Urzędujący Członek Zarządu
 
 
mgr inż. Zbigniew Jakubas
 
 alt
 

1. Urzędujący członek zarządu jest odpowiedzialny za organizowanie właściwej współpracy z samorządami gminnymi, za współdziałanie z    instytucjami i organizacjami wspierającymi rozwój rolnictwa, a także za współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi. 

 

2. Urzędujący członka zarządu nadzoruje:

  1) Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,

    a) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

  2) Dom Pomocy Społecznej w Bejscach,

  3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

  4) Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Cudzynowicach.

 

3.   Urzędujący członek zarządu nadzoruje pracę Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Z uwagi na podjęte działania ochronne w walce z koronawirusem

informujemy iż od dnia 12.03.2020 r. mogą pojawić się utrudnienia związane

z bezpośrednią obsługą interesantów w Starostwie Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej .

Wiele spraw można załatwić listownie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej

(faktury, informacja publiczna) a także przy pomocy platformy internetowej e-puap.

Poniżej znajduje się link do „Jak załatwić sprawę” oraz do druków i formularzy.

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

Dokumenty i wnioski do pobrania

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.