Wydawanie postanowień

prostujących do decyzji administracyjnych

Miejsce

Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – parter

ul. Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka

                                                                                       godziny pracy: 7301530

Informacja

telefony:    (41) 35-02-332, 35-02-333, 35-02-335, 35-02-347

fax:           (41) 35-02-333

e-mail:      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymagane dokumenty

i załączniki

    wniosek strony o sprostowanie pomyłki (imię, nazwisko, adres informacja o jaką pomyłkę chodzi)

    w zależności od rodzaju omyłki:

   dowód osobisty lub inny dokument tożsamości – do wglądu

   odpisy aktów urodzenia, zgonu, małżeństwa itp. – oryginały do wglądu

   postanowienie spadkowe w przypadku złożenia wniosku przez spadkobierców – oryginał do wglądu

Termin

załatwiania

sprawy

Do 30 dni

Opłaty

Nie podlega

Tryb

odwoławczy

Od wydanego postanowienia służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Starosty Kazimierskiego, w terminie 7 dni od daty otrzymania. Zażalenie składa się w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego

Uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

W przypadku nie załatwienia sprawy w terminie, organ zawiadamia o tym stronę z podaniem przyczyny zwłoki oraz wskazaniem nowego terminu.

Opis

Podstawa prawna:

  1. 1.Ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z 2000r. Dz.U. 98, poz. 1071 z późn. zm.)
  2. 2.Art. 4 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

 
Z uwagi na podjęte działania ochronne w walce z koronawirusem

informujemy iż od dnia 12.03.2020 r. mogą pojawić się utrudnienia związane

z bezpośrednią obsługą interesantów w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej .

Wiele spraw można załatwić listownie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej

(faktury, informacja publiczna) a także przy pomocy platformy internetowej e-puap.

Poniżej znajduje się link do „Jak załatwić sprawę” oraz do druków i formularzy.

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

Dokumenty i wnioski do pobrania

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.