Skarbnik Powiatu

mgr inż. Zbigniew Cichoń

 

 Skarbnik – pełniący funkcję Naczelnika Wydziału Finansowo – Budżetowego

 

 1.      Skarbnik powiatu niezależnie od obowiązków, które spełnia jako naczelnik wydziału odpowiedzialny jest bezpośrednio za zapewnienie właściwej realizacji zadań wynikających  z przepisów szczególnych, w tym:

 Zapewnienie realizacji polityki finansowej powiatu.

1)    wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.

2)    nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu powiatu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania.

3)    zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej.

4)    kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do wykonywania kontrasygnaty.

5)     sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo-księgowymi Starostwa.

6)     organizowanie kontroli przestrzegania procedur określonych w ustawie o finansach publicznych w jednostkach organizacyjnych powiatu.

7)     prowadzenie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących   operacji gospodarczych i finansowych.

8)     przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz czuwanie nad jej przestrzeganiem  przez wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, a także osoby odpowiedzialne za gospodarowanie środkami publicznymi przekazywanymi podmiotom spoza sektora finansów publicznych.

9)     koordynacja kontroli finansowych, a także nadzór nad prawidłowością  jej przeprowadzenia.

10) ustalenie zakresu kompetencji i odpowiedzialności dla Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dokumenty i wnioski do pobrania
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.