Wniosek dotyczący wyłączenia gruntów rolnych z produkcji na cele nierolnicze

Kazimierza Wielka, dnia ………………….

……………………………………………..

                         /imię i nazwisko/

……………………………………………..

                     /adres zamieszkania/

……………………………………………..

 

……………………………………………..

/telefon kontaktowy/

STAROSTA KAZIMIERSKI

ul. Kościuszki 12

28 – 500 Kazimierza Wielka

 

 

WNIOSEK
Dot. wyłączenia gruntów rolnych z produkcji na cele nierolnicze

1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………………….

2. Adres zamieszkania ……………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………………………………………..

 3. Powierzchnia gruntów rolnych do wyłączenia ……………………………………..

 4. Numer działki ……………………………………………………………………………..

 5. Miejscowość ………………………………………………………………………………

 6. Cel planowanego wyłączenia gruntu ………………………………………………..

 …………………………………………………………………………………………………..

 7. Czy inwestor jest właścicielem gospodarstwa rolnego ………………………….

 

 

……………………………….

/ podpis składającego wniosek /

ZAŁĄCZNIKI :

  1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  2. Projekt zagospodarowania działki z wyliczoną powierzchnią do wyłączenia ( pow. pod budynkiem + pow. terenów utwardzonych)
  3. mapa glebowo-rolnicza
  4. wypis z rejestru gruntów (ew. akt notarialny)

Wniosek w formacie PDF

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *