herb Powiatu Kazimierskiego

Kazimierza Wielka,06-07-2012r.

Załącznik do Zarządzenia Starosty

Nr OR.S.120.13.2012 z 06.07.2012r.

 

Polityka Jakości Starostwa Powiatowego

w Kazimierzy Wielkiej

 

Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej realizuje zadania publiczne na rzecz mieszkańców Powiatu Kazimierskiego w sposób zgodny z obowiązującym prawem Nadrzędnym celem Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej jest zaspokojenie potrzeb i wymogów klientów poprzez systematyczne doskonalenie  w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami nomy PN- EN ISO 9001:2009.

W szczególności poprzez :

1.Sprawne i kompleksowe załatwianie spraw w terminach i trybach określonych w przepisach prawa i obowiązujących procedurach,

2.Racjonalne dysponowanie środkami publicznymi,

3.Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji oraz kompetencji wszystkich pracowników Starostwa,

4.Doskonalenie wewnętrznego i zewnętrznego przepływu informacji,

5.Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej, informatycznej oraz odpowiednich zasobów kadrowych ,

6.Umacnianie roli Starostwa jako instytucji współuczestniczącej w życiu społecznym i gospodarczym w ramach obowiązujących uregulowań prawnych .

podpis
Z uwagi na podjęte działania ochronne w walce z koronawirusem

informujemy iż od dnia 12.03.2020 r. mogą pojawić się utrudnienia związane

z bezpośrednią obsługą interesantów w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej .

Wiele spraw można załatwić listownie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej

(faktury, informacja publiczna) a także przy pomocy platformy internetowej e-puap.

Poniżej znajduje się link do „Jak załatwić sprawę” oraz do druków i formularzy.

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

Dokumenty i wnioski do pobrania

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.