W dniu 25 czerwca br. w restauracji "Bajka"w Kazimierzy Wielkiej odbyła się skromna, ale doniosła uroczystość 40-lecia ZŻWP. W uroczystości wzięli udział członkowie Koła byłych żołnierzy WP oraz gość honorowy p. Zbigniew Frączek -prezes i właściciel Rolmetu, jednocześnie członek wspierający Koła.

Obecny był również p. Zdzisław Pilarski, regionalny dziennikarz, który od lat lat współpracuje z Kołem.

Przy dźwiękach pieśni reprezentacyjnej WP - "Pierwszej Brygady" - poczet sztandarowy w składzie: mjr Andrzej Bawoł, st. chor. szt. Andrzej Graf i st. szer. Czesław Karbowniczek, wprowadzili sztandar Koła do sali, gdzie przebywali uczestnicy. Nadmienić należy, że sztandar - na wzór sztandarów jednostek wojskowych - nadany został Kołu przez Zarząd Główny ZŻWP w ubiegłym roku, w 100-rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 r, w święto WP 15 sierpnia 2020 r. Głównym autorem tego zwycięstwa nad sowiecką Armią Czerwoną był ówczesny Naczelny Wódz WP Józef Piłsudski, którego imię nosi Koło w Kazimierzy Wielkiej.

Pięknie prezentujący się biało-czerwony sztandar wręczył wtedy prezesowi Koła ppłk. dr. Tadeuszowi Podkowie, prezes honorowy Związku, gen. dyw. dr Kazimierz Puchała w asyście sekretarza generalnego, płk. Dypl. Henryka Budzyńskiego. Piękną homilię na mszy św. w kazimierskim kościele wygłosił wtedy kapelan Koła, ks. kan. Marian Fatyga.

Prezes Koła przywitał uczestników spotkania i poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci trzech Kolegów, którzy odeszli na wieczną wartę: weteranów wojennych – por. Mieczysława Antosa - prezesa Koła BCh, por. Bolesława Pozłótkę - prezesa Koła Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz członka Koła – Kol. Stefana Marca - wielkiego społecznika i dyrektora Kazimierskiego Ośrodka Sportowego. Gospodarz uroczystości ppłk Tadeusz Podkowa w asyście kmdr. por. Wiesława Ertmana wręczył następnie medale 40-lecia Związku. Otrzymali je członkowie - założyciele Koła : kmdr por. Wiesław Ertman, kol. Krystyna Ertman ,Anna Podkowa oraz kol. Edmund Klimczyk. Podziękowania w formie dyplomów z okazji 40-lecia Związku otrzymało 13 osób.

Po tych wyróżnieniach prezes Koła odczytał skrót referatu ZG Związku charakteryzujący działalność ZŻWP w czasie minionych 40-lat .Podkreślono, że Związek powstał 26 kwietnia 1981r na spotkaniu przewodniczących wojewódzkich komitetów założycielskich. Natomiast 13-14 czerwca 1981r odbył się I Krajowy Zjazd Delegatów Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych. Od tego czasu datowane jest założenie   Związku. Cieszył się on pełnym poparciem Ministerstwa Obrony Narodowej. Odzwierciedlał wówczas Związek istniejącą wtedy rzeczywistość społeczno - polityczną w kraju. W 1990 r. członkowie Związku poparli i akceptowali zmianę polityczno - ustrojową. Poparli działania Solidarności i uczestniczyli 

w wyborach nowych demokratycznych władz państwa polskiego. Związek jest stowarzyszeniem wyższej użyteczności publicznej i posiada osobowość prawną. Od 2010 r. otrzymał nazwę Związek Żołnierzy WP. Posługując się dewizą "Zawsze wierni Ojczyźnie" Związek aktywnie uczestniczy w życiu społeczno – politycznym, będąc zawsze po stronie demokracji, w obronie honoru i godności żołnierza polskiego,  krzewienia w społeczeństwie wartości patriotyczno-obronnych.

Na szczeblu Koła przejawia się to: we współpracy z Wielopoziomową Drużyną Harcerską ZHP „Żywioły” w Kazimierzy Wielkiej, młodzieżą klasy mundurowej LO w Odonowie, organizacjami kombatanckimi, stowarzyszeniami emerytów PSPoż., Policji oraz władzami samorządowymi: burmistrzem, Rada Miejską oraz starostą i Radą Powiatu Kazimierskiego.

Związek Koła z Ziemią Kazimierską uwieczniono po wsze czasy na sztandarze Koła,w napisach oraz herbach Kazimierzy Wielkiej i powiatu kazimierskiego. Nazwiska członków Komitetu Fundacji sztandaru, sponsorów, w tym członków Koła uwieczniono też na drzewcu sztandaru.

Na koniec wystąpienia prezes Koła przypomniał,że Koło ZŻWP w Kazimierzy Wielkiej założone 23 lutego 2013 r. już zdążyło się pozytywnie zapisać w pamięci mieszkańców powiatu kazimierskiego uczestnicząc we wszystkich uroczystościach patriotycznych, państwowych i regionalnych oraz wielu inicjatywach społecznych.

Na zakończenie uroczystości uczestnicy spożyli smaczny obiad, wspominając swoje lata spędzone w służbie dla kraju i społeczeństwa.

 

ppłk dr Tadeusz Podkowa

 • 40_lat_Zwizku_onierzy_WP_1
 • 40_lat_Zwizku_onierzy_WP_10
 • 40_lat_Zwizku_onierzy_WP_11
 • 40_lat_Zwizku_onierzy_WP_12
 • 40_lat_Zwizku_onierzy_WP_13
 • 40_lat_Zwizku_onierzy_WP_14
 • 40_lat_Zwizku_onierzy_WP_15
 • 40_lat_Zwizku_onierzy_WP_16
 • 40_lat_Zwizku_onierzy_WP_17
 • 40_lat_Zwizku_onierzy_WP_18
 • 40_lat_Zwizku_onierzy_WP_19
 • 40_lat_Zwizku_onierzy_WP_2
 • 40_lat_Zwizku_onierzy_WP_20
 • 40_lat_Zwizku_onierzy_WP_21
 • 40_lat_Zwizku_onierzy_WP_22
 • 40_lat_Zwizku_onierzy_WP_4
 • 40_lat_Zwizku_onierzy_WP_5
 • 40_lat_Zwizku_onierzy_WP_6
 • 40_lat_Zwizku_onierzy_WP_7
 • 40_lat_Zwizku_onierzy_WP_9
Z uwagi na podjęte działania ochronne w walce z koronawirusem

informujemy iż od dnia 12.03.2020 r. mogą pojawić się utrudnienia związane

z bezpośrednią obsługą interesantów w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej .

Wiele spraw można załatwić listownie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej

(faktury, informacja publiczna) a także przy pomocy platformy internetowej e-puap.

Poniżej znajduje się link do „Jak załatwić sprawę” oraz do druków i formularzy.

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

Dokumenty i wnioski do pobrania

Napisany w 03/12/2021, 07:20 przez admin
komunikat-dotyczacy-ryzyka-wystapienia-grypy-ptakow-hpaiWysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) jest chorobą wirusową drobiu domowego i dzikich ptaków, której przebieg może być łagodny z...
Napisany w 24/11/2021, 13:09 przez admin
zarzad-powiatu-kazimierskiego-5na podstawie art. 35 ust. 1, 1 b i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.). podaje do...
Napisany w 29/10/2021, 13:07 przez admin2
kazimierskie-starostwo-pamieta-o-powstancach-listopadowychNa cmentarzu parafialnym w Kazimierzy Wielkiej spoczywa kilka pokoleń tych, którzy walczyli o Polskę Niepodległą. Są to powstańcy listopadowi 1830...
Napisany w 22/10/2021, 09:36 przez admin2
akcja-zbiorki-nakretek-dla-zosi Władze Powiatu Kazimierskiego wraz z pracownikami Starostwa Powiatowego oraz jednostkami organizacyjnymi Powiatu Kazimierskiego przyłączyły się...
Napisany w 07/10/2021, 11:43 przez admin2
fundusze-europejskie-dla-swietokrzyskiego-2021-2027 Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej na prośbę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, uprzejmie informuje, że w dniu 29 października...
Napisany w 06/10/2021, 09:53 przez admin
swieto-gesinyOrganizator konkursu : Muzeum Wsi Kieleckiej i Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Regulamin Karta oceny
Napisany w 22/09/2021, 09:57 przez admin
ogromny-sukces-druzyny-geronimo-team-z-powiatu-kazimierskiego-w-mistrzostwach-polski-koni-rasy-huculskiejOgromny sukces drużyny Geronimo Team z powiatu kazimierskiego w Mistrzostwach Polski Koni Rasy Huculskiej. Podczas rozgrywanych już po raz czwarty...
Napisany w 21/09/2021, 08:01 przez admin
konkurs-wojewody-swietokrzyskiego-szczepien-przeciwko-covid-19 Regulamin_konkursu                           ...
Napisany w 17/09/2021, 07:52 przez admin2
ogloszenie  W związku z przystąpieniem przez samorządy tworzące Obszar Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska (OSI ŚU) do sporządzenia...
Napisany w 30/08/2021, 12:08 przez admin2
ankieta-konsultacyjnaOGŁOSZENIE Starosta Powiatu Kazimierskiego   zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dokumentu: Diagnoza sytuacji społecznej,...
Napisany w 30/08/2021, 11:36 przez admin2
szczepienia-przeciwko-wsciekliznieWścieklizna jest śmiertelną, wirusową chorobą zakaźną atakującą ośrodkowy układ nerwowy ludzi oraz zwierząt stałocieplnych. Chorobę wywołuje wirus wysoko...
Napisany w 06/08/2021, 07:00 przez admin2
ankieta-strategia-rozwoju-obszaru-strategicznej-interwencji-swietokrzyskie-uzdrowiska-etap-diagnostyczny  Obszar uzdrowiskowy został wskazany w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ obowiązującej na mocy Uchwały Nr XXX/406/21...
Napisany w 30/07/2021, 10:38 przez admin
ogloszenie-starosty-kazimierskiego-4Uprzejmie informuje się mieszkańców Powiatu Kazimierskiego, że zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7...
Napisany w 12/07/2021, 13:32 przez admin2
xxi-swietokrzyski-mlodziezowy-championat-koni-malopolskich-fotoreportazW dniach 10 - 11 lipca 2021 roku tradycyjnie już na rozległych opatowieckich błoniach odbył się XXI Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni...
Napisany w 29/06/2021, 05:48 przez admin2
40-lecie-zwiazku-zolnierzy-wp-w-kole-nr-11-im-marszalka-jozefa-pilsudskiego-w-kazimierzy-wielkiejW dniu 25 czerwca br. w restauracji "Bajka"w Kazimierzy Wielkiej odbyła się skromna, ale doniosła uroczystość 40-lecia ZŻWP. W uroczystości...
Napisany w 23/06/2021, 09:15 przez admin2
wielkoobszarowa-inwentaryzacja-stanu-lasu-w-kraju-w-latach-2020-2024 Minister Klimatu i Środowiska uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463, z późn....
Napisany w 26/05/2021, 05:53 przez admin2
oferta-dla-mlodziezy-ohpKierownik 13-3 Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Pińczowie informuje, że posiadamy wolne miejsca  w Szkole Branżowej oraz w klasie VII i VIII...
Napisany w 25/05/2021, 08:14 przez admin2
krew-darem-zyciaZapraszamy na kolejną akcję oddawania krwi w SPZOZ Kazimierza Wielka 29 maja 2021 r. godz. 9.00 -13.00. >>Informacje dla krwiodawców...
Napisany w 21/05/2021, 05:57 przez admin2
wizyta-na-teren-przebudowy-pierwszego-w-polsce-odkrytego-basenu-siarczkowegoKorzystając ze sprzyjającej pogody Starosta Kazimierski Jan Nowak wybrał się na teren przebudowy Pierwszego w Polsce Odkrytego Basenu Siarczkowego. Wraz z...
Napisany w 20/05/2021, 07:31 przez admin2
cwiczenia-pk-renegade-sarex-21Ogłoszenie Starosty kazimierskiego Na podstawie § 10 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie...
Napisany w 18/05/2021, 13:25 przez admin2
powrot-do-szkol Po blisko roku uczenia się w domu, przed monitorami komputerów czy telefonów, nadchodzi czas powrotu naszych dzieci do szkół. Od 17...
Napisany w 14/05/2021, 07:47 przez admin2
monitoring-gatunkow-zwierzat-gatunkow-roslin-oraz-siedlisk-przyrodniczych-na-terenie-powiatu-kazimierskiegoPowiat Kazimierski informuje, iż w związku z pismem z dnia 30.04.2021 roku, znak sprawy: DM/51-11-6/05/21/IM Głównego Inspektoratu...
Napisany w 06/05/2021, 09:13 przez admin2
kwestionariusz-wstepnego-wywiadu-covid-19 Szanowni Państwo   W celu skrócenia czasu pobytu w Powiatowym Punkcie Szczepień Powszechnych oraz usprawnienia procesu...
Napisany w 06/05/2021, 08:06 przez admin2
szczepienie-przeciw-covid-19 Szanowni Państwo. Przypominamy o możliwości rejestracji na szczepienie przeciwko COVID-19 do Powiatowego Punktu Szczepień...
Napisany w 06/05/2021, 06:33 przez admin
pozyczki-na-rozwoj-turystyki  Pożyczki na rozwój turystyki 12 mln złotych w formie niskooprocentowanych pożyczek czeka na mikro-, małe i średnie firmy z...
Napisany w 29/04/2021, 05:53 przez admin
vi-edycje-konkursu-kulinarnego-bitwa-regionow Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa organizuje szóstą edycję konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów”. Dlatego też, OT KOWR w...
Napisany w 21/04/2021, 10:34 przez admin2
wznowienie-ruchu-na-ul-sienkiewiczaNa ul. Sienkiewicza w stronę Odonowa początkiem czerwca zostanie przywrócony ruch wahadłowy.
Napisany w 13/04/2021, 11:48 przez admin2
tworzymy-punkt-szczepien-powszechnychStarostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej wystąpiło z wnioskiem do Wojewody Świętokrzyskiego o utworzenie Punktu Szczepień Powszechnych(PSP). Podjęliśmy...
Napisany w 12/04/2021, 11:57 przez admin2
miedzyszkolny-konkurs-plastyczny-wszyscy-mamy-prawo-do-godnego-zycia-organizowany-przez-zpswr-w-cudzynowicachZespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cudzynowicach pragnie serdecznie zaprosić wszystkich uczniów szkół...
Napisany w 09/04/2021, 12:56 przez admin2
zakonczyla-sie-akcja-zimaZ początkiem kwietnia na drogach powiatowych zakończyła się akcja zima. Niestety tegoroczna zima nie przypominała poprzednich. Opady śniegu oraz...
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.