Wydawanie postanowień prostujących do decyzji administracyjnych

 

 

 Wydawanie postanowień

prostujących do decyzji administracyjnych

Miejsce

Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – parter

ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka

                                                                                       godziny pracy: 7301530

Informacja

telefony:    (41) 35-02-332, 35-02-333, 35-02-335, 35-02-347

fax:           (41) 35-02-333

e-mail:      geodezja@powiat.kazimierzaw.pl

Wymagane dokumenty

i załączniki

    wniosek strony o sprostowanie pomyłki (imię, nazwisko, adres informacja o jaką pomyłkę chodzi)

    w zależności od rodzaju omyłki:

   dowód osobisty lub inny dokument tożsamości – do wglądu

   odpisy aktów urodzenia, zgonu, małżeństwa itp. – oryginały do wglądu

   postanowienie spadkowe w przypadku złożenia wniosku przez spadkobierców – oryginał do wglądu

Termin

załatwiania

sprawy

Do 30 dni

Opłaty

Nie podlega

Tryb

odwoławczy

Od wydanego postanowienia służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Starosty Kazimierskiego, w terminie 7 dni od daty otrzymania. Zażalenie składa się w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego

Uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

W przypadku nie załatwienia sprawy w terminie, organ zawiadamia o tym stronę z podaniem przyczyny zwłoki oraz wskazaniem nowego terminu.

Opis

Podstawa prawna:

  1. 1.Ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z 2000r. Dz.U. 98, poz. 1071 z późn. zm.)
  2. 2.Art. 4 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *