Strategia Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027.

Opracowano przy współpracy Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, Urzędu Miejskiego w Pińczowie, Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju oraz Starosta Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej z firmą InicjatywaLokalna.pl sp. z o.o.