URZĄD MIASTA I GMINY OPATOWIEC

 logopatowiec

ul. Rynek 3

28-520 Opatowiec

sekretariat tel.: (041) 35-18-052

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Strona UMiG Opatowiec ( www.opatowiec.pl )

 alt

  Historia

 Najstarsze ośrodki życia miejskiego we wczesnym średniowieczu powstawały na ogół na terenach bardziej zagospodarowanych. Przedstawiciele różnych specjalności rzemieśniczych skupiali się w większych osiedlach, w których stopniowo ludność rzemieślniczo-handlowa odgrywala coraz większą rolę.

Pod tym względem początki OPATOWCA nie różnią się od początków innych najstarszych ośrodków miejskich w tym regionie, jak: Kraków, Sandomierz, Tarnów, Wiślica i Miechów.

Ziemia tu była kiedyś bardziej leśna i od łąk zielona. Starymi kośćiółkami w cieniu wiekowych drzew dostojna. Dziś skurczyła się jej szata zielona. Mało jest już czystej wody w Wiśle i Dunajcu. Zniknęły zwierciadła licznych stawów i wytryskujących żródełek. Zanikła staropolska mowa, zaniknęły stare obyczaje. Bo oto z rozmachem weszło nowe życie! Śpiewną ciszę ulic, zagród i łąk zagłuszył warkot motorów. Tu bowiem na przestrzeni wieków przy szlaku wiślanym wyrobił się typ człowieka twardego w pracy i walce, którego cechy zachowały się do dnia dzisiejszego pośród starszego pokolenia. Szorstkiego czasem w obejściu, lecz niezłomnego obrońcy tej ziemi.

 
Dokumenty i wnioski do pobrania
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.