podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kazimierskiego przeznaczonych do oddania w użyczenie