Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja 2023

Na terenie Powiatu Kazimierskiego zostały utworzone dwa punkty z zakresu :

1. Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja

Skalbmierz ul. Romanowskiego 3

Stowarzyszenie "Sursum Corda"

Aleksandra Wojciechowska - adwokat
tel. 533 291 286

Poniedziałek :  9:00 - 13:00 - Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Wtorek :         9:00 - 13:00 - Nieopłatna pomoc prawna 
Środa :           9:00 - 13:00 - Nieopłatna pomoc prawna 
Piątek :           9:00 - 13:00 - Nieopłatna pomoc prawna 

Patrycja Piotrowska-Koczoń - adwokat
tel. 513 475 040

Czwartek :       9:00-13:00 - Nieopłatna pomoc prawna 

 

 

2. Nieopłatna pomoc prawna 

Kazimierza Wielka ul Partyzantów 29

Piotr Wierzbanowski– adwokat tel. 608 592 719

Poniedziałek : 9:00 - 13:00
Wtorek :        9:00 - 13:00
Środa :          9:00 - 13:00

Grzegorz Mitka - radca prawny tel. 513 891 096

Środa :      15:30 - 19:30
Czwartek : 15:30 - 19:30
Piątek :      15:30 - 19:30
 

Zapisy do powyższych punktów pod telefonem : 41 350 23 12 mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
                                                                  

Zapisy online : https://np.ms.gov.pl/świętokrzyskie/kazimierski

 

Uwaga:  ze względu na sytuację epidemiologiczną  oraz zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2  do odwołania porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będą udzielane wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (zdalnie).

 

O naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie
Powiatu Kazimierskiego w 2023 roku

 

 

 

 

Informacja o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji

Informacje o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów oraz korzyściach z tego wynikających

 
Z uwagi na podjęte działania ochronne w walce z koronawirusem

informujemy iż od dnia 12.03.2020 r. mogą pojawić się utrudnienia związane

z bezpośrednią obsługą interesantów w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej .

Wiele spraw można załatwić listownie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej

(faktury, informacja publiczna) a także przy pomocy platformy internetowej e-puap.

Poniżej znajduje się link do „Jak załatwić sprawę” oraz do druków i formularzy.

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

Dokumenty i wnioski do pobrania
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.