Kazimierza Wielka, dnia ......................

.....................................................

                         /imię i nazwisko/

.....................................................

                     /adres zamieszkania/

.....................................................

 

.....................................................

/telefon kontaktowy/

STAROSTA KAZIMIERSKI

ul. Kościuszki 12

28 – 500 Kazimierza Wielka

 

 

WNIOSEK
Dot. wyłączenia gruntów rolnych z produkcji na cele nierolnicze

1. Imię i nazwisko ........................................................................................

2. Adres zamieszkania ..................................................................................

 .................................................................................................................

 3. Powierzchnia gruntów rolnych do wyłączenia ............................................

 4. Numer działki .........................................................................................

 5. Miejscowość ..........................................................................................

 6. Cel planowanego wyłączenia gruntu ........................................................

 .................................................................................................................

 7. Czy inwestor jest właścicielem gospodarstwa rolnego ...............................

 

 

.....................................

/ podpis składającego wniosek /

ZAŁĄCZNIKI :

  1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  2. Projekt zagospodarowania działki z wyliczoną powierzchnią do wyłączenia ( pow. pod budynkiem + pow. terenów utwardzonych)
  3. mapa glebowo-rolnicza
  4. wypis z rejestru gruntów (ew. akt notarialny)

Wniosek w formacie PDF
Z uwagi na podjęte działania ochronne w walce z koronawirusem

informujemy iż od dnia 12.03.2020 r. mogą pojawić się utrudnienia związane

z bezpośrednią obsługą interesantów w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej .

Wiele spraw można załatwić listownie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej

(faktury, informacja publiczna) a także przy pomocy platformy internetowej e-puap.

Poniżej znajduje się link do „Jak załatwić sprawę” oraz do druków i formularzy.

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

Dokumenty i wnioski do pobrania

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.