Nauka i oświata

 

Spis treści:

Szkoły średnie

- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej

- Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach

- Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie

- Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu

- Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach

- Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Kazimierzy Wielkiej

- Centrum Edukacji Ustawicznej w Skalbmierzu

 

 

 

SZKOŁY ŚREDNIE

 

Liceum Ogólnokształcące

im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej

 alt

Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej
28-500 Kazimierza Wielka,
ul. Partyzantów 3
tel.: 41 352-13-01

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

strona www: http://www.lokw.edu.pl
 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
klasy z rozszerzonym programem nauczania przedmiotów:
- matematyka, fizyka, informatyka
- biologia, chemia, fizyka
- j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie
- język angielski, matematyka, geografia
- j. angielski, matematyka, historia

Szkoła dysponuje pełnym wyposażeniem i wysoko kwalifikowaną kadrą nauczycieli zapewniając odpowiedni poziom kształcenia i wychowania:
· dwie pracownie komputerowe: pracownia informatyczna (EFS 2007) i pracownia języków obcych,
  ·  multimedialna pracownia języka angielskiego,
· Internetowe Centrum Multimedialno-Informacyjne,
· stały dostęp do sieci Internet,
· bardzo dobra baza do działalności artystycznej i kulturalnej,
· uczniowie zamiejscowi mają do dyspozycji dobrze wyposażoną i tanią bursę (odległość 50 m),
· klasopracownie, biblioteka, sala gimnastyczna, siłownia,
· szkoła prowadzi atrakcyjną wymianę młodzieży ze szkołami z Niemiec, Anglii, Finlandii i Francji.

Uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej może się uczyć następujących języków obcych:
· język angielski
· język niemiecki
· język rosyjski
· język łaciński

Szkolny Klub Europejski
Klub stanowi formę współpracy uczniów i nauczycieli na rzecz upowszechnienia wiedzy o Europie; jest włączony do ogólnoeuropejskiej sieci szkolnych klubów europejskich z siedzibą w Portugalii.

Młodzieżowy Klub HADES
Młodzieżowy Klub "Hades" powstał w roku szkolnym 1967/68 z inicjatywy uczniów klasy III b wspomaganych przez wychowawczynię Emilię Molską i nauczyciela Mariana Korfela. Dyrektorem Liceum był wówczas mgr Władysław Nowak. Uroczysta oficjalna inauguracja odbyła się 27 stycznia 1968 roku.

 

 

Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach 

 

28-500 Kazimierza Wielka, Cudzynowice 175

tel.: (041) 352 11 62

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

strona www: www.zsrcudzynowice.edu.pl

 

 

kierunki kształcenia: 

Liceum Ogólnokształcące

Technikum Ekonomiczne

Technikum Informatyczne

Technikum Agrobiznesu

Technikum Architektury Krajobrazu

Technikum Organizacji Reklamy

Policealna szkoła dla dorosłych

 

  alt

Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach

 

 

 

 

Zespół Szkół Zawodowych w Odonowie 

 

28-500 Kazimierza Wielka, Odonów 54

tel.: (041) 352 11 73

adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

strona www: http://zszodonow.edu.pl/

  

Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Odonowie: 

- Liceum Ogólnokształcące - innowacja pedagogiczna służby mundurowe

 

- Technikum im. Władysława Grabskiego, kształcące w zawodzie:

technik ekonomista

technik hotelarstwa

technik informatyk 

- Liceum Profilowane o profilu zarządzanie informacją

 

- Szkoła Policealna kształcąca w zawodzie:

technik informatyk

technik  administracji

  

 

Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu 

 

28-530 Skalbmierz, ul. Kanonijska 7

tel.: (041) 352 90 37

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

System dzienny

Technikum (4 letnie), na podbudowie gimnazjum 

- technik mechanik (obsługa i naprawa poj. samochodowych)

- technik pojazdów samochodowych

- technik mechanizacji rolnictwa

- technik budownictwa

- technik elektryk

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (2 lub 3-letnia), na podbudowie gimnazjum 

- mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

- mechanik pojazdów samochodowych

- elektromechanik
 

Oddziały wielozawodowe

- piekarz

- cukiernik

- sprzedawca

- kucharz małej gastronomii

- fryzjer

- stolarz

- cieśla

- murarz

- monter instalacji i urządzeń sanitarnych

- posadzkarz

- malarz-tapeciarz

 

System zaoczny 

- technik informatyk

- technik spedytor

- technik mechanik

- technik rolnik

- technik mechanizacji rolnictwa

  

4 - letnie Technikum w trybie dziennym

- technik obsługa i naprawa pojazdów samochodowych

- technik informatyk

- technik handlowiec

 

3 - letnie Technikum Uzupełniające ( dla absolwentów ZSZ )

- technik rolnik

- technik mechanik obsługa i naprawa pojazdów samochodowych

- technik mechanizacji rolnictwa

 

 3 - letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa

- mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

- mechanik pojazdów samochodowych

- ślusarz

- operator obrabiarek skrawających

 

2 i 3 - letnie Oddziały Wielozawodowe

- piekarz

- kucharz małej gastronomii

- sprzedawca

- cukiernik

- fryzjer

 

2 - letnia Szkoła Policealna zaoczna (dla absolwentów szkół średnich)

- technik informatyk

 

Od nowego roku szkolnego będą realizowane nowe kierunki budowlane:

- stolarz - cieśla

- murarz

- monter instalacji i urządzeń sanitarnych

- malarz - tapeciarz

- posadzkarz

- betoniarz – zbrojarz

 

 

 Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach

 

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach

 

Cudzynowice 175

28-500 Kazimierza Wielka

telefon: 41 35 21 221

fax: 41 35 21 221

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

strona www: http://www.zpswr.pl/

 

Przedszkole Specjalne

dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym bądź niepełnosprawnością sprzężoną.

Szkoła Podstawowa

*Szkoła Podstawowa Specjalna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

*Szkoła Podstawowa Specjalna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Gimnazjum

*Gimnazjum Specjalne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

*Gimnazjum Specjalne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

W trzyletnim cyklu kształcenia uczniowie przygotowani są do uzyskania kwalifikacji
w zawodach:

- kucharz,

- piekarz,

- cukiernik,

- murarz,

- kamieniarz.

Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 roku życia.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

dla małych dzieci z dysfunkcjami w rozwoju psychoruchowym, począwszy od wykrycia nieprawidłowości rozwoju do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy (internat)

dla uczniów wszystkich szkół w Zespole

 

  

Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Kazimierzy Wielkiej

 

Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Kazimierzy Wielkiej

 

ul. Kolejowa 27

28-500 Kazimierza Wielka

tel./faks (041) 352 19 46

tel. (041) 352 26 98

woj. świętokrzyskie

 

 

Centrum Edukacji Ustawicznej w Skalbmierzu

 

CENTRUM EDUKACJI USTAWICZNEJ W SKALBMIERZU

28-530 Skalbmierz
ul. Kanonijska 7
tel./fax: 041 3520 039
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Z uwagi na podjęte działania ochronne w walce z koronawirusem

informujemy iż od dnia 12.03.2020 r. mogą pojawić się utrudnienia związane

z bezpośrednią obsługą interesantów w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej .

Wiele spraw można załatwić listownie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej

(faktury, informacja publiczna) a także przy pomocy platformy internetowej e-puap.

Poniżej znajduje się link do „Jak załatwić sprawę” oraz do druków i formularzy.

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

Dokumenty i wnioski do pobrania
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.