Ćwiczenia Powiatowe Kazimierza’ 2016

Powiększ obrazcp psp

Ćwiczenia Powiatowe Kazimierza’ 2016

 cp psp

Pod kryptonimem ,,Kazimierza 2016 „, w czwartek 26 września przeprowadzone zostały Ćwiczenia Powiatowe dla jednostek ochrony przeciwpożarowej i innych służb ratowniczych powiatu. Miejscem ćwiczeń były obiekty Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, Warsztatu Terapii Zajęciowej, Pływalni „Wodny Raj” oraz akwen zbiornika retencyjnego na rzece Małoszówce.

Scenariusz ćwiczeń wyglądał następująco:

„W wyniku prowadzonych prac remontowych dochodzi do powstania pożaru poddasza budynku Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Pracownicy budynku na polecenie Dyrektora przeprowadzają ewakuację osób znajdujących się w obiekcie. Po otrzymaniu zgłoszenia przez SKKP
w Kazimierzy Wielkiej na miejsce zdarzenia zostają zadysponowane siły i środki z JRG Kazimierza Wielka oraz OSP Łękawa i OSP Skalbmierz. W trakcie trwającej ewakuacji Kierujący Działaniem Ratowniczym ( KDR) po przeprowadzeniu rozpoznania dowiaduje się od Dyrektora o jednym pracowniku firmy remontowej uwięzionym na poddaszu. Pojawia się konieczność ewakuacji tej osoby przy pomocy podnośnika SH-18. W trakcie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych jeden z uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej oddalił się z miejsca wyznaczonego za bezpieczne w nieznanym kierunku. W związku
z tym KDR wydał rozkaz przeszukania terenu parku oraz zbiornika retencyjnego. Podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych dochodzi do awarii sieci hydrantowej. W związku z koniecznością ciągłego podawania wody do celów gaśniczych pożaru poddasza, KDR podejmuje decyzję o wykonaniu przepompowywania oraz dowożenia wody z pobliskiego zbiornika retencyjnego. Podczas rozładunku podchlorynu sodu na parkingu pływalni miejskiej dochodzi do uszkodzenia pojemnika i wycieku podchlorynu sodu. W budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy zostaje utworzony sztab akcji, punkt przyjęcia sił i środków zostaje zorganizowany na placu Komendy. Dodatkowo zadysponowane zostają jednostki Powiatowej Kompanii Odwodowej, siły i środki jednostki ratowniczo-gaśniczej wraz z łodzią. Zadysponowany zostaje również pluton nr 2 Kompanii Gaśniczej WOO ,,Południe’’ oraz samochód dowodzenia i łączności z Komendy Wojewódzkiej PSP Kielce. Zabezpieczenie operacyjne powiatu kazimierskiego na czas ćwiczeń powiatowych stanowiły dwa zastępy z OSP Sędziszowice oraz jeden zastęp z OSP Czyżowice”.

Ćwiczenia obserwowali m. in. przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach, Komendant Powiatowy PSP Kazimierz Zabłotny, z-ca Komendanta Komendy Powiatowej Policji Jacek Piwowarski, Starosta Kazimierski Jan Nowak, Burmistrz MiG Adam Bodzioch, Kierownik Referatu ds. Zarządzania Kryzysowego Powiatu Kazimierskiego Barbara Zając , ks. kan. Janusz Mularz, Marian Stoczkiewicz
ze Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa oraz kierownicy podległych Powiatowi Kazimierskiemu jednostek objętych ćwiczeniami: Balbina Chećko , Zbigniew Zieleniewski i Robert Pleszyński wraz
z pracownikami.

Zdjęcia Zdzisław Pilarski

Tekst na podstawie materiałów KP PSP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *