Załącznik Nr 1 do uchwały:
      Nr XXXI/238/2022

 Rady   Powiatu    Kazimierskiego

 z dnia 27 grudnia 2022r.

HARMONOGRAM

DYŻURÓW CAŁODOBOWYCH APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH

W KAZIMIERZY WIELKIEJ NA 2023 ROK

STYCZEŃ 2023

01.01.2023

Apteka, ul. Partyzantów 28A

02.01.2023

Apteka, „Pod Opatrznością”, ul. Armii Krajowej 5B

03.01.2023

Apteka, „Rodzinna”, ul. 1-Maja 11

04.01.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

05.01.2023

Apteka, „Codzienna” ,ul. Kolejowa 27G

06.01.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

07. 01.2023

Apteka „Pod Aniołami” ul. Partyzantów 5

08. 01.2023

Apteka, „Pod Markizami”, ul. Partyzantów 13

09. 01.2023

Apteka, ul. Partyzantów 28A

10. 01.2023

Apteka, „Pod Opatrznością”, ul. Armii Krajowej 5B

11. 01.2023

Apteka, „Rodzinna”, ul. 1-Maja 11

12. 01.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

13. 01.2023

Apteka, „Codzienna” ,ul. Kolejowa 27G

14. 01.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

15. 01.2023

Apteka „Pod Aniołami” ul. Partyzantów 5

16. 01.2023

Apteka, „Pod Markizami”, ul. Partyzantów 13

17. 01.2023

Apteka, ul. Partyzantów 28A

18. 01.2023

Apteka, „Pod Opatrznością”, ul. Armii Krajowej 5B

19. 01.2023

Apteka, „Rodzinna”, ul. 1-Maja 11

20. 01.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

21. 01.2023

Apteka, „Codzienna” ,ul. Kolejowa 27G

22. 01.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

23. 01.2023

Apteka „Pod Aniołami” ul. Partyzantów 5

24. 01.2023

Apteka, „Pod Markizami”, ul. Partyzantów 13

25. 01.2023

Apteka, ul. Partyzantów 28A

26. 01.2023

Apteka, „Pod Opatrznością”, ul. Armii Krajowej 5B

27. 01.2023

Apteka, „Rodzinna”, ul. 1-Maja 11

28. 01.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

29. 01.2023

Apteka, „Codzienna” ,ul. Kolejowa 27G

30. 01.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

31. 01.2023

Apteka „Pod Aniołami”, ul. Partyzantów 5

LUTY 2023

01. 02.2023

Apteka, „Pod Markizami”, ul. Partyzantów 13

02. 02.2023

Apteka, ul. Partyzantów 28A

03. 02.2023

Apteka, „Pod Opatrznością”, ul. Armii Krajowej 5B

04. 02.2023

Apteka, „Rodzinna”, ul. 1-Maja 11

05. 02.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

06. 02.2023

Apteka, „Codzienna” ,ul. Kolejowa 27G

07. 02.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

08. 02.2023

Apteka „Pod Aniołami” ul. Partyzantów 5

09. 02.2023

Apteka, „Pod Markizami”, ul. Partyzantów 13

10. 02.2023

Apteka, ul. Partyzantów 28A

11. 02.2023

Apteka, „Pod Opatrznością”, ul. Armii Krajowej 5B

12. 02.2023

Apteka, „Rodzinna, ul. 1-Maja 11

13. 02.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

14. 02.2023

Apteka, „Codzienna” ,ul. Kolejowa 27G

15. 02.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

16. 02.2023

Apteka „Pod Aniołami” ul. Partyzantów 5

17. 02.2023

Apteka, „Pod Markizami”, ul. Partyzantów 13

18. 02.2023

Apteka, ul. Partyzantów 28A

19. 02.2023

Apteka, „Pod Opatrznością”, ul. Armii Krajowej 5B

20. 02.2023

Apteka, „Rodzinna”, ul. 1-Maja 11

21. 02.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

22. 02.2023

Apteka, „Codzienna” ,ul. Kolejowa 27G

23. 02.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

24. 02.2023

Apteka „Pod Aniołami” ul. Partyzantów 5

25. 02.2023

Apteka, „Pod Markizami”, ul. Partyzantów 13

26. 02.2023

Apteka, ul. Partyzantów 28A

27. 02.2023

Apteka, „Pod Opatrznością”, ul. Armii Krajowej 5B

28. 02.2023

Apteka, „Rodzinna” , ul. 1-Maja 11

 

 

 

 

 

 

 

MARZEC 2023

01. 03.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

02. 03.2023

Apteka, „Codzienna” ,ul. Kolejowa 27G

03. 03.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

04. 03.2023

Apteka „Pod Aniołami” ul. Partyzantów 5

05. 03.2023

Apteka, „Pod Markizami”, ul. Partyzantów 13

06. 03.2023

Apteka, ul. Partyzantów 28A

07. 03.2023

Apteka, „Pod Opatrznością”, ul. Armii Krajowej 5B

08. 03.2023

Apteka, „Rodzinna”, ul. 1-Maja 11

09. 03.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

10. 03.2023

Apteka, „Codzienna” ,ul. Kolejowa 27G

11. 03.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

12. 03.2023

Apteka „Pod Aniołami”, ul. Partyzantów 5

13. 03.2023

Apteka, „Pod Markizami”, ul. Partyzantów 13

14. 03.2023

Apteka, ul. Partyzantów 28A

15. 03.2023

Apteka, „Pod Opatrznością”, ul. Armii Krajowej 5B

16. 03.2023

Apteka, „Rodzinna”, ul. 1-Maja 11

17.03.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

18. 03.2023

Apteka, „Codzienna” ,ul. Kolejowa 27G

19. 03.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

20. 03.2023

Apteka „Pod Aniołami” ul. Partyzantów 5

21. 03.2023

Apteka, „Pod Markizami”, ul. Partyzantów 13

22. 03.2023

Apteka, ul. Partyzantów 28A

23. 03.2023

Apteka, „Pod Opatrznością”, ul. Armii Krajowej 5B

24. 03.2023

Apteka, „Rodzinna”, ul. 1-Maja 11

25. 03.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

26. 03.2023

Apteka, „Codzienna” ,ul. Kolejowa 27G

27. 03.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

28. 03.2023

Apteka „Pod Aniołami”, ul. Partyzantów 5

29. 03.2023

Apteka, „Pod Markizami”, ul. Partyzantów 13

30. 03.2023

Apteka, ul. Partyzantów 28A

31. 03.2023

Apteka, „Pod Opatrznością”, ul. Armii Krajowej 5B

 

 

 

 

KWIECIEŃ 2023

01. 04.2023

Apteka, „Rodzinna”, ul. 1-Maja 11

02. 04.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

03. 04.2023

Apteka, „Codzienna” ,ul. Kolejowa 27G

04. 04.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

05. 04.2023

Apteka „Pod Aniołami” ul. Partyzantów 5

06. 04.2023

Apteka, „Pod Markizami”, ul. Partyzantów 13

07. 04.2023

Apteka, ul. Partyzantów 28A

08. 04.2023

Apteka, „Pod Opatrznością”, ul. Armii Krajowej 5B

09. 04.2023

Apteka, „Rodzinna”, ul. 1-Maja 11

10. 04.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

11. 04.2023

Apteka, „Codzienna” ,ul. Kolejowa 27G

12. 04.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

13. 04.2023

Apteka „Pod Aniołami”, ul. Partyzantów 5

14. 04.2023

Apteka, „Pod Markizami”, ul. Partyzantów 13

15. 04.2023

Apteka, ul. Partyzantów 28A

16. 04.2023

Apteka, „Pod Opatrznością”, ul. Armii Krajowej 5B

17. 04.2023

Apteka, „Rodzinna”, ul. 1-Maja 11

18. 04.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

19. 04.2023

Apteka, „Codzienna” ,ul. Kolejowa 27G

20. 04.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

21. 04.2023

Apteka „Pod Aniołami” ul. Partyzantów 5

22. 04.2023

Apteka, „Pod Markizami”, ul. Partyzantów 13

23. 04.2023

Apteka, ul. Partyzantów 28A

24. 04.2023

Apteka, „Pod Opatrznością”, ul. Armii Krajowej 5B

25. 04.2023

Apteka, „Rodzinna”, ul. 1-Maja 11

26. 04.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

27.04.2023

Apteka, „Codzienna” ,ul. Kolejowa 27G

28.04.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

29.04.2023

Apteka „Pod Aniołami” ul. Partyzantów 5

30.04.2023

Apteka, „Pod Markizami”, ul. Partyzantów 13

 

 

 

 

 

 

 

 

MAJ 2023

01. 05.2023

Apteka, ul. Partyzantów 28A

02. 05.2023

Apteka, „Pod Opatrznością”, ul. Armii Krajowej 5B

03. 05.2023

Apteka, „Rodzinna”, ul. 1-Maja 11

04. 05.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

05. 05.2023

Apteka, „Codzienna” ,ul. Kolejowa 27G

06. 05.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

07. 05.2023

Apteka „Pod Aniołami”, ul. Partyzantów 5

08. 05.2023

Apteka, „Pod Markizami”, ul. Partyzantów 13

09. 05.2023

Apteka, ul. Partyzantów 28A

10. 05.2023

Apteka, „Pod Opatrznością”, ul. Armii Krajowej 5B

11. 05.2023

Apteka, „Rodzinna”, ul. 1-Maja 11

12. 05.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

13. 05.2023

Apteka, „Codzienna” ,ul. Kolejowa 27G

14. 05.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

15. 05.2023

Apteka „Pod Aniołami” ul. Partyzantów 5

16. 05.2023

Apteka, „Pod Markizami”, ul. Partyzantów 13

17. 05.2023

Apteka, ul. Partyzantów 28A

18. 05.2023

Apteka, „Pod Opatrznością”, ul. Armii Krajowej 5B

19. 05.2023

Apteka, „Rodzinna”, ul. 1-Maja 11

20. 05.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

21. 05.2023

Apteka, „Codzienna” ,ul. Kolejowa 27G

22. 05.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

23. 05.2023

Apteka „Pod Aniołami” ul. Partyzantów 5

24. 05.2023

Apteka, „Pod Markizami”, ul. Partyzantów 13

25. 05.2023

Apteka, ul. Partyzantów 28A

26. 05.2023

Apteka, „Pod Opatrznością”, ul. Armii Krajowej 5B

27. 05.2023

Apteka, „Rodzinna”, ul. 1-Maja 11

28. 05.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

29. 05.2023

Apteka, „Codzienna”, ul. Kolejowa 27G

30. 05.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

31. 05.2023

Apteka „Pod Aniołami”, ul. Partyzantów 5

 

 

 

 

CZERWIEC 2023

01. 06.2023

Apteka, „Pod Markizami”, ul. Partyzantów 13

02. 06.2023

Apteka, ul. Partyzantów 28A

03. 06.2023

Apteka, „Pod Opatrznością”, ul. Armii Krajowej 5B

04. 06.2023

Apteka, „Rodzinna”, ul. 1-Maja 11

05. 06.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

06. 06.2023

Apteka, „Codzienna” , ul. Kolejowa 27G

07. 06.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

08. 06.2023

Apteka „Pod Aniołami” ul. Partyzantów 5

09. 06.2023

Apteka, „Pod Markizami”, ul. Partyzantów 13

10. 06.2023

Apteka, ul. Partyzantów 28A

11. 06.2023

Apteka, „Pod Opatrznością”, ul. Armii Krajowej 5B

12. 06.2023

Apteka, „Rodzinna”, ul. 1-Maja 11

13. 06.2023

Apteka, „Nowa”, ul.Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

14. 06.2023

Apteka, „Codzienna” , ul. Kolejowa 27G

15. 06.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

16. 06.2023

Apteka „Pod Aniołami” ul. Partyzantów 5

17. 06.2023

Apteka, „Pod Markizami”, ul. Partyzantów 13

18. 06.2023

Apteka, ul. Partyzantów 28A

19. 06.2023

Apteka, „Pod Opatrznością”, ul. Armii Krajowej 5B

20. 06.2023

Apteka, „Rodzinna”, ul. 1-Maja 11

21. 06.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

22. 06.2023

Apteka, „Codzienna” ,ul. Kolejowa 27G

23. 06.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

24. 06.2023

Apteka „Pod Aniołami”, ul. Partyzantów 5

25. 06.2023

Apteka, „Pod Markizami”, ul. Partyzantów 13

26. 06.2023

Apteka, ul. Partyzantów 28A

27. 06.2023

Apteka, „Pod Opatrznością”, ul. Armii Krajowej 5B

28. 06.2023

Apteka, „Rodzinna”, ul. 1-Maja 11

29. 06.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

30. 06.2023

Apteka, „Codzienna” ,ul. Kolejowa 27G

 

 

 

 

 

LIPIEC 2023

01. 07.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

02. 07.2023

Apteka „Pod Aniołami” ul. Partyzantów 5

03. 07.2023

Apteka, „Pod Markizami”, ul. Partyzantów 13

04. 07.2023

Apteka, ul. Partyzantów 28A

05. 07.2023

Apteka, „Pod Opatrznością”, ul. Armii Krajowej 5B

06. 07.2023

Apteka, „Rodzinna”, ul. 1-Maja 11

07. 07.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

08. 07.2023

Apteka, „Codzienna” ,ul. Kolejowa 27G

09. 07.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

10. 07.2023

Apteka „Pod Aniołami” ul. Partyzantów 5

11. 07.2023

Apteka, „Pod Markizami”, ul. Partyzantów 13

12. 07.2023

Apteka, ul. Partyzantów 28A

13. 07.2023

Apteka, „Pod Opatrznością”, ul. Armii Krajowej 5B

14. 07.2023

Apteka, „Rodzinna”, ul. 1-Maja 11

15. 07.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

16. 07.2023

Apteka, „Codzienna” ,ul. Kolejowa 27G

17. 07.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

18. 07.2023

Apteka „Pod Aniołami” ul. Partyzantów 5

19. 07.2023

Apteka, „Pod Markizami”, ul. Partyzantów 13

20. 07.2023

Apteka, ul. Partyzantów 28A

21. 07.2023

Apteka, „Pod Opatrznością”, ul. Armii Krajowej 5B

22. 07.2023

Apteka, „Rodzinna”, ul. 1-Maja 11

23. 07.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

24. 07.2023

Apteka, „Codzienna” ,ul. Kolejowa 27G

25. 07.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

26. 07.2023

Apteka „Pod Aniołami” ul. Partyzantów 5

27. 07.2023

Apteka, „Pod Markizami”, ul. Partyzantów 13

28. 07.2023

Apteka, ul. Partyzantów 28A

29. 07.2023

Apteka, „Pod Opatrznością”, ul. Armii Krajowej 5B

30. 07.2023

Apteka, „Rodzinna, ul. 1-Maja 11

31. 07.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO

 

 

 

 

SIERPIEŃ 2023

01. 08.2023

Apteka, „Codzienna” ,ul. Kolejowa 27G

02. 08.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

03. 08.2023

Apteka „Pod Aniołami” ul. Partyzantów 5

04. 08.2023

Apteka, „Pod Markizami”, ul. Partyzantów 13

05. 08.2023

Apteka, ul. Partyzantów 28A

06. 08.2023

Apteka, „Pod Opatrznością”, ul. Armii Krajowej 5B

07. 08.2023

Apteka, „Rodzinna”, ul. 1-Maja 11

08. 08.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

09. 08.2023

Apteka, „Codzienna” ,ul. Kolejowa 27G

10. 08.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

11. 08.2023

Apteka „Pod Aniołami”, ul. Partyzantów 5

12. 08.2023

Apteka, „Pod Markizami”, ul. Partyzantów 13

13. 08.2023

Apteka, ul. Partyzantów 28A

14. 08.2023

Apteka, „Pod Opatrznością”, ul. Armii Krajowej 5B

15. 08.2023

Apteka, „Rodzinna”, ul. 1-Maja 11

16. 08.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

17. 08.2023

Apteka, „Codzienna” ,ul. Kolejowa 27G

18. 08.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

19. 08.2023

Apteka „Pod Aniołami” ul. Partyzantów 5

20. 08.2023

Apteka, „Pod Markizami”, ul. Partyzantów 13

21. 08.2023

Apteka, ul. Partyzantów 28A

22. 08.2023

Apteka, „Pod Opatrznością”, ul. Armii Krajowej 5B

23. 08.2023

Apteka, „Rodzinna”, ul. 1-Maja 11

24. 08.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

25. 08.2023

Apteka, „Codzienna” , ul. Kolejowa 27G

26. 08.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

27. 08.2023

Apteka „Pod Aniołami” ul. Partyzantów 5

28. 08.2023

Apteka, „Pod Markizami”, ul. Partyzantów 13

29. 08.2023

Apteka, ul. Partyzantów 28A

30. 08.2023

Apteka, „Pod Opatrznością”, ul. Armii Krajowej 5B

31. 08.2023

Apteka, „Rodzinna”, ul. 1-Maja 11

 

 

 

 

WRZESIEŃ 2023

01. 09.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

02. 09.2023

Apteka, „Codzienna” ,ul. Kolejowa 27G

03. 09.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

04. 09.2023

Apteka „Pod Aniołami” ul. Partyzantów 5

05. 09.2023

Apteka, „Pod Markizami”, ul. Partyzantów 13

06. 09.2023

Apteka, ul. Partyzantów 28A

07. 09.2023

Apteka, „Pod Opatrznością”, ul. Armii Krajowej 5B

08. 09.2023

Apteka, „Rodzinna”, ul. 1-Maja 11

09. 09.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

10. 09.2023

Apteka, „Codzienna” ,ul. Kolejowa 27G

11. 09.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

12. 09.2023

Apteka „Pod Aniołami” ul. Partyzantów 5

13. 09.2023

Apteka, „Pod Markizami”, ul. Partyzantów 13

14. 09.2023

Apteka, ul. Partyzantów 28A

15. 09.2023

Apteka, „Pod Opatrznością”, ul. Armii Krajowej 5B

16. 09.2023

Apteka, „Rodzinna”, ul. 1-Maja 11

17. 09.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

18. 09.2023

Apteka, „Codzienna” ,ul. Kolejowa 27G

19. 09.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

20. 09.2023

Apteka „Pod Aniołami” ul. Partyzantów 5

21. 09.2023

Apteka, „Pod Markizami”, ul. Partyzantów 13

22. 09.2023

Apteka, ul. Partyzantów 28A

23. 09.2023

Apteka, „Pod Opatrznością”, ul. Armii Krajowej 5B

24. 09.2023

Apteka, „Rodzinna”, ul. 1-Maja 11

25. 09.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

26. 09.2023

Apteka, „Codzienna” ,ul. Kolejowa 27G

27. 09.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

28. 09.2023

Apteka „Pod Aniołami” ul. Partyzantów 5

29. 09.2023

Apteka, „Pod Markizami”, ul. Partyzantów 13

30. 09.2023

Apteka, ul. Partyzantów 28A

 

 

 

 

 

PAŹDZIERNIK 2023

01. 10.2023

Apteka, „Pod Opatrznością”, ul. Armii Krajowej 5B

02. 10.2023

Apteka, „Rodzinna”, ul. 1-Maja 11

03. 10.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

04. 10.2023

Apteka, „Codzienna” ,ul. Kolejowa 27G

05. 10.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

06. 10.2023

Apteka „Pod Aniołami” ul. Partyzantów 5

07. 10.2023

Apteka, „Pod Markizami”, ul. Partyzantów 13

08. 10.2023

Apteka, ul. Partyzantów 28A

09. 10.2023

Apteka, „Pod Opatrznością”, ul. Armii Krajowej 5B

10. 10.2023

Apteka, „Rodzinna”, ul. 1-Maja 11

11. 10.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

12. 10.2023

Apteka, „Codzienna” ,ul. Kolejowa 27G

13. 10.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

14. 10.2023

Apteka „Pod Aniołami” ul. Partyzantów 5

15. 10.2023

Apteka, „Pod Markizami”, ul. Partyzantów 13

16. 10.2023

Apteka, ul. Partyzantów 28A

17. 10.2023

Apteka, „Pod Opatrznością”, ul. Armii Krajowej 5B

18. 10.2023

Apteka, „Rodzinna”, ul. 1-Maja 11

19. 10.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

20. 10.2023

Apteka, „Codzienna” ,ul. Kolejowa 27G

21. 10.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

22. 10.2023

Apteka „Pod Aniołami”, ul. Partyzantów 5

23. 10.2023

Apteka, „Pod Markizami”, ul. Partyzantów 13

24. 10.2023

Apteka, ul. Partyzantów 28A

25. 10.2023

Apteka, „Pod Opatrznością”, ul. Armii Krajowej 5B

26. 10.2023

Apteka, „Rodzinna”, ul. 1-Maja 11

27. 10.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

28. 10.2023

Apteka, „Codzienna” , ul. Kolejowa 27G

29. 10.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

30. 10.2023

Apteka „Pod Aniołami” ul. Partyzantów 5

31. 10.2023

Apteka, „Pod Markizami”, ul. Partyzantów 13

 

 

 

 

LISTOPAD 2023

01. 11.2023

Apteka, ul. Partyzantów 28A

02. 11.2023

Apteka, „Pod Opatrznością”, ul. Armii Krajowej 5B

03. 11.2023

Apteka, „Rodzinna”, ul. 1-Maja 11

04. 11.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

05. 11.2023

Apteka, „Codzienna” ,ul. Kolejowa 27G

06. 11.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

07. 11.2023

Apteka „Pod Aniołami” ul. Partyzantów 5

08. 11.2023

Apteka, „Pod Markizami”, ul. Partyzantów 13

09. 11.2023

Apteka, ul. Partyzantów 28A

10. 11.2023

Apteka, „Pod Opatrznością”, ul. Armii Krajowej 5B

11. 11.2023

Apteka, „Rodzinna”, ul. 1-Maja 11

12. 11.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

13. 11.2023

Apteka, „Codzienna” , ul. Kolejowa 27G

14. 11.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

15. 11.2023

Apteka „Pod Aniołami” ul. Partyzantów 5

16. 11.2023

Apteka, „Pod Markizami”, ul. Partyzantów 13

17. 11.2023

Apteka, ul. Partyzantów 28A

18. 11.2023

Apteka, „Pod Opatrznością”, ul. Armii Krajowej 5B

19. 11.2023

Apteka, „Rodzinna”, ul. 1-Maja 11

20. 11.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

21. 11.2023

Apteka, „Codzienna” ,ul. Kolejowa 27G

22. 11.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

23. 11.2023

Apteka „Pod Aniołami” ul. Partyzantów 5

24. 11.2023

Apteka, „Pod Markizami”, ul. Partyzantów 13

25. 11.2023

Apteka, ul. Partyzantów 28A

26. 11.2023

Apteka, „Pod Opatrznością”, ul. Armii Krajowej 5B

27. 11.2023

Apteka, „Rodzinna”, ul. 1-Maja 11

28. 11.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

29. 11.2023

Apteka, „Codzienna” ,ul. Kolejowa 27G

30. 11.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

 

 

 

 

 

GRUDZIEŃ 2023

01. 12.2023

Apteka „Pod Aniołami” ul. Partyzantów 5

02. 12.2023

Apteka, „Pod Markizami”, ul. Partyzantów 13

03. 12.2023

Apteka, ul. Partyzantów 28A

04. 12.2023

Apteka, „Pod Opatrznością”, ul. Armii Krajowej 5B

05. 12.2023

Apteka, „Rodzinna”, ul. 1-Maja 11

06. 12.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

07. 12.2023

Apteka, „Codzienna” ,ul. Kolejowa 27G

08. 12.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

09. 12.2023

Apteka „Pod Aniołami”, ul. Partyzantów 5

10. 12.2023

Apteka, „Pod Markizami”, ul. Partyzantów 13

11. 12.2023

Apteka, ul. Partyzantów 28A

12. 12.2023

Apteka, „Pod Opatrznością”, ul. Armii Krajowej 5B

13. 12.2023

Apteka, „Rodzinna”, ul. 1-Maja 11

14. 12.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

15. 12.2023

Apteka, „Codzienna”, ul. Kolejowa 27G

16. 12.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

17. 12.2023

Apteka „Pod Aniołami” ul. Partyzantów 5

18. 12.2023

Apteka, „Pod Markizami”, ul. Partyzantów 13

19. 12.2023

Apteka, ul. Partyzantów 28A

20. 12.2023

Apteka, „Pod Opatrznością”, ul. Armii Krajowej 5B

21. 12.2023

Apteka, „Rodzinna”, ul. 1-Maja 11

22. 12.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

23. 12.2023

Apteka, „Codzienna”, ul. Kolejowa 27G

24. 12.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

25. 12.2023

Apteka „Pod Aniołami”, ul. Partyzantów 5

26. 12.2023

Apteka, „Pod Markizami”, ul. Partyzantów 13

27. 12.2023

Apteka, ul. Partyzantów 28A

28. 12.2023

Apteka, „Pod Opatrznością”, ul. Armii Krajowej 5B

29. 12.2023

Apteka, „Rodzinna”, ul. 1-Maja 11

30. 12.2023

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

31. 12.2023

Apteka, „Codzienna” ,ul. Kolejowa 27G

 

STYCZEŃ 2024

 

01.01.2024

Apteka, „Nowa”, ul. Kolejowa 25A (C.H. PALEO)

 
Dokumenty i wnioski do pobrania
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.