupa biorąca udział w rajdzie ubezpiecza się we własnym zakresie.

 

                                    

VI. Ubiór i ekwipunek :

Grupy rajdowe muszą posiadać ekwipunek osobisty i grupy umożliwiający wędrówkę w różnych warunkach atmosferycznych. Uczestnicy muszą posiadać okrycia przeciwdeszczowe, sweter lub dres, wygodne obuwie, ciepły koc lub śpiwór, kuchenkę turystyczną, kochery, menażki, metalowy garnuszek, nóż, łyżkę, przybory toaletowe. (Wpisowe 10 zł do dyspozycji grupy rajdowej /koszty organizacyjne/.?)

Każdy grupa powinna posiadać : apteczkę, kompas, mapę obszaru, którym będziemy wędrować (np. Busko-Zdrój i okolice skala 1:100 000).

Komenda Rajdu i Komendant Trasy będą zwracać uwagę na jednolity wygląd   i dyscyplinę uczestników.  

 

VII. Wyżywienie i zakwaterowanie:

Wyżywienie zapewniają sobie zastępy we własnym zakresie. Zakwaterowanie w warunkach turystycznych w budynkach szkolnych. Organizatorzy zabezpieczają transport na miejsce startu po uprzednim zgłoszeniu z Kazimierzy Wielkiej.

VIII. Uwagi końcowe:

 

Grupy otrzymują :

-         dyplomy uczestnictwa,

-         nagrody dla najciekawszych zastępów.

 

Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność, za właściwy dobór uczestników odpowiedzialna jest jednostka zgłaszająca drużynę. Za szkody wyrządzone na trasie podczas rajdu odpowiedzialność ponoszą drużyny wraz z opiekunami.

Warunkiem przyjęcia na trasę rajdu jest polisa ubezpieczeniowa.

 

Dyskwalifikacja uczestników lub zastępów nastąpi w przypadku :

 

-         niezespołowego pokonywania trasy,

-         nie udzielenia pomocy innym w razie wypadku,

-         nie przestrzegania zasad ochrony przyrody i bezpieczeństwa p.poż,

-         nieregulaminowego zachowania podczas rajdu.

 

 

Ostateczna interpretacja regulaminu i rozstrzyganie spraw nie ujętych w/w regulaminie należy do Komendy Rajdu.

Zgłoszenia otrzymane po podanym terminie nie będą brane pod uwagę.

 

 

Komenda Rajdu

Wzór karty zgłoszenia

 

Pieczęć Szkoły

 

 

 

 

Lp.

Imię i nazwisko uczestnika

Data urodzenia

Adres zamieszkania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis opiekuna                                                         Podpis Dyrektora Szkoły

Z przykrością informujemy, że spotkanie z Podsekretarzem Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ,

które miało odbyć się 15 maja 2014 roku zostało odwołane.

Przepraszamy

VII KAZIMIERSKI RAJD SAMOCHODÓW TERENOWYCH

 

alt

Kategorie:

- WYCZYN I  / do 2,5 l
- WYCZYN II - /powyżej 2,5 l/
Jeśli w danych kategoriach nie zgłosi się wystarczająca liczba załóg to wszyscy jedziemy jako WYCZYN!!! w razie wątpliwości, co do kategorii decyzje podejmują sędziowie!!!
- SPORT - /EXTREMl/
- SOBOTA "OS"  alt

- NIEDZIELA  "OS-y" za halą KOS, obok zbiornika retencyjnego

 

więcej na stronie Kazimierskiego Ośrodka Sportowego - www.kazimierzakos.pl

 

rp44

 

 

Kazimiersko-Proszowicka Rzeczpospolita Partyzancka 1944, nazywana była również, jako Rzeczpospolita Partyzancka 1944, czy też Rzeczpospolita Kazimiersko-Proszowicka. Nazwa ta, spełnia wszystkie kryteria, które przyczyniły się do powstania wolnego terytorium od wpływu wojsk niemieckich. Kulminacyjnym punktem walk w południowo-wschodniej części powiatu miechowskiego było wyparcie sił niemieckich. Obszar ten, który wynosił ponad 1000 km2. Wolny obszar od wpływu okupanta to cały ówczesny powiat pińczowski i wschodnia część powiatu miechowskiego.


    Poczta, telefony, władza terenowa, znów były polskie. Kolejka wąskotorowa wybudowana w 1926 roku w południowej części województwa kieleckiego zarządzali polscy kolejarze. Kolej na wyzwolonym obszarze miało olbrzymie gospodarcze i patriotyczne znaczenie, łączyła, bowiem takie miejscowości jak: Pińczów, Kazimierzę Wielka, Działoszyce, Jędrzejów, Proszowice, Kocmyrzów. Służyła nie tylko do przemieszczania się partyzantów, ale również broni, amunicji i żywności dla partyzantów.

alt

 (fot. Zbigniew Pałetko)
      

Datę, kiedy powstała Kazimiersko-Proszowicka Rzeczpospolita Partyzancka 1944 znamy dokładnie - był to dzień 20 lipca 1944 roku. Zachował się, bowiem dokument, meldunek sytuacyjny nr 2 Inspektora Inspektoratu Rejonowego Armii Krajowej napisany przez Bolesława Michała Nieczuja - Ostrowskiego, ps. Bolko, do dowódcy Okręgu Krakowskiego Armii Krajowej w Krakowie. W dokumencie tym czytamy:

...W czasie od 20 do 27 bm. Oddz. dyw. I part. 0/08 prowokowane przez npla, przeprowadziły szereg przeciw akcji odbierając npl przewagę i inicjatywę w terenie (...). W meldunku tym Nieczuła wspomina: (...) Nastroje wśród ludności jak najlepsze, wszyscy niecierpliwią się, oddziały rwą się do walki, że wprost trudno je utrzyma...

     Kazimiersko-Proszowicka Rzeczpospolita Partyzancka 1944 powstała 20 lipca - był to czwartek, dzień jak każdy inny - ale niezwykły, jedyny - wspaniały bowiem, duża część terytorium południowej Polski była wolna od niemieckiego, nienawidzonego okupanta.

     W tym czasie Niemcy: ponosili klęskę na wszystkich frontach, coraz bardziej zbliżał się sowiecki, wschodni front, przed którym systematycznie się wycofywali, nie posiadali zupełny żadnych rezerw wojskowych. Dlatego też starali się nawiązywać służbowe kontakty z właścicielami i zarządcami majątków rolnych, rozwijając propagandę antykomunistyczną, próbowali podzielić społeczeństwo polskie.

     Wydarzenia partyzanckie skierowane przeciwko okupantowi w okresie od 20 lipca do 10 sierpnia 1944 roku, przyczyniły się do powstania wolnego terytorium od niemieckiego żołnierza. Był to krótki, bo zaledwie dwutygodniowy żywot Kazimiersko-Proszowickiej Rzeczpospolitej Patyzanckiej, ale jakże radosny dla mieszkańców wyzwolonych terenów i uczestników tych wydarzeń. Władzę na wyzwolonych terenach sprawowały oddziały Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Ludowej Straży Bezpieczeństwa. Oddziały AK w 1944 roku zapisały się w historii jako najbardziej dynamiczne, wynikające z spotęgowanej działalności organizacyjnej i aktywności bojowej.

     Ważnym wydarzeniem upamiętniającym Kazimiersko-Proszowicką Rzeczpospolitą Partyzancką, było spotkanie około 30 partyzantów na Mszy św., polowej, która odprawiona była w dniu 5 sierpnia 1944 roku, w miejscowości Dodów.

     Partyzanci ubrani byli w letnie mundury a na głowach wspaniale prezentowały się furażerki z Polskim Orłem. Msza św. odbyła się w godzinach popołudniowych na podwórzu gospodarstwa Józefa Podoby. Na ścianie domu, od strony wschodniej powieszono duży dywan, na którym w centralnym miejscu zawieszono obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Po obu stronach obrazu umieszczono flagi biało czerwone, przystrojone zielenią.

     Uroczystość ta, upamiętniająca powstanie Kazimiersko-Proszowicką Rzeczpospolitą Partyzancką zgromadziła nie tylko partyzantów, ale również ludność Dodowa i okolicznych miejscowości. W dniu 5 sierpnia 1944 roku przybyła ludność do Dodowa na Mszę św. z różnych okoliczności. Jedni dla upamiętnienia wraz z partyzantami powstania w dniu 20 lipca 1944r., Kazimiersko-Proszowicka Rzeczpospolita Partyzancka - było ich najwięcej. Inni przyszli pobożności. Najmniej było tych co przybyli ze zwykłej ludzkiej ciekawości.

Ksiądz w kazaniu porównał partyzantów do Fagi Narodowej biało-czerwonej. Partyzant powinien być o sumieniu czystym - jak biel na fladze, a sercu krew gorąca, czerwona zespolona miłością Ojczyzny.

Partyzanci przebywali w miejscowości Dodów przez około 10 dni, korzystając z życzliwości i gościnności mieszkańców.

Zbigniew Pałetko 

 

alt

źródło: Internetowy Kurier Proszowicki

oraz strona Kazimiersko - Proszowicka Rzeczpospolita Partyzancka -  www.rp44.pl

 

zap

 

plakat 2014

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja

3majgal

W Kazimierzy Wielkiej obchody 223. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się tradycyjnie mszą świętą, którą w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w intencji Ojczyzny odprawili ksiądz dziekan Janusz Mularz i ksiądz kanonik Jan Dudek. Po nabożeństwie uczestnicy trzeciomajowego święta, z Orkiestrą Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej z Zięblic oraz 20 pocztami sztandarowymi na czele, przeszli ulicami miasta pod pomnik Tadeusza Kościuszki. Po odegraniu hymnu państwowego wiązanki biało-czerwonych kwiatów przed cokołem bohatera narodowego złożyli przedstawiciele władz samorządowych, straży pożarnej, policji, liczne delegacje szkół, organizacji kombatanckich, stowarzyszeń i związków zawodowych. W imieniu Powiatu Kazimierskiego kwiaty złożyli: starosta Jan Nowak, wicestarosta Michał Bucki i przewodniczący Rady Powiatu Marek Augustyn.    

Dalsza część obchodów odbyła się w sali widowiskowej Kazimierskiego Ośrodka Kultury, gdzie przybyłych gości powitała p.o. dyrektora KOK Agnieszka Styczeń. Następnie okolicznościowe przemówienia wygłosili gospodarze gminy i powiatu: burmistrz Tadeusz Knopek i starosta Jan Nowak. W swym wystąpieniu starosta podkreślił, że dzisiejsze święto jest świętem radości, ponieważ nie wspominamy martyrologii, śmierci czy krwi. Obchodzimy bowiem rocznicę powstania myśli, która przetrwała przez ponad dwa stulecia i na bazie tej myśli, będącej siłą w owej epoce, budujemy także siłę naszej teraźniejszości i przyszłości. Na założeniach tej konstytucji powstawały inne akty prawa zasadniczego w państwach wolnego, demokratycznego świata.

W części artystycznej wystąpili uczniowie Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3, którzy przygotowani przez panie nauczycielki Beatę Kubiec i Annę Micho, zaprezentowali wzruszający spektakl pt. „Tyś wywiódł nas o Trzeci Maju …”. Inscenizacja w wykonaniu młodych artystów była wspaniałą lekcją historii i patriotyzmu. Młodzi aktorzy przypomnieli widzom karty naszej historii sprzed ponad dwóch wieków, okoliczności uchwalenia przez Sejm Wielki pierwszej w Europie konstytucji oraz barwnie opowiadali o pięknie naszego kraju. Ukoronowaniem spektaklu był nasz narodowy taniec – polonez.

Delegacja Starostwa Powiatowego uczestniczyła także w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja
w Czarnocinie. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele pw.Wniebowzięcia NMP. Po mszy mieszkańcy i zaproszeni goście udali się pod pomnik świętego Jana Pawła II, a także pod tablicę upamiętniającą miejscowych działaczy ludowych i pod dąb pamięci, gdzie składano wiązanki biało-czerwonych kwiatów. Uroczystość zakończył program artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Czarnocinie i Gimnazjum w Cieszkowach.

tekst: Zdzisław Pilarski

zdjęcia: Zdzisław Pilarski, Zdzisław Augustyn

więcej zdjęć na stronie pilarscy.eu

tygodnik

Liceum Ogólnokształcące im M.C. Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej wyróżnia się w Naszym regionie 

więcej informacji na stronie 6 Tygodnika Ponidzia z 28 maja 2013 roku

 

Rajd 2013

 

altaltalt

alt

altalt

altaltaltaltaltalt       altalt

alt     alt   alt      altalt
  

ZGŁOSZENIA ZAŁÓG ORAZ WPISOWE W KWOCIE - jak w ubiegłych latach
2 DNI         - 350 ZŁ (SOBOTA, NIEDZIELA)
 PRZYJMOWANE BĘDĄ DO DNIA 27.05.2013

I POWINNO ZAWIERAĆ: NAZWISKO I IMIĘ KIEROWCY ORAZ PILOTA, ADRES ZAMIESZKANIA, TEL. KONTAKTOWY, MARKĘ, TYP SAMOCHODU ORAZ NR REJESTRACYJNY. OSTATECZNYM POTWIERDZENIEM UCZESTNICTWA JEST WPŁYW  KWOTY NA KONTO W WYZNACZONYM TERMINIE. W PRZYPADKU BRAKU MIEJSC POWYŻSZA KWOTA BĘDZIE ZWRACANA POMNIEJSZONA O KOSZT PRZELEWU. PO TYM TERMINIE W PRZYPADKU WOLNYCH MIEJSC KWOTA WPISOWEGO WZRASTA DO 400 ZŁ OD ZAŁOGI. KOLEJNOŚĆ WPŁYWU KWOTY NA KONTO DECYDOWAĆ BĘDZIE O UCZESTNICTWIE W RAJDZIE

ZGŁOSZENIE POWINNO BYĆ PRZESŁANE FAKSEM NA NUMER 0413501022 LUB E-MAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

KAZIMIERSKI OŚRODEK SPORTOWY
ul. Kościuszki 13, 28-500 Kazimierza Wielka,

tel. (041) 3501020, tel. fax. (041) 3501022
 www.kazimierzakos.pl

Regon: 292828617                         NIP: 662-17-36-373

KONTO BANKOWE: Bank Spółdzielczy O/ Kazimierza Wielka 94 849300040180013037370003

 

Mundurowi z LO w Odonowie „zdobyli” Warszawę

 

 

odonow1

 

„Ślubuję Ci Ojczyzno”

 

pod takim hasłem odbył się w dniach 16-19 maja 2013 r. I Ogólnopolski Biwak Klas Mundurowych zorganizowany przez Akademię Obrony Narodowej w Warszawie, w którym uczestniczyła reprezentacja klas mundurowych z Liceum Ogólnokształcącego w Odonowie. Pomysłodawcą i inicjatorem przedsięwzięcia był gen. dr hab. Bogusław Pacek - rektor-komendant Akademii Obrony Narodowej. W biwaku uczestniczyło ok. 2 tysięcy uczniów spośród 200 szkół klas mundurowych w Polsce. Zaszczyt reprezentowania Szkoły przypadł uczniom II klasy LO w Odonowie wraz z wychowawcą Panią Ewą Konieczną i nauczycielem wychowania fizycznego Panem Grzegorzem Śliwińskim.

odonow3odonow4

 

Celem biwaku, nad którym patronat honorowy objął Minister Obrony Narodowej, było propagowanie wiedzy wojskowej, postaw pro obronnych i patriotycznych młodemu pokoleniu. Biwak łączył w sobie charakter edukacyjny, sportowo-rekreacyjny i patriotyczny.

 

Uroczysta przysięga na Placu Marszałka Piłsudskiego,

 

defilada z żołnierzami z Kampanii Honorowej Wojska Polskiego…

 

Apel na placu marszałka Piłsudskiego w Warszawie to jeden z wielu punktów czterodniowego biwaku.

 

W ceremonii przed Grobem Nieznanego Żołnierza uczestniczyli m.in.

 

 • Minister Obrony Narodowej – Tomasz Siemoniak,
 • Minister Edukacji – Krystyna Szumilas,
 • Dowódca Wojsk Lądowych gen. broni Zbigniew Głowienka,
 • Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. dyw. Anatol Wojtan,
 • Przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych,
 • Władze Wojskowych Szkół Wyższych,
 • Przedstawiciele instytucji i jednostek wojskowych,
 • Przedstawiciele duchowieństwa
 • Nauczyciele, opiekunowie, mieszkańcy Warszawy.
 • odonow2

 

Uroczystości, podczas której młodzież złożyła niecodzienne ślubowanie Ojczyźnie, towarzyszyło wręczenie kwiatów przedstawicielom organizacji kombatanckich i weteranów, skupiających m.in. powstańców warszawskich, inwalidów wojennych, kawalerów orderu Virtuti Militari, poszkodowanych na misjach poza granicami kraju oraz złożenie wieńców na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. W ten sposób młode pokolenie wyraziło szacunek ofiarom wojen, żołnierzom wszystkich frontów II wojny światowej i bohaterom walk o niepodległą i wolną Polskę.

 

„Nie zdarzyło się jeszcze, aby na tym placu stanęło dwa tysiące uczniów w mundurach, a wraz z nimi społeczność akademicka, by wspólnie pokłonić się tym, którzy walczyli i walczą o obronność oraz bezpieczeństwo Europy i świata” powiedział gen. Pacek witając przybyłych gości.

 

Uroczystość zakończyła defilada złożona z Kampanii Honorowej Wojska Polskiego oraz pododdziałów klas mundurowych.

 

 

 

 

 

Moc wrażeń i atrakcji…

 

Program biwaku był różnorodny i ciekawy, przewidywał m.in. zwiedzanie Stadionu Narodowego, Sejmu, Senatu, pobyt w jednostce w Wesołej, pokazy sprzętu i wyposażenia wojskowego, projekcje filmów, cykl spotkań z „ciekawym człowiekiem”, imprezy sportowo – rekreacyjne, „dyskoteka pod gwiazdami”.

 

Ogniobranie z Prezydentem RP

 

Kulminacyjnym punktem biwaku było uroczyste ogniobranie, które odbyło się w sobotni wieczór na poligonie w Rembertowie z Gościem Honorowym prezydentem Bronisławem Komorowskim. Niezwykłego gościa młodzież uczciła pieśnią „Na powitanie wszyscy razem”. Prezydent jak zwykle imponował swoim poczuciem humoru i dystansem do własnej osoby. Specjalną opowieść zadedykował też obecnym na ogniobraniu harcerzom z Opolskiej Chorągwi im. rotmistrza Pileckiego, którzy nadawali muzyczny ton całemu spotkaniu.

 

Najwięcej przyjaciół poznałem w czasach działalności opozycyjneji w harcerstwiezwierzył się. – Te znajomości z czasów harcerskich przydały mi się w całym moim życiu, w najtrudniejszych jego okresach”.

 

Podczas spotkania w Rembertowie dominował śpiew. Ogniobranie wywodzące się z tradycji wojskowej i kultywowane przez środowiska harcerskie, jest specyficznym obrzędem, którego kluczowy element stanowi ognisko. Jego rozpalenie jest sygnałem do przywołania pamięci o bohaterach i ważnych z historii wydarzeniach. Towarzyszące ogniobraniu śpiew i opowieści dają uczestnikom poczucie jedności, harmonii i wspólnoty. Jednak spośród wszystkich piosenek z repertuaru wojskowego i harcerskiego prezydenta najbardziej wzruszyła ta o legionach marszałka Piłsudskiego – To, że śpiewacie „Pierwszą Brygadę” pokazuje jak bardzo zmieniło się wojsko, bo były czasy, kiedy jej przypominanie było zakazane”.

 

Na zakończenie wspólnego śpiewania przy ognisku gen. Pacek zaprosił młodzież i prezydenta za rok, na kolejne spotkanie uczniów klas wojskowych. Prezydent nie pozostał dłużny i zaproponował przyjęcie w Belwederze najbardziej wyróżniających się klas całego tegorocznego zlotu. Mamy nadzieję, iż w gronie zaproszonych znajdzie się młodzież z naszej szkoły.

 

Zwycięstwo na zawodach sportowych

 

Drużyny reprezentujące LO z Odonowa zdobyły 3 puchary w dwóch wioskach – rywalizacjach sportowych:

 

 • wioska II „Sprawni jak żołnierze” - Kesja Kuliś uplasowała się na drugim miejscu, a Kamil Wiącek na miejscu IV,
 • wioska III „Mundial 2013 Rembertów” - Paulina Krypel zajęła II miejsce.

 

Te osiągnięcia są sukcesem ze względu na fakt, że w zawodach brały udział reprezentacje 80 szkół „mundurowych” z całej Polski.

 

Ostatnim punktem programu było wręczenie zwierzchnikowi Sił Zbrojnych pamiątkowego ryngrafu AON „Człowiekowi Wielkiej Wiedzy, Honoru i Wspaniałego Serca”.

 

 

 

 

Uczniowie o biwaku…

 

„…poruszającą chwilą była defilada…” - Anna Kwiecień

 

„…mogliśmy z bliska zobaczyć, jak funkcjonuje wojsko” – Malwina Konieczna

 

„…to była bardzo sympatyczna i pouczająca przygoda” – Paulina Sobecka

 

„bardzo dobra atmosfera” – Łukasz Mikina

 

„dużo fajnych miejsc do zwiedzania, np. stadion narodowy. Bardzo mnie zaciekawiło spotkanie z Prezydentem” – Klaudia Majka

 

„ciekawie zaplanowany czas” – Barbara Chećko

 

nocowanie w namiotach było bardzo fajne” – Magdalena Wolska

 

„na obozie było super” – Radosław Szumilas

 

„mimo braku prądu, komarów, gigantycznych kolejek do posiłków… ciekawie spędziliśmy czas integrując się z innymi uczestnikami obozu” - Kesja Kuliś

 

„niepowtarzalna przygoda” – Anna Szymańska

 

„…było cudownie” – Ola Pietrzyk

 

„…zostałbym dłużej” – Sebastian Zieliński

 

„największą atrakcją było spotkanie z Prezydentem oraz udział w defiladzie” – Justyna Bakowska

 

Informacje o biwaku umieszczono w aktualnościach na stronach:

 

www.prezydent.pl

 

www.aon.edu.pl

 

www.men.gov.pl

 

www.wp.mil.pl

 

www.polska-zbrojna.pl

 

 

 

 

 

mini plakat 2013

Dyrekcja, nauczyciele i wychowawcy oraz uczniowie Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cudzynowicach

serdecznie zapraszają na DZIEŃ OTWARTY szkoły, który odbędzie się już wkrótce - 24 maja 2013 r. od godz. 11:00.

 

2013-05-16: II Turniej piłki nożnej dla gimnazjalistów w LO w Kazimierzy Wielkiej

lokw1 lokw2

W II Turnieju piłki nożnej gimnazjalistów o Puchar Starosty Kazimierskiego i Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej wzięły udział drużyny z 5 gimnazjów: Publicznego Gimnazjum Samorządowego im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej, Gimnazjum im. Stanisława Wyspiańskiego w Centrum Oświatowym w Koszycach, Gimnazjum w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Kościelcu, Gimnazjum w Zespole Szkół w Opatowcu oraz Publicznego Gimnazjum w Skalbmierzu.
Piękna pogoda pozwoliła rozegrać cały turniej na zespole boisk "Orlik" przy LO w Kazimierzy Wielkiej. Oficjalne rozpoczęcie nastąpiło o godzinie 9. Dyrektor Włodzimierz Kruszyński powitał przybyłe zespoły i życzył wszystkim udanej, sportowej rywalizacji.
Po zakończeniu zaciętych rozgrywek tabela ukształtowała się następująco:
1. Gimnazjum w Kościelcu
2. Gimnazjum w Kazimierzy Wielkiej
3. Gimnazjum w Koszycach
4. Gimnazjum w Opatowcu
5. Gimnazjum w Skalbmierzu
Tytuł Najlepszego Bramkarza zdobył Dawid Podedwórny z drużyny Gimnazjum w Kościelcu.
Królem Strzelców Turnieju został Piotr Nowak z Gimnazjum w Opatowcu, który zdobył 4 bramki.
Nagrody - puchary i okolicznościowe dyplomy - wręczył Starosta Kazimierski, pan Jan Nowak i dyrektor Liceum w Kazimierzy Wielkiej, Włodzimierz Kruszyński.
Turniej oficjalnie zakończył się około godziny 13. Dziękujemy wszystkim drużynom za udział i zapraszamy ponownie za rok, w kolejnej edycji.
Imprezę zorganizowali i przeprowadzili nauczyciele wychowania fizycznego: Magdalena Bucka, Maria Kabat i Andrzej Piotrowski, który sędziował wszystkie spotkania.
Nagłośnienie: Jakub Gącik i Kamil Koziara - 2a. Obsługa informatyczna, przygotowanie relacji - Andrzej Kocerba. Dokumentacja fotograficzna - Maria Kabat.

lokw8lokw6

lokw3lokw5

lokw7lokw4

autor relacji : Andrzej Kocerba

(Źródło: lokw.edu.pl)

 

 


alt

Powiatowa Liga Piłki Nożnej

"ORLIK" 2013

Spotkanie organizacyjne oraz zgłoszenia drużyn do 13 maja 2013

godz.20.00 sala konferencyjna KOS

Zasady ogólne:

- mecze rozgrywane będą w piątki lub soboty w godzinach popoludniowych

- czas gry 2x25 min

- drużyna musi się składać minimum z 10 zawodników, a 8 minimum rozpoczyna mecz

- do turnieju zgłoszeni mogą zostać wyłącznie amatorzy z terenu powiatu kazimierskiego

Wszystkie istotne sprawy zostana ustalone na spotkaniu organizacyjnym.

 

 

 

Organizatorzy

Starostwo Powiatowe
Kazimierski Ośrodek Sportowy
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 36
meteo
Nazwa biura
IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
www: www.imgw.pl
 

Automobilklub Kielecki Koło w Kazimierzy Wielkiej

i Europejska Asocjacja Automobilerów z Krakowa zapraszają na:

X Rajd Pojazdów Zabytkowych Szlakiem Republiki Partyzanckiej

i   IX Eskapadę Patriotyczną Geologiczną

 

rajd zabytkowych

 

W dniach 3-5 maja 2013 roku odbył się X Rajd Pojazdów Zabytkowych Szlakiem Republiki Partyzanckiej i IX Eskapadę Patriotyczną Geologiczną , w którym programie był
 

9,00 – Park Etnograficzny w Tokarni pod Kielcami, droga E 77- rozpoczęcie rajdów.

10,40 - Jaskinia Piekło.

12,0015,00 - Pobyt na "Torze Kielce"   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  wjazd gratis-impreza Automobilklubu Kieleckiego, próby sprawnościowe z udziałem tylko samochodów wyprodukowanych przed 1988 rokiem. W miedzy czasie indywidualne obiady w motelu.

15,30- Ruiny wielkiego pieca w Samsonowie (1818-1866), w tym dniu funkcję przewodnika przejmuje Władysław Kowalewski z Belna – złombolowiec.

16,30- Zagnańsk-Dąb Bartek (ok.670 lat i wymiarach 30/9,85/40 m).

17,15- Zachełmie-tetrapody. Grzegorz Niedźwiedzki i Piotr Szrek w styczniu 2010 roku ogłaszają odkrycie śladów sprzed ok. 395 mil lat, to najstarsze na świecie ślady wyjścia czworonogów z wody na ląd.

 

04.05.


8,30 - Zbiórka na prostym odcinku drogi przed Kostomłotami (kierunek Kielce).

9,15 – Rezerwat Kadzielnia, Amfiteatr Kadzielnia,

11,00 – Rezerwat Wietrznia i Centrum Geoedukacyjne

             wejścia do Centrum bezpłatne, www.wirtualneswietokrzyskie.pl             www.geopark-kielce.pl

13,45 – Rezerwat Jaskinia Raj, www.jaskiniaraj.pl wchodzi I grupa- 15 osób.

16,45– Chęciny - Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej „Niemczówka”, www.checiny.pl  wspomnienia o sukcesach polskich kierowców rajdowych               a zwłaszcza o sześciokrotnym mistrzu Polski, członku Automobilklubu Śląskiego Michale Nahorskim z udziałem Longina Bielaka i Stefana Komorowicza .

                Chęciny, złożenie kwiatów po pomnikiem upamiętniającym tragiczną śmierć Michała
Nahorskiego i jego pilota Jana Langera w dniu 22.07.1959 r. podczas gwiaździstego Rajdu Adriatyku.

 

05.05

 

8,30 – Zbiórka na prostym odcinku drogi przed Kostomłotami (kierunek Kielce).

10,00- Grochowiska, złożenie kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym walki z okresu Powstania   Styczniowego (18 marca 1863r.).

11,00- Kazimierza Wielka, parking przed Kazimierskim Ośrodkiem Sportowym www.kazimierzakos.pl .

11,15 - Próby sprawnościowe z udziałem dzieci z Domu Dziecka, przejazd do dworu

         w Odonowie rodowej posiadłości Postawków oraz siedziby Odonowskiego Towarzystwa Kulturalnego www.towarzystwo.odonow.com , wspomnienia                 o Franciszku Postawce trzykrotnym mistrzu Polski. Prawdopodobny udział Sobiesława Zasady. Indywidualne obiady.

14,00 – Zakończenie.

25 maja 2012 roku  w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach, odbył się finał drugiej edycji konkursu na „PRZEDSIĘBIORCZE GIMNAZJUM POWIATU KAZIMIERSKIEGO”.

konkurs

Konkurs jest organizowany przez Szkolny Klub Przedsiębiorczości działający w ZSR w Cudzynowicach pod patronatem Starosty Kazimierskiego ora z  Punktem Pośrednictwa Pracy

w Kazimierzy Wielkiej.

Do finału przystąpiły trzyosobowe zespoły z gimnazjów: w Cieszkowach, Kazimierzy Wielkiej, Topoli i Wielgusie. Drużyny te wraz ze zgłoszeniem, przysłały również przygotowane prezentacje multimedialne na temat: „Mój pomysł na biznes”, co stanowiło pierwszy etap konkursu.

Prezentacje zostały ocenione w dniu finału przez jury, w którego skład wchodzili: wice starosta Powiatu Kazimierskiego – Pan Michał Bucki, przedstawiciel Punktu Pośrednictwa Pracy w Kazimierzy Wielkiej – Pani Renata Kania, dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych – Pan Jacek Nowak oraz organizatorki – Panie: Beata Szmigiel i Iwona Widłak. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że prezentacje przygotowane zostały na wysokim poziomie, a pomysły były nowatorskie i bardzo ciekawe. Ten najwyżej oceniony, to pomysł na park rozrywki inspirowany powieścią J.R.R. Tolkiena „Władca Pierścieni”. Do punktów uzyskanych za prezentacje dodane zostały punkty za poprawne odpowiedzi na pytania związane z tematyką przedsiębiorczości, udzielane podczas finału.

Tytuł PRZEDSIĘBIORCZEGO GIMNAZJUM POWIATU KAZIMIERSKIEGO, zdobyła dla swojej szkoły drużyna z gimnazjum w Wielgusie, w składzie: Aleksandra Dziula, Katarzyna Grzywna i Dominik Bzdziuła, przygotowana przez opiekuna – Panią Sylwię Bączek. Nagrody dla zwycięzców ufundował Starosta Powiatu Kazimierskiego.

O II miejsce stoczony został zacięty bój pomiędzy drużyną z gimnazjum w Cieszkowach i drużyną z gimnazjum w Kazimierzy Wielkiej. Ostatecznie II miejsce zajęło gimnazjum z Cieszków, reprezentowane przez uczennice: Natalię Nowak, Patrycję Sambur i Aleksandrę Sambur. Zespół przygotował opiekun – Pani Beata Buła. Nagrody dla tej drużyny ufundowane zostały przez przedstawiciela Punktu Pośrednictwa Pracy.

Trzecie miejsce i nagrody od dyrektora ZSR w Cudzynowicach otrzymało gimnazjum z Kazimierzy Wielkiej reprezentowane przez uczennice: Paulinę Cieślik, Dominikę Kusak i Zuzannę Żelazną, które przygotowała Pani Renata Gorgoń.

Nagrody pocieszenia otrzymała najmłodsza drużyna – reprezentacja z gimnazjum w Topoli – uczniowie: Tomasz  Łach, Dominik Klasiński i Dominik Pawlik, których przygotowała Pani Małgorzata Mucha.

Organizatorki konkursu: Beata Szmigiel i Iwona Widłak serdecznie dziękują współorganizatorom i sponsorom za ufundowanie cennych nagród. Dziękują również za udział i gratulują  wspaniałych uczniów i nauczycieli gimnazjom, które wzięły udział w konkursie. „Mamy nadzieję, że konkurs na stałe wpisze się w kalendarz imprez naszej szkoły i powiatu” – mówią.

X  Świętokrzyskie Dni Profilaktyki

24 Maj 2012r.

„ Trud i siła współczesnej rodziny”.

konferencja 036 konferencja 020

W dniu 24 maja 2012r. o godz. 10.00 na sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej  w związku z odbywającymi się X Świętokrzyskimi Dniami Profilaktyki odbyła się konferencja p.n „ Trud i siła współczesnej rodziny”.

Organizatorami konferencji byli: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej, Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Kazimierzy Wielkiej, Komenda Powiatowa Policji w Kazimierzy Wielkiej oraz Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Kazimierzy Wielkiej.

Konferencje otworzył Starosta Kazimierski Jan Nowak, powitał przybyłych gości i prelegentów po czym przewodnictwo obrad objęła Pani Bożena Pytel- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej. Następnie po oficjalnym rozpoczęciu, konferencję urozmaiciły występy artystów z Warsztatu Terapii zajęciowej w Kazimierzy Wielkiej.

W konferencji uczestniczyli zaproszenie goście- prelegenci:

W porządku obrad konferencji znalazły się następujące zagadnienia:

 1. „ Świadome i odpowiedzialne  rodzicielstwo” .
 1. „ Rodziny wielodzietne” .
 1. „ Trud i siła rodziny”-.

Organizatorzy zaprosili do udziału w konferencji  rodziny zastępcze z terenu powiatu kazimierskiego, kierowników i pracowników socjalnych Miejsko-Gminnych     i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, dyrektorów i pracowników socjalnych powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, kierownika i pracownika socjalnego Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kazimierzy Wielkiej oraz  Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Cudzynowicach, dyrektorów i młodzież ze szkół średnich – Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej, Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie i w Skalbmierzu, Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach oraz dyrektora i uczniów Publicznego Gimnazjum Samorządowego w Kazimierzy Wielkiej.

W przerwie kawowej można było zwiedzać i podziwiać wystawę prac osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kazimierzy Wielkiej, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Cudzynowicach, oraz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bejscach.

Po zakończeniu konferencji organizatorzy i prelegenci zostali nagrodzeni gromkimi oklaskami oraz indywidualnymi podziękowaniami ze strony uczestników za szczegółowe omówienie ważnych i trudnych problemów. Ponadto była możliwość skorzystania z porad i konsultacji indywidualnych  zarówno psychologów, pedagogów, jak i przedstawiciela Zespołu  Kuratorskiej Służby Sądowej w Kazimierzy Wielkiej.

altstraz11

W sali konferencyjnej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 19 maja 2012 r. odbył się Wojewódzki Zjazd Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zjazd podsumował ostatnie czterolecie, określił kierunki działania na najbliższą Kadencję oraz wybrał nowe władze Związku.

Prezesem ZW OZOSP ponownie został poseł Mirosław Pawlak.

Powiat Kazimierski na zjeździe reprezentował Starosta Kazimierski Jan Nowak, który wszedł w skład Prezydium Zarządu Wojewódzkiego jak również Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej st. kpt. mgr Kazimierz Zabłotny.

W skład organów Władz Wojewódzkich weszli także Michał Markiewicz – Wojewódzka Komisja Rewizyjna oraz Marian Stoczkiewicz- Wojewódzki Sąd Honorowy.

Ponadto z Powiatu kazimierskiego udział w obradach wzięli:

Ryszard Kłos, Sławomir Kowalczyk- Wójt Gminy Opatowiec oraz

Józef Zuwała- wójt Gminy Bejsce.

biskup1biskup2

16 maja Kazimierza Wielka gościła Biskupa pomocniczego diecezji kieleckiej Kazimierza Gurdę. W trakcie wizyty spotkał się z młodzieżą Liceum Ogólnokształcącego im. MC Skłodowskiej oraz kierownictwem i nauczycielami tej szkoły.

Bardzo interesujące było spotkanie z młodzieżą gdzie oprócz problemów dotyczących nauki i oświaty poruszone zostały tematy wyznań współczesnego świata, szanse i zagrożenia dla młodych.

Ks. Biskup odwiedził także szpital gdzie spotkała się z kadrą zarządzającą- Panią Dyrektor, personelem. W spotkaniu wziął udział Starosta Kazimierski Jan Nowak.

Biskup odwiedził również chorych, bardzo interesował się warunkami bytowymi pacjentów, życzył szybkiego powrotu do zdrowia.

rajd

Dodatkowe informacjena innych stronach

http://veteran.mojeforum.net/viewtopic.php?t=1464

 

http://www.eaa.org.pl/eaa/viewtopic.php?f=12&t=598&sid=a5a344dd32d46472fcc56dd81cf492cb

IX Rajd Pojazdów Zabytkowych Szlakiem Republiki Partyzanckiej

I VIII Eskapadę Patriotyczną Literacką

 

Program Rajdu

 

19.05.2012r.

9,00 - Kazimierza Wielka, parking przed Kazimierskim Ośrodkiem Sportowym  (www.kazimierzakos.pl),

9,10 - Próby sprawnościowe z udziałem dzieci z Domu Dziecka,

10,30 -Przyjazd do Topoli dawnej posiadłości Rejów. Mikołaj pierwsze  nauki przez 2 lata pobierał w Skalbmierzu. W Topoli mieszkał do 1530 roku. Spotkanie z uczestnikami wycieczki pt. „ Odkrywamy Świętokrzyskie” organizowanej przez Janusza Kędrackiego-Gazeta Wyborcza, występy młodzieży szkolnej z Zespołu Szkół w Topoli, degustacja potrawy regionalnej - fitki kazimierskiej, drewniany kościółek, dwór dawniej Rzewuskich, Konarskich-5 km

12,00 –Niegosławice-miejsce urodzenia Adolfa Dygasińskiego (1839 -1902)-15 km,

12,15 –Krzyżanowice Dolne - zwiedzanie kościoła, którego fundatorem i proboszczem był  Hugo Kołłątaj (1750-1812).  Pierwsze nauki pobierał w Pińczowie. Obrazy Franciszka Smuglewicza-8 km,

13,15 –Skrzypiów, Miławczyce, Bieglów, Zakrzów, Olszówka, Smogorzów- Jan Chryzostom Pasek(1636-1701)

Pińczów - Muzeum Regionalne-bilet 4 zł,

15,00 – Jędrzejów- Wincenty Kadłubek ( ur. ok. 1160 r. w Kargowie koło Opatowa zmarł

w   Jędrzejowie w 1223 r., autor Kroniki polskiej, biskup krakowski, beatyfikowany    w 1764 r.

15,30 -Nagłowice- Muzeum Mikołaja Reja(1505-1569), bilet 5 zł -35 km

17,30 -Przyjazd  na "Tor Kielce"- 60 km. Indywidualna rezerwacja                                       
i opłata, na hasło „zabytkowe pojazdy- Marek Krupa” w jednym z trzech obiektów:

- Motel Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub recepcja od godz. 8 do 16 tel. 413034949 lub    413031660, parking  w cenie hotelu.

- Hotel "Miedziana Góra" - 41 303 46 90. Uwaga w lokalu jest wesele. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Pensjonat - Aleksandra Budkiewicz - 41 303 46 28, www.olwo.pl

Tutaj  będzie ognisko,

18,00 - Wjazd na  "Tor Kielce", gratis-impreza Automobilklubu
Kieleckiego, próby sprawnościowe, 
20,30 – Pensjonat u  Pani Budkiewicz rozdanie nagród i pucharów. Ognisko (kiełbasa, kaszanka, smalec, chleb, kawa, herbata)-20zł, płacimy indywidualnie.

20.05.2012 niedziela

9,00 - Oblęgorek-Muzeum Henryka Sienkiewicza (1846-1916)-10 km,

10,30 – Strawczyn-miejsce urodzenia Stefana Żeromskiego (1864-1925)-6km
11,00 – Kielce-Pałac Biskupów Krakowskich, pomnik Henryka Sienkiewicza, Muzeum Żeromskiego-przewodnik-25zł od grupy,  www.mnki.pl - 10 km
12,30 – Ciekoty-Centrum Edukacyjne „Szklany Dom”, dworek Stefana Żeromskiego.

Obiad u Pani Michty (zalewajka świętokrzyska i kulebiaki po ciekocku, kawa, herbata-15zł, płacimy indywidualnie), spotkanie z Jerzym Sienkiewiczem prawnukiem Henryka -15 km,

14,00 - Zakończenie rajdu.


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kielecką szkołę, do której w latach 1874-1886 uczęszczał Stefan Żeromski ukończyło wiele znanych osób m.in. Piotr Ściegienny, Alfons Grotowski (inżynier, współtwórca systemu wodociągów

miejskich w Warszawie), Adolf Dygasiński, Roman Plenkiewicz (pedagog, historyk literatury, redaktor naczelny „Przeglądu Pedagogicznego”), Walery Przyborowski, Aleksander Głowacki

(Bolesław Prus), Władysław Gajkiewicz (lekarz, redaktor „Gazety Lekarskiej”), Stanisław Sienicki (redaktor „Gazety Kieleckiej”), Bolesław Markowski (wiceminister skarbu), Felicjan Sławoj

Składkowski (ostatni premier w okresie międzywojennym), Stanisław Niesiołowski (malarz), Julian Greek (wiceminister przemysłu ciężkiego), Hieronim Wiatr (profesor Oxfordu), HugoMoryciński

(dyrektor teatru w Kielcach i Bydgoszczy), Gustaw Herling-Grudziński, Józef Ozga-Michalski, Jerzy Korey-Krzeczowski, Wiesław Jażdżyński, Marian Sołtysiak „Barabasz”.


Dni Otwarte w SOSW Cudzynowice

sosw1 sosw2

W dniu 18 maja po raz drugi w historii Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego odbył się Dzień Otwarty placówki. Licznie przybyłych gości powitał dyrektor Ośrodka Waldemar Kletschka. W swoim wystąpieniu przypomniał historię powstania szkoły a także przedstawił obecną strukturę placówki oraz zasady jej funkcjonowania.
„W przeciągu ostatnich lat nasz Ośrodek rozwinął się i rozwija nadal. Dlatego też z dniem 1 września bieżącego roku planowane jest otwarcie Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz wczesnego wspomagania przeznaczonego dla dzieci od wczesnego dzieciństwa do momentu rozpoczęcia nauki szkolnej.” – poinformował zebranych dyrektor szkoły.

Wicestarosta Michał Bucki w imieniu Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej oficjalnie przekazał placówce nowy autobus, który został poświęcony przez proboszcza parafii w Cudzynowicach Waldemara Pawlika.

Szczególnie interesującym punktem Dnia Otwartego był program artystyczny „W krainie Smerfów”. Występ bardzo podobał się publiczności i został nagrodzony gromkimi brawami. Po części artystycznej goście zostali oprowadzeni po Ośrodku. Mieli możliwość zobaczenia nowoczesnych i dobrze wyposażonych sal: biofeedback, integracji sensorycznej, stymulacji polisensorycznej, logopedycznej, informatycznej, klasę, w której pracuje się Metodą Marii Montesorii oraz salę, gdzie prowadzone są zajęcia z gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej. Uczestnicy Dnia Otwartego mieli możliwość zapoznania się z publikacjami i ulotkami dotyczącymi pracy Ośrodka, jak również jubileuszowego Roku Janusza Korczaka.
Nie zapomniano również o słodkim poczęstunku.

Goście, zachwyceni bazą dydaktyczną oraz nowoczesnym wyposażeniem Ośrodka zapowiedzieli wizytę w przyszłym roku, gdyż są ciekawi nadchodzących przemian w strukturze szkoły.

SOSW Cudzynowice

sosw3sosw4

sosw5sosw6

sosw7

konwent1 konwent2

Tym razem Powiat Pińczowski gościł uczestników Konwentu Starostów Województwa

Świętokrzyskiego. W obradach oprócz starostów z terenu województwa brali udział Wicemarszałek

Województwa Kazimierz Kotowski, Dyrektor Wojewódzkiego Oddziału

PFRON - Jadwiga Irla, Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  Elżbieta Socha –

Stolarska.

Tematem posiedzenia były problemy związane z nowymi programami realizowanymi przez

Świętokrzyski PFRON i funkcjonowania oddziałów powiatowych SANEPIDU oraz sprawy bieżące

dotyczące funkcjonowania powiatów.

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Konwentu Starosta Jędrzejowski Edmund Kaczmarek, Powiat

Kazimierski reprezentował Starosta Kazimierski Jan Nowak.

konwent3 konwent4

liga1 liga2

Z inicjatywy Starosty Kazimierskiego Jana Nowaka po rocznej przerwie ruszyła Letnia Powiatowa Liga w Piłce Nożnej. Poprzedzono liczne  spotkania, narady, które odbyły się z udziałem działaczy sportowych  z ternu powiatu

w Kazimierskim Ośrodku Sportowym. Ustalono, że koordynatorami Ligi będą Prezes i Wiceprezes KOS-u Pan Stefan Marzec i Rober Pleszyński.

Ustalono zasady i regulamin rozgrywek, a co najważniejsze system sędziowania.

Do rozgrywek zgłosiło się 7 -zespołów:

-Opatowiec

-Sędziszowice

-Topola

-Czarnocin

-Broniszów

-Kazimierza Wielka

Cała idea służy popularyzacji piłki nożnej, zagospodarowaniu czasu wolnego dla młodzieży oraz dobrej zabawie dla kibiców.

Liczymy, że ujawnią się nam prawdziwe piłkarskie talenty.

Życzymy wszystkim zespołom sukcesów, a kibicom dużo wrażeń.

liga3 liga4

W bieżącym roku Powiatowy Dzień Strażaka odbył  się 6.05.2012 r.

w Sokolinie gm. Czarnocin.

straz Galeria

Obchodzono także  20-lecie funkcjonowania Powiatowej Straży Pożarnej jak

i również 90-lecie powstania jednostki OSP w Sokolinie.

Uroczystości rozpoczęły się  uroczystą mszą świętą w Kościele p.w.Św. Michała Archanioła w Sokolinie, a następnie w asyście Orkiestry Strażackiej OSP Kocinia z 40-stoma pocztami sztandarowymi oraz licznymi przybyłymi gośćmi przemaszerowano  na przyszkolny stadion.

Po odczytaniu wielu referatów, przemówień wielu strażaków ochotników jak

i funkcjonariuszy PSP otrzymało odznaczenia, awanse i wyróżnienia.

Rozstrzygnięto konkurs  STRAŻAK W OCZACH DZIECI.

Podczas uroczystości Pani Wójt Czarnocin Maria Kasperek przekazała jednostkom OSP w Sokolinie, Cieszkowach i w Bieglowie nowe samochody strażackie.

Na zakończenie uroczystości wystąpiły w programie artystycznym dzieci ze  Szkoły Podstawowej w Sokolinie.

Gospodarzem uroczystości była Pani Maria Kasperek Wójt Gminy Czarnocin,

jednocześnie Prezes Zarządu Gminnego OSP Czarnocin oraz Jan Nowak – Starosta Kazimierski –Prezes Zarządu Powiatowego OSP w Kazimierzy Wielkiej.

Na uroczystości przybyło wielu gości ze szczebla wojewódzkiego, powiatowego oraz z poszczególnych gmin ościennych.

Obecny był  Prezes i wiceprezes ZW ZO OSP w Kielcach –Poseł Mirosław Pawlak oraz Ireneusz Żak, Kazimierz Zabłotny- Komendant Powiatowy  PSP

w Kazimierzy Wielkiej, Stanisław Woś- Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP

w Kielcach, Krystyna Wicher- Przewodnicząca Rady Powiatu Kazimierskiego, Tadeusz Kowalczyk- Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

straz1 straz2

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej obradowało ostatnie w tej kadencji posiedzenie Prezydium Oddziału Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

Oprócz członków Prezydium ZOW OSP w posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele władz Powiatu z Panią Krystyną Wicher- Przewodniczącą Rady Powiatu oraz Janem Nowakiem- Starostą Kazimierskim, Wójtami, Burmistrzami  gmin z terenu powiatu, oraz Naczelnikami Gminnymi OSP.

Posiedzeniu przewodniczył druh Mirosław Pawlak Prezes  ZW ZO OSP

w Kielcach poseł na sejm RP.

Tematem posiedzenia była ocena stanu bezpieczeństwa powiatu Kazimierskiego, ocena stanu organizacyjnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

Przedmiotem posiedzenia było też organizacja zbliżającego się Zjazdu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych, których obędzie się 19.05.2012 w Kielcach.

Po zakończonym posiedzeniu członkowie Prezydium oraz zaproszeni goście przyjechali do Gabułtowa gdzie spotkali się z tamtejszą jednostką OSP oraz członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich.

straz3 straz4

straz5

plakat_dz_otw_szk_2012

Dyrekcja, nauczyciele i wychowawcy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Cudzynowicach serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych na DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY organizowany dnia 18 maja 2012 roku w godz. 11:00 - 14:00. W programie m. in. pokaz artystyczny w wykonaniu naszych najmłodszych uczniów, prezentacja multimedialna, zwiedzanie budynku szkoły, zapoznanie z ofertą edukacyjną oraz słodki poczęstunek. Gorąco zapraszamy.

W dniu 6 maja 2012 roku odbyła się uroczystość szkolna z okazji 50-lecia istnienia szkoły i 30-lecia nadania imienia Henryka Dobrzeńskiego "Hubala".

Rozpoczęciem tej uroczystości była Msza święta p.w. Małgorzaty w Gorzkowie następnie złożenie kwiatów przy grobowcu Zakrzeńskich na Cmentarzu w Gorzkowie następnie przemarsz na oficjalną część artystyczną powitania gości i nie tylko.

Po obiedzie dla zaproszonych gości dyrekcji oraz gronem pedagogicznym w wykonaniu Krakowskiego Szwadronu Ułanów im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego odbył się pokaz musztry.

 

Galeria

Galeria

 

Filmy Roberta Pleszyńskiego

 


 

 

VIII Rajd Pojazdów Zabytkowych Szlakiem Republiki Partyzanckiej i VII Eskapadę Patriotyczną

Impreza samochodowa dostarczyła jak zwykle nowych i miłych emocji a także powiekszenie liczy znakomitych pojazdów których lata świetności nie mijają.

Tradycyjnie zaznaczyła swoją obecność przed halą sportową w Kazimierzy Wielkiej gdzie rozgrywały się różne konkurencje.

Relacja fotgraficzna dzięki uprzejmości forum Europejskiej Asocjacji Automobilerów pod adresem :

 

Galeria ( Zdjęcia M.Krupa ) 

 

http://www.eaa.org.pl/eaa/viewtopic.php?f=12&t=148

 

Obrazek

"Dzień z Prezydencją" w LO w Kazimierzy Wielkiej

(Relacja i fotografie: Andrzej Kocerba)

W ramach projektu "Aktywni, kreatywni - młodzież na rzecz polskiej Prezydencji" realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej odbył się w naszej szkole "Dzień z Prezydencją". Projekt skierowany jest do uczniów działających w Szkolnych Klubach Europejskich, którzy wraz z nauczycielem - opiekunem mieli zaplanować i zorganizować "pomysłowy, atrakcyjny, nagłośniony i zapamiętany 'Dzień z Prezydencją'". Mieliśmy wielu gości, a w programie znalazły się prezentacje multimedialne, tańce, poezja, poczęstunek "Smaki Europy" i wystawa plakatów biorących udział w konkursie.
W sali teatralnej Młodzieżowego Klubu "Hades" gościliśmy pana Marka Krupę - sekretarza Powiatu Kazimierskiego, panie Monikę Szwajcowską i Ewelinę Ptak ze Świętokrzyskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, pana Marka Materka - przedstawiciela Biura Parlamentarnego europoseł Róży Thun i pana Pawła Garbuzika - przedstawiciela Biura Parlamentarnego europosła Czesława Siekierskiego. Na widowni zasiedli również nauczyciele i młodzież naszego liceum.
"Dzień" oficjalnie rozpoczął dyrektor Włodzimierz Kruszyński, witając gości i wszystkich widzów. Następnie mikrofon przejęli prowadzący - Nikandra Pyła i Marcin Magier (1c). Na początku wręczono nagrody laureatom konkursu na plakat promujący polską prezydencję w UE. Jury najwyżej oceniło plakat Katarzyny Siwiec, a kolejne miejsca zajęły Klaudia Pikulska i Monika Tetela. Wyróżniono także plakat Agnieszki Kościółek (wszystkie laureatki z 1c).
Następnie Patrycja Gałka i Patrycja Nowak (obie z 2c) wykonały taniec ukraiński, co było nawiązaniem do polityki wschodniej Unii Europejskiej.
Prezentację multimedialną na temat słowa "prezydencja" przedstawili Damian Włusek i Jakub Sitko (1c), a po nich na scenę wkroczyła poezja - Agnieszka Gruszka (2c) wyrecytowała wiersz Czesława Miłosza "Pod koniec dwudziestego wieku".
O instytucji Rady Unii Europejskiej opowiedzieli Adrian Sterna i Mateusz Grzesik (1c), zaś wiersze "Wiara", "Nadzieja", "Miłość" przedstawiły Nikandra Pyła, Ewa Szczygieł i Agnieszka Kościółek (1c).
Unijny budżet to zawsze istotny temat. Do piosenki zespołu Abba pt. "Money, money, money" zatańczyły Patrycja Gałka i Patrycja Nowak, a towarzyszył im Marcin Magier.
Główne zadania prezydencji przedstawili Sebastian Luty i Dawid Ściupidro (1c), a wiersz "Europa" Cz. Miłosza wyrecytowała Agnieszka Gruszka.
W kolejnej prezentacji cele i priorytety, jakie Polska stawia sobie obejmując prezydencję Unii Europejskiej zaprezentowały Ewa Szczygieł i Nikoletta Milewska (1c).
Na hadesowej scenie grupa dziewcząt z klasy 1c: Magdalena Jamrozy, Judyta Kargul, Kamila Maj, Nikoletta Milewska, Aleksandra Ondyczy, Anna Pietras, Klaudia Pikulska, Monika Pragnąca i Marzena Szwajca zaprezentowały taniec "Europa Dance".
Po występie tanecznym odtworzony został film - przesłanie europoseł Róży Thun, w którym podkreśliła wagę polskiej prezydencji i zachęciła młodzież do aktywnego i kreatywnego włączania się do wielu inicjatyw i projektów jakie będą wdrażane w tym czasie.
Na tym zakończyła się część "sceniczna" "Dnia z Prezydencją", ale nie był to koniec atrakcji. Widzowie zostali zaproszeni do kawiarenki "Hacjenda", gdzie czekały przygotowane smakowite potrawy, związane tematycznie z różnymi krajami europejskimi. Wszystkie dania szybko znikały, a goście potwierdzali poprawność wykonania poszczególnych specjałów.
Przy tej okazji nie obyło się bez wspomnień i anegdot z okresu początków działalności Klubu Europejskiego w naszej szkole. Z zainteresowaniem wszyscy wysłuchali opowieści o zabytkowym motocyklu pana Marka Krupy, który wykorzystany został w paradzie Schumana. Wdzięcznym tematem była też słynna piłka, która praktycznie od zawsze jest znakiem rozpoznawczym Klubu Europejskiego przy naszym liceum.
Młodzież biorąca aktywny udział w organizacji imprezy otrzymała upominki i gadżety ufundowane przez Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz książki o tematyce unijnej, ufundowane przez Różę Thun.
Koordynacją projektu zajęli się członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego: Aleksandra Kiereś, Agnieszka Kościółek, Marcin Magier, Judyta Kargul, Nikandra Pyła, Marta Mucha (1c) oraz Patrycja Nowak, Agnieszka Gruszka, Kamil Kiereś i Krzysztof Placek (2c). Opiekę sprawowała Barbara Litwiniuk - opiekun Klubu Europejskiego.
Nagłośnienie imprezy zapewnili Kamil Sodo, Łukasz Przechera i Błażej Cisak (2a) pod opieką Andrzeja Kocerby.
[
fotoreportaż, film]

(Relacja i fotografie: Andrzej Kocerba) [wiadomość oryginalna]

 

alt alt

II edycja konkursu „Moja Ziemia Rodzinna” rozstrzygnięta!

 

            Propagowanie kultury regionu, rodzinnych tradycji to ważny aspekt w wychowaniu młodego pokolenia – stwierdzają polonistki Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu – Anna Płaszewska i Dorota Bijak.

Piękna i bogata jest historia i architektura Ponidzia. Charakterystycznym elementem krajobrazowym naszej Małej Ojczyzny są kapliczki przydrożne, krzyże, figurki, świątki. Spotkać je można w różnych miejscach: przydomowych ogródkach, szczerym polu, na rozstajach dróg. Aby propagować piękno Ponidzia po raz drugi zorganizowano w Zespole Szkół Zawodowych w Skalbmierzu konkurs plastyczny i fotograficzny pod hasłem „Moja Ziemia Rodzinna”. Konkurs adresowany był przede wszystkim do uczniów gimnazjum powiatu kazimierskiego. Honorowym patronatem konkursu był Starosta Powiatu – Jan Nowak. Jury długo zastanawiało się komu przyznać I miejsce, gdyż wszystkie nadesłane prace były niezwykle ciekawe.

W kategorii: konkurs plastyczny pierwsze miejsce przyznano Aleksandrze Dziuli – uczennicy gimnazjum w Wielgusie, II miejsce zdobyła Agnieszka Porębska z gimnazjum      w Kazimierzy Wielkiej, a III miejsce zajął Kamil Marzec z gimnazjum w Cieszkowach.

Natomiast w części fotograficznej nagrodzono prace: I miejsce zajęła Karolina Zachariasz – uczennica gimnazjum w Kazimierzy Wielkiej, II miejsce zajęła Natalia Kieca – uczennica gimnazjum w Kazimierzy Wielkiej, III miejsce zajęła Kamila Sikora – uczennica gimnazjum w Cieszkowach. Do zdobywców pierwszego miejsca zarówno w kategorii fotograficznej, jak i plastycznej powędrowały firmowe plecaki ufundowane przez Starostwo Powiatowe, które wręczył pan Zbigniew Jakubas.

Wyróżniono także prace Agnieszki Robak, Bartłomieja Wywiała – uczniów ZSZ w Skalbmierzu i Wiktorii Nowak z gimnazjum w Wielgusie.

Bogata wystawę prac konkursowych oglądać można w Zespole Szkół  Zawodowych w Skalbmierzu do 15 czerwca, a później w GOK Skalbmierz. Ponidzie to kraina na zawsze zapadająca w serce tych, którzy urodzili się i wychowali tu, a także tych, którzy choć raz odwiedzili to miejsce. Można się o tym przekonać oglądając wystawę. Zapraszamy!

 

 

 

052011majowkaodonow

Konferencja

„Dziecko w rodzinie- nadzieje  i zagrożenia”,

która  odbędzie się w dniu 24 maja 2011r.

o godz. 10.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej.

 

24majpcpr

Program konferencji:

10.00-  Otwarcie Konferencji i powitanie zaproszonych gości.

10.15-  Występy artystyczne.

10.50-  Wystąpienia prelegentów-  Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

            w Kazimierzy Wielkiej.

          -  „ Przemoc wobec dzieci- Strategie pomagania”

          -  „ Dziecko w rodzinie- adoptowane”

          -  „Współczesne zagrożenia cywilizacyjne- uzależnienie od Internetu,

               cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży”.

11.45- Przerwa kawowa, zwiedzanie wystaw prac osób niepełnosprawnych.

12.00- Wystąpienie prelegenta-  Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy

             w Cudzynowicach.

           -„Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej”.

12.30- Wystąpienia prelegenta - Komenda Powiatowa Policji

          w Kazimierzy Wielkiej.

           - „Przemoc domowa- procedury „Niebieskiej Karty” –realizowanej

               przez  Funkcjonariusza Policji”.

13.00-  Dyskusja, udzielanie porad przez specjalistów.  

14.00-  Zakończenie Konferencji. 

Dzień Otwarty w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Cudzynowicach

 

052011Dniotwartesosw

CUDZYNOWIZJA 2011

Cudzynowizja2011

„Good Evening Europe!” - takimi słowami  przywitali widzów prowadzący tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji. Nie minęło parę godzin kiedy  Zespół Szkół Rolniczych mógł powiedzieć „Good Morning Cudzynowice!” witając w dniu 11-go maja przybyłych gości na Pierwszym Konkursie Piosenki Zagranicznej dla uczniów szkół gimnazjalnych „CUDZYNOWIZJA 2011”. 

Tego dnia na „cudzynowizyjnej” scenie zaprezentowało się 29 artystów z pięciu gimnazjów: Czyżowic, Kazimierzy Wielkiej, Opatowca, Skalbmierza i Wiślicy, przedstawiając 26 utworów w  języku angielskim, niemieckim i rosyjskim.

Organizatorem Konkursu był Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach. Honorowy Patronat nad konkursem objęło Starostwo Powiatowe oraz UMiG w Kazimierzy Wielkiej. Jury w składzie przedstawicieli wybranych gimnazjów, Starostwa , UMiG oraz Zespołu Języków Obcych z ZSR w Cudzynowicach nie miało łatwego zadania. Talent, pomysłowość i poprawność językowa były na bardzo wysokim poziomie.

 Zaangażowanie gimnazjalistów zaowocowało trzygodzinną galą muzyczno-wokalnych umiejętności uczestników. Wszyscy znakomicie bawili się słuchając wielu interpretacji znanych światowych przebojów. (m.in. Kalinka, Biełyje Rozy, Hallelujah, Right here waiting for you, Es steht in House In New Orleans).

Prowadzący show Monika Pabiś i Przemysław Bonar z Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach wykazali się niezwykłym profesjonalizmem i znajomością konferansjerki podczas przebiegu całej imprezy.

Serca jurorów ujęła piosenka Love Story Andiego Williams’a w wykonaniu Neli Nocoń z Publicznego Gimnazjum w Kazimierzy Wielkiej, zajmując pierwsze miejsce w Konkursie, otrzymała ona również wyróżnienie za interpretację i ekspresję wykonania. Drugie miejsce przypadło zespołowi z Gimnazjum w Opatowcu w składzie: Natalia Kurzyńska, Natalia Cabaj, Magdalena Kmiecik za piosenkę Kalinka oraz Blowin in the wind, natomiast trzecie miejsce i nagrodę publiczności zdobyła Kamila Chuchmacz  z Gimnazjum z Kazimierzy Wielkiej śpiewając utwór w języku rosyjskim Moj Raj Maksima.

 Wyróżnienia za ogólny wyraz artystyczny otrzymał zespół z Gimnazjum w Skalbmierzu umilając występ własnym akompaniamentem oraz  Gabriela Adamska z Czyżowic za Right here waiting for you.

Zwycięzcy i wyróżnieni w dn. 23 maja 2011 tj. na Dniach Otwartych Zespołu Szkół Rolniczych otrzymają nagrody ufundowane przez Starostę Powiatu kazimierskiego pana Jana Nowaka, Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka pana Waldemara Trzaskę oraz Dyrektora ZSR pana Jacka Nowaka.

Biorąc pod uwagę jak dużym zainteresowaniem cieszyła się CUDZYNOWIZJA, Organizator obiecał, że kolejna edycja odbędzie się za rok i wyraził nadzieję, że będzie cieszyła się nie mniejszym powodzeniem.

 Kazimierscy strażacy obchodzili „Dzień strażaka”

 

W dniu 11 maja bieżącego roku strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej obchodzili uroczyście Dzień Strażaka. W słoneczne południe na placu przed strażnicą spotkali się sympatycy Państwowej Straży Pożarnej oraz wszyscy strażacy, którzy przez cały rok pełnili wzorowo służbę, aby w tym dniu obchodzić swoje święto.

Zaproszonych gości powitał pełniący obowiązki Komendant Powiatowy PSP kpt. Kazimierz Zabłotny. Swoja obecnością uroczystość zaszczycili:

·        bryg.Stanisław Woś – Z-ca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach,

·        Jan Nowak – Starosta Kazimierski,

·        Michał Bucki – V-ce Starosta Kazimierski,

·        Krystyna Wicher – Przewodnicząca Rady Powiatu,

·        kom. Piotr Węgliński – Komendant Powiatowy Policji w Kazimierzy Wielkiej,

·        ks. Marian Jakubowski i ks. Janusz Mularz,

·        Burmistrzowie: Waldemar Trzaska i Michał Markiewicz,

·        Andrzej Kuliś – Przewodniczący Rady Miejskiej,

·        Wójtowie: Maria Kasperek, Józef Zuwała, Sławomir Kowalczyk,

·        Tomasz Gołębiowski – Kierownik Pogotowia ,

·        Anna Karwat – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku-Zdroju.

 

Listy gratulacyjne na ręce Komendanta przekazali Poseł na Sejm RP Mirosław Pawlak, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Prezes Zarządu Oddziału Banku Spółdzielczego w Busku-Zdroju – dziękujemy za przekazane życzenia.

Z okazji dnia strażaka strażacy otrzymali wyróżnienia, awanse na wyższy stopień służbowy oraz odznaczenia.

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej odznaczył  MEDALEM BRĄZOWYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ Pana mł. kpt. Marcina Bożka, asp. sztab. Jacka Cielocha, st. asp. Jerzego Wąż, asp. Piotra Kusaka, ogn. Mariusza Janiszewskiego, st.ogn. Leszka Bogackiego.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Brązową Odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” ogn. Pawłowi Książek i st. sekc. Mirosławowi Kaleta.

Brązowym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” wyróżniono mł.kpt. Piotra Szota i st.sekc. Sławomira Gorczycę.

Na wyższe stopnie służbowe awansowali:

·        st. kpt. Janusz Buła na stopień młodszego brygadiera,

·        kpt. Piotr Łudzik na stopień starszego kapitana,

·        asp. Marcin Żarek na stopień młodszego kapitana,

·        asp. Marcin Oziębło na stopień starszego aspiranta,

·        sekc. Robert Wilk na stopień starszego sekcyjnego,

·        str. Paweł Służalski na stopień starszego strażaka,

·        str. Jarosław Penkalski na stopień starszego strażaka,

Wszystkim awansowanym i odznaczonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w służbie.

Zabierając głos bryg. Stanisław Woś Z-ca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP pogratulował odznaczonym i awansowanym wyraził wolę szybkiej kontynuacji budowy strażnicy tak aby w okresie maksymalnie dwóch lat ją zakończyć.

Starosta Kazimierski Jan Nowak w imieniu samorządowców całego powiatu kazimierskiego podziękował za wzorową służbę pełnioną przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej i podkreślił iż życzeniem wszystkich gości, a także samych strażaków jest jak najszybsze ukończenie inwestycji i zapewnienie bardzo dobrych warunków służby strażakom. Obiekt ten będzie także służył druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych i umożliwi właściwe przygotowanie służb ratowniczych oraz zapewnieni wysoki poziom bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom powiatu kazimierskiego.

Na zakończenie uroczystości pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego PSP kpt. Kazimierz Zabłotny podziękował zaproszonym gościom za udział w naszym święcie, pogratulował awansowanym i odznaczonym i zaprosił wszystkich na wspólny strażacki poczęstunek.

 

„Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”

Seneka

 

gratulacje Starosty KazimierskiegoPrzyszli ekonomiści, informatycy i hotelarze – absolwenci Technikum im. Władysława Grabskiego w Odonowie świętowali  29 kwietnia 2011 r. ukończenie szkoły.

Na uroczystości  najważniejszym akcentem było   wręczenie przez Pana Jana Nowaka, Starostę Kazimierskiego, dyrekcję oraz wychowawców - świadectw ukończenia szkoły.

Do absolwentów kierowano liczne życzenia powodzenia na maturze, egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, podkreślano wagę wykształcenia we współczesnym świecie i rolę szkoły w przygotowaniu do dalszej kariery zawodowej.

Przypomniano również słowa Patrona Szkoły – Władysława Grabskiego zobowiązujące do nieustannej pracy nad sobą aby, być wartościowym człowiekiem.

Maturzystom w odonowskiej szkole postawiono wysokie wymagania – mają osiągnąć wyniki przynajmniej na poziomie matury ubiegłorocznej, a te są w niektórych przedmiotach powyżej średniej wojewódzkiej.

Wśród 78 absolwentów aż 34 wyróżniono nagrodami książkowymi, rzeczowymi, dyplomami oraz listami gratulacyjnymi dla rodziców, w uznaniu za osiągnięcia w nauce, wzorowy stosunek do obowiązków szkolnych, udział w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych a także aktywność w kreowaniu wizerunku szkoły. Największy sukces odniosła Anna Puchała, która uczestniczyła w centralnym etapie Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej – Kołobrzeg 2011. W tej samej olimpiadzie uczestniczył na etapie okręgowym Krzysztof  Kwapień. Sukcesy odnotowano również w Olimpiadzie Języka Angielskiego – Julita Gola etap okręgowy, Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej – Paulina Przechera – etap okręgowy, Olimpiadzie Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości – Dawid Bojko – etap okręgowy.

Absolwenci dziękując wychowawcom i nauczycielom za opiekę, podkreślali wyjątkową, życzliwą atmosferę panującą w szkole i zaangażowanie nauczycieli w przygotowanie uczniów do egzaminów, również na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych.

Uroczystość zakończyła piosenka w wykonaniu absolwentki o wymownym tytule Szczęśliwej drogi, już czas…


052011majowkaodonow

220 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się we wtorek po południu, uroczystą mszą w intencji ojczyzny, w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Kazimierzy Wielkiej.

Po nabożeństwie delegacje samorządów, instytucji, szkół i stowarzyszeń złożyły kwiaty przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki.

 

LO w Kazimierzy Wielkiej, 2011-04-29: Uroczystość posadzenia "Jodły Papieskiej"

  

lokw_2011-04-29_1 lokw_2011-04-29_2

"Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego" - Jan Paweł II
Posadzenie "Jodły Papieskiej" to udział naszej szkoły w projekcie edukacyjnym Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty "Żywe pomniki beatyfikacji Jana Pawła II".
Uroczystość posadzenia "Jodły Papieskiej" rozpoczęła się o godzinie 9.00 mszą świętą dziękczynną w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego. Mszę koncelebrowali ks. dziekan Janusz Mularz oraz ks. wikariusz Maciej Stopiński pod przewodnictwem ks. proboszcza Mariana Jakubowskiego, który na tę okazję po raz pierwszy założył ornat, ufundowany przez parafian z okazji beatyfikacji Jana Pawła II. Piękną oprawę muzyczną zapewniła "Schola". W homilii ks. Jakubowski przypomniał sylwetkę polskiego papieża, wskazując go jako wzór do naśladowania przy podejmowaniu życiowych wyborów. Nie zapomniał o maturzystach, dla których nadchodzi czas egzaminu dojrzałości. Życząc im powodzenia, wskazał Jana Pawła II, który zawsze na pierwszym miejscu stawiał Boga i drugiego człowieka, aby był natchnieniem w kształtowaniu własnego życia.
Po mszy wszyscy przeszliśmy przed budynek liceum, gdzie dyrektor Włodzimierz Kruszyński powitał gości: starostę Powiatu Kazimierskiego Jana Nowaka i wicestarostę Michała Buckiego, przewodniczącą Rady Powiatu Kazimierskiego Krystynę Wicher, dyrektora PZEAS Wojciecha Kałata, dyrektorów i przedstawicieli okolicznych szkół i placówek, przedstawicieli rodziców, grono pedagogiczne, nauczycieli-emerytów z dyrektorem Tadeuszem Łuszczyńskim na czele, przedstawicieli związków zawodowych, uczniów i wszystkich zebranych na uroczystości. W dalszej części wystąpienia wspomniał drogę życiową naszego papieża, a podsumowując wskazał edukacyjne i wychowawcze znaczenie projektu "Jodeł Papieskich". 

Kulminacyjnym momentem było wspólne posadzenie "Jodły Papieskiej" przez starostę Jana Nowaka, ks. Mariana Jakubowskiego i dyrektora Włodzimierza Kruszyńskiego oraz odsłonięcie obelisku upamiętniającego doniosły dla naszej

szkoły moment. Drzewko i tablicę poświęcił ks. dziekan Janusz Mularz.
Napis na obelisku brzmi:
"Bądźcie przyszłością świata, nadzieją Kościoła, moją nadzieją" - Jan Paweł II
W przeddzień beatyfikacji Jana Pawła II, uczestnicząc w programie "Jodła Papieska", dziękujemy Opatrzności za dar Wielkiego Papieża - Polaka i jego obecność na ziemi świętokrzyskiej 3 VI 1991r.
Dyrektor, Nauczyciele, Uczniowie, Pracownicy LO
Kazimierza Wielka 29 IV 2011r.

Następnie głos zabrał pan starosta Jan Nowak. W swojej wypowiedzi podkreślił, jak ważny jest to moment dla nas wszystkich. Podziękował również naszej szkole za włączenie się do projektu.
Na zakończenie oficjalnej części uroczystości złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową.
Następnie wszyscy uczestnicy spotkania zostali poproszeni o przejście do sali gimnastycznej, gdzie w uroczystej scenografii przedstawiona została część artystyczna. Obejrzeliśmy historię życia Karola Wojtyły - papieża Jana Pawła II przedstawioną w formie prozy, poezji i pieśni, ze znaną "Barką" na czele. Usłyszeliśmy także fragmenty oryginalnych homilii Jana Pawła II z
pielgrzymek do kraju ojczystego.
Artystów nagrodzono gromkimi brawami.

W realizację projektu zaangażowanych było wiele osób, którym serdecznie dziękujemy.
Opracowanie scenariusza, przygotowanie części artystycznej, ogólny nadzór nad realizacją projektu - Kazimierz Maj.
Przygotowanie sali gimnastycznej, scenografia - Magdalena Bucka, Maria Kabat, Andrzej Piotrowski, ks. Maciej Stopiński.
Opieka nad pocztem sztandarowym - Marek Burgiel.
Nagłośnienie części oficjalnej i programu artystycznego - Kamil Sodo, Paweł Góra, Łukasz Przechera i Błażej Cisak (wszyscy z 2a), którymi opiekował się Andrzej Kocerba.
Prowadzenie części oficjalnej i narracja w części artystycznej - Patrycja Nowak (2c) i Michał Szafarski (2d).
W części artystycznej wzięli udział uczniowie z klas 1b, 1c, 2b, 2c i 2e.
Akompaniament - Kamil Urantówka (3e).

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za udział w uroczystości, a młodym artystom za piękny występ. [fotoreportaż, film]
(Relacja i fotografie: Andrzej Kocerba) [wiadomość oryginalna]

 

lokw_2011-04-29_3 lokw_2011-04-29_4

lokw_2011-04-29_7

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline