Zmodernizowano główną arterię Odonowa

Powiększ obraz1

W ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej struktury drogowej na lata 2016 – 2019”, 1 czerwca br. przystąpiono do prac związanych z przebudową dwóch odcinków dróg powiatowych: drogi nr 0530T z Kazimierzy Wielkiej do Odonowa od wylotu ulicy Jachimowskiego do skrzyżowania w Odonowie i dalej drogi nr 0531T Odonów – Łyczaków do wylotu drogi z Nowego Odonowa . Prace zakończone zostały zgodnie z harmonogramem w dniu 30 września.

Od wielu lat nawierzchnia jezdni i towarzysząca jej infrastruktura były w kiepskim stanie. Pozostałości zarośniętego i zapadniętego chodnika stwarzały poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych ponieważ stanowiły de facto pobocze dla ciężkich samochodów. W wielu miejscach brakowało zjazdów do posesji oraz zatok.

Zakres inwestycji obejmował:

– przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych na całym przedmiotowym odcinku drogi t.j. na długości 1 781 m.,

– częściowe poszerzenie jezdni,

– wykonanie poboczy utwardzonych,

– przebudowę nawierzchni na istniejących zatokach autobusowych oraz budowę nowych zatok autobusowych,

– budowę oraz przebudowę istniejących chodników,

– oczyszczenie wraz z odtworzeniem elementów odwodnienia (rowy, przepusty),

– przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,

– wykonanie i regulację wpustów ulicznych,

– przebudowę kanalizacji burzowej w Odonowie

– przesunięcie słupów oświetlenia ulicznego.

Obecnie jazda nową, poszerzoną i gładką jak stół dzięki modernizacji nawierzchnią, to prawdziwa przyjemność dla kierowców.
Z nowych chodników – obok mieszkańców Odonowa – najbardziej cieszą się uczniowie tamtejszego Zespołu Szkół Zawodowych. Jeszcze niedawno, bo
w czerwcu zmuszeni byli chodzić do szkoły po jezdni lub mocno zniszczonym poboczem i resztkami zapadniętego chodnika. Teraz maszerują bezpiecznie szerokim na 2,5 m trotuarem z kostki brukowej.

 Całkowita wartości zadania inwestycyjnego po jego realizacji to ok. 1 000 000 zł. 50 % tej kwoty stanowi dofinansowanie z budżetu państwa, pozostałą kwotę wyasygnują kazimierskie samorządy – powiatowy 25 % i gminny – 25 %.

Wykonawcą generalnym inwestycji był kielecki oddział stołecznej firmy SKANSKA S. A., podwykonawcą – firma Usługi Remontowo-Budowlane Adam Tworek z Połańca.

1

2

3

4

 

Tekst i zdjęcia Zdzisław Pilarski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *