Udostępnienie dokumentów rzeczoznawcom majątkowym

 

 

Udostępnienie dokumentów rzeczoznawcom majątkowym

Miejsce

Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – parter

ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka

                                                                                       godziny pracy: 7301530

Informacja

telefony:    (41) 35-02-332, 35-02-333, 35-02-335, 35-02-347

fax:           (41) 35-02-333

e-mail:      geodezja@powiat.kazimierzaw.pl

Wymagane dokumenty

i załączniki

    wniosek o udostępnienie danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego niezbędnych do sporządzenia operatu szacunkowego dla nieruchomości

    oświadczenie o zamiarze złożenia wyciągu z operatu szacunkowego

    legitymacja rzeczoznawcy majątkowego

Druk wniosku dostępny w Wydziale

Termin

załatwiania

sprawy

w dniu złożenia wniosku lub w terminie do dwóch dni roboczych od dnia złożenia wniosku

Opłaty

    25 zł dla jednej jednostki ewidencyjnej, jeśli przekazywany jest wyciągu z operatu szacunkowego

    40 zł dla jednej jednostki ewidencyjnej w pozostałych przypadkach

Cennik dostępny w Wydziale, opłaty można wnosić w kasie Starostwa Powiatowego – I piętro

Tryb

odwoławczy

Nie ma zastosowania

Uwagi

Udostępnienie danych możliwe jest tylko w obecności pracownika Wydziału

Opis

Podstawa prawna:

  1. 1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004r. z późn. zm.)
  2. 2.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 poz. 926 z 2002r. z późn. zm.);
  3. 3.Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *