Wydawanie wypisów danych z Ewidencji Gruntów i Budynków właścicielowi nieruchomości lub udostępnienie danych osobowych

Wydawanie wypisów danych

z Ewidencji Gruntów i Budynków

właścicielowi nieruchomości

lub udostępnienie danych osobowych

Miejsce

Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – parter

ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka

godziny pracy: 7301530

Informacja

telefony: (41) 35-02-332, 35-02-333, 35-02-335, 35-02-347

fax: (41) 35-02-333

e-mail: geodezja@powiat.kazimierzaw.pl

Wymagane dokumenty

i załączniki

  1. 1.Wniosek o wydanie wypisu z operatu ewidencji gruntów – (dla właściciela)
  2. 2.Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych – (inny wnioskodawca)
  3. 3.Tytuł prawny do nieruchomości

Druki wniosków są dostępne w Wydziale

Termin

załatwiania

sprawy

Wypis z rejestru gruntów wydawany jest niezwłocznie po zweryfikowaniu dowodu wpłaty.
W przypadkach skomplikowanych wymagających dodatkowych czynności administracyjnych prowadzących do aktualizacji zapisów w operacie ewidencji gruntów okres oczekiwania może przedłużyć się do miesiąca

Opłaty

złożenie wniosku nie podlega opłacie skarbowej

za czynności związane z wykonaniem zlecenia pobierana jest opłata na podstawie rachunku wg obowiązującego cennika zamieszczonego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielenie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego z dnia 19 lutego 2004r. (Dz.U. Nr 37 poz. 333. z późn. zm.)

Cennik dostępny w Wydziale, opłaty można wnosić w kasie Starostwa Powiatowego – I piętro

Tryb

odwoławczy

Nie ma zastosowania

Uwagi

Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych wypełniają osoby starające się o wypis dla nieruchomości nie będącej ich własnością

Opis

Podstawa prawna:

  1. 1.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielenie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego z dnia 19 lutego 2004r. (Dz.U. Nr 37 poz. 333 z 2004r. z późn. zm.);
  2. 2.Ustawa – Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989r. (Dz.U. Nr 240 poz. 2027 z 2005r. z późn. zm.);
  3. 3.Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38 poz. 454 z 2001r. z późn. zm.),
  4. 4.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 poz. 926 z 2002 z późn. zm.),
  5. 5.Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *