Aktualności

Więcej o: Robocze spotkanie w starostwie w sprawie ścieżki rowerowej

W lipcu br. w Świętokrzyskim Urzędzie Marszałkowskim Marszałek Adam Jarubas oraz Starosta Kazimierski Jan Nowak podpisali pre-umowę na realizację przedsięwzięcia, które otrzyma prawie 7 milionów złotych dofinansowania unijnego z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie nosi nazwę „Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie powiatu kazimierskiego i powiatu buskiego”. Chodzi o blisko 38-kilometrową, edukacyjno-przyrodniczą ścieżkę rowerową, biegnącą przez teren powiatów kazimierskiego i buskiego, w tym przez obszary Natura 2000 i przez Nadnidziański Park Krajobrazowy.

W piątek, 2 września w sali konferencyjnej starostwa spotkali się przedstawiciele samorządów, przez teren których przebiegać będzie ścieżka. Starostwo reprezentowali: starosta Jan Nowa

, wicestarosta Michał Bucki, skarbnik Zbigniew Cichoń. Gminę Kazimierza Wielka – burmistrz Adam Bodzioch, skarbnik Zofia Nocoń, z-ca naczelnika Wydziału Inwestycji Ryszard Skowron. Gmina Opatowiec reprezentowana była przez

Joannę Domoń-Maj z referatu Budownictwa i Inwestycji, gmina Czarnocin – przez sekretarz gminy Agatę Wróbel oraz skarbnika Zbigniewa Pisia a gmina Wiślica – przez wójta Stanisława Krzaka i skarbnika Halinę Sokołowską.

Omawiano szczegóły związane ze zleceniem projektu ścieżki rowerowej, ekspertyz, wywłaszczenia działek i sprawy finansowe – m. in. kwoty zabezpieczone przez gminy na realizację projektu.-

01

02

03

Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski

Więcej o: Mamy w Kazimierzy Wielkiej terenową redakcję Radia Kielce

Mamy w Kazimierzy Wielkiej terenową redakcję Radia Kielce

Powstała kolejna, 5. w województwie, redakcja terenowa Radia Kielce w Kazimierzy Wielkiej. Redaktorem kazimierskiej placówki jest Kamil Włosowicz. W oficjalnym otwarciu w poniedziałek, 5 września uczestniczył prezes Radia Kielce red. Janusz Knap oraz burmistrz Skalbmierza Michał Markiewicz i Kazimierzy Wielkiej Adam Bodzioch. Powiat Kazimierski reprezentowali: przewodniczący Rady Marek Augustyn i sekretarz Marek Krupa. Ks. kapelan Marian Fatyga poświęcił pomieszczenie przy ul. 1 Maja 14 oraz urządzenia techniczne niezbędne do działalności redakcji. Z okazji inauguracji przeprowadzono pierwszą transmisję „na żywo” – był to wywiad red. Włosowicza z ks. kanonikiem Marianem Fatygą, burmistrzem Markiewiczem i Antonim Kocelą. Powołanie nowych redakcji terenowych zaowocowało poszerzeniem sztandarowej audycji informacyjnej Radia Kielce – „Raport Dnia” o godzinę. Od dziś będzie ona nadawana w godzinach 12.15 do 14.00 od poniedziałku do piątku.

Przypominamy, że Radio Kielce nadaje na częstotliwości 101,4 MHz, a dzięki uruchomieniu redakcji terenowej w naszym powiecie – będzie coraz więcej informacji i reportaży z naszego terenu.

IMG 6992

IMG 6994

IMG 7002

IMG 7008

Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski

Więcej o: LO w Kazimierzy Wielkiej – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/17

LO w Kazimierzy Wielkiej – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/17

LO

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2016/17 w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej odbyła się w sali widowiskowej Kazimierskiego Ośrodka Kultury. Na spotkanie zaproszony został starosta powiatu kazimierskiego, pan Jan Nowak. W trakcie części oficjalnej wyjawił dwa powody swojej obecności. Pierwszy – to spotkanie ze społecznością kazimierskiego liceum w dniu inauguracji kolejnego roku szkolnego. Z tej okazji Starosta życzył, aby czas tego roku został dobrze wykorzystany i dał satysfakcję uczniom i nauczycielom. Podkreślił przy tym walory Liceum w Kazimierzy Wielkiej, jako szkoły pielęgnującej i przekazującej uczniom właściwe postawy, hierarchię wartości, szacunek i tolerancję. Drugim powodem był jubileusz 35-lecia pracy zawodowej dyrektora Włodzimierza Kruszyńskiego. Z tej okazji Starosta przyznał i wręczył Nagrodę Jubileuszową, gratulując jednocześnie dotychczasowych sukcesów.

W dalszej części spotkania pan starosta złożył gratulacje pozostałym nauczycielom obchodzącym jubileusze: Marioli Czarny i Romanowi Litwiniukowi (30 lat pracy) oraz wziął udział we wręczeniu legitymacji dziesiątce uczniów klas pierwszych z najlepszymi wynikami rekrutacji. 

Relacja i fotografie: Andrzej Kocerba (pełna relacja i fotoreportaż na stronie lokw.edu.pl)

Więcej o: Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy dbając o rozpowszechnienie wiedzy z zakresu profilaktyki grypy, przygotował małe wyzwanie logiczno-intelektualne aplikację mobilną – grę o nazwie FluMania.
W ramach kampani organizowany jest również konkurs Flumaniak 2016 skierowany do szkółpodstawowowych i placówek medycznych.

FluMania plakat A2

>>ulotka FluManiaulotka FluMania

>>List FluMania

Więcej o: W Kazimierzy powstanie uzdrowisko (Wizualizacje)

W Kazimierzy Wielkiej ma powstać uzdrowisko. Znajduje się tam złoże ok. 4 miliardów metrów sześciennych wód termalnych o niespotykanej w Europie wydajności, szacowanej na ok. 300-400 m3 na godzinę. Potwierdziły to przeprowadzone w ubiegłym roku odwierty.

kazimierza uzdrowisko

źródło: http://www.radio.kielce.pl/pl/post-45649

W związku z tym, władze powiatu i gminy starają się o uzyskanie statusu uzdrowiska. W tym celu muszą przedstawić Ministerstwu Zdrowia tzw. operat uzdrowiskowy, czyli dokument określający możliwość leczenia uzdrowiskowego na wskazanym terenie. Prace nad nim trwały rok. Powiat i gmina mają również problem ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego, ponieważ większość terenów, na których uzdrowisko ma powstać to grunty, które należy odrolnić.

Jak informuje Michał Bucki, wicestarosta kazimierski, budowa całego kompleksu uzdrowiskowego może kosztować kilkaset milionów złotych. Póki co, samorząd planuje pierwszy etap prac, polegający na przygotowaniu terenu. Ma to kosztować 60 mln zł. Pieniądze będą pochodzić od prywatnych przedsiębiorców.

Michał Bucki informuje również, że powiat ma już wizualizację przyszłego uzdrowiska. Będzie zlokalizowane powyżej zbiornika rekreacyjnego i zajmie ponad 100 ha. – Będziemy tworzyć tereny pod inwestycje drogowe, planujemy wykonanie oświetlenia i kanalizacji. Sanatoria będą powstały wzdłuż, zaczynając od zbiornika i pnąc się w górę terenu. Powstanie również park zdrojowy i szeroki deptak z fontannami oraz miejscami do spacerowania – opisuje.

Złoża wód w Kazimierzy Wielkiej stanowią część dużego podziemnego rezerwuaru między Pińczowem i Koszycami w województwie małopolskim. Badania potwierdzają, że Kazimierza ma dużo bogatsze złoża niż Busko-Zdrój. Do tego znajdują się na stosunkowo niewielkiej głębokości, mają wysoką temperaturę, są bardzo wydajne i bogate w siarkę, brom i jod.

Kamil Włosowicz

 

tvp3

źródło: http://kielce.tvp.pl/26715069/szansa-na-kolejne-uzdrowisko-w-regionie

teleexpress

źródło: http://teleexpress.tvp.pl/26465700/27082016-1700

Więcej o: Dożynki Powiatowe ‚2016 w Bejscach

Dożynki Powiatowe 2016 w Bejscach

dp2016

Tegoroczne kazimierskie Święto Plonów odbyło się w niedzielę, 28 sierpnia w Bejscach. Uroczystości zainaugurowała Msza św. dziękczynna w kościele parafialnym pw. Świętego Mikołaja, którą koncelebrowało trzech księży pod przewodnictwem dziekana dekanatu skalbmierskiego ks. kan. Mariana Fatygi, pełniącego również posługę kapelana kazimierskich służb mundurowych.

Korowód dożynkowy na czele z orkiestrą dęta pod batutą Radosława Kornasia przemaszerował następnie do amfiteatru, gdzie licznie zgromadzona publiczność uczestniczyła w części obrzędowej dożynek powiatowych. Po wysłuchaniu pieśni o Bejscach w wykonaniu miejscowej młodzieży oraz hymnu narodowego, rozpoczęto staropolski obrzęd. Starostowie dożynek – Marzena Głowacz z Piotrkowic i Mariusz Celuch z Zięblic – wnieśli na scenę amfiteatru dorodne bochny chleba wypieczonego z mąki z tegorocznych zbiorów, które wręczyli gospodarzowi dożynek – Staroście Kazimierskiemu Janowi Nowakowi, Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego Adamowi Jarubasowi i Wójtowi Gminy Bejsce Józefowi Zuwale z prośbą o sprawiedliwe dzielenie, by chleba wystarczyło dla wszystkich. Następnie starostowie i samorządowcy kroili chleb i częstowali nim wszystkich zgromadzonych.

W swym wystąpieniu starosta Jan Nowak, nawiązując do tradycji Święta Plonów powiedział m. in. „Od wieków, wzorem naszych przodków dziękujemy rolnikom za ich wierne trwanie w rolniczym trudzie, w tej szczególnej służbie żywicieli narodu. Ta prastara uroczystość kończąca żniwa jest bardzo głęboko zakorzeniona w polskiej kulturze – w kulturze polskiej wsi. Jakże zmieniła się polska wieś, a idea tego święta pozostała. To jest dziękczynienie za plony, radość z owoców ciężkiej pracy, szacunek dla tradycji i dla chleba”. Głos zabierali także zaproszeni goście.

W części obrzędowej na scenie prezentowane były pięknie uwite wieńce, a gospodynie (i gospodarze) w dowcipnych słowach „ośpiewywały” swe arcydzieła sztuki ludowej. Przed sceną ustawiono 5 wieńców reprezentujących 5 gmin powiatu, zaś obok wieńce ze wszystkich sołectw gminy Bejsce. Komisja najwyżej oceniła wieniec z Czyżowic, reprezentujący na dożynkach powiatowych gminę Bejsce. Oznacza to, że będzie on reprezentował powiat kazimierski na dożynkach wojewódzkich. Rozstrzygnięto też konkurs Piękna i Bezpieczna Zagroda 2016, w którym główny laur przypadł Aleksandrze i Dariuszowi Piotrowskim z Ciuślic – gmina Czarnocin. Dyplomy laureatom wręczył starosta Jan Nowak.

Występy artystyczne rozpoczęły na ludowo urocze Gabułtowianki, następnie zaprezentowały się zespoły Sami Swoi i Bejscowianie. Na zakończenie w programie „Wehikuł czasu” przypomniano znane przeboje lat 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku.

Gościem honorowym niedzielnej imprezy był eurodeputowany Czesław Siekierski. W dożynkach uczestniczyli również włodarze wszystkich gmin powiatu kazimierskiego, Zarząd Powiatu i radni, wiceprzewodniczący sejmiku wojewódzkiego Tadeusz Kowalczyk, przedstawiciel wojewody świętokrzyskiego, księża, dyrektorzy instytucji powiatowych i rolniczych, służby mundurowe.

Do podniosłego nastroju Święta Plonów dostroiła się także aura. Było słonecznie i ciepło, a nawet gorąco, bo temperatura utrzymywała się na poziomie 30ºC. Dopiero po zapadnięciu zmroku zrobiło się chłodniej i ruszyła tradycyjna zabawa ludowa.

Tekst Zdzisław Pilarski

Zdjęcia D.Z. Pilarscy i Zdzisław Augustyn
   

 

   

W dniu 23 sierpnia 2016r. w tut. Starostwie w drugiej części posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej przedstawił prezentację, która dotyczyła zapobiegania wystąpienia afrykańskiego pomoru świń /ASF/ oraz podejmowania stosownych działań w przypadku wystąpienia choroby. Afrykański pomór świń /ASF/ to szybko szerząca się choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Najczęstszą przyczyną zakażenia świń jest bezpośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi lub zakażonymi odpadkami żywnościowymi.

resume ŚDM 01

Więcej o: Podsumowanie Światowych Dni Młodzieży w powiecie kazimierskim

Podsumowanie Światowych Dni Młodzieży w powiecie kazimierskim

 sdm podsumowanie

We wtorek, 23 sierpnia br. w sali konferencyjnej starostwa odbyło się Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji powiatowych i kościelnych, zaangażowanych w przygotowanie
i sprawne wykonanie zadań związanych z pobytem na terenie powiatu
ok. 2 000 pielgrzymów w ramach Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016.

W spotkaniu wzięli udział: Komendant Powiatowy Policji Jakub Kosiń, Komendant Powiatowy PSP Kazimierz Zabłotny, dowództwo jednostki nr 2130 Związku Strzeleckiego „Strzelec”- Sylwester Szmit, Wicedyrektor „Sanepidu” Grzegorz Wojciechowski, Dyrektor SP ZOZ Anna Ciba, Dyrektor LO Włodzimierz Kruszyński, Dyrektor ZSZ w Skalbmierzu Beata Malinowska, Dyrektor ZSZ w Odonowie Jolanta Mizio, Dyrektor ZSR w Cudzynowicach Jacek Nowak, Dyrektor PZEAS Wojciech Kałat, Prezes KOS Stefan Marzec, Dyrektor PZD Edward Krupa, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR Janusz Skoczek oraz ze strony starostwa: Starosta Kazimierski Jan Nowak, Wicestarosta Michał Bucki, Sekretarz Powiatu Marek Krupa, Członek Zarządu Zbigniew Jakubas, Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Administracyjnych Barbara Zając. Stronę kościelną reprezentowali: Dziekan dekanatu kazimierskiego ks. kan. Janusz Mularz oraz pełnomocnik dekanalny ŚDM ks. wikariusz Michał Haśnik.

Na wstępie Starosta Jan Nowak zwrócił uwagę na złożoność potencjalnych zagrożeń jakie mogły zaistnieć podczas ŚDM i zadań koniecznych do zneutralizowania tych zagrożeń. Około 2 000 osób z trzech kontynentów i 10 krajów, przebywających przez kilka dni w naszym powiecie – to wyzwanie, jakiego dotąd nie było. Różnorodność kultur, języków czy choćby zwyczajów kulinarnych, wymagało od wszystkich służb i instytucji, a przede wszystkim od samych mieszkańców pełnego zrozumienia, cierpliwości i uśmiechu na co dzień.

Z dyskusji, w której wypowiadali się uczestnicy spotkania wynika, że wszyscy bez wyjątku sprostali tym wyzwaniom, a służby porządkowe nie odnotowały żadnych incydentów.

Policjanci służyli pielgrzymom pomocą np. w odszukaniu kwatery i nie musieli interweniować. Nie było poważniejszych zachorowań ani zatruć, a mieszkańcy wobec gości byli bardzo uprzejmi i w każdej sytuacji gotowi im pomóc. Także egzotyczni goście pozdrawiali z uśmiechem każdego napotkanego przechodnia, robili sobie wspólne zdjęcia czy wymieniali adresy. Światowe Dni Młodzieży okazały się niezwykle udanym świętem dla naszego regionu i jeszcze długo będą z sentymentem wspominane przez mieszkańców.

Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski  

Więcej o: Burzowo, deszczowo, ale i kolorowo na Święcie Plonów w powiecie kazimierskim

Burzowo, deszczowo, ale i kolorowo na Święcie Plonów w powiecie kazimierskim

gal22082

W strugach ulewnego deszczu i przy akompaniamencie grzmotu piorunów obchodzone było w tym roku Święto Plonów w czterech gminach powiatu kazimierskiego: Czarnocin, Kazimierza Wielka, Opatowiec i Skalbmierz. Starostowie dożynek oraz delegacje sołectw przekazali włodarzom gmin dorodne bochny chleba z tegorocznych zbiorów z prośbą do burmistrzów i wójtów o sprawiedliwy podział – by nikomu chleba nie zabrakło. Gmina Bejsce jako gospodarz mających się odbyć w najbliższą niedzielę dożynek powiatowych nie organizowała dożynek gminnych.

Czarnocin – gospodarzami święta plonów były sołectwa Ciuślice i Michałowice; stamtąd też pochodzą starostowie dożynek Aneta Cebula i Grzegorz Bawół. Po dziękczynnej Mszy św. w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny w Czarnocinie, celebrowanej przez proboszcza księdza Zdzisława Sideła, korowód dożynkowy z sześcioma wieńcami przemaszerował na stadion. W chwilę po rozpoczęciu obrzędu dożynkowego z zasnutego ciężkimi chmurami nieba lunęło i rozpętała się prawdziwa burza z piorunami. Mimo to uczestnicy rolniczego święta „ośpiewali” wieńce i wybrali najładniejszy – z Czarnocina. Wszyscy podkreślali piękny wystrój, jaki przygotowali gospodarze dożynek; największe wrażenie robiły „pawie ogony” wykonane z naturalnych elementów, roślin, owoców i kwiatów. Gośćmi czarnocińskiego święta byli: Bernard Antos – Sekretarz Województwa Świętokrzyskiego i Jan Nowak – Starosta Kazimierski.    

Kazimierza Wielka – dożynki gminne odbyły się w Gorzkowie na tzw. „łonach”, czyli na stadionie Jawornika. Polową Mszę św. koncelebrowali: ks. dziekan Janusz Mularz, ks. Sławomir Sarek nowy proboszcz parafii gorzkowskiej oraz ks. Krzysztof Balcer proboszcz parafii w Kazimierzy Małej. Honory starostów dożynek pełnili Agata Przyjemska z Kamieńczyc i Jarosław Kowalski z Wojsławic. Korowód 13. wieńców przemaszerował na płytę stadionu, gdzie po Mszy św. pod parasolami, namiotami i pod czym się tylko dało „ośpiewano” wieńce, a specjalna komisja wybrała najładniejsze. Pierwsze miejsce przyznano ex aequo arcydziełom ze Słonowic i Plechowa. Gościem honorowym dożynek był poseł na Sejm Krystian Jarubas, zaś Powiat Kazimierski reprezentował przewodniczący Rady Powiatu Marek Augustyn. W części artystycznej wystąpiły dzieci i młodzież z Zespołu Szkół Samorządowych w Wielgusie, „Gabułtowianki” i Orkiestra Dęta im. ks. Andrzeja Biernackiego z Gorzkowa.

Opatowiec – tu gospodarzem dożynek gminnych było sołectwo Krzczonów. Starościna dożynek Patrycja Popiel prowadzi wraz z mężem gospodarstwo w Ławach, zaś starosta Michał Augustyn zamieszkuje w Krzczonowie, gdzie gospodarzy na 300 ha, uprawiając głównie zboża. Polowa Msza św. odprawiona została na przyszkolnym boisku o godz. 15.00. I tu aura okazała się nieżyczliwa dla świętujących rolników – ulewny deszcz zmusił organizatorów do przeniesienia dalszej części uroczystości do pobliskiej remizy. Wcześniej udało się dokonać wyboru jednego z 12. wieńców, który reprezentował będzie Gminę Opatowiec za kilka dni w Bejscach. Okazał się nim wieniec gospodarzy – Krzczonowa. Podobnie jak Kazimierzę Wielką – odwiedził Krzczonów poseł na Sejm Krystian Jarubas. Powiat Kazimierski reprezentował sekretarz Marek Krupa.

Skalbmierz – za sprawą goszczącej od tygodnia w Skalbmierzu młodzieżowej orkiestry dętej z Kałusza na Ukrainie, tegoroczne dożynki miały tutaj międzynarodowy charakter.
40-osobowa orkiestra dzieci i młodzieży ukraińskiej dała w niedzielne przedpołudnie, przy pięknej jeszcze pogodzie, kilkudziesięciominutowy recital przed kolegiatą skalbmierską. Wrażenia estetyczne i wizualne zapewniło 10 uroczych mażoretek … także z Ukrainy. Ukraińscy goście zaproszeni przez burmistrza i ks. dziekana uświetnili również mszę dziękczynną w kolegiacie i przemarsz na stadion Victorii. Dalszą część święta plonów pokrzyżowała – jak w całym powiecie kazimierskim – burza z ulewnym deszczem.
W konkursie na najładniejszy wieniec wygrały Grodzonowice i to one będą reprezentować gminę Skalbmierz 28 bm. na dożynkach powiatowych w Bejscach. Honorowymi gośćmi skalbmierskiego święta plonów byli Tadeusz Kowalczyk – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Zbigniew Jakubas – członek Zarządu Powiatu Kazimierskiego.  

Tekst Zdzisław Pilarski                                                                                                        Zdjęcia z dożynek w Gorzkowie D. Z. Pilarscy

Zdjęcia z Czarnocina i Opatowca – Adam Ligiecki

Do góry